Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XIII, seria A: Nauki Humanistyczne i Społeczne, z. 3

Pod redakcją: Grażyna Halkiewicz-Sojak

ISSN: 1507-7403

Włocławek 2003

Format: B5

Stron: 248

Nakład wyczerpany

Trzynasty tom „Zeszytów Naukowych WSHE” został przygotowany przez Wydział Humanistyczny WSHE, który kształci studentów i prowadzi badania w zakresie dwóch dyscyplin: historii i filologii polskiej. Przedkładany tom zawiera w głównej mierze artykuły wskazujące kierunki badań naukowych filologów włocławskiej uczelni.
W części pierwszej, historycznoliterackiej, zatytułowanej „Od baroku do romantyzmu i współczesności” zamieszczono następujące opracowania: Piotr Skarga — zapomniany kaznodzieja, hagiograf, mistyk (J.M. Dąbrowska), Samuel ze Skrzypny Twardowski jako poeta wzorcowy. Miejsce staropolskiego pisarza w poglądach oświeconych (D. Kowalewska), Stylizacja sarmacka w „Poemach Piasta Dantyszka” Juliusza Słowackiego (J. Wolańska), „Jordan” Edwarda Żeligowskiego — „Dziady” krajowe i „nowochrześcijańskie” (J. Skuczyński), Obecność malarstwa barokowego w wybranych utworach Cypriana Norwida (D. Pniewski), Literacka refleksja Cypriana Norwida i Zbigniewa Herberta nad historią triumfalną i historią ukrytą (P. Jabłońska).
Kolejna część, poświęcona badaniom edytorskim, językoznawczym i translatorskim, zawiera artykuły: Listy Zofii Węgierskiej do Bronisława Zaleskiego (A. Siemińska), Uwagi o odróżnianiu synkretycznych odprzymiotnikowych nazw cech i odczasownikowych nazw czynności typu „zdenerwowanie” (M. Wiśniewski), Znaczenie powściągliwej wyobraźni w przekładach Josepha Conrada. Na podstawie przekładu „Heart of Darkness” (B. Koc).
W tomie znajdują się też dwa materiały historyków: „Trudny poród Czwartej Republiki”. Wokół uchwalenia konstytucji we Francji w 1946 roku (Z. Girzyński), Moralność a świat biznesu. Filozoficzne refleksje na temat gospodarki (J. Karaźniewicz).
Całość zamykają recenzje publikacji WSHE: M. Krajewski „Dobrzyński słownik biograficzny”; K. Grążawski „Współczesne problemy integracji społeczno-kulturowej Europy”; J. Białocerkiewicz „Organizacje europejskie i ich standardy prawne”.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: