Wydawnictwa zwarte

Moje życie — moje pasje

Pod redakcją: Urszuli Kempińskiej

ISBN: 978-83-61609-15-5

Włocławek 2011

Format: B5

Stron: 166

Nakład wyczerpany

W publikacji zaprezentowano 15 prac studentek pedagogiki działających w Kole Naukowym Pedagogów „Persona” Wydziału Nauk Pedagogicznych WSHE, którego opiekunem jest dr Urszula Kempińska. Materiały ujęto w dwóch częściach: w pierwszej o charakterze naukowo-badawczym — artykuł dr Urszuli Kempińskiej, także recenzenta, dziekana Wydziału, dr. Ireneusza Pyrzyka, oraz dziewięć prac studentek — kilka z nich zostało opracowanych na podstawie badań zrealizowanych w miejscu pracy, kolejne są wynikami własnych przemyśleń na wybrany temat. W drugiej części przedstawiono artykuły mające wymiar refleksyjno-poradnikowy, w którym autorki napisały o swoim życiu, swoich pasjach. Powodem napisania wszystkich prac były osobiste pasje, zainteresowania, a napisanie artykułu było dla autorek debiutem. Sześć artykułów zostało wcześniej wygłoszonych na II Studenckiej Konferencji pt. „Moje życie — moje pasje” zorganizowanej przez Koło „Persona” w dniu 10 listopada 2010 r. Członkowie Koła prowadzą badania, uczestniczą w projektach naukowych, konferencjach oraz przyczyniają się do rozwoju życia naukowego uczelni, ale przede wszystkim uczą się.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: