Wykłady otwarte

Między standardem europejskim prawa karnego a europejskim prawem karnym

Autor: Edmund Trempała

ISBN: 83-88500-52-X

Włocławek 2003

Format: B5

Stron: 32

Nakład wyczerpany

Temat publikacji jest wynikiem zakończonych badań Autora nad rodziną i szkołą w aspekcie ustalenia i możliwości modyfikowania warunków życia dziecka w środowisku rodzinnym i ich związku z sytuacją szkolną ucznia. Autor przeprowadził badania na przełomie lat 60. i 70., ponowił je w węższym zakresie, w tym samym środowisku, w drugiej połowie lat 90. Zamiarem badawczym było ustalenie, jak i na ile, po upływie ćwierć wieku, szkoła i rodzina współpracowały ze sobą, aby warunki środowiska domowego dziecka sprzyjały wychowaniu, a szkoła była przyjazna uczniom i osiągała pomyślne rezultaty pracy pedagogicznej.
Autor omawia kolejno elementy środowiska rodzinnego dziecka mające związek i wpływ na sytuację szkolną ucznia, zarówno w świetle badań wcześniejszych (wymienia tu: strukturę społeczną rodziny, liczebność dzieci w rodzinie, warunki materialne i mieszkaniowe, ubiór, odżywianie się dziecka, współżycie społeczne rodziców, wykształcenie i praca zawodowa rodziców i inne), jak i współczesnych, które pod wpływem nowych wyzwań i czynników zewnętrznych znacznie się zmieniły.
Zmiany zachodzące w wyniku transformacji ustrojowej rzutowały także na pracę szkoły. Do nowych zjawisk mających wpływ na sytuację dziecka w rodzinie i szkole należą m.in. takie problemy, jak: sposób życia zorientowany na posiadanie i konsumpcję, bieda, ubóstwo, bezrobocie, alkoholizm, rozwarstwienie społeczne w populacji dzieci i młodzieży, migracje zarobkowe rodziców, upadek autorytetów społecznych, unikanie lub osłabienie kontaktów rodziców z dziećmi, rodziców ze szkołą itp.
Oprócz omówienia powyższych składników środowiska rodzinnego, Autor wskazuje na zmniejszającą się obecnie rolę szkoły środowiskowej i ograniczanie zakresów jej działalności, wspomagających wychowanie.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709