Wydawnictwa zwarte

Media lokalne i sublokalne na Kujawach wschodnich i ziemi dobrzyńskiej

Pod redakcją: Wiesława Końskiego

ISBN: 978-83-88500-91-6

Włocławek 2007

Format: B5

Stron: 332

Nakład wyczerpany

Książka stanowi pokłosie konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Humanistyczny WSHE we Włocławku w 2005 r. Jest kontynuacją pierwszej publikacji pt. „Media w procesie transformacji na przykładzie Włocławka” pod redakcją Wiesława Końskiego, która ukazała się w 2003 r.
Obecną publikację poprzedziły dwuletnie pionierskie badania poświęcone prasie sublokalnej, mediom lokalnym, w tym mediom elektronicznym i tzw. nowym mediom – lokalnym portalom internetowym. Obszar badań wyszedł poza Włocławek — na Kujawy wschodnie i ziemię dobrzyńską.

Tom podzielono na trzy części: Artykuły, Komunikaty, Bibliografia. Rozpoczynają go przekrojowe tematy historyczne, ułożone chronologicznie, traktujące o prasie i szeroko rozumianej problematyce wydawniczej. Następnie zaprezentowano artykuły poświęcone aktualnym zagadnieniom prasy regionalnej.

W tej części zamieszczono:
Prasa lokalna i sublokalna w Polsce — garść refleksji medioznawcy nad jej stanem obecnym i przyszłością (W. Sonczyk);
Prasa na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej w latach 1918-1939 (M. Wojtkowski);
Religijna i duszpasterska inspiracja publicystki politycznej w prasie Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w latach 1891-1939 (A. Dwojnych);
Prasa lokalna we Włocławku w latach 1945-1948 (B. Ziółkowska);
Wydarzenia społeczno-polityczne we Włocławku na łamach „Gazety Kujawskiej” w latach 1956-1957 (M. Orłowski);
Prasa zakładowa i międzyzakładowa we Włocławku w latach 1945-2002 (T. Dziki);
Zmiany w prasie włocławskiej w latach 1989-2005 (A. Sołtysiak);
Prasa partii politycznych na Kujawach wschodnich i ziemi dobrzyńskiej po 1989 roku (P. Bokota);
Powojenne włocławskie czasopisma katolickie (na podstawie zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku (ks. A. Poniński);
Prasa samorządowa Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w latach 1990-2005 (S. Stanowski);
Rozwój prasy lokalnej i sublokalnej na ziemi dobrzyńskiej w latach 1989-2005. Rola pism w upowszechnianiu kultury (A. Wróbel);
Prasa szkolna Włocławka oraz powiatów: włocławskiego, lipnowskiego, radziejowskiego i rypińskiego w latach 1990-2005 (S. Stanowski);
Lokalna prasa NSZZ „Solidarność” we Włocławku (W. Jaranowski);
Włocławskie „ziny”. Prasa alternatywy młodzieżowej we Włocławku (B. Ziółkowska);
Prasa samorządowa na przykładzie „Informatora Kowalskiego” (K. Bednarek);
Obraz kultury Włocławka w wydaniach magazynowych „Gazety Kujawskiej” i „Nowości Włocławskich” w roku 2004 (J.M. Dąbrowska).
W ramach komunikatów: „Gazeta Więzienna” (1995-2005) (R. Seroczyński);
Jednodniówki we Włocławku powstałe w latach 1946-2005 (J. Chojecka);
Szansa na rozwój czy stopniowy upadek? Lokalne stacje radiowe a proces formatowania programu i wizerunku (W. Dąbkowski);
Telewizja lokalna i nowe media (portale internetowe) (S. Kukiełczyński).
Tom zamyka pionierska bibliografia prasy Kujaw i ziemi dobrzyńskiej autorstwa B. Ziółkowskiej, A. Sołtysiaka, S. Stanowskiego obejmująca lata 1945-2005, zawierająca 355 pozycji.

Oddana czytelnikom książka będzie ważną pozycją nie tylko dla osób związanych z Kujawami wschodnimi i ziemią dobrzyńską, także dla tych, które interesują się rozwojem i stanem mediów lokalnych. Jest pierwszą próbą bilansu dorobku czasopiśmiennictwa regionu

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: