Wydawnictwa zwarte

Księga pamiątkowa wydana z okazji 70. Rocznicy Urodzin Profesora nzw. KSW Adama Wróbla „Z pedagogiki kultury słowa ważne, ciekawe, piękne, serdeczne…”

Pod redakcją: Stanisław Kunikowski

ISBN: 978-83-61609-79-7

Włocławek 2019

Format: B5

Stron: 176

Nakład wyczerpany

Publikacja przygotowana została z okazji 70. rocznicy urodzin Jubilata oraz 20-lecia wstąpienia w szeregi członków Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Zawiera 16 artykułów napisanych przez przyjaciół oraz współpracowników z Kujawskiej Szkoły Wyższej i Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, nawiązujących w treściach do głównego tytułu opracowania: Z pedagogiki kultury słowa ważne, ciekawe, piękne, serdeczne.

Prof. KSW, dr Adam Wróbel, od wielu lat związany jest z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną (obecnie Kujawską Szkołą Wyższą). Bezgranicznie zaangażowany w pracę, szczególnie na rzecz organizacji konferencji, sympozjów, spotkań, odczytów i konkursów literackich.

Urodził się w Płonczynie (obecnie Wierznica). Studia wyższe ukończył w Toruniu. Od urodzenia związany z ziemią dobrzyńską i tej ziemi, jak często sam podkreśla, oddany jest na zawsze. Jego zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę lokalną i regionalną, a dotyczą m.in. gwary kujawskiej i dobrzyńskiej, folkloru ludowego oraz staropolskiego nazewnictwa poszczególnych miejscowości.

Prof. Adam Wróbel to postać wyjątkowo zasłużona i aktywna na rzecz środowiska społecznego i naukowego Włocławka oraz regionu. Gorliwie propaguje lokalną kulturę, folklor, zwyczaje, tradycje i gwarę.

Jest twórcą i organizatorem „Dyktanda Włocławskiego” odbywającego się nieprzerwanie od 2007 r. Od 2009 r. kieruje Studium Języka Polskiego i Kultury przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku. Autor kilkuset artykułów popularnonaukowych i naukowych. Wypromował kilkuset magistrów i licencjatów.

Autorzy zawartych w tej publikacji referatów przedstawili własne dociekania naukowe. Są to m.in.: Czy dzisiaj warto być parezjastą? O literackich i społecznych paradygmatach parezji, Nienasycenie Stanisława Ignacego Witkiewicza a powieść rozwojowa (Entwicklungsroman); Twórczość poetycka uczniów Seminarium Nauczycielskiego (1919–1936) w Wymyślinie; O życiu, działalności i twórczości Leona Karola Lissowskiego; Wybrane aspekty życia mieszkańców Lubrańca w latach 1830–1866; Terytorialny i społeczny wymiar samorządności; Rozwój kierunku i niektórych specjalności pedagogicznych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku; Zarys historii Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie; Wiersz w mowie i w piśmie zamknięty; Przestrzeń „życia codziennego” miasteczek we współczesnych badaniach historycznych; Wychowanie to pomaganie ludziom; Teresa Bojarska — pro memoria (szkic do portretu pisarki); Przewaga dobra nad złem, czyli o wartościowaniu w wypowiedziach Jana Pawła II.

Podjęta inicjatywa wydania drukiem Księgi Pamiątkowej pod red. Rektora KSW prof. Stanisława Kunikowskiego stanowi swoiste podziękowanie za wyjątkową aktywność i zaangażowanie w życie społeczne, zawodowe, naukowe i badawcze Profesora Adama Wróbla.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: