Wydawnictwa zwarte

Idee angielskiej wolnej szkoły Summerhill w polskich egzemplifikacjach

Autor: Renata Brzezińska, Artur Brzeziński

ISBN: 978-83-61609-24-7

Włocławek 2012

Format: B5

Stron: 119

Cena: nakład wyczerpany | Zamów

Książka powstała jako wyraz fascynacji autorów zarówno pedagogią Alexandra S. Neilla przepojoną głębokim humanizmem i niezwykłą znajomością psychologii dziecka, jak i fascynacji szkołą Summerhill w Anglii, którą autorzy odwiedzili w lipcu 2010 roku. Summerhill istnieje ponad 90 lat. Autorzy będąc przekonani o ponadczasowości idei Neilla, postanowili zbadać czy jego Summerhill również stała się paradygmatem dla instytucji w Polsce — problem ten stanowi główny cel opracowania. Celem publikacji jest także dostarczenie informacji przede wszystkim studentom kierunków pedagogicznych o niezwykłej koncepcji Neilla i jej praktycznemu zastosowaniu w Summerhill. Wyniki badań autorów mogą być też pomocne dyrektorom szkół i nauczycielom w pokonywaniu barier i mankamentów w funkcjonowaniu ich placówek, służąc jako wzór dla poprawy jakości ich działania.

Publikacja jest pierwszą, jak do tej pory, która przedstawia poszukiwanie odzwierciedlenia i zastosowania koncepcji Neilla w polskiej rzeczywistości edukacyjnej. Publikacja ma charakter raportu z badań, autorzy posłużyli się też metodą monografii pedagogicznej.

Rozdział I ukazuje sylwetkę A.S. Neilla oraz stworzoną przez niego szkołę Summerhill.

W rozdziale II przedstawiono trzy polskie placówki, które wzorują się na pedagogii Neilla lub wykorzystują niektóre idee.

Rozdział III zawiera opinie wybitnych polskich pedagogów jak i praktyków edukacyjnych odnośnie systemu edukacyjnego Neilla i jego wpływu na edukację światową.

Publikację zamyka kilka aneksów i ilustracji.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709