Debiuty Naukowe

Debiuty Naukowe WSHE, t. II

Pod redakcją: przewodn. kol. red. Mirosław Krajewski

ISSN: 1505-6775

Włocławek 1999

Format: B5

Stron: 212

W grudniu minionego roku ukazał się drugi tom tej serii, obejmujący 15 artykułów, podzielonych tematycznie na następujące działy: filozofię (O filozoficznym maksymaliźmie romantyków, V. Kamińska), pedagogikę i historię wychowania (Edukacja na temat Praw Człowieka, K. Och, Telewizja w życiu dziecka, B. Krajewska, Rys historyczny opieki społecznej na ziemiach polskich do 1918 roku, A. Mielczarek, Dialog jako idea przewodnia w wychowaniu, B. Sobierajska, Dziecko zagrożone niedostosowaniem społecznym w rodzinie, szkole i środowisku rówieśniczym, B. Moraczewska, Główne tendencje pedagogiczne przełomu XIX i XX wieku na łamach czasopisma pedagogicznego Rodzina i Szkoła, A. Pawłowska), historię (Z dziejów ruchu teatralnego we Włocławku do 1939 roku, I. Kanarek, Podłoże społeczno-ekonomiczne strajków 1905 roku we Włocławku, W. Wróblewski, Wieś Kujaw wschodnich w okresie rewolucji 1905–1907 roku, M. Wojtkowski, Relacje państwo — Kościół Katolicki w PRL, K. Grzesiak), prawo (Prawne aspekty kary śmierci, R. Krajewski) i ekonomię (Etapy rozwoju pieniądza na ziemiach polskich, M. Sławiński, Przyczynek do teorii metod deterministycznych analizy ekonomicznej, A. Żwirbla, Proces zmian strukturalnych w okresie transformacji ustrojowej w okresie małych przedsiębiorstw na terenie Włocławka, W. Skrzypek).
Ogółem drugi tom Debiutów Naukowych WSHE liczy 212 stron, a korzystanie z tego wydania ułatwi czytelnikowi przejrzysta pagina, zawierająca wszystkie merytoryczne dane, dotyczące tej publikacji.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: