Debiuty Naukowe KSW, t. XV

Dział Promocji KSW 11 sty , 2022 0 Comments

Ukazał się nowy tom Debiutów Naukowych Kujawskiej Szkoły Wyższej, którego bohaterami są  studenci kierunku pielęgniarstwo oraz członkowie Studenckiego Koła Naukowego Instytutu Nauk o Zdrowiu.

W publikacji  zapisane zostały doświadczenia personelu pielęgniarskiego zmagającego się z nowymi wyzwaniami  jakie wniosła pandemia.  Tom zawiera artykuły  składającą się z dwóch części: ”Mój dyżur w pandemii” oraz „Rok pracy w pandemii”.

Tym wszystkim, którzy podzielili się refleksją, wiedzą i doświadczeniem składamy ogromne podziękowania. Staliście się Państwo częścią historii dla tych, którzy w przyszłości zdobywać będą wykształcenie pielęgniarskie. Rozumienie, roztropność i wyjątkowe podejście do problematyki, z jaką przyszło nam się zmierzyć, potwierdza myśl, że pielęgniarstwo jest zawsze tam, gdzie jest pacjent.

Debiuty Naukowe KSW, t. XIV

Dział Promocji KSW 09 cze , 2020 0 Comments

W maju 2020 r. ukazał się XIV tom Debiutów Naukowych KSW pod red. Urszuli Kempińskiej. Tematyka pasji typowych i nietypowych to temat przewodni VI Studenckiej Konferencji Naukowej przygotowywanej przez Koło Naukowe Pedagogów „Persona” działające na kierunku pedagogika w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku. Konferencja z powodu pandemii koronawirusa została jednak przełożona. W XIV tomie Debiutów Naukowych KSW pt. Ponad horyzontem rutyny – dyskursy o (nie)typowych zainteresowaniach człowieka zamieszczono 11 artykułów
adeptów nauki oraz teksty, które miały stanowić wykład wprowadzający i wykład inauguracyjny. Autorzy, poprzez opracowane przez siebie teksty pokazali, że oprócz pasji „wypełniających” czas wolny, posiadają jeszcze jedno (może nie do końca uświadomione) zainteresowanie – pasję poznawczą.

Debiuty Naukowe KSW, t. XIII

Dział Promocji KSW 15 maj , 2019 0 Comments

W maju 2019 r. ukazał się XIII tom Debiutów Naukowych KSW p. red. Urszuli Kempińskiej. W opracowaniu znajdują się artykuły uczestników V Konferencji Studenckiej „Ryzykowne zachowania młodzieży”  zorganizowanej w dniu 13 maja 2019 r.  przez Koło Naukowe Pedagogów „Persona”.

Debiuty Naukowe KSW, t. XII

iP-m5T 30 paź , 2018 0 Comments

W październiku 2018 r. ukazał się kolejny, XII tom Debiutów Naukowych KSW, pod redakcją dr. Marka Zielińskiego i dr Urszuli Kempińskiej. Celem artykułów zawartych w niniejszym tomie jest przedstawienie zagadnień zdrowia z punktu widzenia studentów kierunków medycznych, nauk o kulturze fizycznej, pedagogiki i pracy socjalnej. W opracowaniu przedstawiono sześć artykułów z WNoZ , pięć z WNP i jeden z WSG w Bydgoszczy. Tematyka podjęta przez autorów ukazuje, że zdrowie może być rozpatrywane z wielu perspektyw np. profilaktyki uzależnień od alkoholu, czy zachowań seksualnych ( młodzieży i seniorów).

Debiuty Naukowe KSW, t. XI

Dział Promocji KSW 12 lut , 2016 0 Comments

W lutym 2016 r. ukazał się już tom XI „Debiutów Naukowych KSW”, na łamach którego swoje opracowania umieścili m.in. prof. zw. dr hab. Zygmunt Wiatrowski, doktorzy: Joanna Majczak, s. Natalia Musidlak, Mykola Rudenko, a także młodzi naukowcy i studenci. Tom „Debiutów…” to pokłosie zorganizowanej w maju 2015 r., pod patronatem Prezydenta Miasta Włocławek dr. Marka Wojtkowskiego, IV Konferencji Studenckiej „W poszukiwaniu własnej ścieżki…”. Konferencja została zorganizowana z okazji 15-lecia działalności KNP „Persona”, którego założycielem i opiekunem jest dr Urszula Kempińska.

Debiuty Naukowe WSHE, t. X

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

W dniu 20 listopada 2013 r. Koło Naukowe Pedagogów „Persona” zorganizowało III Studencką Konferencję Naukową: „Rodzina w ujęciu interdyscyplinarnym”. Zaproszenie do udziału w niej przyjęli nie tylko studenci WSHE, ale także goście z regionu: z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i ponad 20-osobowa grupa studentów z Instytutu Nauk Ekonomicznych i Informatyki PWSZ z Płocka z opiekunem Studenckiego Koła Naukowego dr Anną Schulz. Konferencję otworzył dziekan WNP dr Ireneusz Pyrzyk, prof. nzw. WSHE.

Swoją obecnością zaszczycił nas i wykład inauguracyjny pt. „Kiedy zaczyna się życie ludzkie?” wygłosił prof. dr hab. n. med. Piotr Rieske z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Celther Polska.

W X tomie Debiutów Naukowych WSHE znajdują się artykuły opracowane przez uczestników tej konferencji — jest ich 17:pięć opracowanych przez studentów z PWSZ w Płocku; jeden przez studenta Wydziału Pedagogiki i Psychologii UKW w Bydgoszczy; sześć przez absolwentów WSHE, w tym jeden z Wydziału Nauk o Zdrowiu, pięć z Wydziału Nauk Pedagogicznych; pięć osób reprezentowało Koła Naukowe działające na WNP WSHE: „Warsztaty Korczakowskie” i KNP „Persona”.

Debiuty Naukowe WSHE, t. IX

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

W dziewiątym tomie „Debiutów Naukowych WSHE” przedstawiono 13 artykułów studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Niemal wszystkie związane są z kierunkiem pedagogika i powstały na Wydziale Nauk Pedagogicznych. Tylko jeden artykuł dotyczy kierunku pielęgniarstwo.

W tomie zamieszczono cztery artykuły powstałe w oparciu o pracę licencjacką, pięć opracowanych na bazie obronionej lub przygotowywanej pracy magisterskiej, jedna powstała na podyplomowych studiach z zakresu pedagogiki przedszkolnej z terapią dziecka, natomiast Magdalena Krygier-Czajkowska przedstawiła artykuł autorski. W tomie zawarto też wyniki badań przeprowadzonych przez członkinie Koła Naukowego Pedagogów „Persona”.

Przegląd artykułów naszych studentów ukazuje, że ich zainteresowania są wielorakie, począwszy od sposobów spędzania czasu wolnego, przez poglądy i stan wiedzy na temat antykoncepcji, na potrzebach ludzi w wieku emerytalnym skończywszy

Debiuty Naukowe WSHE, t. VIII

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Zamieszczone w tomie artykuły są efektem ponad ośmioletniej pracy dr Urszuli Kempińskiej, opiekuna Koła Naukowego Pedagogów „Persona” WSHE, ze studentami. Część artykułów przygotowana była na I Studencką Konferencję Naukową, zorganizowaną przez Koło w 2008 roku, powstałych w wyniku przeprowadzonych badań własnych autorów. Artykuły zgromadzono w dwóch blokach pn.: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia — tematyka poświęcona edukacji seksualnej młodych ludzi; badania nad małżeństwem i rodziną.

Debiuty Naukowe WSHE, t. VII

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Kolejny tom „Debiutów Naukowych WSHE” serii wydawniczej przeznaczonej na publikowanie fragmentów najlepszych prac dyplomowych studentów uczelni został przygotowany pod redakcją historyka prof. dr. hab. Andrzeja Mietza. Jego zawartość stanowią prace poświęcone zagadnieniom historycznym. Tematyka prac jest zróżnicowana, łączy je jednak regionalny zakres problematyki badawczej terenu Kujaw, Wielkopolski, Pomorza Wschodniego. Wszystkie odsłaniają nowe i ważne dla historii lokalnej zagadnienia.
Tematy materiałów:
Heraldyka Malborka do 1939 roku;
Osadnictwo żydowskie na obszarze Kujaw wschodnich od XV wieku do 1914 roku; Położenie prawne, liczebność i struktura społeczno-zawodowa;
Włocławek garnizonem pruskim w latach 1793–1806;
Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczu;
Macierz szkolna w powiecie sztumskim;
Inicjatywa pojednania polsko-niemieckiego na Kujawach wschodnich.

Debiuty Naukowe WSHE, t. VI

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Szósty tom serii wydawniczej, na łamach której publikowane są prace absolwentów uczelni, zawiera dziewięć artykułów powstałych na bazie prac licencjackich i magisterskich trzech Wydziałów — Pedagogicznego, Ochrony Środowiska, Administracji. Tytuły prac: Godność dziecka w kontekście sposobów porozumiewania się (Anna Michalska), Oddziaływanie scen przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dziecka w wieku przedszkolnym (Anna Przedwolska), Poglądy studentów na temat antykoncepcji (Joanna Sikora), Ocena polskiego systemu postępowania z nieletnimi sprawcami czynów karalnych (Aneta Wrocławska), Skuteczne metody regeneracji „in-situ” gruntu zanieczyszczonego produktami pochodnymi ropy naftowej (Piotr Wysocki), Obszary ochronne systemu Natura 2000 w województwie kujawsko-pomorskim (Ewelina Kuczborska), Ochrona przeciwpożarowa lasów na obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Gostynińsko-Włocławskie” (Agnieszka Gołębiewska), Zagospodarowanie hydrotechniczne rzeki Tążyny (Mariusz Stachowiak), Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na przykładzie gminy Radziejów (Iwona Kawczyńska).
W tomie zamieszczono także referat z konferencji zorganizowanej przez studentów „Finansowanie inwestycji ochrony środowiska w Polsce na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku” (Sylwia Hyba) oraz artykuł M. Stańczaka „Stereotypy, czyli jacy jesteśmy w oczach Skandynawów”.

Skip to content