Wydawnictwa zwarte

Administracja i zarządzanie. Perspektywa społeczna i organizacyjna, t. 1

Autor: Andrzej Potoczek, Ireneusz Pyrzyk

ISBN: 978-83-61609-20-9

Włocławek 2011

Format: B5

Stron: 200

Cena: 15,00 zł | Zamów

Publikacja odnosi się do ważnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem współczesnej administracji. Wskazuje na różnorodne zadania oraz obszary jej aktywności w wymiarze prawno-organizacyjnym i społecznym. Prezentowane przez autorów podejście do omawianych zagadnień wskazuje na postrzeganie administracji jako systematycznie zmieniającego się systemu pod wpływem dynamicznego otoczenia. Autorzy wskazują na niezwykle ważną funkcję administracji jaką jest zarządzanie. Ze szczególną uwagą odnoszą się do społecznych aspektów funkcjonowania administracji.

Zakres tematyczny książki obejmuje w dużej części zagadnienia bardzo istotne z punktu widzenia zadań i funkcji administracji. Ważną cechą książki jest to, że autorzy nie koncentrują się na aspektach prawnych lecz przedstawiają administrację w ujęciu dynamicznym z perspektywy organizacyjnej oraz społecznej. W ten sposób wpisuje się w nurt opracowań poświęconych analizie uwarunkowań oraz kreowaniu kierunków rozwoju administracji publicznej jako ważnego czynnika kreowania rozwoju lokalnego i regionalnego.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: