Konferencje

Wojna i okupacja niemiecka na Kujawach i Pomorzu. W 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie

W dniu 21 maja w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku odbyła się konferencja naukowa pt. Wojna i okupacja niemiecka na Kujawach i Pomorzu. W 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie. Organizatorem konferencji było Włocławskie Towarzystwo Naukowe przy współorganizacji naszej Uczelni oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Celem spotkania naukowego było przybliżenie współczesnym pokoleniom Polaków najważniejszych


[fblike]

wydarzeń, które miały miejsce na ziemiach polskich przed 70 laty – w latach 1939-1945. Założeniem organizatorów konferencji było także upamiętnienie żołnierzy polskich, walczących na wszystkich frontach II wojny światowej oraz przypomnienie ich wkładu w wyzwolenie ojczyzny spod okupacji niemieckiej.
Do udziału w konferencji zostali zaproszeni naukowcy – historycy reprezentujący akademickie ośrodki naukowe w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku, Elblągu, Warszawie oraz Gdyni. Opiekę naukową nad konferencją sprawowali: dr Władysław Kubiak (Włocławek) oraz prof. dr hab. Zbigniew Karpus (Toruń). Obradom przewodniczył prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski. Na konferencji licznie zebrali się przedstawiciele włocławskiego środowiska nauki, edukacji i kultury oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych.
Wygłoszone referaty:

 • II wojna światowa w literaturze polskiej – prof. dr hab. Andrzej Kunert (Warszawa)
 • Straty narodu polskiego w wyniku okupacji niemieckiej na Pomorzu na przykładzie powiatu świeckiego – prof. dr hab. Zbigniew Karpus (Toruń)
 • Problemy międzynarodowego ładu archiwalnego w Europie środkowej po zakończeniu II wojny światowej – prof. dr hab. Władysław Stępniak  (Warszawa)
 • Straty i szkody ludności polskiej w powiecie włocławskim w okresie okupacji niemieckiej – dr Władysław Kubiak (Włocławek)
 • Straty ludzkie Wojska Polskiego w latach II wojny światowej (próba zbilansowania) – prof. dr hab. Waldemar Rezmer (Toruń)  
 • Wzajemne relacje polskich i niemieckich mieszkańców Kujaw zachodnich w obliczu wybuchu wojny w 1939 roku – dr hab. Tomasz Łaszkiewicz (Inowrocław-Toruń)
 • Instytucje niemieckiego wymiaru sprawiedliwości we Włocławku i regionie w latach 1939-1945. Przyczynek do badań – dr Tomasz Dziki (Włocławek)
 • Polityka okupanta niemieckiego wobec polskich archiwaliów podczas II wojny światowej – dr Ewa Rosowska (Warszawa)
 • Sytuacja Żydów w Bydgoszczy podczas II wojny światowej – prof. dr hab. Zdzisław Biegański (Bydgoszcz)
 • Pamiątki z II wojny światowej w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku – mgr Tomasz Wąsik (Włocławek)
 • Duchowieństwo katolickie Włocławka i okolicy pod okupacją niemiecką (1939-1945) – ks. dr hab. Józef Dębiński (Toruń)
 • Sytuacja ludności żydowskiej Kujaw w pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej –     prof. dr hab. Aleksander Lasik (Bydgoszcz)
 • Walki na Bałtyku podczas II wojny światowej – dr Michał Glock (Elbląg)
 • Twierdza Toruń podczas walk na Pomorzu w styczniu – lutym 1945 r. – mgr Mirosław Basiewicz (Toruń)
 • Topografia miejsc pamięci o II wojnie światowej w województwie kujawsko – pomorskim – dr Katarzyna Kącka (Toruń)
 • Polityka okupanta niemieckiego na Ziemi Dobrzyńskiej – dr Hanna Szczechowicz (Włocławek)
 • Niemiecka polityka narodowościowa realizowana na Pomorzu podczas II wojny światowej na przykładzie Bydgoszczy – dr Marek Romaniuk (Bydgoszcz)

Konferencja naukowa zorganizowana była ze środków finansowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709