„Cyfryzacja usług publicznych w powiatowych i gminnych jednostkach samorządu terytorialnego” – zaproszenie na konferencję naukową on-line

Dział Promocji KSW 11 sty , 2022 0 Comments

Komitet Naukowy Konferencji:

dr inż. Adam Rejmak – Rektor KSW, Przewodniczący Rady Gminy Fabianki – przewodniczący
dr hab. Marian Masternak – KSW – wiceprzewodniczący
dr Marek Szuszman – Wójt Gminy Radziejów – członek
dr Marek Urbaniak – KSW, członek,
mgr Aneta Jędrzejewska – Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, KSW – członek

Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr Marek Stefański, prof. KSW – Dyrektor Instytutu Administracji i Zarządzania KSW,
mgr Emilia Bodenszac – Kierownik Działu Spraw Studenckich KSW
inż. Jakub Kryska – Kierownik Działu Informatyki  KSW

Cel i tematyka konferencji

Zgodnie z art.155, ust.6., uchwalonej 18 listopada 2020 r., ustawy o doręczeniach elektronicznych jednostki samorządu terytorialnego (dalej j.s.t.) będą zobowiązane wydawać dokumenty w postaci elektronicznej, dostarczając je obywatelom na adres e-doręczeń. Głównym celem konferencji jest wskazanie działań, zadań planistycznych oraz rozwiązań implementacyjnych, które będą stanowić fundament zmian w zakresie cyfryzacji samorządów terytorialnych.

Tematyka konferencji będzie obejmować, w szczególności, następujące zagadnienia :

 1. Podstawy prawne, ekonomiczne i finansowe cyfryzacji j.s.t.
 2. Infrastruktura teleinformatyczna ( hardware i software ) niezbędna do funkcjonowania e – urzędu.
 3. Metody autoryzacji w publicznych usługach cyfrowych.
 4. Bezpieczeństwo  świadczenia publicznych usług cyfrowych.
 5. Poziom przygotowania mieszkańców powiatu/gminy do korzystania z usług cyfrowych.
 6. Nowoczesne techniki w publicznych usługach cyfrowych.
 7. Działania j.s.t. przeciw wykluczeniu społecznemu w usługach cyfrowych.
 8. Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej i innych środków finansowych zewnętrznych dla rozwoju cyfryzacji j.s.t.

Informacje

 1. Obrady konferencji będą się odbywały w obiektach KSW oraz w miejscach wybranych przez uczestników z wykorzystaniem Platformy TEAMS.
 2. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni  teoretycy praktycy z zakresu cyfryzacji usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego.
 3. Materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane w formie książkowej i doręczone uczestnikom konferencji ( 80 punktów otrzymuje publikacja wydana w KSW).
 4. Udział  w konferencji jest bezpłatny, jedynie uczestnicy z artykułem do publikacji, wpłacają kwotę 300 zł  na pokrycie kosztów publikacji.
 5. Miło zostanie przyjęte wsparcie j.s.t., mogą one zamieścić materiały promocyjne, w publikacji artykułów pokonferencyjnych,  o swojej jednostce w zamian za to wsparcie.

Kalendarium przygotowań

 1. Nadesłanie wypełnionych kart uczestnictwa  – do 15 marca 2022 r. na adres: m.stefanski@ksw.wloclawek.pl . Kartę można pobrać TUTAJ
 2. Ostateczny termin przesłania tekstu artykułu (komunikatu) w formie  elektronicznej – do 15 maja 2022 r. (pełny tekst artykułu do 20 stron) na adres: dyrektor.iaiz@ksw.wloclawek.pl.
  Wymogi edytorskie można pobrać ze strony: https://ksw.wloclawek.pl/dzialalnosc-projektowo-badawcza/wydawnictwo/publikacje/wytyczne-dla-autorow/zasady-przygotowania-materialow-do-monografii/
 3. Opłatę za publikację artykułu należy przesłać – do 30 kwietnia 2022 r. na konto bankowe podane na formularzu karty uczestnictwa.
 4. Przesłanie szczegółowego programu konferencji on-line i linków  do spotkania na Platformie Teams – do 15 maja 2022 r.

dr Marek Stefański, prof. KSW
Dyrektor Instytutu Administracji i Zarządzania KSW.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – student – konferencja „Nowoczesne spojrzenie na opiekę, leczenie i rewitalizację osób w wieku podeszłym”

iP-m5T 30 sty , 2020 0 Comments

SESJA STUDENCKA – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

uczestnictwa w I Krajowej Konferencji Naukowej

 

„Nowoczesne spojrzenie na opiekę, leczenie i rewitalizację osób w wieku podeszłym”

14 maja 2020r. Kujawska Szkoła Wyższa

UDZIAŁ BEZPŁATNY


  Dane podstawowe

   


  Informacje szczegółowe


  (w przypadku pracy oryginalnej streszczenie podzielone na: wprowadzenie, cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski, w przypadku pracy poglądowej występuje tylko opis)

   


  Adres do korespondencji

   


  Dane kontaktowe

   


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku, pl. Wolności 1, 87-800 Włocławek, jako administratora danych osobowych, wyłącznie dla celów niezbędnych przy organizacji I Krajowej Konferencji Naukowej "Nowoczesne spojrzenie na opiekę, leczenie i rewitalizację osób w wieku podeszłym, która odbędzie się 14 maja 2020 r. Zostałem poinformowany o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących I Krajowej Konferencji Naukowej "Nowoczesne spojrzenie na opiekę, leczenie i rewitalizację osób w wieku podeszłym, która odbędzie się 14 maja 2020 r.


  Administratorem danych osobowych jest Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, pl. Wolności 1, 87-800 Włocławek. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie formularza, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO). Dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Ciebie. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie przez Ciebie z tego prawa pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.


  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – konferencja „Nowoczesne spojrzenie na opiekę, leczenie i rewitalizację osób w wieku podeszłym”

  iP-m5T 30 sty , 2020 0 Comments

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  uczestnictwa w I Krajowej Konferencji Naukowej

  „Nowoczesne spojrzenie na opiekę, leczenie i rewitalizację osób w wieku podeszłym”

  14 maja 2020r. Kujawska Szkoła Wyższa

  UDZIAŁ BEZPŁATNY


   Dane podstawowe

    


   Adres do korespondencji

    


   Dane kontaktowe

    


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku, pl. Wolności 1, 87-800 Włocławek, jako administratora danych osobowych, wyłącznie dla celów niezbędnych przy organizacji I Krajowej Konferencji Naukowej "Nowoczesne spojrzenie na opiekę, leczenie i rewitalizację osób w wieku podeszłym, która odbędzie się 14 maja 2020 r. Zostałem poinformowany o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących I Krajowej Konferencji Naukowej "Nowoczesne spojrzenie na opiekę, leczenie i rewitalizację osób w wieku podeszłym, która odbędzie się 14 maja 2020 r.


   Administratorem danych osobowych jest Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, pl. Wolności 1, 87-800 Włocławek. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie formularza, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO). Dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Ciebie. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie przez Ciebie z tego prawa pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.


   „Nowoczesne spojrzenie na opiekę, leczenie i rewitalizację osób w wieku podeszłym”

   Dział Promocji KSW 27 sty , 2020 0 Comments
   Organizatorzy konferencji w oparciu o tematykę przedsięwzięcia  postanowili wydać Monografię. Publikacja w pewnej części odzwierciedla ramowy program konferencji. Przeznaczona została dla szerokiego grona odbiorców uprawiających zawody medyczne  oraz  wchodzące w skład zespołów interdyscyplinarnych. Autorami prac są  osoby będące wieloletnimi klinicystami i praktykami. Publikacja została podzielona na dwie części. Pierwszą rozpoczyna praca dotycząca nanomedycyny,  która jest spojrzeniem przyszłościowym w medycynie. Druga omawia  proces starzenia się organizmu człowieka   uwzględniając możliwości  opóźniania tego procesu. Kolejna opisuje  problem opieki rodzinnej nad osobami starszymi. Dalsze rozważania  dotyczącą  rehabilitacji chorych po udarze mózgu, a także  opisują   problemy godnego starzenia się człowieka. Omówiono także specyfikę żywienie seniorów oraz podkreślono wartość terapii zajęciowej. Druga część zawiera  prace empiryczne. Pierwsza dotyczy skutków przebytego  zapalenia płuc u seniorów nie objętych profilaktyką pneumokokową. W kolejnych artykułach przedstawiono deficyt wiedzy opiekunów nieformalnych na temat zespołów otępiennych.  Przeanalizowano także wieloaspektowość problemów występujących u seniorów przebywających w domach pomocy społecznej. Autorzy publikacji wyrażają nadzieję, że zawarta w niej tematyka stanie się inspiracją do pogłębienia i nowego spojrzenia na obszar tak ważny we współczesnym świecie, bo dotyczący zagadnień związanych z funkcjonowaniem osób w wieku podeszłym. 
   Monografia pt.: „Nowoczesne spojrzenie na opiekę, leczenie i rewitalizację osób w wieku podeszłym” 
   wydana pod redakcją dr Beaty Małeckiej, dr Wioletty Wojciechowskiej, dr Marka Zielińskiego
   Kujawska Szkoła Wyższa, Włocławek 2020

   Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska – starość i umieranie – dziecko i wychowanie – ogólnopolska konferencja naukowa

   Dział Promocji KSW 19 paź , 2019 0 Comments

   16 października br. w KSW we Włocławku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska – starość i umieranie – dziecko i wychowanie”. Wśród referatów konferencji znalazły się m.in. te poruszające temat starości i umierania w koncepcji opiekuńczo-wychowawczej Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej, dziecka w personalizacji świata dorosłych oraz językowych i literackich obrazów dzieciństwa i starości. Znalazło się również wspomnienie o Pani Profesor Jadwidze Bińczyckiej. Podczas konferencji wręczono statuetki Honorowego Członka Studenckiego Koła Naukowego „Warsztaty Korczakowskie”.

   W 2017 roku minęła 75. rocznica zagłady Żydów w getcie warszawskim, a pośród nich wybitnych polskich pedagogów: Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej wraz z ich podopiecznymi. W 2018 roku minęła 140. rocznica urodzin Janusza Korczaka oraz 100. rocznica wydania jego utworu pt. „Dziecko w rodzinie”. Natomiast 2019 roku mija 30. rocznica uchwalenia Konwencji Praw Dziecka. Wszystkie te wydarzenia wpisują się w 100. rocznicę uzyskania przez Polskę niepodległości. To zobowiązuje do pamięci i naukowej analizy zarówno ich pedagogicznych poglądów (pedagogiki) jak i praktyki opiekuńczo – wychowawczej (pedagogii). Konferencja wpisuje się w ciąg konferencji organizowanych przez naszą Kujawską Szkołę Wyższą zarówno we Włocławku jak i w Toruniu od 2002 roku (2002 – Włocławek, 2003 – Toruń, 2008 – Włocławek, 2012 – Włocławek/Toruń, 2015 – Włocławek). Każda z nich skupiała się na szczególnym problemie. Obecną konferencją, jak sugeruje już sam tytuł, organizatorzy pragną zwrócić uwagę na rolę osób w wieku senioralnym w wychowaniu młodego pokolenia oraz zjawisko śmierci (odchodzenia) jako w dalszym ciągu pedagogiczne tabu (z nielicznymi wyjątkami).

   Patronat honorowy nad ogólnopolską konferencją naukową objęli: Przewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Włocławek.

   Konferencja naukowa „Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska – starość i umieranie – dziecko i wychowanie” skierowana jest do środowisk związanych z edukacją, opieką i wychowaniem, seniorów i młodzieży.

   POBIERZ Zaproszenie na konferencję

   Dofinansowano z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

   Dofinansowano przez Gminę Miasto Włocławek


   ,,Druga wojna światowa rozpoczęła się w Polsce” – konferencja naukowa

   Dział Promocji KSW 01 paź , 2019 0 Comments

   Spotkanie otworzył, witając zaproszonych gości oraz pozostałych uczestników sympozjum, Wójt Gminy Radziejów dr Marek Szuszman, powierzając dalsze prowadzenie spotkania prof. dr hab. Stanisławowi Kunikowskiemu – rektorowi Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in. Stanisław Wawrzonkoski – przewodniczący Rady Miasta Włocławek, Arleta Brochocka – sekretarz Gminy Radziejów, Urszula Rosół – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czołowie,
   ks. prof. dr hab. Lech Król – prezes Teologicznego Towarzystwa Naukowego przy WSD,
   Jerzy Lewandowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej WTN.

   Uczestnicy konferencji wysłuchali sześciu referatów poświęconych różnym aspektom działań wojennych w naszym regionie, które zaprezentowali przedstawiciele różnych ośrodków naukowych:

   – dr Władysław Kubiak reprezentujący Włocławskie Towarzystwo Naukowe oraz Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku wygłosił referat pt. ,,Bitwa pod Szczytnem jako etap Bitwy nad Bzurą”, a następnie

   – dr Sławomir Łaniecki (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

     ,,Działania powietrzne lotnictwa polskiego i Luftwaffe nad Kujawami w kampanii wrześniowej 1939 r.

   – dr Zdzisław Zasada (Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku)

   ,,Straże Pożarne w obliczu niemieckiego zagrożenia i w pierwszych miesiącach okupacji hitlerowskiej”

   – dr Adam Wróbel (Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku)

   ,,Literackie opisy wojennego września 1939 r. na Kujawach i w Ziemi Dobrzyńskiej”

   – mgr Sławomir Augustyniak (Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Inowrocław Koło Radziejów)

   ,,Ruch oporu na terenie powiatu radziejowskiego w latach 1939-1945”

   oraz – w imieniu ks. dra hab. Józefa Dębińskiego (Włocławskie Towarzystwo Naukowe) – referat pt. ,,Duchowieństwo katolickie Włocławka i okolicy pod okupacją niemiecką” odczytał mgr Jerzy Giergielewicz – historyk, wieloletni członek WTN.

   W czasie konferencji, jej uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ofertą wydawniczą Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, zakupić tytuły wydawnicze poświęcone drugiej wojnie światowej, a także otrzymać bezpłatnie niektóre publikacje, wydane przez Towarzystwo w poprzednich latach.

   Tak rodziła się niepodległość – konferencja naukowa

   Dział Promocji KSW 19 lis , 2018 0 Comments

    

   Patronat Honorowy nad konferencją objęli:
   Piotr Całbecki- Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego,
   Adam Struzik- Marszałek Województwa Mazowieckiego,
   Marek Wojtkowski- Prezydent Miasta Włocławek,
   Andrzej Nowakowski- Prezydent Miasta Płock
   Pierwsza część konferencji naukowej odbyła się 9 listopada 2018 r. w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego w Płocku (pl. Narutowicza 8). W dniu 11 listopada  w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu (ul. Zamkowa 4), odbyła się dalsza część konferencji pt.” Tak rodziła się niepodległość. W 100-lecie powstania wolnej Polski”. Została ona poprzedzona Mszą świętą w kościele parafialnym pw. Św. Urszuli oraz uroczystością złożenia kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości w hołdzie Ojczyźnie w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę na placu Rejtana w Kowalu. Organizatorzy i uczestnicy ceremonii przed Pomnikiem wysłuchali koncertu orkiestry dętej OSP w Kowalu pod dyrekcją Roberta Stranca i złożyli wieńce kwiatowe, upamiętniając w ten sposób również postać marszałka Józefa Piłsudskiego, który jest symbolem jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Uroczystość odbyła się w asyście Wojska Polskiego. Odczytany został Niepodległościowy Apel Pamięci, a następnie oddana została salwa honorowa przez żołnierzy 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
   Naukową refleksję na temat znaczenia 11 listopada jako Święta Niepodległości w świadomości Polaków, pogłębiły wystąpienia referentów. Uczestnicy obejrzeli prezentację mgra Tomasza Wąsika pt.” Walki obronne w rejonie Włocławka w sierpniu 1920 roku” oraz wysłuchali kilku referatów min. Administracja i samorząd Kujaw wschodnich oraz w ziemi dobrzyńskiej w 1918 roku ( dr Hanna Szczechowicz); Odbudowa samorządu terytorialnego w Kowalu w latach 1918-1939 (dr Anna Prokopiak- Lewandowska); Obrońcy Wisły 1920 roku- bohaterem Akademickiego Zespołu Szkół we Włocławku ( mgr Marta Walczak). Konferencji towarzyszyła wystawa Orzeł Biały w symbolice niepodległościowej przygotowana przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.
   Podczas trwania konferencji, Włocławskie Towarzystwo Naukowe oferowało do nabycia publikację pt.”Tak rodziła się niepodległość. W 100-lecie powstania wolnej Polski, pod redakcją Zbigniewa Pawła Kruszewskiego i Zdzisława Jana Zasady. Książka jest drukiem materiałów pokonferencyjnych – monografią, zawierającą referaty i doniesienia przedstawione na konferencji i odnoszące się do stanu wiedzy na temat budowy niepodległej Polski w 1918 roku.
   Dwudniowa konferencja naukowa była chwilą refleksji i zadumy nad niepodległością odzyskaną przez Polaków po stu dwudziestu trzech latach niewoli, w której przyszło żyć pięciu pokoleniom naszych rodaków.

   Konferencja naukowa „Mam pasję, mam talent. O zainteresowaniach seniorów”

   Dział Promocji KSW 26 paź , 2018 0 Comments

   [fblike]

   Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor KSW, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski oraz Prezydent Miasta Włocławka, dr Marek Wojtkowski. Do współpracy nad przedsięwzięciem włączył się także Włocławski Uniwersytet Seniora i Fundacja Vladislawia.
   W pierwszej części konferencji, stanowiącej teoretyczne odniesienie do problematyki, wykłady wygłosili nauczyciele akademiccy, ukazując pasje i zainteresowania ludzi starszych w kontekście konkretnych obszarów naukowych: filozoficznym, psychologicznym, pedagogicznym, socjologicznym. Druga część o wymiarze praktycznym, poświęcona została referatom przedstawionym przez samych seniorów z zaproszonych Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy opowiedzieli o swoich zainteresowaniach.
   Planujemy również wydanie publikacji naukowej w I połowie 2019 roku.
   Serdecznie dziękuję za pomoc w organizacji konferencji p. mgr Ewie Murszewskiej i Radzie Słuchaczy WUS: p. Elżbiecie Ponachajba i Lucynie Małobłockiej.

   Program konferencji

   Część I Wystąpienia nauczycieli akademickich (godz. 10,00- 11,50)

   1. dr Renata Brzezińska – powitanie gości i referat wprowadzający Miejsce i pozycja
   seniorów w społeczeństwie
   2. prof. dr hab. Joanna Górnicka – Kalinowska, Aktywność jako sens życia seniora
   3. dr Tomasz Borowiak, W poszukiwaniu metod aktywizujących pamięć seniorów
   4. dr Adam Wróbel, prof. KSW, O niebywałych walorach wieku senioralnego, czyli
   jakże pozytywne językowe i literackie obrazy starzenia się, starości
   5. dr Maria Posłuszna- Owcarz, Zainteresowania i pasje w życiu człowieka
   6. mgr Adam Grudzień, Pasje i zainteresowania seniorów w kontekście potrzeb
   psychicznych
   7. dr Jolanta Kloc, Pasje i zainteresowania seniorów działających w gminie Włocławek

   Część II Seniorzy o swoich pasjach i zainteresowaniach (godz. 12,00 – 13,30)

   1. mgr Andrzej Twardzik, KSW Grałem z liderem zespołu MAANAM
   2. Jadwiga Grygo, Uniwersytet dla Aktywnych Ciechocinek – Petanka/ gra w kule/ to
   jest to!
   3. Zofia Krukowska Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włocławku – Podróże
   moja pasja
   4. Wanda Wiatrowska, Oddział KDUTW Radziejów – Człowiek najwyższą wartością.
   Moja pasja społecznika
   5. Bożena Broniszewska, Włocławski Uniwersytet Seniora – Moje pasje artystyczne
   6. Elżbieta Pyra, Włocławski Uniwersytet Seniora – Jeszcze w zielone gramy.

   „Polska w NATO, NATO w Polsce – taktyczne gwarancje czy strategiczna iluzja?”

   Dział Promocji KSW 14 cze , 2018 0 Comments

    

   [fblike]

   Konferencja odbyła się w ramach cyklu dwóch konferencji naukowych w Kujawskiej Szkole Wyższej, realizowanych w ramach obchodów 100. Rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, poświęconych refleksji nad współczesnym bezpieczeństwem Rzeczypospolitej Polskiej.
   Pierwsza konferencja z cyklu pt.: „Kluczowe filary bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej” poświęcona jest w całości problematyce NATO, w tym współpracy NATO – Polska.
   Kolejna konferencja tego cyklu odnosić się będzie do filaru bezpieczeństwa jakim są Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Część druga odbędzie się w roku akademickim 2018-2019.

   Cel konferencji:

   1. Ocena zasadniczych filarów bezpieczeństwa militarnego państwa w 100. Rocznicę odzyskania niepodległości.
   2. Podsumowanie osiągnięć Polski w procesie integracji ze strukturami zbiorowego bezpieczeństwa Świata Zachodniego.
   3. Refleksja nad dynamiką zmian środowiska bezpieczeństwa w kontekście zapisów koncepcji strategicznej NATO z Lizbony.
   4. Ocena współpracy NATO – UE. Nowa architektura bezpieczeństwa europejskiego czy wyższy poziom komplementarności działań.
   5. Współczesna percepcja Traktatu Północnoatlantyckiego. Organizacja charytatywna czy wspólnota wartości, zbiór przywilejów i katalog zobowiązań czy wreszcie tylko lista oczekiwań?
   6. Ewaluacja implementacji decyzji przywódców państw NATO podczas szczytu w Newport i Warszawie. Bilans zysków i strat.
   7. Poszukiwanie odpowiedzi na fundamentalne pytanie – czy NATO nas obroni?

    

   W trakcie konferencji zostały wygłoszone następujące referaty:

   1. Powstanie NATO – dr Władysław KUBIAK.

   2. Wpływ przewartościowania w sferze technologicznej na rozwój
   i funkcjonowanie współczesnych sił zbrojnych – gen. dyw. w st. sp. mgr inż. Andrzej LELEWSKI

   3. Zasadnicze filary systemu obronnego państwa jako konsekwencja
   transformacji ustrojowej w Polsce – płk w st. sp. dr inż. Ryszard CHODYNICKI.

   4. Traktat Waszyngtoński – wspólnota wartości, zbiór przywilejów
   i katalog zobowiązań – Andrzej OSSOWSKI.

   5. Ustalenia Szczytu NATO z Newport – strategiczna refleksja w świetle zmian regionalnego i globalnego środowiska bezpieczeństwa.
   – Szczyt NATO w Warszawie – dalsza adaptacja Sojuszu.
   – Implementacja kluczowych decyzji NATO – od Newport do Warszawy – gen. rez. dr inż. Mieczysław GOCUŁ.

   Odbyło się sympozjum „Niektóre aspekty rewitalizacji Śródmieścia Włocławka”

   Dział Promocji KSW 28 cze , 2017 0 Comments

   [fblike]

    

   Organizatorami spotkania było Studenckie Koło Naukowe „Budowlaniec” , działające na Wydziale Nauk Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej oraz Kujawskie Stowarzyszenie Gospodarcze. Wśród wielu uczestników sympozjum był Wiceprezydent Miasta Włocławek Pan Jacek Wojciechowski , Radny Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego Pan Jacek Kuźniewicz oraz Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej prof. dr hab. Stanisław Kunikowski.

   W pierwszej części obrad, prowadzonej przez Dziekana Wydziału Nauk Technicznych dr Adama Rejmaka, wygłoszone zostały następujące referaty:

   1.Czym jest rewitalizacja ? – Zbigniew Brenda Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

   2.Ocena stanu technicznego zabudowy śródmieścia Włocławka – Janusz Borkowski przedstawiciel Koła Naukowego „Budowlaniec”

   3.Przestrzeń publiczna a jakość życia – Zbigniew Brenda KujawskaSzkoła Wyższa we Włocławku

   Po części referatowej nastąpiła ożywiona dyskusja. Spośród wielu bardzo ciekawych głosów i wystąpień można wymienić wystąpienie Pana Jacka Wojciechowskiego na temat praktycznych działań organizacyjnych władz miasta, mających na celu rewitalizację zabudowy śródmiejskiej w rejonie ulicy Tumskiej i 3-go Maja. Bardzo interesujące było wystąpienie Radnego Sejmiku Pana Jacka Kuźniewicza na temat polityki terytorialnej samorządu województwa kujawsko pomorskiego w kwestii rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich. Najbardziej ożywiona dyskusja dotyczyła zagadnień związanych z przestrzenią publiczną, jej znaczeniu dla jakości życia mieszkańców, gospodarki i promocji miasta, rozwoju funkcji turystycznej itp.
   Tematyka i przebieg spotkania wykazały jednoznacznie potrzebę dalszego prowadzenia merytorycznych dyskusji z udziałem różnych środowisk naszego miasta, w tym środowiska akademickiego. To ostatnie podkreślił w swoim wystąpieniu Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku prof. dr hab. Stanisław Kunikowski. Na zakończenie spotkania ustalono, że w możliwie najbliższym terminie zorganizowane zostanie kolejne spotkanie środowiska akademickiego z zespołami roboczymi współpracującymi przy opracowaniu programu rewitalizacji śródmieścia Włocławka.

    

   Skip to content