Oddziały Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Izbicy Kujawskiej i Skrwilnie

14 grudnia 2023

Po czterech latach przerwy, z powodu rezygnacji dotychczasowej przewodniczącej Rady Słuchaczy, a następnie trwającej epidemii Covid – 19, Oddział KDUTW w Izbicy reaktywował swoją działalność. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu Burmistrza Izbicy Kujawskiej, Marka Dorabiały, który roztoczył specjalną opiekę nad jego działalności i zadeklarował wspieranie merytoryczne i finansowe.


Nową przewodniczącą Rady Słuchaczy została Jadwiga Kędzierska, emerytowana nauczycielka, a deklarację członkowskie złożyło ponad 50 nowych członków.

W dniu 5 XII 2023 r. odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2023/24 z udziałem Anety Jędrzejewskiej, członkini Zarządu Województwa Kujawsko-Dobrzyńskiego oraz Jerzego Nowackiego, Prezesa KDUTW. Podczas zebrania wręczono indeksy nowym członkom, zaś Pani Aneta Jędrzejewska omówiła podstawy polityki senioralnej realizowanej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Dobrzyńskiego.

W dniu 12 XII 2023 r. odbyła się z kolei inauguracja działalności UTW w Skrwilnie jako Oddziału KDUTW przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku. Było to możliwe dzięki podjętej przez Wójta gminy Skrwilno, Dariusza Kolczyńskiego inicjatywie utworzenia Uniwersytetu w gminie, wychodząc tym samym naprzeciw wnioskom zgłaszanym przez mieszkańców. Akces do UTW zgłosiło ponad 50 osób, spośród których wyłoniono Radę Słuchaczy, której przewodniczącym został wybrany Jerzy Kosobucki

Podczas uroczystego zebrania w świetlicy wiejskiej zebrani słuchacze wysłuchali hymnu narodowego, powitalnych wystąpień Wójta Gminy i dr. Władysława Kubiaka – Pełnomocnika Rektora ds. KDUTW i byli świadkami immatrykulacji, czyli wręczenia indeksów nowym słuchaczom. W końcowej części zebrania wysłuchali wykładu inaugurującego pt. – „Wincenty Witos 1874-1945” wygłoszonego przez dr. W. Kubiaka oraz hymnu studentów – Gaudeamus Igitur. Podpisano także uroczyście akt utworzenia Oddziału KDUTW w Skrwilnie. Merytoryczną opiekę nad tym oddziałem sprawuje Magdalena Mrowińska – Dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Skrwilnie.

Powstanie nowych oddziałów włącza ich w strukturę KDUTW, powodując, że ilość oddziałów wzrasta do 10. KSW sprawuje patronat naukowy nad Uniwersytetem dla Aktywnych w Ciechocinku. Ilość wydanych indeksów przekroczyła już liczbę 2000.

Działalność Oddziałów KDUTW to znakomita organizacja seniorów dla propagowania oferty edukacyjnej naszej Uczelni wśród członków rodzin, znajomych i współmieszkańców naszych seniorów.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709