Inne ważne informacje

RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Plac Wolności 1 , 87-800 Włocławek, tel. 660 713 891, e-mail biurorektora@ksw.wloclawek.pl
  2. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w celu możliwości wykonania przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku zadań statutowych oraz realizacji umów,
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały uzyskane,
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa,
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny wymogami wynikającymi z przepisów prawa,
  6. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba, że przepisy RODO będą stanowiły inaczej); wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709