Inne ważne informacje

RODO – monitoring wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

 

1.     Administratorem Danych Osobowych  przetwarzanych w ramach systemu monitoringu wizyjnego jest Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, kontakt tel. 660  713 891, e-mail: biurorektora@ksw.wloclawek.pl

2.     Celem przetwarzania danych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring jest  zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektów oraz ochrona mienia.

3.     Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego stanowi art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4.     Obszar objęty monitoringiem w Kujawskiej Szkole Wyższej stanowią:

·       Budynek Collegium Novum i Collegium Maius / ul. Okrzei 94 a/ – korytarze, wejścia główne oraz najbliższe otocznie na zewnątrz. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 3 tygodni.

·       Budynek Collegium Minus /Plac Wolności 1/ – wejścia główne do budynku na zewnątrz, hol główny, hol przy Bibliotece oraz dziedziniec. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez jeden miesiąc.

5.     Zarejestrowane dane nie podlegają profilowaniu, a przeglądanie danych odbywa się tylko w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa.

6.     Zarejestrowane przez Monitoring dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów, przez upoważnione do tego podmioty.

7.     Osoba, której wizerunek został utrwalony w związku z zapisem monitoringu wizyjnego ma prawo żądania od Administratora danych sprostowania danych, do ograniczenia przetwarzania danych, a w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia.

8.     Każdej osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709