Informacja z działalności Zarządu Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Włocławku

Dział Promocji KSW 29 mar , 2023 0 Comments

Posiedzenie otworzył prezes Zarządu KDUTW Jerzy Nowacki, który powitał uczestników i zaproponował uczczenie minutą ciszy zmarłych Członków Honorowych Andrzeja Cieślę i Andrzeja Capałę oraz vice prezesa Zarządu Adama Stolaryka jak również innych słuchaczy. Zaproponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednomyślnie. Prezes podziękował władzom WTN-u za umożliwienie spotkania. Oddziały KDUTW i Stowarzyszenia prowadziły swoją działalność, chociaż w ograniczonym stopniu, a w ostatnim okresie udało się utworzyć nowy Oddział KDUTW w Kikole. Znaczącą rolę i pomoc udzieliły władze samorządowe tej gminy.

              Następnie głos zabrał prezes WTN, były rektor KSW prof. dr hab. Stanisław Kunikowski, który przedstawił historię powstania Włocławskiego Towarzystwa Naukowego jak również uczelni. Podkreślił również, że cieszy Go różnorodność działalności poszczególnych Oddziałów i zapewnił, że przedstawiciele uczelni będą brali udział w inauguracji roku akademickiego, a wykładowcy KSW będą jak dawniej dzielić się swoją wiedzą ze słuchaczami KDUTW.

         Dr Władysław Kubiak poinformował, że w bieżącym roku uczelnia włącza się w obchody 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika i każdy z Oddziałów będzie miał możliwość skorzystania z wykładu o tej tematyce. W dniu 6 czerwca 2023 roku władze Kujawskiej Szkoły Wyższej planują udostępnić

siedzibę uczelni przy ulicy Okrzei dla słuchaczy KDUTW mających ochotę na bliższe zapoznanie się z jej działalnością. Informacje przekazane będą poprzez projekcję filmu i spotkanie z rektorem.

         Następnie głos zabrała  pełnomocnik rektora ds. KDUTW pani Ewa Murszewska, która zachęciła przedstawicieli wszystkich Oddziałów i Stowarzyszeń do dalszej współpracy. Przedstawiła również Plan wykładów realizowanych przez nauczycieli akademickich KSW w semestrze letnim roku 2022-2023. Poinformowała również, że zostało wydanych ponad 1900 indeksów dla słuchaczy KDUTW.

         Prezes Zarządu podkreślił, że pomimo epidemii wszystkie Oddziały i Stowarzyszenia prowadziły, chociaż w stopniu ograniczonym działalność zmierzającą do dalszej aktywności swoich słuchaczy.

         Zgodnie z porządkiem posiedzenia przedstawiciele wszystkich Oddziałów i Stowarzyszeń przedstawili informację o swojej działalności. Podkreślali, że wznowiony został proces realizacji wykładów, rozpoczęły działalność różne sekcje, a słuchacze aktywnie uczestniczą w wyjazdach na wycieczki, spektakle teatralne, ale również biorą udział w turnusach rehabilitacyjnych.

         Na zakończenie posiedzenia Zarządu prezes Jerzy Nowacki zaprosił uczestników spotkania w swoim imieniu, ale również w imieniu prezesa WTN-u prof. dr hab. Stanisława Kunikowskiego oraz innego Członka Honorowego KDUTW Krzysztofa Grządziela właściciela Pałacu Bursztynowego na spotkanie kameralne w sali bankietowej tego obiektu. W programie tego spotkania był uroczysty obiad zakończony deserem w postaci płonącego tortu ufundowanego przez właścicielkę cukierni panią Jadwigę Szyling przy współudziale samorządu gminy Wielgie. Spotkanie umilała dobra muzyka w wykonaniu Grzegorza Augustynowicza, Dariusza Słomskiego oraz młodej wokalistki Juli Krzemińskiej uczennicy Zespołu Szkół Samochodowych.

         Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali wszyscy Członkowie Honorowi KDUTW m. in. burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego Arkadiusz Gralak oraz wójt gminy Wielgie Tadeusz Wiewiórski. Spotkanie prowadził prezes Zarządu Jerzy Nowacki, głos zabierali mi. prezes WTN-u prof. dr hab. Stanisław Kunikowski, Arkadiusz Gralak, Tadeusz Wiewiórski, Halina Sztypka oraz Krzysztof Grządziel. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.

Nie żyje mgr inż. Adam Stolaryk

Dział Promocji KSW 13 maj , 2020 0 Comments

Wyrazy współczucia składają, łącząc się w bólu i smutku:
Rektor i Senat Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz cała społeczność Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 15 maja o godz. 11.30 w Kościele N. M. P. Wspomożenia Wiernych, ul. ks. Fr. Szczygłowskiego 5,  w Aleksandrowie Kujawskim.

Zebranie Zarządu KDUTW

Dział Promocji KSW 08 maj , 2019 0 Comments

w Sali Senatu KSW we Włocławku Pl. Wolności 1 (parking w podwórzu), według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie  i powitanie Członków Honorowych  – Prezes J. Nowacki  i  wszystkich Uczestników

2. Krótkie sprawozdania-informacje  z pracy – Przewodniczący Rad     Oddz. KDUTW, tylko nowości i uczestnictwo      Słuchaczy Oddziałów   Delegacji i występy w II Forum Seniorów

3. Podziękowania dla byłych Członków Zarządu – Rektor KSW
    Wprowadzenie i powitanie nowych – Prezes KDUTW

4. Informacja  z działań organizacyjnych 5-lecie KDUTW- Dobrzyń  n/ Wisłą                     J, Grudzińska

5. Szeroka informacja i szczegółowe omówienie  – Dr W. Kubiak     Organizacji II Forum Seniorów

 

6. Wystąpienie  Rektora KSW  – Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski

 

7. Propozycje Oddziałów. Wolne wnioski, według zgłoszeń i potrzeb
     Dyskusja. Podjęcie Uchwał

 8.  Zakończenie spotkania                                              

 

 

 

                                                                        Prezes Zarządu KDUTW

 

                                                                           mgr  Jerzy Nowacki

Aktualności

iP-m5T 23 lis , 2018 0 Comments

Wernisaż pokonkursowych wystaw fotograficznych Mój Uniwersytet i Mój Region

Dział Promocji KSW 26 paź , 2018 0 Comments

Nagrody i wyróżnienia w konkursie Mój Uniwersytet otrzymali:

pierwszą nagrodę i Honorowy Indeks Kujawskiej Szkoły Wyższej – Wanda Rosińska;
drugą nagrodę – Regina Szczęsna;
trzecią nagrodę – Janina Gałązka;
wyróżnienie – Donata Erwińska;
wyróżnienie – Stefania Warszewska.

Nagrody i Wyróżnienia w konkursie Mój Region otrzymali:

pierwszą nagrodę i Złotą Aleksandrowską Ramkę – Wanda Rosińska;
drugą nagrodę – Małgorzata Szreiber;
trzecią nagrodę – Tadeusz Adamiec;
wyróżnienie – Janina Gałązka;
wyróżnienie – Regina Szczęsna;
wyróżnienie – Regina Zaręba.

Miłym akcentem wernisażu było uhonorowanie przez organizatorów, najlepszych fotografów sześciu edycji. Laureatkami okazały się panie, które otrzymały stosowne „dokumenty”. Wanda Rosińska w sześciu edycjach dwóch konkursów zdobyła łącznie 13 nagród i wyróżnień. Najlepszą fotografią sześciu edycji uznano pracę Donaty Erwińskiej pod tytułem Spowiedź.

Pomysłodawca i inicjator konkursów, Izydor Zaręba, zrezygnował z udziału w dalszym organizowani konkursów. Wysoko oceniając jego pracę, podziękowania złożyli: Andrzej Cieśla burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego, prof. Stanisław Kunikowski rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej, Jerzy Nowacki prezes zarządu Kujawsko – Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Adam Stolaryk przewodniczący rady słuchaczy aleksandrowskiego Oddziału KDUTW. Burmistrz Cieśla podziękował ponadto za utworzenie i prowadzenie z sukcesami przez 5 lat Klubu Fotografów OBIEKTYW SENIORA. Grażyna Ochocińska prezes Stowarzyszenia Uniwersytet dla Aktywnych w Ciechocinku, podkreśliła znaczenie inicjatywy konkursów w integracji środowiska akademickiego i realizacji ambicji twórczych dla amatorów fotografii.

Posiedzenie Zarządu KDUTW

Dział Promocji KSW 27 kw. , 2018 0 Comments

Udział wzięli wszyscy Członkowie a także Rektor KSW prof. dr hab. Stanisław Kunikowski, Opiekun Naukowy dr Władysław Kubiak, Pełnomocnik d/s. KDUTW mgr Ewa Murszewska, także zaproszeni chcący podjąć bliską współpracę przedstawiciele Włocławskiego Uniwersytetu Seniora w osobach Stanisław Grzegorzewski – Prezes, Elżbieta Ponachajba – Wiceprezes, Stanisław Golis – Członek Zarządu. Przewodniczący Rad Słuchaczy przedstawili krótkie informacje o pracy Oddziałów szczególnie innowacje i przedsięwzięcia np. Adam Stolaryk o nawiązanej korzystnej współpracy z Fundacją w Toruniu. Jadwiga Grudzińska utworzyła Stowarzyszenie Zwykłe, bardzo pomocne Oddziałowi KDUTW a nie burzące jego działania. Alicja Sadowska zaprosiła przedstawicieli Oddziałów na zakończenie Roku Akademickiego w Parku Kulturowym w Wietrzychowicach gdzie znajdują się grobowce sprzed 5 tysięcy lat. Oddział w Wielgiem obchodzić będzie Jubileusz 5-lecia 20 czerwca 2018r. dlatego Andrzej Capała i Halina Sztypka poinformowali szeroko o tym wydarzeniu z propozycją zaproszeń. Rektor KSW omówił działania Szkoły podkreślając wkład KDUTW i dziękując za dotychczasowe dokonania. Ewa Murszewska przedstawiła harmonogram Zakończenia Roku Akademickiego we Wszystkich Jednostkach Organizacyjnych KDUTW.

Foto relacja Jerzy Nowacki, Janina Gałązka

Skip to content