Oddziały Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Izbicy Kujawskiej i Skrwilnie

Dział Promocji KSW 14 gru , 2023 0 Comments

Nową przewodniczącą Rady Słuchaczy została Jadwiga Kędzierska, emerytowana nauczycielka, a deklarację członkowskie złożyło ponad 50 nowych członków.

W dniu 5 XII 2023 r. odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2023/24 z udziałem Anety Jędrzejewskiej, członkini Zarządu Województwa Kujawsko-Dobrzyńskiego oraz Jerzego Nowackiego, Prezesa KDUTW. Podczas zebrania wręczono indeksy nowym członkom, zaś Pani Aneta Jędrzejewska omówiła podstawy polityki senioralnej realizowanej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Dobrzyńskiego.

W dniu 12 XII 2023 r. odbyła się z kolei inauguracja działalności UTW w Skrwilnie jako Oddziału KDUTW przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku. Było to możliwe dzięki podjętej przez Wójta gminy Skrwilno, Dariusza Kolczyńskiego inicjatywie utworzenia Uniwersytetu w gminie, wychodząc tym samym naprzeciw wnioskom zgłaszanym przez mieszkańców. Akces do UTW zgłosiło ponad 50 osób, spośród których wyłoniono Radę Słuchaczy, której przewodniczącym został wybrany Jerzy Kosobucki

Podczas uroczystego zebrania w świetlicy wiejskiej zebrani słuchacze wysłuchali hymnu narodowego, powitalnych wystąpień Wójta Gminy i dr. Władysława Kubiaka – Pełnomocnika Rektora ds. KDUTW i byli świadkami immatrykulacji, czyli wręczenia indeksów nowym słuchaczom. W końcowej części zebrania wysłuchali wykładu inaugurującego pt. – „Wincenty Witos 1874-1945” wygłoszonego przez dr. W. Kubiaka oraz hymnu studentów – Gaudeamus Igitur. Podpisano także uroczyście akt utworzenia Oddziału KDUTW w Skrwilnie. Merytoryczną opiekę nad tym oddziałem sprawuje Magdalena Mrowińska – Dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Skrwilnie.

Powstanie nowych oddziałów włącza ich w strukturę KDUTW, powodując, że ilość oddziałów wzrasta do 10. KSW sprawuje patronat naukowy nad Uniwersytetem dla Aktywnych w Ciechocinku. Ilość wydanych indeksów przekroczyła już liczbę 2000.

Działalność Oddziałów KDUTW to znakomita organizacja seniorów dla propagowania oferty edukacyjnej naszej Uczelni wśród członków rodzin, znajomych i współmieszkańców naszych seniorów.

Zmarł nasz kolega śp. Zdzisław Witkowski

Ania Krzemińska 25 lip , 2023 0 Comments
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi śp. Zdzisława Witkowskiego.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 29 lipca 2023 r. w rodzinnej miejscowości Jaksice gmina Inowrocław.
Msza święta żałobna o godz. 11.00, a po mszy odprowadzenie prochów na cmentarz w Jaksicach.
Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.
 
Zarząd i Słuchacze Stowarzyszenia Włocławski Uniwersytet Seniora

Zakończenie roku akademickiego KDUTW Oddział w Lubaniu

Dział Promocji KSW 04 lip , 2023 0 Comments

3 lipca 2023 r. odbyło się zakończenie roku akademickiego Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział Lubanie. Sprawozdanie z działalności za ostatni rok złożyła Przewodnicząca Rady Słuchaczy Barbara Rolirad. Podziękowania i życzenia przekazała dla wszystkich słuchaczy Wójt Gminy Lubanie Larysa Krzyżańska. Wręczono dyplomy i indeksy dla nowych słuchaczy. W imieniu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku dyplom uznania wręczył dr Władysław Kubiak.

I Festiwal Muzyki Polskiej w Nieszawie „Muzyka Wisły” – 4 czerwca 2023 r.

Dział Promocji KSW 26 cze , 2023 0 Comments

Dziękuję serdecznie Rektorowi Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku prof. dr. hab. Jerzemu Garbaczowi oraz Prezesowi Zarządu KDUTW Jerzemu Nowackiemu za tytuł honorowy przyznany w trakcie Muzyka Wisły – Festiwal Muzyki Polskiej.
Czuję się zaszczycony. Docenienie przez uczelnię wyższą z moich rodzinnych stron oraz sympatia ze strony przyjaciół z KDUTW to dla mnie wielka radość!

Aleksander Kamedulski

Informacja z działalności Zarządu Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Włocławku

Dział Promocji KSW 29 mar , 2023 0 Comments

Posiedzenie otworzył prezes Zarządu KDUTW Jerzy Nowacki, który powitał uczestników i zaproponował uczczenie minutą ciszy zmarłych Członków Honorowych Andrzeja Cieślę i Andrzeja Capałę oraz vice prezesa Zarządu Adama Stolaryka jak również innych słuchaczy. Zaproponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednomyślnie. Prezes podziękował władzom WTN-u za umożliwienie spotkania. Oddziały KDUTW i Stowarzyszenia prowadziły swoją działalność, chociaż w ograniczonym stopniu, a w ostatnim okresie udało się utworzyć nowy Oddział KDUTW w Kikole. Znaczącą rolę i pomoc udzieliły władze samorządowe tej gminy.

              Następnie głos zabrał prezes WTN, były rektor KSW prof. dr hab. Stanisław Kunikowski, który przedstawił historię powstania Włocławskiego Towarzystwa Naukowego jak również uczelni. Podkreślił również, że cieszy Go różnorodność działalności poszczególnych Oddziałów i zapewnił, że przedstawiciele uczelni będą brali udział w inauguracji roku akademickiego, a wykładowcy KSW będą jak dawniej dzielić się swoją wiedzą ze słuchaczami KDUTW.

         Dr Władysław Kubiak poinformował, że w bieżącym roku uczelnia włącza się w obchody 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika i każdy z Oddziałów będzie miał możliwość skorzystania z wykładu o tej tematyce. W dniu 6 czerwca 2023 roku władze Kujawskiej Szkoły Wyższej planują udostępnić

siedzibę uczelni przy ulicy Okrzei dla słuchaczy KDUTW mających ochotę na bliższe zapoznanie się z jej działalnością. Informacje przekazane będą poprzez projekcję filmu i spotkanie z rektorem.

         Następnie głos zabrała  pełnomocnik rektora ds. KDUTW pani Ewa Murszewska, która zachęciła przedstawicieli wszystkich Oddziałów i Stowarzyszeń do dalszej współpracy. Przedstawiła również Plan wykładów realizowanych przez nauczycieli akademickich KSW w semestrze letnim roku 2022-2023. Poinformowała również, że zostało wydanych ponad 1900 indeksów dla słuchaczy KDUTW.

         Prezes Zarządu podkreślił, że pomimo epidemii wszystkie Oddziały i Stowarzyszenia prowadziły, chociaż w stopniu ograniczonym działalność zmierzającą do dalszej aktywności swoich słuchaczy.

         Zgodnie z porządkiem posiedzenia przedstawiciele wszystkich Oddziałów i Stowarzyszeń przedstawili informację o swojej działalności. Podkreślali, że wznowiony został proces realizacji wykładów, rozpoczęły działalność różne sekcje, a słuchacze aktywnie uczestniczą w wyjazdach na wycieczki, spektakle teatralne, ale również biorą udział w turnusach rehabilitacyjnych.

         Na zakończenie posiedzenia Zarządu prezes Jerzy Nowacki zaprosił uczestników spotkania w swoim imieniu, ale również w imieniu prezesa WTN-u prof. dr hab. Stanisława Kunikowskiego oraz innego Członka Honorowego KDUTW Krzysztofa Grządziela właściciela Pałacu Bursztynowego na spotkanie kameralne w sali bankietowej tego obiektu. W programie tego spotkania był uroczysty obiad zakończony deserem w postaci płonącego tortu ufundowanego przez właścicielkę cukierni panią Jadwigę Szyling przy współudziale samorządu gminy Wielgie. Spotkanie umilała dobra muzyka w wykonaniu Grzegorza Augustynowicza, Dariusza Słomskiego oraz młodej wokalistki Juli Krzemińskiej uczennicy Zespołu Szkół Samochodowych.

         Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali wszyscy Członkowie Honorowi KDUTW m. in. burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego Arkadiusz Gralak oraz wójt gminy Wielgie Tadeusz Wiewiórski. Spotkanie prowadził prezes Zarządu Jerzy Nowacki, głos zabierali mi. prezes WTN-u prof. dr hab. Stanisław Kunikowski, Arkadiusz Gralak, Tadeusz Wiewiórski, Halina Sztypka oraz Krzysztof Grządziel. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.

Nie żyje mgr inż. Adam Stolaryk

Dział Promocji KSW 13 maj , 2020 0 Comments

Wyrazy współczucia składają, łącząc się w bólu i smutku:
Rektor i Senat Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz cała społeczność Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 15 maja o godz. 11.30 w Kościele N. M. P. Wspomożenia Wiernych, ul. ks. Fr. Szczygłowskiego 5,  w Aleksandrowie Kujawskim.

Zebranie Zarządu KDUTW

Dział Promocji KSW 08 maj , 2019 0 Comments

w Sali Senatu KSW we Włocławku Pl. Wolności 1 (parking w podwórzu), według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie  i powitanie Członków Honorowych  – Prezes J. Nowacki  i  wszystkich Uczestników

2. Krótkie sprawozdania-informacje  z pracy – Przewodniczący Rad     Oddz. KDUTW, tylko nowości i uczestnictwo      Słuchaczy Oddziałów   Delegacji i występy w II Forum Seniorów

3. Podziękowania dla byłych Członków Zarządu – Rektor KSW
    Wprowadzenie i powitanie nowych – Prezes KDUTW

4. Informacja  z działań organizacyjnych 5-lecie KDUTW- Dobrzyń  n/ Wisłą                     J, Grudzińska

5. Szeroka informacja i szczegółowe omówienie  – Dr W. Kubiak     Organizacji II Forum Seniorów

 

6. Wystąpienie  Rektora KSW  – Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski

 

7. Propozycje Oddziałów. Wolne wnioski, według zgłoszeń i potrzeb
     Dyskusja. Podjęcie Uchwał

 8.  Zakończenie spotkania                                              

 

 

 

                                                                        Prezes Zarządu KDUTW

 

                                                                           mgr  Jerzy Nowacki

Skip to content