Jubileusz 30-lecia powstania Oddziału we Włocławku Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera

Dział Promocji KSW 21 wrz , 2023 0 Comments

Włocławek stał się ośrodkiem regionalnym dla rzeczoznawców majątkowych. Ta przesłanka i jubileusz 30-lecia powstania Oddziału PSRWN były główną inspiracją do zorganizowania spotkania jubileuszowego i napisania historii powstania Oddziału. Dziś członkowie Oddziału i zaproszoni goście otrzymali publikację prezentującą powstanie i działalność Oddziału. Ta publikacja jest o  rzeczoznawcach a także o historii Oddziału, jest dużo faktów, zdarzeń i dokumentacja fotograficzna. Jej autorem jest obecny Prezes Oddziału Jerzy Lewandowski posiadający Europejskie Uznanie Zawodowe.

Powstanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego należy łączyć ze zmianami ustrojowymi w Polsce. Zawód rzeczoznawcy majątkowego stał się nieodłącznym elementem rynku nieruchomości.

Po  powstaniu PSRWN w 1991 r.  Również wśród specjalistów zajmujących się problematyką szacowania nieruchomości na terenie byłego województwa włocławskiego zrodziła się idea powołania organizacji zawodowej. W miesiącu maju 1993 r. odbyło się zebranie założycielskie Oddziału PSRWN Włocławek. W pierwszym zebraniu uczestniczyli specjaliści różnych zawodów: geodeci, budowlańcy, architekci i rolnicy. Wielu z nich to biegli z listy wojewody w zakresie szacowania nieruchomości. Pierwszym prezesem wybrany został  Kol. Kazimierz Ritter z zawodu mgr inż. geodezji.

Oddział swoją działalność skupiał na doskonaleniu zawodowym rzeczoznawców majątkowych, na przestrzeganiu zasad etyki, reprezentowanie zawodu wobec organów władzy, instytucji i urzędów.

Wiele miejsca poświęcono organizacji szkoleń i seminariów dla członków PSRWN.

Dziś w roku jubileuszu Oddział we Włocławku liczy 18 członków i wszyscy są rzeczoznawcami majątkowymi, to najwięcej rzeczoznawców w Stowarzyszeniu od 30 lat. Sześciu członków jest na liście biegłych Sądu Okręgowego we Włocławku. Spośród członków 7 osób to rzeczoznawcy majątkowi od ponad 20 lat, 2 osoby posiadają uprawnienia od 10 do 19 lat i 9 osób uzyskało uprawnienia w okresie ostatnich 10 lat.

Mimo różnych problemów naszą misją jest niezależnie służyć mieszkańcom, przedsiębiorcom, samorządom i Skarbowi Państwa. Etyka zawodowa, rzetelność, niezależność, skuteczność i należyta staranność w wykonywaniu wycen, umacnianie atrybutów zawodu zaufania publicznego to praca i zadania Oddziału we Włocławku.

Jubileusz był okazją do podziękowania samorządom, instytucjom, sądom, spółdzielniom mieszkaniowym za współpracę, za możliwość stałego doskonalenia sposobu korzystania z niezbędnych dla tego zawodu informacji.

Podziękowano wszystkim członkom Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości z całego 30-letniego okresu działalności za wkład w sukces Włocławskiego Oddziału.

Wręczono srebrną odznakę „Zasłużony dla Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych” dla Jolanty Rożko oraz za zasługi i działalność na rzecz Stowarzyszenia Odznakę Honorową PSRWN otrzymali: Agnieszka Jura- Walczak, Kazimierz Ritter i Piotr Witczak.

W wydarzeniu wzięli udział:
– Roman Bisping – wiceprezydent Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. Prof. Andrzeja Hopfera
– prof. Stanisław Kunikowski – prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
– Domicela Kopaczewska
– Piotr Kowal

Kujawska Szkoła Wyższa na PAIH Forum Biznesu 2023 w Warszawie

Dział Promocji KSW 21 wrz , 2023 0 Comments

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku została zaproszona do udziału w PAIH Forum Biznesu 2023, które odbędzie się na PGE Narodowy w Warszawie, w dniach 4-5 października 2023 r.

Głównym organizatorem jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA
Patronat honorowy: Prezydent RP Andrzej Duda
Patronat strategiczny: Polski Fundusz Rozwoju

PAIH Forum Biznesu 2023 to wydarzenie organizowane dla przedsiębiorców, przedstawicieli regionów, sfery B+R oraz instytucji rozwoju. To przestrzeń dla przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać, szukają nowych rozwiązań i innowacyjnych pomysłów. Szczególnie dla tych, którzy planują internacjonalizację swojej działalności oraz ekspansję na zagraniczne rynki. PAIH Forum Biznesu to niepowtarzalna okazja do osobistego spotkania z ekspertami z ponad 50 rynków zagranicznych, otrzymania praktycznej wiedzy i kontaktów biznesowych.

Forum to:
5 000 uczestników,
4 500 spotkań,
300 ekspertów,
70 warsztatów i paneli,
11 scen.

Jednym z wiodących tematów poruszanym na Forum będzie kwestia transformacji energetycznej m.in. w kontekście modyfikacji gospodarki pod kątem efektywności energetycznej oraz rozwoju zrównoważonego.
Sfera B+R poszukuje kontaktów z biznesem w celu realizacji projektów naukowo – badawczych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz modyfikacji oferty szkół wyższych pod kątem potrzeb gospodarki.

Szczegóły na:
paihforumbiznesu.gov.pl
pfr.pl

„Razem Lepiej 2”

Dział Promocji KSW 20 wrz , 2023 0 Comments

W dniu 18.09.2023r. w ramach projektu ,,Razem Lepiej 2″ finansowanego przez Fundację ANWIL odbyły się kolejne zajęcia sportowe w sali ACTIV MED przy ul Barskiej. Cała grupa pod okiem instruktora dzielnie ćwiczyła: rozciąganie, utrzymanie równowagi i wzmocnienie mięśni kręgosłupa. Zmęczeni ale szczęśliwi na sportowo zaczęliśmy nowy tydzień.

Wolontariusz – Zofia Stryjak

„Aktywni Seniorzy”

Dział Promocji KSW 20 wrz , 2023 0 Comments

W dniu 18.09.2023 r – kolejne zmagania naszych słuchaczek w sali ćwiczeń. Jest to kontynuacja zajęć w ramach projektu ,,Aktywni Seniorzy” sfinansowanego przez Gminę Miasto Włocławek.

Wolontariusz – Wandzia Lipowska

Wycieczka do Golubia-Dobrzynia i Szafarni

Dział Promocji KSW 20 wrz , 2023 0 Comments

Studenci Stowarzyszenia Włocławski Uniwersytet Seniora w dniu 13 września 2023 r. w liczbie 50 osób dzięki Projektowi Anwil, mogło uczestniczyć w wycieczce  do Golubia Dobrzynia oraz Szafarni.  Wyjechaliśmy o 8:15 a już o 10:00 zostaliśmy przywitani przez zastępczynię pana „Kasztelana”. Przewodniczka z ogromną charyzmą oprowadzała nas po izbach i komnatach Zamku opowiadając o jego historii. Wszystkie „pokoje” i ich zabytki zostały uwiecznione przez naszą zawodową fotografkę Władysławę Guzowską, oczywiście nie obyło się od prywatnych zdjęć naszych seniorów. Niechaj zdjęcia będą dowodem piękna Zamku. Nie było przywitania „otwartą Księgą”, jak to onegdaj bywało, ani nie pojawiła się „Biała Dama” jednak zabytki Zamku wywarły na nas ogromne wrażenie. Po odpoczynku w zamkowej kawiarni udaliśmy się do Szafarni, wsi w której dwukrotnie przebywał Fryderyk Chopin. Wakacje naszego światowej sławy Kompozytora miały ogromny wpływ na jego muzyczne dzieła. Folklor wiejski i szlachecki został odzwierciedlony w utworach. Historia życia i twórczości została podzielona na dwie części. W pierwszej części pan Marcin Mackiewicz do swojej opowieści dołączył osobistą grę na fortepianie, czym urzekł publiczność, czyli nas, dziękowaliśmy oklaskami i mogliśmy wysłuchać jeszcze jednego utworu na bis. W drugiej części był pokaz filmowy, dotyczący życia na wsi w XIX w. i  twórczości F. Chopina.Za tę część była odpowiedzialna pani Marcelina świniarska. Następnie zwiedzaliśmy pokoje domu, łącznie z pokojem kompozytora. Po relaksie w kawiarence, relaksowaliśmy się w przepięknym parku, z pięknym stawem i starą zabytkową Lipą. Zadowoleni wróciliśmy do naszego Grodu. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej uroczej wycieczki.

Tekst: Jadwiga Trawińska pilot
Zdjęcia: Władysława Guzowska

Szkolenia wrześniowe – otwieramy się na nowe możliwości

Dział Promocji KSW 19 wrz , 2023 0 Comments

W ramach realizacji umowy dotyczącej wyjazdów szkoleniowych kadry Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w dniach 11-15 września, dziesięciu pracowników administracji uczelni i wykładowców uczestniczyło w międzynarodowych warsztatach na Malcie oraz w Hiszpanii. Szkolenia tego typu są doskonałą opcją na podniesienie umiejętności językowych i rozwoju zawodowego oraz stwarzają możliwości na rozszerzenie kontaktów międzynarodowych.

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku prowadzi aktywnie działania w zakresie programu unijnego ERASMUS+ od roku 2002.

Ważna informacja dla stypendystów!

Dział Promocji KSW 14 wrz , 2023 0 Comments

Studenci Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku ubiegający się o stypendium socjalne, rektora, niepełnosprawnych i zapomogi,  mogą  składać  wnioski  na   semestr ZIMOWY roku akademickiego 2023/2024 w nieprzekraczalnym terminie od 1 października 2023 r. do 31 października 2023 r.

Dochód na 1 osobę w rodzinie studenta na semestr ZIMOWY roku akademickiego 2023/2024 wynosi 1.290 zł netto.

Procedurą przyjmowania wniosków na wszystkie formy stypendiów, zajmuje się Dział Dydaktyki. Czytelnie wypełnione wnioski wraz ze stosowną dokumentacją prosimy składać w Dziale Dydaktyki, przy ul. Okrzei 94A, 87-800 Włocławek, pokój nr 3, parter.

Uwaga! W razie pytań dotyczących dokumentacji do poszczególnych stypendiów prosimy o  telefon  do Działu Dydaktyki pod numery: 660 717 051, 660 714 516, 660 714 884. 

Formularze wniosków do pobrania pod adresem: https://ksw.wloclawek.pl/student/system-wsparcia-studentow/system-stypendialny/wnioski-do-pobrania/

102. rocznica powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Dział Promocji KSW 13 wrz , 2023 0 Comments

7 września 2023 r. w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie odbyła się uroczystość związana ze 102 rocznicą powstania Związku OSP RP.

Uroczystość ta została poprzedzona posiedzeniem Komisji ds. działalności organizacyjnej, kulturalno-oświatowej, dokumentacyjnej, historycznej i naukowej Zarządu Głównego Związku OSP RP.  W posiedzeniu Komisji udział wzięli prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes WTN, nauczyciel akademicki Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz dr Zdzisław Zasada, honorowy prezes WTN, również nauczyciel akademicki KSW we Włocławku, którzy od wielu lat są członkami tejże Komisji.

W części jubileuszowej, prof. Stanisław Kunikowski wręczył na ręce prezesa Zarządu Głównego OSP RP Waldemara Pawlaka list gratulacyjny, jednocześnie podkreślając trwającą od kilu lat współpracę Kujawskiej Szkoły Wyższej z Zarządem Głównym OSP RP, z którym w 2019 r. podpisano porozumienie obejmujące m.in. zbliżenie środowiska nauki i edukacji ze środowiskiem instytucji bezpieczeństwa państwa ze szczególnym uwzględnieniem ochotniczych straży pożarnych w Polsce.

Realizacja projektu „Razem lepiej 2”

Dział Promocji KSW 12 wrz , 2023 0 Comments

11 września 2023 W ramach projektu ,,Razem Lepiej 2″ finansowanego przez Fundację ANWIL odbyły się pierwsze zajęcia sportowe w sali ACTIV MED przy ul Barskiej. W zajęciach sportowych wzięło udział 15 uczestników naszego Stowarzyszenia.

Zajęcia gimnastyczne

Dział Promocji KSW 12 wrz , 2023 0 Comments

11 września 2023 r. grupa słuchaczy naszego Stowarzyszenia WUS spotkała się na powakacyjnych zajęciach gimnastycznych. Jest to kontynuacja zajęć z projektu grantowego „Aktywni Seniorzy” sfinansowanego przez Gminę Miasto Włocławek. Byliśmy miłe zaskoczeni, ponieważ naszym trenerem będzie nadal Pan Grzegorz Matusiak, z którym ćwiczyliśmy przed wakacjami. Zajęcia sportowe są nam bardzo potrzebne, bo pozwalają zachować sprawność ruchową tak docenianą w wieku senioralnym.

Skip to content