Trwa rekrutacja do projektu „Aktywnością przeciw wykluczeniu!”

Dział Promocji KSW 26 Lip , 2021 0 Comments

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku ogłasza nabór do projektu pn. „Aktywnością przeciw wykluczeniu!”, który współfinansowany jest ze środków Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych  Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

POBIERZ Informacja o rekrutacji
POBIERZ Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie

ERASMUS+ na Université Savoie Mont Blanc w Chambéry (Francja)

Ania Krzemińska 09 Lip , 2021 0 Comments
W dniach 21 – 25 czerwca 2021 r. dyrektor Instytutu Pedagogiki dr Urszula Kempińska realizowała program Staff Mobility for Training w ramach działań ERASMUS+ na Université Savoie Mont Blanc w Chambéry (Francja). Celem wyjazdu było podniesienie kompetencji praktycznych z języka francuskiego. Program pobytu odbywał się w międzynarodowej grupie uczestników z ponad 20 uczelni z Europy.
Zaplanowane wyjazdy szkoleniowe ERASMUS+ realizowane są obecnie przez pracowników uczelni w normalnym trybie, co pozwala na pełne uczestnictwo uczelni w programie.
 

Oferta pracy ZUS Oddział w Toruniu

Dział Promocji KSW 28 Cze , 2021 0 Comments

Stanowisko ds. ustalania świadczeń międzynarodowych i korespondencji

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej
ZUS Oddział w Toruniu

Nazwa komórki organizacyjnej
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

Miejsce pracy
ZUS Inspektorat w Grudziądzu

Adres miejsca pracy
ul. Wybickiego 39, 86-300, Grudziądz

Województwo
kujawsko-pomorskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego
stanowisko ds. ustalania świadczeń międzynarodowych i korespondencji

Zadania
Zapewnia opracowywanie spraw w ramach realizacji procesów dotyczących obsługi wniosków i korespondencji osób posiadających polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, zainteresowanych uzyskaniem lub zmianą  świadczeń emerytalno-rentowych podlegających koordynacji na podstawie umów międzynarodowych.

Wymagania
Niezbędne:

wykształcenie średnie
Mile widziane:

wykształcenie wyższe (ekonomia, administracja, ubezpieczenia społeczne, prawo)
minimum 6 miesięcy  pracy związanej z ustalaniem kapitału początkowego i praw do emerytur i rent
Wymagania dodatkowe:

znajomość ustawy o emeryturach i rentach z FUS,
 
znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

 
znajomość rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 i 987/2009

umiejętność obsługi pakietu MS Office
Jeśli posiadasz kompetencje:

orientacja na cel
orientacja na jakość
komunikacja
współpraca
orientacja na klienta
rozwiązywanie problemów
radzenie sobie w trudnych sytuacjach
TO ZACHĘCAMY DO PRZESŁANIA DOKUMENTÓW.

CZEKAMY NA TWOJE DOKUMENTY:

CV,
list motywacyjny, ze wskazaniem stanowiska, o które ubiega się kandydat
skany dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, staż pracy, inne niezbędne.
W przypadku ofert korespondencyjnych uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie własnoręcznie podpisanej klauzuli o następującej treści:

’Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.’

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu aplikacji na skrzynkę e-mail lub datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Toruniu.

Miejsce składania:

Dokumenty należy przesłać przez formularz aplikacyjny wybierając Aplikuj na dole oferty lub korespondencyjnie/osobiście na adres:
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Toruniu
ul. Mickiewicza 33-39
87-100 Toruń
Wydział Kadrowo-Płacowy
tel. 56/ 610 93 00 lub 56/610 94 00

Termin, do którego należy składać dokumenty
07-07-2021

Oferujemy
miejsce wykonywania pracy:
Inspektorat ZUS w Grudziądzu
ul. Wybickiego 39
86-300 Grudziądz

poszukujemy 1 kandydata,
umowa na czas określony w celu zastępstwa,
skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
nadsyłanych dokumentów nie zwracamy,
rozpatrywane będą oferty kompletne, dostarczone w wymaganym terminie, zgodne z wymaganiami formalnymi,
lista kandydatów publikowana na www.zus.pl/praca pod ofertą pracy oraz w BIP.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie stanowiska pracy:

sprzęt komputerowy,
sprzęt biurowy.
Warunki wykonywania pracy: (proszę usunąć/wykreślić niepotrzebne)

spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
konieczność poruszania się po całym obiekcie,
konieczność odbywania podróży służbowych,
budynek IV-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na III piętrze,
miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Harmonogram wakacyjny pracy Biblioteki

Dział Promocji KSW 28 Cze , 2021 0 Comments

W okresie od  05 lipca  do 31 sierpnia 2021 r. Biblioteka Główna będzie nieczynna dla czytelników.

W tym okresie obiegówki będzie można podbijać w godzinach 9.00 – 13.00 w pokoju nr 7 A (wejście służbowe biblioteki).

Od 1 września Biblioteka będzie czynna w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 08.00-15.00. Dyżur sobotni według wyznaczonego terminu, będzie pełniony w godzinach 8.00 – 14.00.

Zmiana organizacji pracy uczelni w okresie letnim

Dział Promocji KSW 28 Cze , 2021 0 Comments

Biuro Rekrutacyjne pracuje bez zmian:
– od poniedziałku do czwartku od 08.00 do 15.30
– piątek od 08.00 do 14.00
– sobota 24 lipca 2021 r. od 10.00 do 13.00
– sobota 31 lipca 2021 r. od 10.00 do 13.00

W okresie od  5 lipca  do 31 sierpnia 2021 r. Biblioteka Główna będzie nieczynna dla czytelników. W tym okresie obiegówki będzie można podbijać w godzinach 09.00-13.00 w pokoju nr 7 A (wejście służbowe biblioteki).

Porozumienie KSW z Zespołem Szkół Kształcenia Rolniczego w kowalu

Dział Promocji KSW 25 Cze , 2021 0 Comments

22 czerwca 2021 roku w KSW we Włocławku, Rektor dr inż. Adam Rejmak podpisał porozumienie z Dyrektorem Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego w Kowalu mgr. Andrzejem Zdrojewskim.

Porozumienie dotyczy współpracy i koordynacji wspólnych działań do stałego podnoszenia poziomu nauczania, a także przygotowania uczniów na studia wyższe.

Skip to content