Pozytywna ocena Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych dla kierunku Pielęgniarstwo

Dział Promocji KSW 07 Maj , 2021 0 Comments

Na podstawie Decyzji Ministra Zdrowia z 4 maja 2021 r., po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie akredytacji oraz po dokonaniu oceny przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku uzyskała akredytację dla kierunku Pielęgniarstwo (studia pierwszego i drugiego stopnia) na okres kolejnych trzech lat. Ocena ta, to potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia, profesjonalizmu kadry dydaktycznej oraz dostosowania oferty i programów studiów do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Posiedzenie Senatu – 25 marca 2021 r.

Dział Promocji KSW 07 Maj , 2021 0 Comments

Podjęte uchwały:

1. Uchwała Nr 4/21 Senatu KSW w zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności uczelni za rok akademicki 2019/2020

2. Uchwała Nr 5/21 Senatu KSW w sprawie opinii Senatu dotyczącej utworzenia kierunku „Pedagogika specjalna”, jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym

3. Uchwała Nr 6/21 Senatu KSW w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku „Pedagogika specjalna”, jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2021/2022.

Dział Promocji KSW 06 Maj , 2021 0 Comments

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku zaprasza do podjęcia studiów w roku akademickim 2021/2022. Rekrutacja rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. Myśląc o przyszłości naszych absolwentów i odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy w nowym roku akademickim 2021/2022 oferujemy studia na 18 kierunkach kształcenia – studia I stopnia (licencjackie oraz inżynierskie), studia II stopnia (magisterskie) oraz jednolite studia magisterskie. Zapraszamy również na studia podyplomowe. Działamy dynamicznie na terenie kilku miast – studia odbywają się we Włocławku, Grudziądzu, Nowym Targu i Siemianowicach Śląskich.
Po spełnieniu określonych warunków, dajemy możliwość studiowania poza granicami kraju  w ramach programu Erasmus+.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą studiów:

 

    

   

Szkolenia zagraniczne ERASMUS+ Edukacja Dorosłych – ogłaszamy nabór

Dział Promocji KSW 05 Maj , 2021 0 Comments

W ramach przeprowadzonych już inicjatyw nasi beneficjenci brali udział w szkoleniach w Pradze i na Cyprze, w tym roku planowane są następujące działania:

19-23 lipca 2021, English for Educators, Limassol, Cypr
2-6 sierpnia 2021, Identifying barriers to learning, Palermo, Włochy
22-28 sierpnia 2021, English for Educators, Split, Chorwacja
22-26 listopada 2021, Effective and Efficient Project Management, Limassol, Cypr

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO  do Koordynatora Projektu, Joanny Skiby international@ksw.wloclawek.pl w terminie do 31 maja 2021.

Oferty pracy firmy RWS

Dział Promocji KSW 04 Maj , 2021 0 Comments

Prosimy o zapoznanie się z ofertami pracy firmy RWS. Wszystkie oferty dotyczą umowy o pracę i pracy w systemie jednozmianowym. 

POBIERZ Associate Project Manager LV PL
POBIERZ Koordynator ds. jakości projektów LV
POBIERZ Koordynator ds. wdrażania projektów LV
POBIERZ Koordynator projektów junior
POBIERZ Koordynator projektów technicznych DTP
POBIERZ Specjalista DTP

Współpraca z Antalya Bilim University

Dział Promocji KSW 04 Maj , 2021 0 Comments

Uczelnia Antalya Bilim University jest instytucją, która aktywnie działa w obszarze współpracy międzynarodowej w wielu dziedzinach. W trakcie zorganizowanych spotkań z władzami dziekańskimi i koordynatorami ERASMUS+ ustalono jakie przedsięwzięcia mobilnościowe będą mogły być objęte podpisaną właśnie umową.

Turcja jest krajem stowarzyszonym w działaniach ERASMUS+ od roku 2004 i jest w nim bardzo aktywna. Nowa uczelnia partnerska w Antalyi stanowić będzie dla studentów i kadry KSW we Włocławku nowe miejsce na erasmusowej mapie.

Skip to content