Spotkanie czwartkowe 21.10.2021 r.

Dział Promocji KSW 22 paź , 2021 0 Comments

Dzisiejsze spotkanie uświetniły Panie z koła literackiego, które prowadzi malarka, poetka, jednym słowem artystyczna dusza- Pani Bożena Broniszewska. Mieliśmy więc przyjemność wysłuchać kilku wierszy w wykonaniu Pań poetek, którym podziękowaliśmy gromkimi brawami.

Następnie Pan mgr Daniel Jackowski z Woj. Inspektoratu Inspekcji Handlowej przeprowadził wykład pt.,,Senior jako konsument”. Pan Inspektor w bardzo przejrzysty i logiczny sposób przekazał nam jakie prawa mamy my konsumenci. Wyjaśnił nam także, jaka jest różnica między rękojmią a gwarancją, oraz inne ważne pojęcia w tym temacie. W wykładzie poruszony został także temat tzw. sprzedaży bezpośredniej, na pokazach umawianych przez telefon i nie tylko, bo też np. na turnusach sanatoryjnych. Na takich pokazach najczęściej zawierane są umowy niekorzystne dla kupujących. Dla podkreślenia ważności tematu Pan Jackowski przeczytał taki wierszyk, który zacytuję: „Konsumencie, ważna rada: gdy ktoś kartki w dłoń ci wkłada i namawia do podpisu, nie bierz w rękę długopisu! Nie wiesz przecież, co to będzie, kiedy podpis złożysz w pędzie”.

 Wykład był bardzo ciekawy, ponieważ dotyczył spraw codziennych tzw. życiowych, ważnych kwestii- jak nie dać się oszukać, i że trzeba znać swoje prawa. Bardzo dziękujemy Panu Danielowi Jackowskiemu.

Tekst: Wandzia Lipowska

Zdjęcia: Władysława Guzowska

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

Dział Promocji KSW 19 paź , 2021 0 Comments

JM Rektor dr inż. Adam Rejmak dokonał podsumowania działalności uczelni w minionym roku akademickim, a także podzielił się planami na nadchodzącą przyszłość.

Krótkiego podsumowania minionego roku a także planów na ten obecny dokonał także Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego dr Zbigniew Brenda.

Po akcie immatrykulacji, przyszli studenci, złożyli uroczyste ślubowanie, a po odśpiewaniu Gaudeamus Igitur, do nowych studentów zwróciła się Przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Pani Dorota Orzelska.

Następnie wręczono medale oraz odznaczenia państwowe i resortowe.

Podczas inauguracji ogłoszono ranking jedenastu najlepszych absolwentów oraz Primus Inter Pares Kujawskiej Szkoły Wyższej w roku akademickim 2020/2021. W imieniu wyróżnionych studentów głos zabrała absolwentka kierunku pedagogika – Magdalena Dudra.

Po uroczystych wyróżnieniach głos zabrali zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP dr Joanna Borowiak, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Aneta Jędrzejewska oraz Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Sławomir Kopyść.

Po raz pierwszy w historii uczelni został odtworzony hymn KSW, którego autorem tekstu jest nasz wieloletni wykładowca dr Adam Żwirbla, a muzykę skomponował Robert Kwiatkowski.

Wykład Inauguracyjny pt. „Samorząd terytorialny w Polsce z perspektywy wyzwań ustrojowych i europejskich oraz ograniczeń finansowych” wygłosił Prezydent Miasta Włocławek dr Marek Wojtkowski.

Inaugurację zakończyło odśpiewanie Gaude Mater Polonia.

Dzień później, 17 października o godzinie 10.00 w Bazylice Katedralnej odbyła się Msza św. w intencji nowego roku akademickiego 2021/2022 w KSW we Włocławku.

Klub dyskusyjny

Dział Promocji KSW 19 paź , 2021 0 Comments

Klub Dyskusyjny  działający  przy Stowarzyszeniu Włocławski Uniwersytet  Seniora traktuje swoją działalność jako jeden z obszarów działalności czytelniczej, zaspokojenia potrzeby dzielenia  się wrażeniami z przeczytanych lektur i dyskutowania o  nich.

Klubowicze spotykają się raz w miesiącu. Zasadą jest, by w tym samym czasie wszyscy przeczytali tę samą książkę.

Uczestnicy nie prowadzą dysput literackich ale analizują akcję, oceniają postępowanie swoich bohaterów, język, tło historyczne i mówią o emocjach towarzyszących podczas czytania.

W dniu dzisiejszym tj. 18.10.2021 r. tematem spotkania była ” Najciekawsza książka przeczytana podczas przerwy Covidowej”.

Wśród b. wielu wymienianych i  dyskutowanych tytułów były:

Śmierć frajerom – Grzegorz Kalinowski
Hardcorowi bibliotekarze z Timbuktu – Joshua Hammer
Saga bałkańska – Agnieszka Walczak-Chojecka
Sieroce pociągi – Christina Baker-Kline
Kiedy ucichnie muzyka – Peter Robinson
Spla ścieszki – Agnieszka Krawcyk

Wszyscy obecni Członkowie  Klubu przedstawiali swoje ulubione  utwory  i w sposób merytoryczny zachęcali do ich przeczytania.
Następne spotkanie w listopadzie. 

Tekst: Elżbieta Wilamowska
Zdjęcia: Władysława Guzowska

Bezpłatne badania w zakresie oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych

Dział Promocji KSW 13 paź , 2021 0 Comments

Szanowni Studenci

W związku z planowanym w dniach 18-22 października 2021 r. Tygodniem Kariery, chciałabym zaproponować Studentom Uczelni możliwość wykonania bezpłatnych badań testowych on-line w zakresie oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych.

Do wyboru są dwa rodzaje testów:
– Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych,
– Narzędzie do Badania Kompetencji.

Zbadanie zainteresowań i kompetencji zawodowych jest pomocne w:

 • określeniu optymalnego obszaru zawodowego, w którym można się realizować,
 • podejmowaniu decyzji o dalszym kształceniu ( kursy, szkolenia),
 • określeniu poziomu  zainteresowań, kompetencji przedsiębiorczych dla osób myślących o własnym biznesie.

Bardzo proszę o rzetelne podejście do tematu, zwłaszcza, że wypełnienie tych testów nie wymaga wielkiego wysiłku, a może Państwu przynieść wiele korzyści. Jako pedagog i psycholog pracy pragnę podkreślić wagę tego typu badań, które umożliwiają określenie zakresu pewnych kompetencji przydatnych w życiu zawodowym.

Życzę Państwu wielu sukcesów

Joanna Podemska
Akademickie Biuro Karier KSW

POBIERZ Regulamin badania testowego KZZ
POBIERZ Regulamin badania testowego NBK
POBIERZ Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
POBIERZ Oświadczenie dla studenta

Osoby zainteresowane zrobieniem testu proszone są o wypełnienie oświadczenia oraz zamieszczonych dokumentów i przesłanie ich na adres: jolanta.lebiedzinska@wup.tirun.pl
Dalsze kroki poprowadzi Pani Jolanta Lebiedzinska.

Uwaga stypendyści!

Dział Promocji KSW 12 paź , 2021 0 Comments

Komisja Stypendialna KSW we Włocławku informuje, że 30 października 2021 r. (sobota) mija ostateczny termin składania wniosków na stypendia. Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane. Nie będzie możliwości dostarczenia wniosków w późniejszym terminie. W razie pytań można kontaktować się z Działem Dydaktyki, tel. 660 717 051.

Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

Dział Promocji KSW 08 paź , 2021 0 Comments

W dniu 7 października 2021 roku, w Auli Kujawskiej Szkoły Wyższej przy ul. Plac Wolności 1 we Włocławku, odbyła się inauguracja roku akademickiego Stowarzyszenia Włocławskiego Uniwersytetu Seniora.

Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego, uroczystość otworzyła Pani Prezes Lucyna Małobłocka, która w kilku słowach podsumowała działalność Stowarzyszenia w okresie pandemii i dalsze działania dla dobra słuchaczy WUS.

Następnie Wiceprezes Wanda Lipowska, udzieliła głosu Panu Prezydentowi dr Markowi Wojtkowskiemu, który podziękował Seniorom za ich działalność i zaangażowanie.

Następnie kilka miłych słów wygłosił Pan Rektor dr inż. Adam Rejmak, nawiązując do dalszej współpracy z WUS i rozwijaniu dalszych planów dla dobra seniorów.

Prezes Kujawsko – Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku p. Jerzy Nowacki również zabrał głos. Nawiązał do wspomnień, kiedy to w naszym regionie powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Ważnym momentem było wręczenie nowym słuchaczom indeksów przez JM Rektora KSW dr inż. Adama Rejmaka.

Uroczystość uświetnił występ Zespołu „Melodia” śpiewając ,,Gaudeamus igitur” oraz kilka znanych utworów.

Wykład inauguracyjny wygłosił dr Marek Stefański, prof. KSW, na temat ,,Gdzie inwestować i oszczędzać w warunkach kryzysu gospodarczo – społecznego”.

Grypa – darmowe szczepienia dla wskazanych w rozporządzeniu MZ

Dział Promocji KSW 08 paź , 2021 0 Comments

Grypa:

 • rozwija się bardzo szybko (wirus szybko się namnaża)
 • pojawia się wysoka gorączka, katar, kaszel, ból głowy
 • chory odczuwa bóle mięśniowe
 • towarzyszy jej ogólne uczucie osłabienia i rozbicia
 • niekiedy pojawiają się wymioty i łagodna biegunka, u małych dzieci ból brzucha.

Ponieważ wirus grypy szybko się zmienia, co roku szczepionka ma nieco inny skład. Jest opracowywana w oparciu o nowe szczepy wirusa, które wywołują grypę w danym sezonie. Dlatego szczepić się należy co roku.

Najlepiej zaszczepić się na początku sezonu grypowego, czyli jesienią.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 (Dz. U. poz. 1581 z późn. zm.) prawo do bezpłatnego szczepienia mają:

 • medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych
 • farmaceuci i pracownicy aptek
 • diagności laboratoryjni
 • nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni
 • studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne
 • pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 • pacjenci:
  – zakładu opiekuńczo-leczniczego
  – zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
  – hospicjum stacjonarnego lub domowego
  – oddziału medycyny paliatywnej
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 • nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze
 • Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
 • seniorzy, czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

Zachęcamy do rozpropagowania informacji wśród swoich bliskich, którzy należą do grupy osób uprawnionych do skorzystania z dobrowolnej, bezpłatnej szczepionki przeciw grypie.

Praca w trybie online-lektorat języka obcego (instrukcje)

Dział Promocji KSW 07 paź , 2021 0 Comments

System LERNI zlicza Państwa pracę w formie procentów. Po uzyskaniu 80% z określonego poziomu należy z systemu wygenerować certyfikat, który jest podstawą zaliczenia przedmiotu. Certyfikaty dostarczacie Państwo w formie skanu na e-mail international@ksw.wloclawek.pl lub składacie wersję papierową (Dział Spraw Studenckich)  do końca trwania zajęć w semestrze zimowym (ostateczny termin 23 stycznia 2022).

INSTRUKCJA

1. W celu aktywacji kodu dostępowego należy wejść w link http://lerni.us/aktywacja
2. Kolejnym krokiem jest wpisanie swojego adresu e-mail, za pomocą którego będzie odbywało się logowanie do kursu oraz podać utworzone przez siebie hasło, a następnie wybrać kod promocyjny.
3. Należy zaakceptować regulamin oraz wybrać opcję “Aktywuj kupon”.
4. Od tej chwili można logować się na stronie www.lerni.us

KODY PROMOCYJNE dla grupy będą wysyłane w nadchodzących dniach do starostów poszczególnych grup wraz z poziomem do realizacji w tym semestrze. Co do zasady, semestr III to poziom B1

Film z linku poniżej wyczerpująco wyjaśnia zasadę działania platformy: https://www.youtube.com/watch?v=3_FzjU-FBD8

W formie uzupełnienia oferty Studium Języków Obcych i dla zainteresowanych otrzymujecie Państwo dostęp do kursów z pięciu języków.

System LERNI nie obowiązuje studentów, którzy zgodnie z planem mają lektorat z mgr Anną Szarfemberg lub mgr Tomaszem Szarfembergiem.

Skip to content