„Pedagogiczne i gospodarcze aspekty kariery zawodowej” – nowa publikacja KSW

Dział Promocji KSW 25 Lut , 2021 0 Comments

Pierwszy rozdział zwraca uwagę na różnorodność definiowania pojęcia kariery zawodowej, które nie jest tak jednoznaczne jak na pierwszy rzut oka może się to wydawać. Najistotniejszym aspektem poruszonym w tym zakresie są sporne kwestie koncentrujące się wokół problematyki kariery zawodowej w odniesieniu do kwestii rozwoju zawodowego, a także innych pojęć jej pokrewnych. Ponadto rozpatrzono pojęcie kariery zawodowej w kontekście prakseologicznym oraz społeczno-egzystencjalnym.

W rozdziale drugim do głosu dochodzą pedagogiczne aspekty kariery zawodowej, które w opracowaniu swoje odzwierciedlenie znajdują w dziedzinie pedagogiki pracy. Jednym z głównych celów autora była próba powiązania pojęcia kariery zawodowej z przedmiotem badań wyżej wymienionej subdyscypliny, co pośrednio zawiera się w nurcie wychowania przez pracę.

Pedagogiczne aspekty kariery zawodowej w rozdziale trzecim koncentrują się wokół procesów edukacyjnych. W tym zakresie główną uwagę skoncentrowano wokół kwestii pojęciowych związanych z edukacją permanentną, edukacją ustawiczną oraz edukacją zawodową.

Książka do nabycia pod tym linkiem.

Zaproszenie do Bułgarii…

Dział Promocji KSW 25 Lut , 2021 0 Comments

W ramach międzynarodowej współpracy naukowej  Instytut Komercjalizacji Nauki naszej Uczelni otrzymał zaproszenie do udziału w XXIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zarządzanie i zrównoważony rozwój” która odbędzie się w dniach 19-21 marca 2021 r. (online) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Leśnictwa w Sofii.

Materiały konferencji ukażą się w cyklicznym wydawnictwie „Zarządzanie i zrównoważony rozwój”, które jest wydawnictwem punktowanym  w bułgarskim systemie nauki.

Więcej informacji na:

https://ltu.bg/images/files/Fakulteti/SU/Conference-MSD/index.html

Dr Tadeusz Trocikowski
Instytut Komercjalizacji Nauki

Bezpłatne wzory dokumentów niezbędnych dla studentów

Dział Promocji KSW 24 Lut , 2021 0 Comments

Wszystkie osoby wchodzące dziś na rynek pracy muszą pamiętać o swoich prawach i obowiązkach. Jednym z podstawowych obowiązków pracowników jest przygotowanie i przechowywanie określonych dokumentów. Portal rekrutacyjny Aplikuj.pl stworzył darmowy moduł, w którym możesz sprawdzić, porównać i pobrać różne dokumenty HR.

Bezpłatna baza dokumentów HR to przydatne narzędzie dla pracowników działu HR firmy oraz osób poszukujących staży, praktyk absolwenckich lub docelowej pracy. Każdy znajdzie potrzebne dokumenty na każdym etapie swojej kariery czy zatrudnienia.

Studentów wchodzących na dzisiejszy rynek pracy szczególnie interesują dokumenty związane z praktykami absolwenckimi, czy umowami o pracę w celu przygotowania zawodowego. Zanim będziemy musieli podpisać takie dokumenty, warto je najpierw zrozumieć.

Korzystanie z dokumentów pracowniczych jest bardzo intuicyjne. Każdy szablon dokumentu HR można pobrać w formacie .pdf lub .doc w celu łatwej edycji.

Przy okazji warto przeczytać artykuły dotyczące poszczególnych dokumentów. Można się z nich dowiedzieć między innymi, kiedy i jakie dokumenty należy przechowywać, w jakich terminach należy składać poszczególne wnioski czy podania, oraz jakie są konsekwencje złożenia czy otrzymania konkretnego dokumentu.

Skip to content