Uwaga!

Maciej Blekicki 22 lip , 2024 0 Comments

Informujemy, że od dnia 29.07.2024 r. do 02.08.2024r. odbiór świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz składanie dokumentów na studia podyplomowe w pokoju nr 3.

Grant „Razem budujemy mosty”

Dział Promocji KSW 15 lip , 2024 0 Comments

Z radością informujemy, że otrzymaliśmy grant z Fundacja ANWIL w wysokości 10.150 zł.
W ramach grantu ,,Razem budujemy mosty” będą realizowane następujące działania:
– Gra w kręgle
– Zajęcia sportowe
– Zajęcia taneczne
– Warsztaty kosmetyczne

Rekrutacja odbywać się będzie w sierpniu
Szczegóły podamy w innym terminie

Podziękowanie

Dział Promocji KSW 09 lip , 2024 0 Comments

Podziękowanie dla Pani dr Urszuli Kempińskiej – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, od mgr inż. Anny Dzioby – Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Pocierzynie, za zaangażowanie w życie szkoły, życzliwość i współpracę. 

 

XV-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy KSW we Włocławku

Dział Promocji KSW 04 lip , 2024 0 Comments

14 czerwca 2024 r. w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku miało miejsce niezwykłe, bardzo ważne dla nas wydarzenie. Odbyła się uroczystość zakończenia roku akademickiego 2023/2024, która została połączona z obchodami Jubileuszu XV-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy KSW we Włocławku. Uroczystość zaszczyciło wielu ważnych, zaproszonych gości m.in. przedstawicieli urzędów, władz miejskich, sponsorów oraz KSW -w osobach JM Rektor dr Katarzyny Wienieckiej i opiekunki UTW ds. organizacyjnych – Ewy Murszewskiej, a także dr. Marka Stefańskiego – m  założyciela uniwersytetu. Nie zabrakło również przedstawicieli zaprzyjaźnionych oddziałów KDUTW wraz z Prezesem Jerzym Nowackim. Stawili się licznie członkowie naszego Stowarzyszenia. Po odśpiewaniu hymnu i powitaniu gości Prezes Lucyna Małobłocka nakreśliła 15 lat historii ruchu senioralnego. Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora powstało 12 lutego 2016 roku , jako spadkobierca i kontynuator działalności Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy WSHE, który został powołany 16 lipca 2009 roku Uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. W ciągu 15 lat nastąpił niezwykły rozwój aktywności seniorów. Realizowane były różne formy działalności w wielu kołach zainteresowań, począwszy od wykładów naukowych, wycieczek krajowych i zagranicznych po zajęcia sportowe i kulturalne oraz imprezy integracyjne. Każdy mógł realizować swoje zainteresowania i pasje. Nasze Stowarzyszenie wciąż rozwija się i zyskuje nowych członków oraz korzysta z nowych możliwości i wsparcia finansowego. Wystąpienie Pani Prezes zawierało oczywiście więcej informacji, ale trudno zamieścić je w tak krótkiej relacji. Podczas uroczystości były podziękowania dla osób, które swoją pracą przyczyniły się do sprawnego funkcjonowania Stowarzyszenia WUS, dyplomy, kwiaty i upominki oraz wiele miłych słów i życzeń. Po części oficjalnej odbył się piękny koncert w wykonaniu nauczycieli i uczniów Szkoły Muzycznej im. Czesława Niemena we Włocławku. W foyer można było podziwiać wystawę obrazów naszych artystek – Eli Pyry i Jadwigi Jaroszewskiej. Po uroczystości wszyscy goście mogli miło spędzić czas przy kawie i ciastkach, które przygotowały nasze koleżanki. Z przyjemnością wzięliśmy udział w tak pięknej i wzruszającej uroczystości. Możemy być dumni z naszych dokonań i czekamy na następne lata działalności.

Uroczystość objęli Honorowym Patronatem:
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki,
Prezydent Miasta Włocławek Krzysztof Kukucki,
Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku dr Katarzyna Wieniecka.

Praca na stanowisku Specjalista ds. Kadr i Płac – WIKA

Dział Promocji KSW 03 lip , 2024 0 Comments

Specjalista ds. Kadr i Płac

Oferujemy:
• pracę w największej firmie produkcyjnej we Włocławku
• stabilne zatrudnienie w firmie z ponad 100-letnią tradycją
• międzynarodowe środowisko pracy
• możliwość rozwoju zawodowego – poprzez udział w ciekawych projektach firmowych (lokalnych i grupowych) oraz poszerzanie swoich kompetencji i umiejętności
• szkolenia wdrażające do pracy oraz wsparcie merytoryczne podczas wykonywania codziennych zadań
• zgrany, wspierający zespół, tworzony przez doświadczonych specjalistów w dziedzinie Kadr i Płac
• szeroki pakiet benefitów (m.in. prywatna opieka medyczna i ubezpieczenie grupowe dla Ciebie i Twojej rodziny, bezpłatne wejścia do wybranych klubów fitness)

Główne zadania:
• prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z nawiązywaniem, przebiegiem oraz rozwiązywaniem stosunku pracy
• naliczanie wynagrodzeń
• współpraca z urzędami oraz innymi instytucjami zewnętrznymi
• kontrola terminowości dokumentów kadrowych, przygotowywanie dokumentów do ZUS/GUS/Urzędu skarbowego
• zapewnienie zgodności procesowanych zadań z obowiązującym prawem i najlepszymi praktykami

Oczekiwania:
• minimum 2 – letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
• wiedza i doświadczenie zawodowe w zakresie procesów kadrowych i rozliczania czasu pracy
• znajomość zasad naliczania wynagrodzeń
• praktyczna znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przepisów podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych
• umiejętność obsługi programu Płatnik
• znajomość MS Excel
• komunikacja w języku angielskim pozwalająca na realizację zadań projektowych
• umiejętność pracy w zespole, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
• praca w trybie stacjonarnym

Aplikuj!
Wyślij CV na adres mailowy:
kariera@wikapolska.pl
lub przez formularz zgłoszeniowy :
Specjalista ds. Kadr i Płac

 

Oferta pracy – Specjalista ds. Dydaktyki

Dział Promocji KSW 01 lip , 2024 0 Comments
Jeśli interesuje Cię praca w dynamicznie rozwijającej się uczelni wyższej, z możliwością rozwoju oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jeśli interesują Cię stabilne warunki zatrudnienia i miła atmosfera w przyjaznym zespole…
Ta oferta jest dla Ciebie!
 
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalista ds. Dydaktyki
 
Rodzaj umowy: umowa o pracę.
Zakres obowiązków:
prowadzenie oraz kontrola dokumentacji indywidualnych obciążeń nauczycieli akademickich,
rozliczanie pensum dydaktycznego oraz godzin ponadwymiarowych realizowanych przez nauczycieli akademickich,
kontrola zgodności programów kształcenia z obowiązującymi przepisami,
kontrola kalkulacji kosztów kształcenia,
analiza danych w zakresie dydaktyki w Uczelnianym Systemie Obsługi Studentów nDziekanat,
współpraca i nadzór kontrolny nad pracą Dziekanatów Uczelni w zakresie organizowania toku studiów, prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów i przestrzegania zapisów regulaminu studiów,
opracowywanie kalendarza akademickiego,
opracowywanie sprawozdań dotyczących spraw studenckich i dydaktycznych (GUS, MNiSW),
prowadzenie dokumentacji oraz aktualizacja i korekta Informatora ECTS.
 
Wymagania:
wykształcenie wyższe,
znajomość obsługi komputera (w szczególności Word, Excel),
gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności,
dokładność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
dobrze widziana znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
mile widziane doświadczenie w pracy na uczelni wyższej lub w administracji publicznej.
 
Wymagane dokumenty:
CV,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje/kompetencje,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO).
 
Osoby zainteresowane proszone są o złożenie oferty w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta pracy w Dziale Dydaktyki” w Biurze Rektora, I piętro pokój nr 11 lub Dział Spraw Pracowniczych II piętro pokój nr 28, pl. Wolności 1, 87-800 Włocławek lub mailem na adres: biurorektora@ksw.wloclawek.pl lub kadry@ksw.wloclawek.pl
Oferty należy składać do dnia 31 lipca 2024 r.
 
Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia, jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacja dotycząca szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w latach 2022 -2024

Dział Promocji KSW 01 lip , 2024 0 Comments

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w roku 2022 skierował na szkolenia łącznie 493 osoby bezrobotne 2 osoby poszukujące pracy. Kursy finansowane były ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego (w zakresie projektów „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy we Włocławku i Powiecie Włocławskim (V)” w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER, „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych we Włocławku i w powiecie włocławskim (V) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szkolenia organizowane przez urząd pracy realizowane są w trybie kursów grupowych /tzn. według rocznych planów szkoleniowych opracowywanych przez urząd pracy/ oraz kursów indywidualnych /tzn. kursów wskazanych przez osobę bezrobotną, po uprzednim uzasadnieniu celowości wskazanego szkolenia/.  W planach szkoleń w latach 2022-2024 zostały ujęte kursy kwalifikacyjne i szkolenia kompetencyjne. Zostały zrealizowane następujące kursy:

„Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”,

„Kurs prawa jazdy, kwalifikacji wstępnej oraz szkolenia okresowego kierowców”,

„Kurs prawa jazdy kategorii B”,

„Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi”,

„Kurs komputerowy ECDL”,

„Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej”,

„Eksploatacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV”,

„Operator sprzętu ciężkiego”,

„Operator suwnic ogólnego przeznaczenia”,

„Opiekunka dziecięca”,

„Montażysta rusztowań budowalnych – montażowych, metalowych” ,

„Asystent ds. księgowości”,

„Nowoczesny sprzedawca”,

„Opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej”,

„Kosmetyczka”,

 „Kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy”,

„Kurs komputerowy dla średniozaawansowanych”,

„Marketing w mediach społecznościowych”,

„Pracownik restauracji – pomoc kuchenna”,

„Przedstawiciel handlowy”,

„Kurs języka angielskiego na poziomie A2 lub B1”,

„Piekarz”,

„Tworzenie stron internetowych i grafiki komputerowej”,

„Kelner – barman”,

„Brukarz – monter nawierzchni drogowych”,

„Operator obrabiarek CNC”,

„Administrator baz danych”,

„Pracownik sprzedaży internetowej”,

„Florysta”,       

„Agent ds. odszkodowań”,

„Pomiary elektryczne, audyt i odbiór instalacji fotowoltaicznych z uprawnieniami elektrycznymi do 1 kV”,

„Zostań Barberem z Polską Akademią Barberingu”,

„Kurs ADR”,

„Od zera do barbera”,

„Kurs towaroznawstwa zielarskiego”,

„Kurs prawa jazdy kat. CE”,

„Szkolenie okresowe”,

„Pakiet stylizacji paznokci”.

W  roku 2023 skierowano na szkolenia łącznie 276 osób bezrobotnych i 3 osoby poszukujące pracy. Kursy finansowane były ze środków Funduszu Pracy, Regionalnego Programu EFS+                w zakresie projektu „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP we Włocławku (I)” oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach środków Funduszu Pracy był realizowany program specjalny „Pomocna Dłoń.

 Osoby bezrobotne lub poszukujące pracy skorzystały ze szkoleń w następujących kierunkach:

„Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”,

„Kurs prawa jazdy, kwalifikacji wstępnej oraz szkolenia okresowego kierowców” ,

„Opiekunka dziecięca”,

„Montażysta rusztowań budowlano – montażowych, metalowych”,

„Operator sprzętu ciężkiego”,

„Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi”,

„Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej”,

„Eksploatacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV”,

„Kurs komputerowy ECDL”,

„Operator suwnic ogólnego przeznaczenia”,

„Kurs ADR Podstawowy”,               

„Stylizacja paznokci”,

„Sprzedawca – handel tradycyjny i sprzedaż internetowa”,

„Kurs gastronomiczny”,

„Tworzenie stron internetowych i grafiki komputerowej”,

„Opiekun osób wymagających pomocy w egzystencji”

„Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”,

„Kosmetyczka”,

„Kurs rachunkowości”,

„Kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy”,

„Kurs prawa jazdy kat. B”,

„Kurs kompetencji kluczowych”,

„Monter OZE”,       

„Kurs fryzjerski – Mr. Barber”,

„Prawo jazdy B+E”,

„Kurs groomingu”,

„Tapicer samochodowy”,

„French Konstrukcyjny, Metoda Akrylowa”,

„Mezoterapia mikroigłowa”,

„Kurs pedagogiczny Praktyczna nauka zawodu”,

„Stymulatory tkankowe”.

W  końca czerwca bieżącego roku skierowano na szkolenia łącznie 172 osoby bezrobotne i 2 osoby poszukujące pracy. Powyższe szkolenia finansowane były ze środków Funduszu Pracy i Regionalnego Programu EFS+ w ramach projektu „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP we Włocławku (I)” oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 Osoby bezrobotne i poszukujące pracy skorzystały ze szkoleń w następujących kierunkach:

„Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”,

„Kurs prawa jazdy, kwalifikacji wstępnej oraz szkolenia okresowego kierowców”,

„Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi”,

„Kurs komputerowy ECDL”,

       „Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej”,

„Operator sprzętu ciężkiego”,

„Opiekunka dziecięca”,

„Opiekun osób wymagających pomocy w egzystencji”,

„Kurs gastronomiczny”,

„Grafika komputerowa i tworzenie stron internetowych”,

 „Stylizacja paznokci”,

 „Sprzedawca – handel tradycyjny i sprzedaż internetowa”,

 „Kurs rachunkowości”,

 „Audyt energetyczny”,

„Kurs instruktora tańca z elementami zdrowego kręgosłupa, fit ball oraz dietetyką i  suplementacją”,

„Kurs korekty tekstu”,

„Kompleksowy Kurs Dietetyka”.

 

Skip to content