Z Panią dr Teresą Grabowska o powikłaniach po covidzie

Dział Promocji KSW 17 cze , 2024 0 Comments

Trwająca wiele miesięcy pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 stała się naszą codziennością. Coraz więcej osób wokół choruje lub chorowało na COVID-19.Badania nad powikłaniami powodowanymi przez koronawirusa trwają, a wnioski powodują, że warto ze szczególną uwagą przyglądać się swojemu stanowi zdrowia.

Powikłania po chorobie COVID-19 pojawiają się nie tylko u dorosłych, ale także u dzieci, które do tej pory wydawały się grupą najłagodniej przechodzącą tę chorobę. Jakie mogą być najczęstsze i nieco rzadsze powikłania po koronawirusie u dorosłych i u dzieci, czy są one groźne dla naszego zdrowia i jakiego typu badania warto wykonać, jeśli podejrzewamy ich występowanie u siebie lub najbliższych?

I temu poświęcone było kolejne spotkanie z Panią ordynator lekarzem Teresą Grabowska, jakie odbyło się w dniu 5 czerwca 2024 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie ze Słuchaczami Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział w Radziejowie.

Album fotek. Tutaj:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10233727162821712&type=3

Do najczęściej występujących i zaobserwowanych przez lekarzy powikłań po przejściu COVID-19 należy długotrwałe zmęczenie, które może dotknąć zarówno osoby ciężko przechodzące zakażenie koronawirusem, jak i chorych niemal bezobjawowo.

Innym, często spotykanym skutkiem ubocznym przejścia COVID-19, są problemy sercowo-naczyniowe.

Są i inne skutki uboczne COVID-19, zauważalnych zwłaszcza u pacjentów po ciężkim przebyciu tej choroby. Mają oni problemy z orientacją i komunikacją, skłonność do zapominania i niezdolność skupienia się na dłuższy czas.

Coraz częściej obserwuje się również powikłania neurologiczne, typu majaczenie, splątanie lub parestezje – nietypowe odczucia skórne w postaci mrowienia, kłucia, pieczenia, drętwienia i uczucia chłodu, które nie są wywołane przez warunki zewnętrzne.

Nietypowym i rzadziej zgłaszanym powikłaniem po przejściu COVID-19 u chorych, którzy w trakcie choroby utracili smak i węch, jest odczuwanie przez nich dziwnych zapachów lub występowanie urojeń węchowych.

Do innych, rzadszych powikłań zaobserwowanych u osób dorosłych po przejściu COVID-19, zalicza się powstawanie zakrzepów w naczyniach krwionośnych, które może podwyższać ryzyko wystąpienia udaru mózgu , zawałów serca oraz problemów z nerkami i płucami.

To tylko niektóre wymienione i omówione na tym interesującym i pożytecznym wykładzie.

W części organizacyjnej omówiono bieżące sprawy.

Wykład „Cyberbezpieczeństwo w sieci i …”

Dział Promocji KSW 29 maj , 2024 0 Comments

Wykład „Cyberbezpieczeństwo w sieci i …”w Radziejowie

W dniu 27 maja 2024 roku Słuchacze Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział w Radziejowie uczestniczyli w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie na wykładzie poświęconym problematyce bankowej.

Oczekiwania i potrzeby osób po 60 roku życia są odmienne niż innych grup społecznych również pod względem oferowanych przez banki usług czy produktów bankowych. Dlatego też coraz częściej mamy na rynku specjalne konta bankowe, karty debetowe z uproszczoną obsługą, linie kredytowe czy programy edukacyjne, których celem jest podniesienie świadomości finansowej osób starszych.

Album fotek. Tutaj:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10233718001232678&type=3

Niemalże każdy z nas korzysta z bankowości elektronicznej oraz płatności online w życiu codziennym i tym samym każdy narażony jest na niebezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Dużo zależy jednak od nas samych, by nie paść ofiarą oszustwa i uchronić swoje pieniądze. Wiedza i świadomość w tym zakresie są kluczowe, dlatego dla zachowania bezpieczeństwa seniorów i skutecznego uniknięcia oszustw finansowych, Bank chętnie włącza się w akcje, których celem jest edukacja  .w ramach akcji „Bezpieczny Senior” pracownicy Banku PNP PARIBAS w Radziejowie Panie : Joanna Fijałkowska – menedżer ds. jakości i relacji z klientami i Edyta Serocka-doradczyni klientów przeprowadzili prelekcję na temat bezpieczeństwa finansowego i cyberbezpieczeństwa. Podczas spotkania seniorzy mieli okazję dowiedzieć się, jakie są aktualne zagrożenia, jak chronić swoje dane osobowe oraz jak uniknąć oszustw i prób wyłudzeń finansowych.

W sumie potrzebne i pouczające spotkanie.

W części organizacyjnej omówiono najbliższe wyjazdy, jak i zakończenie roku.

Karol Szmagalski

„Jak sobie radzić z mowa nienawiści” – wykład Pani Karoliny Pawlak

Dział Promocji KSW 14 maj , 2024 0 Comments

W dniu 14 maja 2024 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie spotkali się Słuchacze Kujawsko- Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział w Radziejowie, aby wysłuchać wykładu Pani Karoliny Pawlak. To kolejne niezwykle ciekawe i pouczające spotkania z Panią Karoliną. Tym razem był to wykład pt. „Jak sobie radzić z mowa nienawiści”.

Album fotek. Tutaj:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10233572756281645&type=3

Mowa nienawiści (ang. hate speech) jest zjawiskiem, które polega na używaniu języka w celu rozbudzenia, rozpowszechniania czy usprawiedliwiania nienawiści i dyskryminacji, jak również przemocy wobec konkretnych osób, grup osób, przedstawicieli mniejszości czy jakiegokolwiek innego podmiotu będącego „na celowniku” danej wypowiedzi. Akceptacja mowy nienawiści w wymiarze społecznym prowadzi do utrwalania się stereotypów, uprzedzeń i powodując mniejszą akceptację przedstawicieli grup ‘hejtowanych’ może także prowadzić do tzw. przestępstw z nienawiści (ang. hate crimes).

Mowa nienawiści to wg definicji Rady Europy: to „wypowiedzi, które szerzą, propagują i usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nietolerancji, podważające bezpieczeństwo demokratyczne, spoistość kulturową i pluralizm”.

Gdzie dotyka nas mowa nienawiści? – w Internecie lub w bezpośrednim otoczeniu (np. podczas rozmów ze znajomymi).

Wykładowczyni wskazała, że w zależności od rodzaju napaści słownej możemy stosować wiele strategii obronnych. Zasygnalizowała jak w inteligentny sposób radzić sobie z głupimi uwagami i docinkami. Omówiła takie działania jak: Ignorowanie ataku, Zmianę tematu – zaczynamy mówić zupełnie o czymś innym, Krótki komentarz – na atak odpowiadamy np. „Ojej!”, „Ach, tak”, „Szkoda!”, Odtruwające pytanie ,Ustępujemy i przyznajemy rację,Rzeczowe stwierdzenie – zachowujemy spokój, nie bierzemy ataku do serca, rzeczowo oceniamy przeciwnika, np. „Takiej uwagi nie oczekiwałam od ciebie!”, Konfrontacja – nazywamy po imieniu obraźliwe zachowanie, domagamy się od napastnika przeprosin itp.

Należy odpowiadać. Jeśli nie ignorujemy niepochlebnych słów, a mierzymy się z nimi, wystawiamy sobie świadectwo (przed tą osobą, ale także przed innymi słuchającymi lub obserwującymi). Warto zatem zachować równowagę między odpowiedzialnym reagowaniem na czyjeś opinie, a stoickim wycofaniem się z wymiany zdań, gdy te odbiegają od meritum.

Niezwykle ciekawe i pouczające spotkanie.

W części organizacyjnej omówiono tematykę bieżących działań.

Jubileusz 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wielgiem

Dział Promocji KSW 29 kw. , 2024 0 Comments

W dniu 24 kwietnia br. w Wielgiem, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, odbyła się wyjątkowa uroczystość, związana z jubileuszem10-lecia działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który jest oddziałem Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.

W uroczystości udział wzięły delegacje Uniwersytetów Trzeciego Wieku: z Włocławka, Radziejowa i Dobrzynia n. Wisłą, a także wójt Gminy Wielgie Tadeusz Wiewiórski, prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego prof. Stanisław Kunikowski, prezes Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Jerzy Nowacki, Wioletta Ostrowska kierownik Działu Dydaktyki, reprezentująca Panią Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku dr Katarzynę Wieniecką.

W imieniu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej głos zabrał prof. Stanisław Kunikowski, podkreślając wyjątkową aktywność społeczności akademickiej w Wielgiem. Na ręce Pani przewodniczącej oddziału – Katarzyny Kwiecińskiej złożył serdeczne gratulacje  i przekazał okolicznościowe adresy dla całej społeczności uniwersyteckiej.

W trakcie uroczystości nadana została godność Członka Honorowego Wójtowi Gminy Wielgie Tadeuszowi Wiewiórskiemu oraz przewodniczącej oddziału Katarzynie Kwiecińskiej oraz wręczone zostały grawertony sygnowane podpisem Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku dr Katarzyny Wienieckiej.

Wykład dra Marka Stefańskiego w Radziejowie

Dział Promocji KSW 25 kw. , 2024 0 Comments

22 kwietnia 2024 roku Słuchacze Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział w Radziejowie spotkali się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej, aby wysłuchać niezwykle ciekawego wykładu dra Marka Stefańskiego pt. Ekonomia a polityka.

Album fotek tutaj: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10233466360861826&type=3

Wykładowca uświadomił i przybliżył słuchaczom podstawowe pojęcia związane z wykładem. Ekonomia to dziedzina nauki analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr, a więc łączy się z pojęciem gospodarki. Ekonomia jest nauką o tym, jak jednostka i społeczeństwo decydują o wykorzystaniu zasobów (wszystkich, gdyż wszystkie zasoby mają alternatywne zastosowanie i z definicji są w niedoborze) – które mogą mieć także inne, alternatywne zastosowania – w celu wytwarzania różnych dóbr i rozdzielania ich na konsumpcję obecną lub przyszłą pomiędzy różne osoby i różne grupy w społeczeństwie.

Natomiast politykę zdefiniowano już w starożytności jako sztukę zarządzania państwem w celu osiągnięcia dobra wspólnego. W starożytności i średniowieczu dominowały idealizacja polityki i polityków oraz wywodzenie jej źródeł z praw natury bądź woli sił nadprzyrodzonych, służąca uzasadnianiu nierównoprawnych podziałów na uprzywilejowanych rządzących i podporządkowanych ich interesom poddanych. W Polityce Arystoteles wyraża ją jako rodzaj sztuki rządzenia państwem, której celem jest dobro wspólne.

Na przestrzeni wieków pojawiło się wiele teorii związanych z tym zagadnieniem, takich jak : liberalizm ekonomiczny, interwencjonizm państwowy, neoliberalizm, nowy pragmatyzm, chinizm, ekonomia behawioralna i wiele innych.

Wykładowca wytłumaczył podstawowe zależności gospodarki od państwa, jak i uświadomił „Ile państwa może być w gospodarce, ile gospodarstwa może być w państwie” .W swojej wypowiedzi odnosił się do zjawisk, które obserwujemy w Polsce.

Karol Szmagalski

Artykuł. Tutaj: https://wloclawek.naszemiasto.pl/mieszkaniec/artykul/wyklad-dr-marka-stefanskiego-w-radziejowie,483197,t,id.html

Wykład Sławomira Kukiełczyńskiego

Dział Promocji KSW 19 kw. , 2024 0 Comments

Gościliśmy 18 kwietnia 2024 r. p. Sławomira Kukiełczyńskiego, który zatytułował swój wykład „Reklama – władczynią umysłu. Język reklamy”. Temat niezwykle ciekawy, dotyczy dnia codziennego i szczególnie nas seniorów. Mamy świadomość, że ulegamy reklamie, dowiedzieliśmy się jaki to jest język, jakie to są sposoby, co potrafi wymyśleć człowiek aby sprzedać swój towar, nie tylko sprzedać ale i zarobić i to dużo zarobić. Było trochę o historii powstania reklamy. Od wielu wieków próbujemy namawiać siebie nawzajem do kupna swoich „wytworów”. Czyżby w naszych genach jest skłonność do „manipulacji” ?

„Reklama to swoista gra nadawcy z konsumentem. Ten pierwszy mówi językiem odbiorcy oraz utożsamia się z jego potrzebami. Konsumentowi zaś świat reklam jawi się jako raj. By uwierzyć w siebie, wystarczy łyk Coca-coli… „ cytat słów prelegenta. Następnie były wymieniane różnorakie przykłady namawiające do kupna właśnie tej rzeczy a nie innej, lepszej i tańszej.

„Podsumowując zadajmy więc sobie pytanie. Czy reklama mówi prawdę? Można odpowiedzieć : Prawie. A prawie robi dużą różnicę…” Konkluduje na zakończenie wykładu nasz gość.

Dziękujemy p. Sławomirowi Kukiełczyńskiemu za bardzo interesujący wykład. Z ogromną ciekawością słuchaliśmy.

Wernisaż Elżbiety Pyry

Dział Promocji KSW 19 kw. , 2024 0 Comments

Uczestniczyliśmy dziś, 12 kwietnia 2024 r. w przemiłej i niezwykle sympatycznej uroczystości. Nasza koleżanka Elżbieta Pyra zaprosiła nas na swój wernisaż do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii „WAHADŁO” w Brześciu Kujawskim. Wystawę zatytułowała „Między czernią a bielą”. Wernisaż uświetnił grą na akordeonie Piotr Giers. Linoryty podobały się i te w czerni i te w kolorze, ciekawe były ich tytuły, takie niecodzienne. Były przemówienia, gratulacje, kwiaty, uściski i mnóstwo pamiątkowych zdjęć. O twórczości Eli z uznaniem wypowiadają się znane osobistości. Ela jest wybitną i płodną artystą, w swoim dorobku ma kilkanaście wystaw, nie tylko we Włocławku ale i w wielu miastach naszego kraju. Nie ukrywamy, że często „za Nią jeździmy”. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia tej wystawy. Bardzo ładnie został wydany folder z linorytami, zamieszczona została informacja o Jej twórczości i podsumowanie prof. ASP Gdańsk dr hab. Magdaleny Hanysz – Stefańskiej Kierownika Katedry Grafiki Artystycznej.

Wykład Prezes Włocławskiego Towarzystwa Genealogicznego, Jolanty Szymanek

Dział Promocji KSW 19 kw. , 2024 0 Comments

11 kwietnia 2024 r. gościliśmy w naszym Stowarzyszeniu p. Jolantę Szymanek, Prezes Włocławskiego Towarzystwa Genealogicznego. Tematem prelekcji była Genealogia. Otrzymaliśmy ogromną wiedzę związaną z tym tematem.

Drzewo genealogiczne – historia całej od wielu pokoleń rodziny – jak je stworzyć. Od czego zacząć badania genealogiczne. Cmentarze, zdjęcia nagrobków. Akty stanu cywilnego – wnioski o odpis. Jak złożyć wniosek o odpis aktu stanu cywilnego przez e-PUAP. Zostały podane różne wyszukiwarki z całego świata, z różnych krajów, regionów ,miast, w których można odnaleźć krewnych ( np. My Heritage, Family Search). Polskie Towarzystwo Genealogiczne prowadzi serwis Genealodzy.pl. Jest to jedno z najważniejszych i najbardziej przydatnych źródeł w trakcie szukania źródeł rodzinnych. Genetyka – ulubione narzędzie genealoga w sieci dla każdego regionu. Od niej osoby rozpoczynające swoją genealogiczną podróż opierają się na aktach metrykalnych. W serwisie tym dostępna jest wyszukiwarka, która umożliwia odnalezienie przodków oraz ich akty urodzeń, małżeństw i zgonów. Dodatkowo pozwala odkryć relacje, powiązania i śledzić proces migracji. Zaleca się rozpocząć od wpisania nazwisk dziadków i pradziadków oraz zbadanie zasobów w miarę dostępnych zdigitalizowanych danych.

Zanim po II wojnie światowej wprowadzono akty stanu cywilnego, stan cywilny potwierdzały akty metrykalne, były one zawarte w księgach parafialnych prowadzonych przez parafię lub inną jednostkę różnych kościołów w celu rejestracji chrztów, ślubów i zgonów. Prelegentka podała też inne źródła, gdzie można znaleźć akty metrykalne. Wyjaśniła co to są „koperty dowodów” oraz podała literaturę omawiającą jak znaleźć przodków.

Osoby zainteresowane tą tematyką będą mogły uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez Włocławskie Towarzystwo Genealogiczne.

Seniorzy oklaskami podziękowali za bardzo interesująca prelekcję.

Wykład dra Władysława Kubiaka pt. „Rodzina Ulmów”

Dział Promocji KSW 11 kw. , 2024 0 Comments

10 kwietnia 2024 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie spotkali się Słuchacze Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na niezwykle ciekawym wykładzie dr Władysława Kubiaka pt.”Rodzina Ulmów” dotyczącym jednej z rodzin, którzy pomimo ogromnego niebezpieczeństwa nieśli pomoc ludności żydowskiej.

Album fotek. Tutaj: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10233363018638335&type=3

Wykładowca przybliżył losy tej rodziny i przypomniał,że 24 marca – dzień śmierci rodziny Ulmów z Markowej – od 2018 r. jest obchodzony jako Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką dla uczczenia tych wszystkich, którzy pomimo ogromnego niebezpieczeństwa nieśli pomoc ludności żydowskiej.

W 1995 r. Józef i Wiktoria Ulmowie zostali uhonorowani medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. W 2010 roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył ich pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Ubogie małżeństwo z Markowej stało się patronem szkoły i ulic. Ich imię nosi też jedyne w Polsce Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej, otwarte w marcu 2016 roku w Markowej. 10 września 2023 r. w Markowej odbyła się beatyfikacja rodziny Ulmów.

4 marca przypada 80. rocznica śmierci Rodziny Ulmów, beatyfikowanej we wrześniu ub. roku. W marcu 1944 r. Józef i Wiktoria, wraz z siedmiorgiem ich dzieci, zostali zamordowani przez Niemców za udzielenie schronienia Żydom. O ich czynie wiadomo już bardzo wiele, ale warto też wiedzieć, kim byli na co dzień Józef i Wiktoria Ulmowie, czym żyli oraz jakie mieli pasje.

Więcej tutaj: https://rodzinaulmow.ipn.gov.pl/ulm/

Artykuł. Tutaj: https://wloclawek.naszemiasto.pl/mieszkaniec/artykul/wyklad-dr-wladyslawa-kubiaka-pt-rodzina-ulmow,482713,t,id.html

Karol Szmagalski

Skip to content