Wizyty studyjne w ramach projektu „Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą”

Dział Promocji KSW 19 paź , 2023 0 Comments

18 października 2023 r. odbyły się wyjazdy studyjne w ramach projektu „Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Części III Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. Ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój – dofinansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Uczniowie Zespołu Szkół Akademickich przy KSW we Włocławku złożyli wizytę w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Włocławku oraz w składowisku odpadów w Machnaczu.

Wycieczka do Biskupina

Dział Promocji KSW 17 paź , 2023 0 Comments

Członkowie Stowarzyszenia Włocławski Uniwersytet Seniora 13 października 2023 r. udali się do Biskupina. Mimo, że był to piątek, wbrew przesądom, dla nas okazał się szczęśliwy. Pogoda dopisała, podróż bez przeszkód, humory znakomite, samo zwiedzanie z atrakcjami super i na koniec dodatkowy punkt programu.

Rezerwat archeologiczny w Biskupinie jest jednym z największych w Europie. Obejmuje on obszar z licznymi śladami osadnictwa od epoki kamienia po wczesne średniowiecze. Dzięki wyjątkowej wartości dla dziedzictwa kulturowego Polski jest Pomnikiem Historii. Na podstawie wyników badań archeologicznych, w miejscu dawnego osadnictwa znajdują się rekonstrukcje obiektów i osad. Nasza grupa została rozdzielona: część wsiadła do stateczku i odbyła podróż po Jeziorze Biskupińskim a inni rozpoczęli zwiedzanie obiektu, potem nastąpiła zmiana ról. Obejrzeliśmy: Obozowisko łowców i zbieraczy, Osadę pierwszych rolników, Osadę obronną na półwyspie, Wioskę piastowską, Chatę pałucką. Po odpoczynku, posiłku w barze, uczestnicy z radością przyjęli propozycję pilota o dodatkowym zwiedzeniu Wenecji, wioski w której znajduje się Muzeum Kolejki Wąskotorowej oraz ruiny zamku. W ruinach zamku nastąpiła kulminacja dobrego humoru, śmiechy, zdjęcia w wesołych pozycjach i inne wariacyjki!!! Do Włocławka wróciliśmy prawie w przewidzianym czasie, czyli po godzinie siedemnastej. Dziękuję panu Jackowi Balcerowskiemu, naszemu kierowcy, za bezpieczną jazdę i miłe towarzystwo oraz Grupie Uniwersyteckiej za kulturę, za wspaniały humor oraz za umiejętność porozumiewania się.

Tekst: Jadwiga Trawińska – pilot wycieczki
Zdjęcia: Władysława Guzowska i Halina Bilska

Wykład pt. „Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą”

Dział Promocji KSW 17 paź , 2023 0 Comments

12 października 2023 r. liczna grupa słuchaczy Stowarzyszenia WUS wysłuchała bardzo interesującego wykładu dr Marii Palińskiej -Włocławianin ekokonsumentem. Wykład pt. „Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą” był wprowadzeniem do projektu realizowanego przez KSW, a finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Celem projektu, kierowanego do osób dorosłych, jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie. W ramach projektu zaplanowane zostały warsztaty o tematyce :

1.Rozwój zrównoważony szansą dla środowiska i człowieka .

2.Formy ochrony przyrody w woj. kujawsko – pomorskim szansą dla zachowania różnorodności biologicznej . 3. Świadomy konsument.

4.Gospodarka odpadami na wybranych przykładach.

5.Woda źródłem życia.

Dr Maria Palińska zapoznała nas z alarmującą sytuacja ekologiczną na Ziemi, którą zaludnia obecnie ok. 8 miliardów ludzi, produkujących coraz większe ilości śmieci. Przykładem jest tzw. Wyspa Pacyficzna, czyli gigantyczna plama śmieci, głównie plastikowych, dryfująca na Oceanie Spokojnym. Ludzie chcą zaspokoić swoje wciąż rosnące potrzeby poprzez zakupy, chcą mieć jak najwięcej dóbr, a wartość człowieka określa często wartość tego co posiada, a nie to, kim jest i co wie. W czasie wykładu poznaliśmy pojęcia takie jak: konsument, e-konsument, świadomy konsument, konsumpcjonizm i inne. Wykład zakończył tzw. Wniosek R – respekt, szacunek, a więc człowiek musi mieć szacunek do wszystkich aspektów życia.

Dziękujemy dr Marii Palińskiej za niezwykle ciekawe przedstawienie problemu i czekamy na kolejne spotkania, warsztaty.

Warsztaty w ramach projektu „Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą”

Dział Promocji KSW 13 paź , 2023 0 Comments

26 września i 12 października 2023 r. odbyły się warsztaty w ramach projektu „Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Części III Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. Ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój – dofinansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Warsztat – wykład Świadomy konsument, był wprowadzeniem do projektu. Podczas wykładu poznaliśmy pojęcia: konsument oraz świadomy ekologicznie konsument, jak również cykle życia produktów i ich wpływ na środowisko.

Inauguracja roku akademickiego 2023 /2024 Stowarzyszenia Włocławski Uniwersytet Seniora przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.

Dział Promocji KSW 06 paź , 2023 0 Comments

W uroczystości wzięli udział znamienici goście:

– Piotr Kowal – Przewodniczący Rady Miasta;
– Domicela Kopaczewska – Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek
– Krzysztof Kukucki – Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek;
– dr Krystian Łuczak – Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Włocławka;
– dr Krzysztof Gandziarski – Prorektor ds. Dydaktyki i Organizacji KSW we Włocławku;
– Elżbieta Dynarska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UM Włocławek;
– Joanna Skiba – Dyrektor Biura Współpracy z Uczelniami Krajowymi i Zagranicznymi KSW we Włocławku;
– Wioletta Miłek-Ostrowska – Dyrektor Administracyjny KSW we Włocławku;
– Alina Ostrowska – Stowarzyszenie Amazonki;
– Jerzy Nowacki – Prezes Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
– Anna Żeglicz – Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;
– Anna Lewandowska-Pudlińska – Przewodnicząca Rady Studentów Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
– Elżbieta Klisowska – Członek Zarządu Stowarzyszenia Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
– Janusz Goździewski  – przedstawiciel Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wiedniu
– Maria Glonek;

Indeksy nowym studentom wręczył dr Krzysztof Gandziarski.

Po odśpiewaniu hymnu Gaudeamus Igitur odbył się wykład inauguracyjny na temat: „Edukacja dorosłych we Współczesnej Europie”, który wygłosiła Joanna Skiba – Dyrektor Biura Współpracy z Uczelniami Krajowymi i Zagranicznymi KSW we Włocławku, która od 2002 r. prowadzi aktywne działania w zakresie uczestnictwa KSW w programie unijnym ERASMUS+. 

Uroczystość umilił zespół słowno-muzyczny „Melodia” oraz Pani Barbara Brzezińska recytując własny wiersz inauguracyjny.
Oficjalna Uroczystość dobiegła końca.
Rok akademicki 2023/2024 został otwarty.

Tekst: Jadwiga Trawińska
Zdjęcia: Władysława Guzowska

V Włocławskie Senioralia-zapowiedź

Dział Promocji KSW 03 paź , 2023 0 Comments

Szanowni Słuchacze

17 i 18 października 2023. V Włocławskie Senioralia!
10.45 – Uroczyste rozpoczęcie Senioraliów na Placu Wolności
– przywitanie gości i innych uczestników wydarzenia
– zabranie głosu przez Prezydenta i innych osób chętnych do wypowiedzi
– odczytanie i przekazanie przez Starostę i Starościnę petycji kierowanej do władz miasta
– przekazanie kluczy do miasta przez Prezydenta
Przejście barwnego korowodu do Browaru B, ulicami: 3 Maja, Bulwary, Bechiego
W Browarze B Rozpoczęcie, prezentacja twórczości włocławskich stowarzyszeń, Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz grup senioralnych – twórcze: wokalny, kabaretowy.
Ok. godz. 13.30 przerwa obiadowa- zupa
Po prezentacji zakończenie pierwszego dnia Senioraliów – wręczenie upominków.
Mamy tylko 50 wejściówek, w tym 18 dla zespołu „Melodia”.

18 października 2023
Stara Hala OSiR
15.00 – Rozpoczęcie, powitanie.
15.10 – Koncert zespołu muzycznego z Gdańska (1 godz. 15 minut).
16.25-20.30 ,,potańcówka” dla 500 Seniorów z własnym koszyczkiem.

Mamy tylko 70 opasek wejściowych.

W związku z powyższym osoby chętne na Senioralia proszeni są o zapisywanie się SMS na numer 509 764 925 ( Lucyna M) z uwzględnieniem udziału w dniu 17.10.2023 jako część I w Browarze B oraz w dniu 18.10.2023 jako część II na potańcówce w starej hali OSiR.

Proszę podać SMS imię i nazwisko oraz zaznaczyć cz. I + II lub tylko cz. I lub tylko cz. II.

Będą wykonane 2 listy: jedna do Browaru B, druga na potańcówkę. Będzie można się zapisać również jutro tj.we wtorek 3 października 2023 na dyżurze w godz. od 10.00 do 12.00, a także po uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego w dniu 5.10.2023r.

Prezes S WUS
Lucyna Małobłocka

Ważne ogłoszenia!

Dział Promocji KSW 03 paź , 2023 0 Comments

5 października 2023r. o godz. 10.00 w auli Kujawskiej Szkoły Wyższej ul. Plac Wolności 1 odbędzie się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2023/2024.
Serdecznie zapraszamy naszych Słuchaczy

Zapisy do Stowarzyszenia odbywają się w sali nr 26A (drugie piętro) Plac Wolności 1 we wtorki od godz.10.00 do 12.00.

Ustalona kwota to: 50zł za semestr, 25 zł wpisowe dla osób zapisujących się do S.WUS.

Słuchacze, którzy mają zaległości w opłatach – mogą tego dokonać w terminie do 27 października 2023r. Zgodnie ze Statutem nieuiszczenie w tym terminie zaległości dwóch semestrów spowoduje skreślenie z listy słuchaczy St. WUS z dniem 31.10.2023r.

Można wpłacać na konto z dokładnym zaznaczeniem, czego dotyczy dana wpłata!

Konto: BOŚBANK Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora, Plac Wolności 1 Nr 97 1540 1069 2106 3112 9778 0001

Włocławskie Senioralia 2023 odbędą się 17 i 18 października.
– 17 października po paradzie będą występy grup Seniorów w Browarze B. Będą wejściówki dla bardzo ograniczonej liczby Seniorów.
– 18 października w Hali Widowiskowej OSiR o godz. 15.00 planowany jest koncert zespołu, natomiast po występie będzie potańcówka dla Seniorów do godz. 20.30, z własnym koszyczkiem, nie będzie stolików, będą krzesła.

Szczegóły podamy w innym terminie.

„Razem Lepiej 2”

Dział Promocji KSW 20 wrz , 2023 0 Comments

W dniu 18.09.2023r. w ramach projektu ,,Razem Lepiej 2″ finansowanego przez Fundację ANWIL odbyły się kolejne zajęcia sportowe w sali ACTIV MED przy ul Barskiej. Cała grupa pod okiem instruktora dzielnie ćwiczyła: rozciąganie, utrzymanie równowagi i wzmocnienie mięśni kręgosłupa. Zmęczeni ale szczęśliwi na sportowo zaczęliśmy nowy tydzień.

Wolontariusz – Zofia Stryjak

„Aktywni Seniorzy”

Dział Promocji KSW 20 wrz , 2023 0 Comments

W dniu 18.09.2023 r – kolejne zmagania naszych słuchaczek w sali ćwiczeń. Jest to kontynuacja zajęć w ramach projektu ,,Aktywni Seniorzy” sfinansowanego przez Gminę Miasto Włocławek.

Wolontariusz – Wandzia Lipowska

Wycieczka do Golubia-Dobrzynia i Szafarni

Dział Promocji KSW 20 wrz , 2023 0 Comments

Studenci Stowarzyszenia Włocławski Uniwersytet Seniora w dniu 13 września 2023 r. w liczbie 50 osób dzięki Projektowi Anwil, mogło uczestniczyć w wycieczce  do Golubia Dobrzynia oraz Szafarni.  Wyjechaliśmy o 8:15 a już o 10:00 zostaliśmy przywitani przez zastępczynię pana „Kasztelana”. Przewodniczka z ogromną charyzmą oprowadzała nas po izbach i komnatach Zamku opowiadając o jego historii. Wszystkie „pokoje” i ich zabytki zostały uwiecznione przez naszą zawodową fotografkę Władysławę Guzowską, oczywiście nie obyło się od prywatnych zdjęć naszych seniorów. Niechaj zdjęcia będą dowodem piękna Zamku. Nie było przywitania „otwartą Księgą”, jak to onegdaj bywało, ani nie pojawiła się „Biała Dama” jednak zabytki Zamku wywarły na nas ogromne wrażenie. Po odpoczynku w zamkowej kawiarni udaliśmy się do Szafarni, wsi w której dwukrotnie przebywał Fryderyk Chopin. Wakacje naszego światowej sławy Kompozytora miały ogromny wpływ na jego muzyczne dzieła. Folklor wiejski i szlachecki został odzwierciedlony w utworach. Historia życia i twórczości została podzielona na dwie części. W pierwszej części pan Marcin Mackiewicz do swojej opowieści dołączył osobistą grę na fortepianie, czym urzekł publiczność, czyli nas, dziękowaliśmy oklaskami i mogliśmy wysłuchać jeszcze jednego utworu na bis. W drugiej części był pokaz filmowy, dotyczący życia na wsi w XIX w. i  twórczości F. Chopina.Za tę część była odpowiedzialna pani Marcelina świniarska. Następnie zwiedzaliśmy pokoje domu, łącznie z pokojem kompozytora. Po relaksie w kawiarence, relaksowaliśmy się w przepięknym parku, z pięknym stawem i starą zabytkową Lipą. Zadowoleni wróciliśmy do naszego Grodu. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej uroczej wycieczki.

Tekst: Jadwiga Trawińska pilot
Zdjęcia: Władysława Guzowska

Skip to content