Posiedzenie Senatu – 31 stycznia 2017 r.

12 stycznia 2017

Na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2017 r. Senat Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku zatwierdził sprawozdania z działalności wszystkich wydziałów w roku akademickim 2015/2016 oraz jako organ prowadzący szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Akademickich dokonał przekształcenia gimnazjów w szkoły podstawowe, zgodnie z wprowadzoną reformą oświaty.


Ponadto procedowano uchwały związane z ubieganiem się przez Wydział Nauk Pedagogicznych o nadanie uprawnień do prowadzenia nowego kierunku studiów „Logopedia”, a także zatwierdził efekty kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych: „Kady i płace” oraz „Zarządzanie ochroną zdrowia”, a także efekty kształcenia dla tworzonych na tym Wydziale studiów drugiego stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe”. Zgodnie z zapisami statutu Senat dokonał także wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2016 rok. Zatwierdzono także „Strategię rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w latach 2017-2020”.
Zatwierdzone uchwały:

1. Uchwała Nr 1/17 Senatu KSW w sprawie przekształcenia Akademickiego Gimnazjum Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku w Akademicką Szkołę Podstawową Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku oraz zatwierdzenia statutu szkoły

2. Uchwała Nr 2/17 Senatu KSW w sprawie przekształcenia Akademickiego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku w Akademicką Szkołę Podstawową Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku oraz zatwierdzenia statutu szkoły

3. Uchwała Nr 3/17 Senatu KSW w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego uczelni za rok 2016

4. Uchwała Nr 4/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Strategii rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w latach 2017-2020

5. Uchwała Nr 5/17 Senatu KSW w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Kadry i Płace” na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych

6. Uchwała Nr 6/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych „Kadry i płace”

7. Uchwała Nr 7/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych „Zarządzanie ochroną zdrowia”

8. Uchwała Nr 8/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Wydziału Nauk Pedagogicznych w roku akademickim 2015/2016

9. Uchwała Nr 9/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Wydziału Nauk o Zdrowiu w roku akademickim 2015/2016

10. Uchwała Nr 10/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych w roku akademickim 2015/2016

11. Uchwała Nr 11/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Wydziału Zamiejscowego w Nowym Targu w roku akademickim 2015/2016

12. Uchwała Nr 12/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Wydziału Nauk Technicznych w roku akademickim 2015/2016

13. Uchwała Nr 13/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego z siedzibą w Grudziądzu w roku akademickim 2015/2016

14. Uchwała Nr 14/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

15. Uchwała Nr 1517 Senatu KSW w sprawie utworzenia kierunku „Logopedia”

16. Uchwała Nr 16/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku „Logopedia”

17. Uchwała Nr 17/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku „bezpieczeństwo narodowe” na studiach drugiego stopnia

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709