Oświadczenie Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Dział Promocji KSW 30 wrz , 2022 0 Comments

Szanowni nauczyciele akademiccy KSW,
Szanowni pracownicy administracji,
Drodzy studenci i słuchacze studiów podyplomowych.

Rozpoczynamy nowy rok akademicki 2022/2023. Dla niektórych kierunków rozpocznie się on z dwutygodniowym opóźnieniem, co nie wpłynie na realizację programów studiów, a wynika wyłącznie z przyczyn organizacyjnych niezależnych od nowo powołanego Rektora KSW oraz zaniedbań poprzedniej władzy.

Stoi przed nami wiele wyzwań, wynikających z sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie, dotyczących drastycznych zmian cen czynników energetycznych oraz ogólnej drożyzny. Zmusza to nas do podjęcia działań oszczędnościowych na szeroką skalę.

Zwracam się tą drogą do nauczycieli akademickich, aby w miarę możliwości podjęli przygotowanie swoich zajęć w trybie zdalnym (do 50% zakładanych efektów nauczania), niezależnie od tego co wcześniej uzgodnili z właściwymi Dyrektorami Instytutów.

Dążymy do tego aby zajęcia prowadzone w obiektach Uczelni kończyły się najpóźniej o godz. 16.00, a docelowo realizowane były tylko w soboty.
Jednym słowem – oszczędzamy na każdym kroku, ale nie kosztem jakości kształcenia. Zapewnienie planowanych efektów uczenia się jest naszą ambicją i nie powinno być odkładane na lepsze czasy.

Pragnę poinformować, że nawiązaliśmy już kontakty z kilkoma uczelniami z Ukrainy, co zaowocuje dodatkowymi środkami finansowymi dla uczelni. Podejmujemy także temat pozyskania nowych środków z funduszy europejskich.

Wszystkie te działania, łącznie z pracą nad nowymi kierunkami studiów, stworzą w przyszłości duży impuls rozwojowy dla Kujawskiej Szkoły Wyższej.

Kończąc, pragnę serdecznie podziękować kadrze naszej uczelni za podjęcie się tej pracy, niezależnie od wysokości wynagrodzenia.
Studentom i słuchaczom dziękuję za wybór naszej uczelni i życzę wielu sukcesów na polu naukowym i w życiu osobistym.

Rektor KSW
dr Henryk Stępień, prof. KSW

Przedłużamy rekrutację na studia do 30 października!

Dział Promocji KSW 30 wrz , 2022 0 Comments

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku zaprasza do podjęcia studiów w roku akademickim 2022/2023. Rekrutacja rozpoczęła się 1 czerwca, a zakończy się 30 października.
Myśląc o przyszłości naszych absolwentów i odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy w nowym roku akademickim 2022/2023 oferujemy studia na 15 kierunkach kształcenia – studia I stopnia (licencjackie oraz inżynierskie) i studia II stopnia (magisterskie) oraz jednolite studia magisterskie.

Działamy dynamicznie na terenie Włocławka i Grudziądza.

Spełnisz określone warunki, damy Ci możliwość studiowania poza granicami kraju  w ramach programu Erasmus +.

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje, które ochronią Cię przed konkurencją na rynku pracy? Zapoznaj się z ofertą studiów podyplomowych.

Dołącz do nas a przekonasz się, że to był Twój dobry wybór! –  zaoferujemy Ci niepowtarzalną atmosferę studiowania – wiedzę i profesjonalizm wykładowców, wsparcie ze strony opiekunów roczników, przyjazną obsługę administracji, doskonałe warunki studiowania i bazę dydaktyczną, dostęp do zasobów bibliotecznych i zaplecze socjalne.

Na naszych studentów i słuchaczy studiów podyplomowych czekają rabaty w czesnym w ramach programów zniżek i bonusów przygotowanych przez Uczelnię.

REKRUTACJA ONLINE na studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie

Pełna oferta edukacyjna Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku:

 

 

Jak skutecznie nauczyć się języka? My to wiemy!

Dział Promocji KSW 29 wrz , 2022 0 Comments

Już od ponad 20 lat nasza uczelnia działa aktywnie na arenie unijnych programów edukacyjnych wspierających współpracę zagraniczną. Jednym z takich programów jest ERASMUS+, oferując wsparcie finansowe w zakresie m.in. szkolnictwa wyższego. W ostatnich dwóch latach, mimo trwających obostrzeń zrealizowaliśmy ponad 50 mobilności zagranicznych naszej kadry, zarówno wykładowców, jak i pracowników administracyjnych KSW we Włocławku.

We wrześniu 2022 przedstawiciele uczelni, Panie: Halina Bugajska, Małgorzata Nawrocka i Wioletta Miłek-Ostrowska brały udział w Staff Training Week, czyli intensywnym programie szkoleniowym na Malcie. Nasze przedstawicielki były słuchaczkami kursu English for Educators w renomowanej szkole językowej INLINGUA.

Już wkrótce przedstawimy nowe opcje udziału w szkoleniach w roku akademickim 2022/2023 w ramach pozyskanych właśnie kolejnych dotacji.

 

Uwaga stypendyści!

Dział Promocji KSW 28 wrz , 2022 0 Comments

Dochód na jedną osobę w rodzinie studenta na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023 wynosi 1050 zł netto.
Procedurą przyjmowania wniosków o pomoc materialną, zajmuje się Dział Dydaktyki, pok. 5, parter, Collegium Novum KSW, od poniedziałku do czwartku w godz. od 8.00 do 15.00, piątki od 8.00 do 13.00 oraz w każdą sobotę zjazdową w godz. od 9.00 do 14.00.

Wnioski wraz z oświadczeniem o przyznanie stypendium są do pobrania pod tym linkiem

Stosowne Zarządzenia Rektora dostępne są pod tym linkiem

Telefony do Działu Dydaktyki – 798 869 907 i 660 717 051.

Międzynarodowa współpraca naukowa – my tam jesteśmy!

Dział Promocji KSW 28 wrz , 2022 0 Comments

6TH Pediatrics Congress”Child Health”
September 30 – October 1, 2022
September 30, 2022

Opening of the event. A word of welcome.

– Professor Leonid Dubei, President of the NGO „Ukrainian Academy of Pediatrics – Union of Medical Specialties”, Department of Pediatrics and Neonatology Danylo Halytsky Lviv National Medical University (Lviv city, Ukraine)
– Professor Arunas Valiulis, European Academy of Pediatrics EAP-UEMS-SP (Brussels city, Belgium), Medical Faculty of Vilnius University, Clinic of Children’s Diseases (Vilnius city, Lithuania)
– Associate Professor Alla Navolokina, Ph.D., First Vice-Rector of the International European University (Kyiv city, Ukraine)
– Professor Tadeusz Trocikowski, Dr hab., Rector’s Plenipotentiary, Director of the Institute of Science Commercialization, Kujawska Szkoła Wyższa in Włocławek (Włocławek city, Poland)
– Professor Svitlana Doan, MD, Vice-Rector for Scientific and Pedagogical Work and Postgraduate Education of the International European University (Kyiv city, Ukraine)

Plenary session

Moderators:
– Professor Arunas Valiulis, European Academy of Pediatrics EAP-UEMS-SP (Brussels city, Belgium), Medical Faculty of Vilnius University, Clinic of Children’s Diseases (Vilnius city, Lithuania)
– Professor Svitlana Doan, MD, Vice-Rector for Scientific and Pedagogical Work and Postgraduate Education of the International European University (Kyiv city, Ukraine)
– Professor Leonid Dubei, President of the NGO „Ukrainian Academy of Pediatrics – Union of Medical Specialties”, Department of Pediatrics and Neonatology Danylo Halytsky Lviv National Medical University (Lviv city, Ukraine)

Topic to be confirmed
– Tadeusz Trocikowski,
Dr hab., Rector’s Plenipotentiary, Director of the Institute of Science Commercialization, Kujawska Szkoła Wyższa in Włocławek (Włocławek city, Poland)

 

Nabór na granty w Fundacji Kościuszkowskiej już otwarty!

Dział Promocji KSW 27 wrz , 2022 0 Comments

– stypendium Fundacji Kościuszkowskiej umożliwia naukowcom badania postdoktoranckie trwające od 3 do 9 miesięcy

– granty Fundacji Kościuszkowskiej umożliwiają akademikom, którzy ukończyli studia magisterskie badania w Stanach Zjednoczonych trwające od 3 do 9 miesięcy

– stypendium dydaktyczne Fundacji Kościuszkowskiej umożliwia pracownikom akademickim prowadzenie zajęć na amerykańskich uczelniach przez okres do dziesięciu miesięcy. Zajęcia powinny koncentrować się na tematyce wokół polskiej kultury i języka. Adiunkci mogą jednocześnie kontynuować swoje badania podczas prowadzenia zajęć.

Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie C1

Szczegółowe informacje tu: https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/

Aplikować można do 15 listopada 2022 r. 

 

Energoefektywność – temat na dziś

Dział Promocji KSW 27 wrz , 2022 0 Comments

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wraz ze Związkiem Pracodawców, Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz firmą RAWICOM S.A. – zapraszają Państwa na III Edycję Konferencji pn: „OZE w sektorze Agro-ekonomiczna konieczność”, która odbędzie się 4 października w godzinach 11.00-15.00 w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie.
Kliknij link i wypełnij formularz by zgłosić swoje uczestnictwo: https://forms.gle/5hS99URm1LVsVdvV8.
Rejestracja uczestników w dniu konferencji od godziny 10.30, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci uczestnictwa.

 

 

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

Dział Promocji KSW 26 wrz , 2022 0 Comments

Instytut Pedagogiki Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku włącza się w obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. 5 października 2022 r. w godz. 15.00-16.00 w Przedszkolu nr 19 „Bajka” ul, Urocza 1, dyżur dla rodziców dotyczący profilaktyki dysleksji będzie pełnił dr Tomasz Borowiak pedagog-logopeda. Serdecznie zapraszamy.

 

IX Ukraińsko-Polskie Dialogi Naukowe

iP-m5T 22 wrz , 2022 0 Comments

Po rocznej przerwie wracamy do międzynarodowej współpracy naukowej realizowanej w ramach podpisanych przez KSW we Włocławku umów o współpracy.

Jednym z wiodących kierunków naszej współpracy jest Ukraina. Województwo kujawsko-pomorskie taką współpracę prowadzi od 2004 roku, kiedy to podpisana została umowa o współpracy regionalnej, pomiędzy naszym regionem a Obwodem Chmielnickim.

Sztandarowym projektem, w którym taka współpraca jest prowadzona są „Ukraińsko – Polskie Dialogi Naukowe”

W 2021 roku odbyła się IX edycja wspomnianych DIALOGÓW NAUKOWYCH organizowana w murach Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego, a współorganizatorami wydarzenia było blisko 50 ośrodków naukowych. Do tej inicjatywy przyłączyli się także przedstawiciele administracji samorządowej jak i przedsiębiorcy z Polski, Ukrainy, Słowacji, Litwy, Gruzji i Bułgarii.

Nasza Uczelnia czynnie włączyła się w organizację X edycji wspomnianego przedsięwzięcia naukowego, które odbędzie się w 2023 roku na Ukrainie. Wiodącym tematem będzie proces odbudowy Ukrainy po zniszczeniach wojennych, jak również odbudowa ukraińskiej nauki.

Powołanie nowego rektora KSW

Dział Promocji KSW 16 wrz , 2022 0 Comments

Zarząd Włocławskiego Towarzystwa Naukowego wybrany na Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 maja 2022 r. i wpisany do KRS pod nr 0000010755 odwołał z funkcji rektora dr. inż. Adama Rejmaka z dniem 23 sierpnia br. Jednocześnie uchwałą z dn. 2 września powołał na tę funkcję dr. Henryka Stępnia, prof. KSW. Nowy rektor jest doktorem ekonomii i związany jest z uczelnią od 1998 r. Jest wieloletnim wykładowcą, dziekanem i prorektorem naszej uczelni. Był współtwórcą czterech nowych kierunków studiów, w tym ochrony środowiska, bhp, energetyki i bezpieczeństwa narodowego. W latach 2008-2009 był rektorem Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej w Wołominie.

Skip to content