„Pedagogiczne i gospodarcze aspekty kariery zawodowej” – nowa publikacja KSW

Dział Promocji KSW 25 Lut , 2021 0 Comments

Pierwszy rozdział zwraca uwagę na różnorodność definiowania pojęcia kariery zawodowej, które nie jest tak jednoznaczne jak na pierwszy rzut oka może się to wydawać. Najistotniejszym aspektem poruszonym w tym zakresie są sporne kwestie koncentrujące się wokół problematyki kariery zawodowej w odniesieniu do kwestii rozwoju zawodowego, a także innych pojęć jej pokrewnych. Ponadto rozpatrzono pojęcie kariery zawodowej w kontekście prakseologicznym oraz społeczno-egzystencjalnym.

W rozdziale drugim do głosu dochodzą pedagogiczne aspekty kariery zawodowej, które w opracowaniu swoje odzwierciedlenie znajdują w dziedzinie pedagogiki pracy. Jednym z głównych celów autora była próba powiązania pojęcia kariery zawodowej z przedmiotem badań wyżej wymienionej subdyscypliny, co pośrednio zawiera się w nurcie wychowania przez pracę.

Pedagogiczne aspekty kariery zawodowej w rozdziale trzecim koncentrują się wokół procesów edukacyjnych. W tym zakresie główną uwagę skoncentrowano wokół kwestii pojęciowych związanych z edukacją permanentną, edukacją ustawiczną oraz edukacją zawodową.

Książka do nabycia pod tym linkiem.

Zaproszenie do Bułgarii…

Dział Promocji KSW 25 Lut , 2021 0 Comments

W ramach międzynarodowej współpracy naukowej  Instytut Komercjalizacji Nauki naszej Uczelni otrzymał zaproszenie do udziału w XXIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zarządzanie i zrównoważony rozwój” która odbędzie się w dniach 19-21 marca 2021 r. (online) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Leśnictwa w Sofii.

Materiały konferencji ukażą się w cyklicznym wydawnictwie „Zarządzanie i zrównoważony rozwój”, które jest wydawnictwem punktowanym  w bułgarskim systemie nauki.

Więcej informacji na:

https://ltu.bg/images/files/Fakulteti/SU/Conference-MSD/index.html

Dr Tadeusz Trocikowski
Instytut Komercjalizacji Nauki

Rekrutacja śródroczna na kierunku Pielęgniarstwo

Dział Promocji KSW 12 Lut , 2021 0 Comments

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku prowadzi rekrutację śródroczną na pierwszy rok studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo. Podania o przyjęcie na studia można składać do 23 lutego 2021 r. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 660 714 048.

Informacja Ministerstwa Edukacji i Nauki dotycząca szczepień nauczycieli akademickich przeciw COVID 19

Dział Promocji KSW 12 Lut , 2021 0 Comments

12 lutego br. na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki  zamieszczono informację dotyczącą szczepień nauczycieli akademickich. 
Link do informacji : https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogolne-zasady-systemu-szczepien-dla-nauczycieli-akademickich-oraz-innych-osob-prowadzacych-zajecia-na-uczelniach

Nauczycieli akademickich naszej uczelni urodzonych (zgodnie z wytycznymi MEiN) po 31 grudnia 1955 roku, którzy  chcą się zaszczepić, prosimy o przesłanie takiej informacji do 17 lutego br.  na adres biurorektora@ksw.wloclawek.pl 

 

 

Granty EURAXESS POLSKA

Dział Promocji KSW 10 Lut , 2021 0 Comments

Każdego miesiąca EURAXESS POLAND przygotowuje listę najnowszych grantów badawczych i stypendiów zagranicznych dostępnych dla młodych i doświadczonych badaczy z każdej dziedziny nauki. Oferty pochodzą z różnych źródeł krajowych i zagranicznych z całego świata. Znajdują się tam też nabory wniosków ogłaszane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Lutowe zestawienie jest dostępne w zakładce PRACA & GRANTY.

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci  w 42 krajach wspierając międzynarodową mobilność i kariery naukowców.

Umowa Partnerska na lata 2021-2027 – konsultacje

Dział Promocji KSW 10 Lut , 2021 0 Comments

Szanowni Państwo

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza Państwa na konsultacje  społeczne projektu „Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027”, która  określa strategię wykorzystania funduszy europejskich w ramach polityk unijnych: polityki spójności i wspólnej polityki rybołówstwa w Polsce w latach 2021-2027.

Konsultacje organizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej mają na celu zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia z Funduszy Europejskich w przyszłej perspektywie, ujętych w Umowie Partnerstwa i potrwają do 22 lutego 2021 r.

W ramach krajowych konsultacji Umowy Partnerstwa w dniach  19.01-16.02 odbywają się on-line spotkania regionalne.

Konferencja  w ramach procesu konsultacji w naszym regionie została zaplanowana na  16 lutego br.  

Podczas konferencji przedstawiciel Ministerstwa zaprezentuje najważniejsze kwestie z  projektu Umowy Partnerstwa, a następnie przedstawiciel Zarządu Województwa przedstawi odniesienie regionalne, wskazując cele rozwoju regionu na najbliższe lata.

W załączeniu przesyłam konsultowany dokument oraz broszurę informacyjną przygotowaną przez MFiPR.

Więcej informacji  o konsultacjach UP pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-funduszach/ oraz na stronie internetowej mojregion.eu

Harmonogram oraz relacje ze spotkań dostępne są pod adresem: O konsultacjach – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl) gdzie również są dostępne informacje w zakresie logowania do udziału w spotkaniach.

W spotkaniu można wziąć udział poprzez kanał Ministerstwa na YouTube

Podczas konferencji będzie można zgłaszać swoje uwagi i zapytania wyłącznie poprzez czat, na które odpowiedzi udzielać będą przedstawiciele Ministerstwa oraz Zarządu Województwa.

 Zapraszamy do udziału w konferencji.

 

Instytut Komercjalizacji Nauki

Horyzont Europa – nowy program Unii Europejskiej na lata 2021-2027

Dział Promocji KSW 10 Lut , 2021 0 Comments

„Horyzont Europa 2021-2027 to nowy program Unii Europejskiej finansujący badania naukowe i innowacje. Jest to następca trwającego obecnie Horyzontu 2020.

Nowy Horyzont to nie tylko większy budżet w porównaniu do poprzednika, ale też nowa struktura programu. Składa się on z trzech filarów, są to : Otwarta nauka, Wyzwania o charakterze globalnym oraz Otwarte innowacje.

Otwarta nauka zakłada promowanie badań, inwestycje w kadry naukowe oraz rozwój infrastruktury badawczej. Drugi filar to projekty skupiające się na zagadnieniach społecznych, np. starzeniu się społeczeństwa czy bezrobociu związanym z coraz większą automatyzacją stanowisk pracy. Otwarte innowacje to z kolei inwestycje w nowe, przełomowe technologie i wprowadzanie ich na rynek. Budżet Unii Europejskiej przewiduje na ten program ok. 100 mld euro, nadal jednak trwają negocjacje co do ostatecznej kwoty.

Horyzont Europa to szansa dla polskich naukowców na współpracę z zagranicznymi instytucjami akademickimi, uczelniami, instytutami badawczymi oraz przemysłem”.

Przedstawiona notka skierowana jest do wszystkich zainteresowanych nauczycieli akademickich, studentów i pracowników Uczelni, z prośbą o zapoznanie się z materiałem informacyjnym a w przypadku posiadania idei – pomysłu, który może być  współfinansowany przez fundusze europejskie, prosimy o kontakt z IKN.

 

Instytut Komercjalizacji Nauki
Dr Tadeusz Trocikowski 

Więcej informacji:
kpk.gov.pl

Posiedzenie Senatu – 28 stycznia 2021 r.

Dział Promocji KSW 03 Lut , 2021 0 Comments

Podjęte uchwały:

1.       Uchwała Nr 1/21 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania planu finansowego Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku na 2021 rok

2.       Uchwała Nr 2/21 Senatu KSW w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku za rok 2020 oraz za  rok 2021

3.       Uchwała Nr 3/21 Senatu KSW w sprawie zmiany wymiaru praktyk zawodowych przewidzianych w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni

 

VI Regionalny Konkurs Młodych Logistyków

Dział Promocji KSW 02 Lut , 2021 0 Comments

wat logo  logo ksw

Konkurs obejmuje podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki, transportu, spedycji.
Konkurs składa się z dwóch etapów:
• Etap pierwszy – eliminacje szkolne – uczestnicy Konkursu będą rozwiązywać pisemny test jednokrotnego wyboru.
• Etap drugi – finał – uczestnicy Konkursu będą rozwiązywać pisemny test jednokrotnego wyboru i zadania praktyczne.

Terminarz:

  • Do 12.02.2021 r. – Przesłanie deklaracji szkół i list uczestników Konkursu do organizatora.
  • 25.02.2021 r. – Etap pierwszy – eliminacje szkolne.
  • 26.02.2021 r. – Przesłanie drogą elektroniczną przez Komisję Szkolną skanu protokołu konkursu.
  • Do 05.03.2021 r. – Ogłoszenie wyników eliminacji i finalistów Konkursu.
  • 26.03.2021 r. – Etap drugi – Finał Konkursu.
  • 09.04.2021 r. – Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, dyplomów i zaświadczeń.

Zakres merytoryczny konkursu

POBIERZ Regulamin
POBIERZ Zgłoszenie uczestników

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu

Kolejna publikacja poświęcona Januszowi Korczakowi i Stefanii Wilczyńskiej

Dział Promocji KSW 01 Lut , 2021 0 Comments

Celem publikacji jest jeszcze jeden powrót środowiska teoretyków i praktyków opieki i wychowania do analizy pedagogii i pedagogiki Janusza Korczaka oraz Stefanii Wilczyńskiej w aspekcie ich aktualności wobec współczesnej teorii i rzeczywistości opiekuńczo – wychowawczej. Tym razem chcemy szczególnie skupić się na ich ostatnich latach i miesiącach życia, które pozornie zostały już w wystarczającym stopniu opisane. Tymczasem jest to moment ich biografii nadal pełen niewiadomych a nawet przekłamań w literaturze przedmiotu. Liczymy na to, że stanowić ona będzie jeszcze jedną przygodę czytelnika z wybitnymi postaciami świata pedagogii i pedagogiki.

Ireneusz Jan Pyrzyk

Skip to content