Pozytywna ocena Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych dla kierunku Pielęgniarstwo

Dział Promocji KSW 07 Maj , 2021 0 Comments

Na podstawie Decyzji Ministra Zdrowia z 4 maja 2021 r., po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie akredytacji oraz po dokonaniu oceny przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku uzyskała akredytację dla kierunku Pielęgniarstwo (studia pierwszego i drugiego stopnia) na okres kolejnych trzech lat. Ocena ta, to potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia, profesjonalizmu kadry dydaktycznej oraz dostosowania oferty i programów studiów do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Posiedzenie Senatu – 25 marca 2021 r.

Dział Promocji KSW 07 Maj , 2021 0 Comments

Podjęte uchwały:

1. Uchwała Nr 4/21 Senatu KSW w zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności uczelni za rok akademicki 2019/2020

2. Uchwała Nr 5/21 Senatu KSW w sprawie opinii Senatu dotyczącej utworzenia kierunku „Pedagogika specjalna”, jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym

3. Uchwała Nr 6/21 Senatu KSW w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku „Pedagogika specjalna”, jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2021/2022.

Dział Promocji KSW 06 Maj , 2021 0 Comments

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku zaprasza do podjęcia studiów w roku akademickim 2021/2022. Rekrutacja rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. Myśląc o przyszłości naszych absolwentów i odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy w nowym roku akademickim 2021/2022 oferujemy studia na 18 kierunkach kształcenia – studia I stopnia (licencjackie oraz inżynierskie), studia II stopnia (magisterskie) oraz jednolite studia magisterskie. Zapraszamy również na studia podyplomowe. Działamy dynamicznie na terenie kilku miast – studia odbywają się we Włocławku, Grudziądzu, Nowym Targu i Siemianowicach Śląskich.
Po spełnieniu określonych warunków, dajemy możliwość studiowania poza granicami kraju  w ramach programu Erasmus+.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą studiów:

 

    

   

Szkolenia zagraniczne ERASMUS+ Edukacja Dorosłych – ogłaszamy nabór

Dział Promocji KSW 05 Maj , 2021 0 Comments

W ramach przeprowadzonych już inicjatyw nasi beneficjenci brali udział w szkoleniach w Pradze i na Cyprze, w tym roku planowane są następujące działania:

19-23 lipca 2021, English for Educators, Limassol, Cypr
2-6 sierpnia 2021, Identifying barriers to learning, Palermo, Włochy
22-28 sierpnia 2021, English for Educators, Split, Chorwacja
22-26 listopada 2021, Effective and Efficient Project Management, Limassol, Cypr

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO  do Koordynatora Projektu, Joanny Skiby international@ksw.wloclawek.pl w terminie do 31 maja 2021.

Współpraca z Antalya Bilim University

Dział Promocji KSW 04 Maj , 2021 0 Comments

Uczelnia Antalya Bilim University jest instytucją, która aktywnie działa w obszarze współpracy międzynarodowej w wielu dziedzinach. W trakcie zorganizowanych spotkań z władzami dziekańskimi i koordynatorami ERASMUS+ ustalono jakie przedsięwzięcia mobilnościowe będą mogły być objęte podpisaną właśnie umową.

Turcja jest krajem stowarzyszonym w działaniach ERASMUS+ od roku 2004 i jest w nim bardzo aktywna. Nowa uczelnia partnerska w Antalyi stanowić będzie dla studentów i kadry KSW we Włocławku nowe miejsce na erasmusowej mapie.

Bezpłatne kursy języków obcych

Dział Promocji KSW 23 Kwi , 2021 0 Comments

Oferta skierowana jest do:
– każdego kto ukończył min. 18 lat
– mieszka/uczy się/ pracuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
– nie prowadzi działalności gospodarczej

W 100% dofinansowany kurs językowy zawiera 80 lekcji online + międzynarodowy certyfikat językowy lub 160 godzin docelowo stacjonarnie (na czas pandemii online) + międzynarodowy certyfikat językowy

Jak dołączyć?
Zgłosić swój akces koordynatorowi projektu. Po otrzymaniu listy osób zainteresowanych, prześlemy link do testu online, aby ustalić poziom zaawansowania oraz link do platformy, na której osoba zainteresowana może się zalogować, celem przygotowania umowy szkoleniowej.
 
Więcej szczegółów pod numerem telefonu 664 124 777. Koordynator Projektu – Angelika Snopkowska. Kursy prowadzi Szkoła Językowa Greenwich.

Zachęcam do udziału w przedsięwzięciu
Joanna Skiba
Kierownik Studium Języków Obcych KSW we Włocławku

Współpraca KSW ze szkołami rolniczymi w regionie

Dział Promocji KSW 23 Kwi , 2021 0 Comments

Rektor KSW we Włocławku dr inż. Adam Rejmak, kontynuując cykl spotkań z Dyrektorami Szkół Rolniczych w regionie, spotkał się z Panią Anną Banasiak Dyrektorem Zespołu Szkół nr 4 w Nadrożu. Celem tych spotkań jest określenie współpracy między szkołami rolniczymi a KSW, tak aby stworzyć atrakcyjne warunki dla zatrzymania młodzieży w regionie.

„Zarządzanie działalnością innowacyjną przedsiębiorstwa w warunkach procesów integracyjnych: Teoria. Metodologia. Praktyka” – publikacja dr. Tadeusza Trocikowskiego

Dział Promocji KSW 23 Kwi , 2021 0 Comments

Praca obejmuje szeroki zakres wiedzy według sentencji „od pomysłu do przemysłu”, od zagadnień dotyczących teorii innowacji do praktycznego wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie.

Monografia jest wynikiem wieloletnich badań naukowych prowadzonych przez autora we współpracy z CHUN a dotyczących transferu wiedzy, innowacji i technologii z nauki do gospodarki we współpracy z administracją samorządową. 

Nowatorskim podejściem do zagadnienia zarządzania działalnością innowacyjną w przedsiębiorstwie jest opracowanie modelu współpracy nauki z biznesem w budowaniu innowacyjnego otoczenia w wymiarze międzynarodowym w którym nie pośrednią rolę odgrywają start-upy oraz clustering.

Opracowana metodologia budowania innowacyjnego otoczenia gospodarki będzie punktem wyjścia do jej wdrażania w warunkach integracji europejskiej w Polsce i na Ukrainie mając na uwadze perspektywę finansową 2021–2027 Unii Europejskiej oraz Krajowy Plan Odbudowy.

Autor w omawianej pracy sporo miejsca poświęcił międzynarodowej współpracy regionalnej pomiędzy województwem kujawsko–pomorski a obwodem chmielnickim na Ukrainie oraz Starostwem Powiatowy we Włocławku a Rejonem Chmielnickim. Dzięki długoletnim kontaktom autora pracy z Obwodem Chmielnickim datującym się na rok 2004 – podpisanie umowy o międzynarodowej współpracy regionalnej współpraca jest i będzie kontynuowana dla dobra społeczności Kujaw i Ziemi Chmielnickiej. 

 

Wznowienie pracy Biblioteki

Dział Promocji KSW 20 Kwi , 2021 0 Comments

W tym szczególnym okresie kładziemy nacisk na zwiększanie dostępności do książek elektronicznych. Pod adresem  https://ksw.wloclawek.pl/student/biblioteka-glowna/e-zrodla/e-booki/ studenci i kadra naukowo-dydaktyczna uzyska informacje o dostępie indywidualnym do serwisu IBUK LIBRA https://libra.ibuk.pl/ z bezpłatnymi publikacjami naukowymi, których liczba będzie systematycznie zwiększana.

Biblioteka poleca również bezpłatne korzystanie z cennego źródła, jakim jest Biblioteka Nauki ( http://bibliotekanauki.ceon.pl ), która udostępnia w sposób otwarty metadane oraz pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych.

Skip to content