Zajęcia studentów w jednostce penitencjarnej

Dział Promocji KSW 17 kw. , 2024 0 Comments

12 kwietnia 2024 r. na terenie Zakładu Karnego we Włocławku odbyły się zajęcia studentów IV semestru kierunku pedagogika, w ramach przedmiotu Problemy penitencjarne w strukturze resocjalizacji. Celem zajęć było przedstawienie problematyki jednostki penitencjarnej oraz przybliżenie niektórych zadań funkcjonariusza Służby Więziennej w jego codziennych obowiązkach.
Opiekunem grupy była st. szer. Paulina Gąsiorowska, wykładowczyni  w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.

Uwaga stypendyści!

Dział Promocji KSW 15 kw. , 2024 0 Comments

Uwaga studenci Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku ubiegający się o stypendia: socjalne, dla studentów z niepełnosprawnościami i stypendia Rektora, na semestr letni roku akademickiego 2023/2024.

Decyzje o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium na semestr letni 2023/2024 będziemy wydawać każdemu studentowi osobiście w dniach od 27 kwietnia 2024 roku (sobota) do 18 maja 2024 roku (sobota) w Dziale Dydaktyki.

Komisja Stypendialna KSW mieści się w Dziale Dydaktyki, pok. 3, Collegium Novum KSW we Włocławku , tel: 660 717 051 lub 660 714 516.

Zapraszamy  na naszą stronę internetową do zapoznania się ze stosownymi Zarządzeniami Rektora, aktualnościami stypendialnymi w zakładce System stypendialny.

Przewodnicząca
Komisji Stypendialnej KSW we Włocławku
mgr Ewa Murszewska

 

 

 

 

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Dział Promocji KSW 15 kw. , 2024 0 Comments

12 kwietnia 2024 r. przy Pomniku Żołnierza Polskiego na Placu Wolności, odbyła się ceremonia uczczenia pamięci wymordowanych przez NKWD oraz oddania hołdu Ofiarom Zbrodni Katyńskiej. Uroczystość zorganizował Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Włocławku, pod patronatem Prezydenta Miasta Włocławek. Wśród licznie zgromadzonych obecna była delegacja Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, która złożyła kwiaty u stóp  Pomnika Żołnierza Polskiego.

Bioróżnorodność w mieście

Dział Promocji KSW 11 kw. , 2024 0 Comments

9 kwietnia 2024 r. odbyły się kolejne zajęcia warsztatowe w ramach projektu„Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą”, realizowanego przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Tematem warsztatów była Bioróżnorodność w mieście. Podczas spaceru obserwowaliśmy florę i faunę Włocławka. W warsztatach udział wzięli dorośli mieszkańcy miasta – przedstawiciele Włocławskiego Uniwersytetu Seniora. Warsztaty odbywały się na trasie wirtualnej ścieżki edukacyjnej Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, która przebiega wzdłuż włocławskich bulwarów. Spotkaliśmy się przy Ławeczce Marii Skłodowskiej-Curie z widokiem na naturalną dolinę rzeki nizinnej. Kolejne kroki skierowaliśmy do pomnika przyrody, którym jest liczący 20 metrów wysokości i 3,6 m w obwodzie dąb bezszypułkowy Kujawiak, znajdujący się przy ul. Stanisława Bechiego 2, na posesji należącej do Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Wróciliśmy na ścieżkę edukacyjną, doszliśmy do mostu stalowego, odwiedzając kolejne punkty trasy: ryby rzeki Wisły oraz Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 w dolinach rzek – ochrona siedlisk i gatunków.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez mgr Halinę Bugajską oraz dr Marię Palińską.

Artykuł wykładowcy KSW w branżowym miesięczniku naukowo-technicznym

Dział Promocji KSW 10 kw. , 2024 0 Comments

Na łamach miesięcznika naukowo-technicznego „Napędy i sterowanie” ukazał się artykuł pt. „Sterowanie silnikami elektrycznymi w przekształtnikowych układach fotowoltaicznych”, którego autorem jest dr inż. Jerzy Bakalarczyk, nauczyciel akademicki na Wydziale Nauk Technicznych KSW. 
Zapraszamy do lektury:

POBIERZ Artykuł „Sterowanie silnikami elektrycznymi w przekształtnikowych układach fotowoltaicznych”

Artykuł naszego wykładowcy w branżowym miesięczniku naukowo-technicznym

Dział Promocji KSW 05 kw. , 2024 0 Comments

Na łamach miesięcznika naukowo-technicznego „Napędy i sterowanie” ukazał się artykuł pt. „Sterowanie silnikami elektrycznymi w przekształtnikowych układach fotowoltaicznych”, którego autorem jest dr inż. Jerzy Bakalarczyk, nauczyciel akademicki na Wydziale Nauk Technicznych KSW. 
Zapraszamy do lektury:

POBIERZ Artykuł „Sterowanie silnikami elektrycznymi w przekształtnikowych układach fotowoltaicznych”

Dr Katarzyna Wieniecka nowym Rektorem Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Dział Promocji KSW 11 mar , 2024 0 Comments

W związku ze złożoną rezygnacją, z przyczyn osobistych, prof. dr. hab. Jerzego Garbacza z funkcji rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Zarząd Włocławskiego Towarzystwa Naukowego jako założyciel i organ prowadzący Szkołę, po zasięgnięciu pozytywnej opinii senatu Uczelni, z dniem 7 marca br. powołał na stanowisko rektora Panią dr Katarzynę Wieniecką, na okres dokończenia kadencji władz uczelni tj. do 31 sierpnia 2024 r.

Nowa Pani Rektor jest Włocławianką, doktorem nauk ekonomicznych, wieloletnim wykładowcą w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.

Spotkanie władz Włocławskiego Towarzystwa Naukowego z Posłem na Sejm RP Marcinem Skonieczką

Dział Promocji KSW 11 mar , 2024 0 Comments

W siedzibie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego odbyło się spotkanie podczas którego prezes WTN prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski gościł posła Marcina Skonieczkę. W spotkaniu wziął udział także dr Tadeusz Trocikowski – członek WTN.  Głównym tematem rozmowy były sprawy dalszego rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej, najstarszej uczelni niepublicznej w województwie kujawsko-pomorskim, założonej w 1995 r. przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe.

Rozmowy dotyczyły m.in.:

– rozwoju kierunków technicznych: energetyka, logistyka, inżynieria mechaniczna.

– rozwoju kierunku administracja ze szczególnym uwzględnieniem specjalności fundusze europejskie,

– rozwoju oferty studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych dotyczących m.in. Odnawialnych Źródeł Energii – elektromobilności, magazynowania energii, zarządzania funduszami europejskimi,

– rozwoju Filii KSW w Siemianowicach Śląskich i Grudziądzu poprzez uruchomieniu studiów magisterskich na Zarządzaniu i na Energetyce.

– budowanie partnerstwa dla wdrażania transferu wiedzy, innowacji i technologii do gospodarki, w tym tworzenia innowacyjnego otoczenia biznesu,

– rozwoju procesów umiędzynarodowienia Uczelni poprzez rekrutację studentów z zagranicy.

      Jak zapowiedział Pan Poseł Marcin Skonieczka była to pierwsza, ale i nie ostatnia wizyta w naszym Towarzystwie. Takie spotkania będą odbywały się cyklicznie, co zapewne przyczyni się do wzmocnienia akademickości Włocławka i ułatwi włączenie się w proces rozwoju nauki na rzecz gospodarki Włocławska i regionu.

KSW na Włocławskich Targach Edukacyjnych

Dział Promocji KSW 08 mar , 2024 0 Comments

8 marca w Hali Mistrzów we Włocławku nasza uczelnia zaprezentowała się podczas Włocławskich Targów Edukacyjnych, zorganizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Był to drugi dzień targów, w którym uczestniczyły uczelnie wyższe, szkoły policealne i instytucje oferujące zatrudnienie. Stoisko KSW we Włocławku odwiedziło wiele osób zainteresowanych ofertą edukacyjną naszej uczelni, obejmującą studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i podyplomowe.

Skip to content