Weź udział w ankiecie Eurostudent

Dział Promocji KSW 19 maj , 2022 0 Comments

Ankieta skierowana jest do wszystkich uczestników studiów: I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych. Zapraszamy studiujących stacjonarnie, niestacjonarnie oraz tych, którzy studiują na odległość.

Ankieta zajmie ok. 20 minut, dostępna jest do końca czerwca. Zalecamy wypełnianie na większym ekranie niż smartfon.

Zapewniamy, że Twój głos będzie miał ogromne znaczenie dla rzetelności wyników i reprezentatywności badania, a tym samym dla porównywalności wyników Polski na tle innych krajów europejskich.

Podziel się swoją historią i doświadczeniami.
Dziękujemy za poświęcony czas.

Zespół badawczy EUROSTUDENT.

LINK DO ANKIETY

Za realizację badania w Polsce odpowiada niezależna agencja badawcza PBS Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Chcesz wiedzieć więcej?
Wejdź: https://www.eurostudent.eu/   Napisz: eurostudent@pbs.pl   Zadzwoń (pn-pt 8-16): 511 890 222

Juwenalia 2022 w Filii KSW w Grudziądzu

Dział Promocji KSW 17 maj , 2022 0 Comments

Studenci Instytutu Mechaniki Stosowanej z Filii w Grudziądzu KSW we Włocławku, wraz z początkiem maja celebrowali to wyjątkowe wydarzenie przy świetnej muzyce oraz igrzyskach sportowych. Nie zabrakło również skwierczącej kiełbaski z grilla.

Imprezę zapoczątkowało przekazanie Przewodniczącemu Samorządu Studenckiego klucza do bram Uczelni z rąk Dyrektora IMS dra inż. Piotra Bojara.

Punktem kulminacyjnym był tradycyjny Wielobój Inżynierski, składający się z licznych rywalizacji pomiędzy studentami I, II oraz III roku. Następnie został rozegrany turniej piłkarski pod sędziowskim okiem Dyrektora IMS. O oprawę muzyczną zadbali studenci z pasją do muzyki – Dj AdiTi i Dj EzDeejay.

Puchar Wieloboju inżynierskiego zdobyli studenci semestru VI
Puchar Turnieju Piłkarskiego zdobyli studenci semestru IV
Puchar Dyrektora IMS zdobyli studenci semestru II

Rada Samorządu Studenckiego IMS dziękuje Władzom Uczelni za wsparcie finansowe w organizacji Juwenaliów. Podziękowania płyną również do studentów za zaangażowanie i fantastyczną integrację i zabawę.

Do zobaczenia w przyszłym roku!

Dyżury psychologa

Dział Promocji KSW 16 maj , 2022 0 Comments

Studentów potrzebujących wsparcia zachęcamy do korzystania z pomocy psychologicznej. Podczas dyżurów psycholog Eweliny Niewiadomskiej prowadzone są konsultacje indywidualne, które odbywają się w czwartki w godz. 10.00-12.00 (w ostatni czwartek miesiąca w godz. 10.00-13.00) w budynku Collegium Minus KSW przy ul. pl. Wolności 1 we Włocławku, pok. nr 7. W ramach konsultacji udzielane jest wsparcie w kryzysie, wsparcie emocjonalne, behawioralne lub systemowe, w rozwoju osobistym, rozwoju kariery a także problemów psychicznych. Rejestracja telefoniczna: 601 520 593.

Konsultacje realizowane są w ramach projektu „Dostępna KSW – kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku, nr POWR.03.05.00-00-A015/21, współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020”.

Szkolenie Train the Trainer ERASMUS+

Dział Promocji KSW 28 kw. , 2022 0 Comments

Hiszpańska Walencja gościła lektorów KSW we Włocławku na intensywnym programie szkoleniowym TRAIN THE TRAINER. Celem udziału w programie było udoskonalenie warsztatu pracy dydaktycznej oraz organizacyjnej, wzrost kompetencji praktycznych oraz współpraca w grupie przedstawicieli z instytucji edukacyjnych w środowisku wielokulturowym. W trakcie szkolenia obecni byli przedstawiciele uczelni oraz szkół z Turcji, Estonii, Finlandii, Chorwacji, Macedonii i Niemiec. Dodać należy, iż udział naszych przedstawicieli finansowany był przez program ERASMUS+, w którym uczelnia działa aktywnie od roku 2002.

VII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa

Dział Promocji KSW 27 kw. , 2022 0 Comments

21 kwietnia 2022 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej we Włocławku odbyła się VII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych „Aktywność naukowa i społeczno-kulturowo-sportowa studentów”, której organizatorem było Koło Naukowe Pedagogów „Persona”  (opiekun dr Urszula Kempińska), przy współpracy z Zakładem Aktywności Zawodowej we Włocławku. W konferencji wzięli udział  studenci z czterech polskich uczelni (Katedra Pracy Socjalnej UMK Toruń, SWPS Sopot, Wydział Mechaniki i Budowy Maszyn PUZ Ciechanów, Instytut Pedagogiki i Instytut Nauk o Zdrowiu KSW we Włocławku) oraz student z Department of Professional Education Kyiv National University of Construction and Architecture, a także uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu. Wykład inauguracyjny pt. „Doświadczenie relacji pedagog/nauczyciel – uczeń jako motywator do wieloobszarowej aktywności studenckiej. Obserwacje z codzienności” wygłosiła mgr Anna Nowak, pedagog z I LO w  Inowrocławiu. Swoją obecnością konferencję zaszczycili: JM Rektor KSW dr inż. Adam Rejmak, dr Anna Schulz opiekun Koła Naukowego Ekonomii PUZ w Ciechanowie, dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska, koordynator Uniwersyteckiej Poradni Profilaktyki i Pomocy SYNERGIA, adiunkt Katedry Pracy Socjalnej UMK w Toruniu (on-line), doc. dr Mykola Rudenko kierownik katedry Podstaw Edukacji z Państwowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury w Kijowie (on-line), dr inż. Mirosław Radwański Dyrektor Instytutu Logistyki i Techniki KSW we Włocławku, a także sponsorzy konferencji: mgr Katarzyna Balcer Dyrektor Fundacji „Samotna Mama”, Dyrektor Prywatnego LO dla Dorosłych we Włocławku, Andrzej Kolanowski z Przedsiębiorstwa „ANKOL” z Jądrowic, Ireneusz Paradziński z Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „DOMART” z  Lubrańca, mgr Marcin Lewandowski  Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku. Techniczną opiekę nad konferencją sprawował Jakub Kryska Kierownik Działu Informatyki KSW. Artykuły przedstawione na konferencji zostaną opublikowane w Debiutach Naukowych KSW.

KSW na I Forum Logistycznym w Bydgoszczy

Dział Promocji KSW 26 kw. , 2022 0 Comments

Spotkanie przyjęło formę ciekawych wykładów dla młodzieży. Jednym z prelegentów uczestniczących w wydarzeniu był dr inż. Piotr Bojar, Dyrektor Instytutu Mechaniki Stosowanej w Grudziądzu, Filii KSW we Włocławku. Zaproszeni goście mogli wysłuchać wykładu pt. „Bezpieczeństwo wybranej grupy uczestników ruchu drogowego”.

Forum logistyczne było również okazją do przedstawienia tegorocznym maturzystom bogatej oferty kształcenia w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku, którą zaprezentowała Anna Krzemińska, pracownik Działu Promocji KSW.

Porozumienie z firmą ANWIS

Dział Promocji KSW 21 kw. , 2022 0 Comments

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku rozwija współpracę z lokalnymi przedsiębiorstwami, aby jak najlepiej poznać potrzeby rynku pracy. Misją KSW we Włocławku jest szkolenie kadr pożądanych i poszukiwanych przez pracodawców.
8 kwietnia 2022 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy KSW we Włocławku a firmą ANWIS, należącą do czołówki europejskich producentów osłon okiennych oraz komponentów wymaganych do ich produkcji. Firma ANWIS jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem. Rozpoczęła kolejną inwestycję, której celem jest zwiększenie mocy produkcyjnej spółki poprzez budowę nowych hal produkcyjnych i magazynowych oraz stworzenie nowych miejsc pracy. Obecnie w firmie ANWIS zatrudnionych jest ok. 700 osób.
Uczelnię reprezentował dr inż. Adam Rejmak – Rektor KSW. Ze strony firmy ANWIS obecny był Prezes Zarządu Radosław Kuźma.

 

Futuralia w Lizbonie

Dział Promocji KSW 05 kw. , 2022 0 Comments

W dniach 30 marca – 2 kwietnia w Lizbonie zorganizowane były międzynarodowe targi edukacyjne FUTURALIA 2022. Uczelnię reprezentowała Joanna Skiba – koordynator projektów mobilnościowych ERASMUS+. Udział w tym wydarzeniu stanowił okazję do spotkań z przedstawicielami zagranicznych uczelni partnerskich oraz do rozmów na temat nowych projektów, w których Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku planuje brać aktywny udział.

Skip to content