Fundacja „Vladislawia” zaprasza na „Kreatywne Wakacje 6.” Rekrutacja trwa!

Ilona Wilińska 06 Lip , 2020 0 Comments

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” zaprasza dzieci na zajęcia wakacyjne w ramach szóstej edycji „Kreatywnych Wakacji”. W programie będą różnorodne zajęcia aktywizujące wiele sfer życia najmłodszych np. artystyczne poniedziałki, zajęcia sportowe, warsztaty z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, warsztaty taneczne oraz zabawy w Parku Trampolin. Udział w „Kreatywnych Wakacjach 6.”jest bezpłatny. W okresie pandemii COVID-19 zajęcia wakacyjne w ramach tego projektu realizowane będą za zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.
Zajęcia wakacyjne w ramach projektu „Kreatywne Wakacje 6.” rozpoczynają się 13 lipca. Obecnie trwa rekrutacja na zajęcia. Informacje o programie i zasadach rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Fundacji „Vladislawia” www.fundacjavladislawia.pl w zakładce Aktualności
„Kreatywne Wakacje 6” współfinansowane są przez Gminę Miasto Włocławek w ramach zadania pn. Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich.

 

Kujawska Szkoła Wyższa z nowym kierunkiem w nowej Filii!

Dział Promocji KSW 26 Cze , 2020 0 Comments

Filia w Siemianowicach Śląskich, to kolejna tego rodzaju jednostka Kujawskiej Szkoły Wyższej po Filiach w Grudziądzu i w Nowym Targu. Jej utworzenie jest konsekwencją systemowych i strategicznych działań obecnych władz naszej Uczelni; stanowi odpowiedź na potrzeby społeczne w zakresie kształcenia kadr dla instytucji i środowiska gospodarczego Górnego Śląska. W najbliższych planach obecnych władz Kujawskiej Szkoły Wyższej jest uruchomienie czwartej Filii, tym razem na Ukrainie, we Lwowie z kierunkiem Kosmetologia.

Na kierunku Zarządzanie prowadzone będą studia pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym) o profilu praktycznym. W ofercie kierunku znalazły się specjalności tj.: zarządzenie zasobami ludzkimi oraz zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Informacje o kierunku i zasadach rekrutacji znajdują się TUTAJ.

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uwaga stypendyści!

Dział Promocji KSW 15 Cze , 2020 0 Comments

W dniu 12 czerwca 2020 r. na stronie ministerialnej ukazał się komunikat o wysokości dotacji dla Uczelni na stypendia. W związku z tym uruchomiliśmy procedurę wypłaty stypendiów, które niebawem otrzymają Państwo na swoje konta. Decyzję o przyznaniu stypendium otrzymacie Państwo skanem na swoją pocztę e-mailową wraz z potwierdzeniem odbioru, które trzeba będzie odesłać osobnym e-mailem.

Ważność legitymacji studenckich

Dział Promocji KSW 28 Maj , 2020 0 Comments

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni tj. do 30 września 2020 r. oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.
Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Wytyczne organizacyjno-sanitarne związane z częściowym przywracaniem zajęć w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku

Dział Promocji KSW 26 Maj , 2020 0 Comments

Stan na 25.05.2020

Od 25 maja przywracane są częściowo zajęcia na terenie Uczelni. W pierwszej kolejności dotyczyć to będzie ostatnich lat studiów oraz zajęć laboratoryjnych i innych z grupy zajęć aktywizujących, które nie mogły być realizowane w systemie zdalnym.

Wobec powyższego wprowadza się następujące rozwiązania dla osób odwiedzających uczelnię mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

1.     Na teren uczelni może wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę górnych dróg oddechowych. W zajęciach, egzaminach nie mogą  uczestniczyć studenci i nauczyciele oraz inni pracownicy, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

2.     Uczestnicy zajęć, wykładowcy oraz pracownicy administracji są zobowiązani do osłaniania ust i nosa(maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica).

3.     Przed wejściem na teren uczelni należy  dokonać dezynfekcji rąk na stanowisku do tego przeznaczonym.

4.     Osoby wchodzące na teren uczelni należy wpisać do rejestru osób odwiedzających (imię, nazwisko, numer telefonu).

5.     Zajęcia w miarę możliwości należy planować z podziałem na mniejsze grupy.

6.     Na zajęciach  w danym pomieszczeniu może przebywać dopuszczalna liczba osób, wskazana w informacji na drzwiach, z zachowaniem wymaganej odległości 2 m. Prowadzący ma obowiązek przed rozpoczęciem zajęć policzyć osoby przebywające w sali oraz zadbać o zachowanie dystansu społecznego.W aulach nr 10, 30 może być zajęte co trzecie miejsce oraz co trzeci rząd (max.80 os). W sali nr 50,24 (max 40 osób). W małych salach wykładowych może przebywać max 10 osób.

7.     W pracowniach komputerowych może być zajęta połowa miejsc.

8.     Po  30 minutowym wykładzie należy dokonać 15 minutowej przerwy w celu przewietrzenia sali.

9.     Przed wejściem na salę, gdzie odbywają się zajęcia uczestnicy powinni               zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji znajdującym się przed salą.

10.  Należy ograniczać możliwości gromadzenia się studentów podczas przerw na korytarzach czy wchodzenia do sal wykładowych oraz innych pomieszczeń w celu zachowania dystansu społecznego. Służby administracyjne powinny monitorować obiekty i reagować na przypadki nie zastosowania się do tych zasad.

11.  Obsługę administracyjną studentów w dziekanatach, biurach należy przeprowadzać w ten sposób aby strefa interesanta była oddzielona od strefy biurowej dodatkową przesłoną ochronną. Stanowisko powinno być wyposażone w pojemniki na dokumenty, płyn do dezynfekcji. Dokumenty przekazane do dziekanatu powinny być dezynfekowane lub poddane kwarantannie. Zaleca się aby w miarę możliwości studenci korzystali z własnych środków piśmienniczych.

12.  Stanowiska obsługistudentów i wyposażenie powinny być systematycznie dezynfekowane w godzinach przyjęć, a pomieszczenia często wietrzone.

13.  Nie należy korzystać z wind.

14.  Jeżeli na korytarzach znajdują się krzesła należy ograniczyć ich liczbę i odpowiednio ustawić, tak, aby zachować wymaganą odległość.Gdy nie ma możliwości ich rozstawienia należy uniemożliwić korzystanie z nich  poprzez zamontowanie taśmy ochronnej.

15.  Drzwi do sali oraz wszystkie drzwi do pomieszczeń, po których poruszają się studenci powinny być otwarte w miarę możliwości w celu uniknięcia dotykania klamek.

16.  Miejsca siedzące i powierzchnie dotykowe w salach należy dezynfekować po każdych              zajęciach.

17.  Wszystkie powierzchnie, na których może osadzać się wirus powinny być regularnie dezynfekowane, dotyczy to w szczególności: parapetów, krzeseł, ławek, biurek, klamek, włączników światła i poręczy.

18.  W  łazienkach może przebywać o połowę mniej osób niż wynosi liczba toalet.

19.  Należy wprowadzić obowiązek częstego sprzątania i dezynfekcji w toaletach. Weryfikację czystości powinien przeprowadzać pracownik służb administracyjnych.

20.  W każdej łazience należy zapewnić ręczniki jednorazowe oraz antybakteryjne mydło do mycia rąk oraz wywiesić instrukcję prawidłowego mycia rąk.

21.  Zużyte środki ochrony osobistej- rękawiczki, maseczki należy wrzucać do specjalnie do tego przygotowanych koszy ustawionych na korytarzach.

22.  W budynku, w którym realizowane są zajęcia należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

Uczelniana akcja #wspieramymedyków

Dział Promocji KSW 25 Maj , 2020 0 Comments

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku włączyła się w ogólnopolską akcję wspierania środowiska medycznego w walce z pandemią COVID-19. W dniu 22 maja 2020 r. nasza Uczelnia wspólne z Zespołem Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 r. przekazała w darze Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu we Włocławku środki ochrony osobistej. W imieniu władz rektorskich i całej społeczności akademickiej Kujawskiej Szkoły Wyższej ww. materiały przekazała delegacja na czele z Prorektorem ds. nauki dr. Henrykiem Stępniem, prof. KSW, Dyrektorem Administracyjno-Ekonomicznym, Kwestorem mgr Iwoną Kowalską, Dyrektorem Zespołu Szkół Akademickich mgr Zbigniewem Suszyńskim i Rzecznikiem Prasowym mgr Moniką Jabłońską.

Realizuj z nami swoje marzenia. Wybierz studia w Kujawskiej Szkole Wyższej

Dział Promocji KSW 19 Maj , 2020 0 Comments

Z myślą o Waszych zainteresowaniach i potrzebach dotyczących przyszłej drogi zawodowej przygotowaliśmy miejsca na 5 kierunkach licencjackich, 5 kierunkach inżynierskich i 5 kierunkach magisterskich. Prowadzimy studia we Włocławku oraz w filiach w Grudziądzu i w Nowym Targu.

Dołącz do nas a przekonasz się, że to był Twój dobry wybór! –  zaoferujemy Ci niepowtarzalną atmosferę studiowania – wiedzę i profesjonalizm wykładowców, wsparcie ze strony opiekunów roczników, przyjazną obsługę administracji, warunki studiowania – jedne z najniższych opłat w regionie, bazę dydaktyczną, dostęp do zasobów bibliotecznych i zaplecze socjalne.

Dla naszych studentów i słuchaczy studiów podyplomowych czekają rabaty w czesnym w ramach programów zniżek i bonusów przygotowanych przez Uczelnię.

Od 1 czerwca rozpoczyna działalność Biuro Rekrutacyjne, które udzieli wszelkich informacji na temat oferty edukacyjnej i zasad składania dokumentów. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną przygotowaliśmy dla Was 4 warianty składania dokumentów na studia. Szczegóły znajdziecie poniżej:

FORMULARZ REJESTRACJI ON-LINE – studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie

Pełna oferta edukacyjna naszej uczelni, zasady składania dokumentów oraz informacje o zniżkach i bonusach:

Studia I stopnia
Studia II stopnia
Jednolite studia magisterskie
Studia podyplomowe

Dołącz do 20 tysięcy tych, którzy podjęli dobrą decyzję wybierając studia w Kujawskiej Szkole Wyższej!

Przywracamy zajęcia na terenie Uczelni

Dział Promocji KSW 15 Maj , 2020 0 Comments

Szanowni Państwo!

Od 25 maja przywracamy zajęcia na terenie Uczelni. W pierwszej kolejności dotyczyć to będzie ostatnich lat studiów oraz zajęć laboratoryjnych i innych z grupy zajęć aktywizującyh, które nie mogły być realizowane w systemie zdalnym. W naszej sytuacji dotyczy to zajęć na pielęgniarstwie i fizjoterapii oraz kierunkach inżynierskich. Od dziś rozpoczynamy prace przygotowawcze dotyczące organizacji zajęć dydaktycznych oraz powrotu do pracy administracji Uczelni. Pragnę zaznaczyć, że nadal preferowane jest nauczanie zdalne, jednak ostatnie zajęcia dla dyplomantów, a także niektóre zaliczenia i egzaminy będzie można przeprowadzić na terenie KSW. W najbliższych dniach po otrzymaniu wytycznych dotyczących procedur bezpieczeństwa przekażemy dalsze szczegóły.

Pozdrawiam serdecznie
prof. dr hab. Stanisław Kunikowski
Rektor KSW

Nie żyje mgr inż. Adam Stolaryk

Dział Promocji KSW 13 Maj , 2020 0 Comments

Wyrazy współczucia składają, łącząc się w bólu i smutku:
Rektor i Senat Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz cała społeczność Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 15 maja o godz. 11.30 w Kościele N. M. P. Wspomożenia Wiernych, ul. ks. Fr. Szczygłowskiego 5,  w Aleksandrowie Kujawskim.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

Dział Promocji KSW 12 Maj , 2020 0 Comments

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek
składamy serdeczne życzenia zdrowia oraz pomyślności
zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.
Niech Wasze zaangażowanie w opiekę nad chorym przynosi zadowolenie,
a wdzięczność pacjentów niech dodaje Wam sił.

Życzenia składają Władze Uczelni wraz z całą społecznością akademicką Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku