Wycieczka do Biskupina

Dział Promocji KSW 17 paź , 2023 0 Comments

Członkowie Stowarzyszenia Włocławski Uniwersytet Seniora 13 października 2023 r. udali się do Biskupina. Mimo, że był to piątek, wbrew przesądom, dla nas okazał się szczęśliwy. Pogoda dopisała, podróż bez przeszkód, humory znakomite, samo zwiedzanie z atrakcjami super i na koniec dodatkowy punkt programu.

Rezerwat archeologiczny w Biskupinie jest jednym z największych w Europie. Obejmuje on obszar z licznymi śladami osadnictwa od epoki kamienia po wczesne średniowiecze. Dzięki wyjątkowej wartości dla dziedzictwa kulturowego Polski jest Pomnikiem Historii. Na podstawie wyników badań archeologicznych, w miejscu dawnego osadnictwa znajdują się rekonstrukcje obiektów i osad. Nasza grupa została rozdzielona: część wsiadła do stateczku i odbyła podróż po Jeziorze Biskupińskim a inni rozpoczęli zwiedzanie obiektu, potem nastąpiła zmiana ról. Obejrzeliśmy: Obozowisko łowców i zbieraczy, Osadę pierwszych rolników, Osadę obronną na półwyspie, Wioskę piastowską, Chatę pałucką. Po odpoczynku, posiłku w barze, uczestnicy z radością przyjęli propozycję pilota o dodatkowym zwiedzeniu Wenecji, wioski w której znajduje się Muzeum Kolejki Wąskotorowej oraz ruiny zamku. W ruinach zamku nastąpiła kulminacja dobrego humoru, śmiechy, zdjęcia w wesołych pozycjach i inne wariacyjki!!! Do Włocławka wróciliśmy prawie w przewidzianym czasie, czyli po godzinie siedemnastej. Dziękuję panu Jackowi Balcerowskiemu, naszemu kierowcy, za bezpieczną jazdę i miłe towarzystwo oraz Grupie Uniwersyteckiej za kulturę, za wspaniały humor oraz za umiejętność porozumiewania się.

Tekst: Jadwiga Trawińska – pilot wycieczki
Zdjęcia: Władysława Guzowska i Halina Bilska

Wykład pt. „Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą”

Dział Promocji KSW 17 paź , 2023 0 Comments

12 października 2023 r. liczna grupa słuchaczy Stowarzyszenia WUS wysłuchała bardzo interesującego wykładu dr Marii Palińskiej -Włocławianin ekokonsumentem. Wykład pt. „Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą” był wprowadzeniem do projektu realizowanego przez KSW, a finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Celem projektu, kierowanego do osób dorosłych, jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie. W ramach projektu zaplanowane zostały warsztaty o tematyce :

1.Rozwój zrównoważony szansą dla środowiska i człowieka .

2.Formy ochrony przyrody w woj. kujawsko – pomorskim szansą dla zachowania różnorodności biologicznej . 3. Świadomy konsument.

4.Gospodarka odpadami na wybranych przykładach.

5.Woda źródłem życia.

Dr Maria Palińska zapoznała nas z alarmującą sytuacja ekologiczną na Ziemi, którą zaludnia obecnie ok. 8 miliardów ludzi, produkujących coraz większe ilości śmieci. Przykładem jest tzw. Wyspa Pacyficzna, czyli gigantyczna plama śmieci, głównie plastikowych, dryfująca na Oceanie Spokojnym. Ludzie chcą zaspokoić swoje wciąż rosnące potrzeby poprzez zakupy, chcą mieć jak najwięcej dóbr, a wartość człowieka określa często wartość tego co posiada, a nie to, kim jest i co wie. W czasie wykładu poznaliśmy pojęcia takie jak: konsument, e-konsument, świadomy konsument, konsumpcjonizm i inne. Wykład zakończył tzw. Wniosek R – respekt, szacunek, a więc człowiek musi mieć szacunek do wszystkich aspektów życia.

Dziękujemy dr Marii Palińskiej za niezwykle ciekawe przedstawienie problemu i czekamy na kolejne spotkania, warsztaty.

Warsztaty w ramach projektu „Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą”

Dział Promocji KSW 13 paź , 2023 0 Comments

26 września i 12 października 2023 r. odbyły się warsztaty w ramach projektu „Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Części III Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. Ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój – dofinansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Warsztat – wykład Świadomy konsument, był wprowadzeniem do projektu. Podczas wykładu poznaliśmy pojęcia: konsument oraz świadomy ekologicznie konsument, jak również cykle życia produktów i ich wpływ na środowisko.

Międzynarodowa konferencja naukowa

Ania Krzemińska 12 paź , 2023 0 Comments

Batumi, 20 – 21.10.2023 r.

Miło nam poinformować iż Batumi Shota Rustaveli State University, Wydział Ekonomii i Biznesu w Batumi, zaprasza przedstawicieli Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Globalne wyzwania gospodarki i biznesu a zrównoważony rozwój – 2023”.

Program konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

 • Kierunki rozwoju gospodarki cyfrowej
 • Problemy demograficzne i ekonomiki pracy w gospodarce cyfrowej 
 • Gospodarka finansowa
 • Ekonomia edukacji i jej transformacja cyfrowa
 • Wpływ Covid 19 na gospodarkę
 • Problemy związane z gospodarką światową
 • Problemy społeczne jako przesłanki nowej rewolucji technologicznej
 • Problemy gospodarki regionalnej
 • Problemy rozwoju innowacyjnego biznesu
 • Wyzwania branży turystycznej
 • Problemy bezpieczeństwa żywności we współczesnych warunkach
 • Międzynarodowa współpraca naukowa w kontekście integracji europejskiej.

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

Dział Promocji KSW 09 paź , 2023 0 Comments

PROGRAM

 1. Rozpoczęcie uroczystości
 2. Wystąpienie inauguracyjne JM Rektora, prof. dr. hab. Jerzego Garbacza
 3. Wystąpienie Prezesa Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, dr. hab. Stanisława Kunikowskiego, prof. KSW
 4. Immatrykulacja studentów I roku
 5. Gaudeamus Igitur
 6. Wystąpienie Przedstawiciela Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego KSW we Włocławku, Grzegorza Woźniaka
 7. Wystąpienie przedstawicielki studentów międzynarodowych KSW we Włocławku, Mitchell Chingoriwo
 8. Wręczenie dyplomów i wyróżnień
 9. Wystąpienia zaproszonych Gości
 10. Wykład inauguracyjny
 11. Część artystyczna w wykonaniu Anny Niemiec-Mościckiej i Jacka Szczepańskiego
 12. Gaude Mater Polonia
 13. Zakończenie uroczystości

Inauguracja roku akademickiego 2023 /2024 Stowarzyszenia Włocławski Uniwersytet Seniora przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.

Dział Promocji KSW 06 paź , 2023 0 Comments

W uroczystości wzięli udział znamienici goście:

– Piotr Kowal – Przewodniczący Rady Miasta;
– Domicela Kopaczewska – Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek
– Krzysztof Kukucki – Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek;
– dr Krystian Łuczak – Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Włocławka;
– dr Krzysztof Gandziarski – Prorektor ds. Dydaktyki i Organizacji KSW we Włocławku;
– Elżbieta Dynarska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UM Włocławek;
– Joanna Skiba – Dyrektor Biura Współpracy z Uczelniami Krajowymi i Zagranicznymi KSW we Włocławku;
– Wioletta Miłek-Ostrowska – Dyrektor Administracyjny KSW we Włocławku;
– Alina Ostrowska – Stowarzyszenie Amazonki;
– Jerzy Nowacki – Prezes Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
– Anna Żeglicz – Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;
– Anna Lewandowska-Pudlińska – Przewodnicząca Rady Studentów Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
– Elżbieta Klisowska – Członek Zarządu Stowarzyszenia Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
– Janusz Goździewski  – przedstawiciel Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wiedniu
– Maria Glonek;

Indeksy nowym studentom wręczył dr Krzysztof Gandziarski.

Po odśpiewaniu hymnu Gaudeamus Igitur odbył się wykład inauguracyjny na temat: „Edukacja dorosłych we Współczesnej Europie”, który wygłosiła Joanna Skiba – Dyrektor Biura Współpracy z Uczelniami Krajowymi i Zagranicznymi KSW we Włocławku, która od 2002 r. prowadzi aktywne działania w zakresie uczestnictwa KSW w programie unijnym ERASMUS+. 

Uroczystość umilił zespół słowno-muzyczny „Melodia” oraz Pani Barbara Brzezińska recytując własny wiersz inauguracyjny.
Oficjalna Uroczystość dobiegła końca.
Rok akademicki 2023/2024 został otwarty.

Tekst: Jadwiga Trawińska
Zdjęcia: Władysława Guzowska

Szkolenie specjalizacyjne w zakresie Organizacji pomocy społecznej

Dział Promocji KSW 03 paź , 2023 0 Comments

Szkolenie  w dziedzinie „Organizacja  pomocy społecznej” jest skierowane do osób zainteresowanych pełnieniem ról kierowniczych w instytucjach związanych z pomocą społeczną. Zmiany w ustawie wprowadziły nowe kwalifikacje, jakie muszą posiadać osoby zarządzające tego typu instytucjami, stąd potrzeba specjalizacji w organizacji pomocy społecznej. Program studiów, jest zgodny z obowiązującymi przepisami i pozwala na zdobycie niezbędnych umiejętności do pracy w  w/w placówkach  oraz także pozwala na zarządzanie takimi placówkami.

Celem tego programu jest przygotowanie do pracy na stanowiskach zarządzających w różnego rodzaju instytucjach pomocy społecznej, takich jak domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia społecznego czy placówki opiekuńczo-wychowawcze. Program jest także dostosowany dla potrzeb urzędników zajmujących się sprawami społecznymi, pracowników NGO, pracowników socjalnych, pedagogów i socjologów.

 • Koszt: 3400 zł
 • Czas trwania: 2 semestry
 • Liczba godzin: 312 godzin dydaktycznych
 • Zjazdy: sobotnio-niedzielne, 2 razy w miesiącu

Kontakt:
Akademickie Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Okrzei 94A
tel. 660 716 702, 660 716 709

 

Jubileusz 30-lecia powstania Oddziału we Włocławku Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera

Dział Promocji KSW 21 wrz , 2023 0 Comments

Włocławek stał się ośrodkiem regionalnym dla rzeczoznawców majątkowych. Ta przesłanka i jubileusz 30-lecia powstania Oddziału PSRWN były główną inspiracją do zorganizowania spotkania jubileuszowego i napisania historii powstania Oddziału. Dziś członkowie Oddziału i zaproszoni goście otrzymali publikację prezentującą powstanie i działalność Oddziału. Ta publikacja jest o  rzeczoznawcach a także o historii Oddziału, jest dużo faktów, zdarzeń i dokumentacja fotograficzna. Jej autorem jest obecny Prezes Oddziału Jerzy Lewandowski posiadający Europejskie Uznanie Zawodowe.

Powstanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego należy łączyć ze zmianami ustrojowymi w Polsce. Zawód rzeczoznawcy majątkowego stał się nieodłącznym elementem rynku nieruchomości.

Po  powstaniu PSRWN w 1991 r.  Również wśród specjalistów zajmujących się problematyką szacowania nieruchomości na terenie byłego województwa włocławskiego zrodziła się idea powołania organizacji zawodowej. W miesiącu maju 1993 r. odbyło się zebranie założycielskie Oddziału PSRWN Włocławek. W pierwszym zebraniu uczestniczyli specjaliści różnych zawodów: geodeci, budowlańcy, architekci i rolnicy. Wielu z nich to biegli z listy wojewody w zakresie szacowania nieruchomości. Pierwszym prezesem wybrany został  Kol. Kazimierz Ritter z zawodu mgr inż. geodezji.

Oddział swoją działalność skupiał na doskonaleniu zawodowym rzeczoznawców majątkowych, na przestrzeganiu zasad etyki, reprezentowanie zawodu wobec organów władzy, instytucji i urzędów.

Wiele miejsca poświęcono organizacji szkoleń i seminariów dla członków PSRWN.

Dziś w roku jubileuszu Oddział we Włocławku liczy 18 członków i wszyscy są rzeczoznawcami majątkowymi, to najwięcej rzeczoznawców w Stowarzyszeniu od 30 lat. Sześciu członków jest na liście biegłych Sądu Okręgowego we Włocławku. Spośród członków 7 osób to rzeczoznawcy majątkowi od ponad 20 lat, 2 osoby posiadają uprawnienia od 10 do 19 lat i 9 osób uzyskało uprawnienia w okresie ostatnich 10 lat.

Mimo różnych problemów naszą misją jest niezależnie służyć mieszkańcom, przedsiębiorcom, samorządom i Skarbowi Państwa. Etyka zawodowa, rzetelność, niezależność, skuteczność i należyta staranność w wykonywaniu wycen, umacnianie atrybutów zawodu zaufania publicznego to praca i zadania Oddziału we Włocławku.

Jubileusz był okazją do podziękowania samorządom, instytucjom, sądom, spółdzielniom mieszkaniowym za współpracę, za możliwość stałego doskonalenia sposobu korzystania z niezbędnych dla tego zawodu informacji.

Podziękowano wszystkim członkom Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości z całego 30-letniego okresu działalności za wkład w sukces Włocławskiego Oddziału.

Wręczono srebrną odznakę „Zasłużony dla Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych” dla Jolanty Rożko oraz za zasługi i działalność na rzecz Stowarzyszenia Odznakę Honorową PSRWN otrzymali: Agnieszka Jura- Walczak, Kazimierz Ritter i Piotr Witczak.

W wydarzeniu wzięli udział:
– Roman Bisping – wiceprezydent Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. Prof. Andrzeja Hopfera
– prof. Stanisław Kunikowski – prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
– Domicela Kopaczewska
– Piotr Kowal

Kujawska Szkoła Wyższa na PAIH Forum Biznesu 2023 w Warszawie

Dział Promocji KSW 21 wrz , 2023 0 Comments

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku została zaproszona do udziału w PAIH Forum Biznesu 2023, które odbędzie się na PGE Narodowy w Warszawie, w dniach 4-5 października 2023 r.

Głównym organizatorem jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA
Patronat honorowy: Prezydent RP Andrzej Duda
Patronat strategiczny: Polski Fundusz Rozwoju

PAIH Forum Biznesu 2023 to wydarzenie organizowane dla przedsiębiorców, przedstawicieli regionów, sfery B+R oraz instytucji rozwoju. To przestrzeń dla przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać, szukają nowych rozwiązań i innowacyjnych pomysłów. Szczególnie dla tych, którzy planują internacjonalizację swojej działalności oraz ekspansję na zagraniczne rynki. PAIH Forum Biznesu to niepowtarzalna okazja do osobistego spotkania z ekspertami z ponad 50 rynków zagranicznych, otrzymania praktycznej wiedzy i kontaktów biznesowych.

Forum to:
5 000 uczestników,
4 500 spotkań,
300 ekspertów,
70 warsztatów i paneli,
11 scen.

Jednym z wiodących tematów poruszanym na Forum będzie kwestia transformacji energetycznej m.in. w kontekście modyfikacji gospodarki pod kątem efektywności energetycznej oraz rozwoju zrównoważonego.
Sfera B+R poszukuje kontaktów z biznesem w celu realizacji projektów naukowo – badawczych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz modyfikacji oferty szkół wyższych pod kątem potrzeb gospodarki.

Szczegóły na:
paihforumbiznesu.gov.pl
pfr.pl

Szkolenia wrześniowe – otwieramy się na nowe możliwości

Dział Promocji KSW 19 wrz , 2023 0 Comments

W ramach realizacji umowy dotyczącej wyjazdów szkoleniowych kadry Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w dniach 11-15 września, dziesięciu pracowników administracji uczelni i wykładowców uczestniczyło w międzynarodowych warsztatach na Malcie oraz w Hiszpanii. Szkolenia tego typu są doskonałą opcją na podniesienie umiejętności językowych i rozwoju zawodowego oraz stwarzają możliwości na rozszerzenie kontaktów międzynarodowych.

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku prowadzi aktywnie działania w zakresie programu unijnego ERASMUS+ od roku 2002.

Skip to content