Nabór do Aresztu Śledczego w Bydgoszczy

19 kwietnia 2021


Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r., poz. 848 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631) ogłasza rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej na terenie podległym Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Bydgoszczy.

ARESZT ŚLEDCZY W BYDGOSZCZY,
ul. Wały Jagiellońskie 4 ,85-131 Bydgoszcz

strażnik działu ochrony- 20 etatów

Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. 
Wymagane wykształcenie min. średnie.
Wynagrodzenie brutto 3703 zł 

 

młodszy(a) pielęgniarz(ka)/ młodszy(a) ratownik medyczny – 6 etatów

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie

z osobami pozbawionymi wolności. Wymagane wykształcenie zgodne ze stanowiskiem oraz prawo wykonywania zawodu.
Wynagrodzenie brutto 3956 zł 

 

młodszy instruktor działu techniki, łączności i informatyki – 1 etat

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym. 
Wymagane wykształcenie zawodowe (tytuł licencjata lub równorzędny)
Wynagrodzenie brutto 3956 zł 

 

młodszy referent – referent (farmacja) Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych – 1 etat

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym. 
Wymagany dyplom zawodowy technika farmaceutycznego, ukończony dwuletni staż zawodowy technika farmaceutycznego.
Wynagrodzenie brutto 3844 zł 

 

młodszy asystent (magister farmacji) Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych – 1 etat

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym. 
Wymagany dyplom ukończenia studiów na kierunku farmacja, ważne prawo wykonywania zawodu magistra farmacji.
Wynagrodzenie brutto 4420 zł 

 

młodszy asystent (lekarz) Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych – 1 etat

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym. Wymagane wykształcenie wyższe medyczne, ważne prawo wykonywania zawodu.
Mile widziane doświadczenie na w/w stanowisku. Predyspozycje do pracy w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.
Wynagrodzenie brutto 4420 zł 

 

ARESZT ŚLEDCZY W BYDGOSZCZY,
Zamiejscowy oddział ginekologiczno – położniczy w Grudziądzu
ul. Wybickiego 10/22 ,86-300 Grudziądz

 

młodszy(a) pielęgniarz(ka) – położna – 1 etat

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. 
Wymagane wykształcenie zgodne ze stanowiskiem oraz prawo wykonywania zawodu.
Wynagrodzenie brutto 3956 zł

 

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: