Wizyty studyjne studentów resocjalizacji

Dział Promocji KSW 17 kw. , 2024 0 Comments

23 marca 2024 roku w ramach wizyt studyjnych studenci resocjalizacji odwiedzili Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 4 „Wspólna Chata”. Podczas zajęć wychowawcy placówki zaprezentowali specyfikę pracy, a studenci mieli bezpośredni kontakt z wychowankami. Tego dnia odbyła się również wizyta w Centrum Wsparcia Dla Osób w Kryzysie. Tam studenci zwiedzili i zostali zapoznani z funkcjonowaniem izby wytrzeźwień. Podsumowaniem było spotkanie z terapeutą uzależnień, który w ramach wykładu zaprezentował mechanizmy uzależnień i narzędzia jakimi dysponują pracownicy jednostki.

Zajęcia, które cieszyły się dużą popularnością możliwe były dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem we Włocławku Marty Jędrzejczak i Pana Dyrektora Centrum Wsparcia Dla Osób w Kryzysie we Włocławku Piotra Stolcmana. W/w wizyty odbyły się w ramach zajęć mgra Macieja Włocha i mgra Pawła Urbańskiego

Zajęcia studentów w jednostce penitencjarnej

Dział Promocji KSW 17 kw. , 2024 0 Comments

12 kwietnia 2024 r. na terenie Zakładu Karnego we Włocławku odbyły się zajęcia studentów IV semestru kierunku pedagogika, w ramach przedmiotu Problemy penitencjarne w strukturze resocjalizacji. Celem zajęć było przedstawienie problematyki jednostki penitencjarnej oraz przybliżenie niektórych zadań funkcjonariusza Służby Więziennej w jego codziennych obowiązkach.
Opiekunem grupy była st. szer. Paulina Gąsiorowska, wykładowczyni  w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.

Spotkanie Rektor KSW dr Katarzyny Wienieckiej ze starostami

Dział Promocji KSW 16 kw. , 2024 0 Comments

Zapraszamy starostów wszystkich kierunków studiów na spotkanie z Panią Rektor KSW – dr Katarzyną Wieniecką, które odbędzie się w najbliższą sobotę – 20 kwietnia 2024 r. o godz. 12.10 w sali nr 35, w budynku Collegium Novum KSW, przy ul. Okrzei 94A. Prosimy studentów o zgłaszanie spraw do swoich starostów.

VIII Konferencja Studencka

Dział Promocji KSW 16 kw. , 2024 0 Comments

W dniu 4 kwietnia 2024 r. odbyła się VIII Konferencja Studencka z udziałem gości zagranicznych Ideatorium – dzielenie się ideami i doświadczeniami studentów – wzajemne inspiracje, której organizatorem było Koło Naukowe Pedagogów „Persona”.

W konferencji wzięli udział uczniowie z I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz studenci i doktoranci uczelni polskich i zagranicznych. Konferencja prowadzona była w trzech językach: polskim, francuskim i angielskim.

Uwaga stypendyści!

Dział Promocji KSW 15 kw. , 2024 0 Comments

Uwaga studenci Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku ubiegający się o stypendia: socjalne, dla studentów z niepełnosprawnościami i stypendia Rektora, na semestr letni roku akademickiego 2023/2024.

Decyzje o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium na semestr letni 2023/2024 będziemy wydawać każdemu studentowi osobiście w dniach od 27 kwietnia 2024 roku (sobota) do 18 maja 2024 roku (sobota) w Dziale Dydaktyki.

Komisja Stypendialna KSW mieści się w Dziale Dydaktyki, pok. 3, Collegium Novum KSW we Włocławku , tel: 660 717 051 lub 660 714 516.

Zapraszamy  na naszą stronę internetową do zapoznania się ze stosownymi Zarządzeniami Rektora, aktualnościami stypendialnymi w zakładce System stypendialny.

Przewodnicząca
Komisji Stypendialnej KSW we Włocławku
mgr Ewa Murszewska

 

 

 

 

Odbiór świadectw ukończenia studiów podyplomowych

Dział Promocji KSW 12 kw. , 2024 0 Comments

Informujemy, że od dnia 15 kwietnia 2024 r., w Akademickim Centrum Kształcenia Podyplomowego (pokój nr 18), można odbierać świadectwa ukończenia studiów podyplomowych  na kierunkach:

  • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Odwołane zajęcia

Dział Promocji KSW 05 kw. , 2024 0 Comments

Informujemy, że zajęcia na kierunku Integracja sensoryczna, z Panią mgr Katarzyną Palińską, które miały odbyć 6 kwietnia w godz. 8.50-14.20, zostały odwołane.

Uwaga

Dział Promocji KSW 03 kw. , 2024 0 Comments

Informujemy, że w dn. 5 kwietnia Akademickie Centrum Kształcenia Podyplomowego będzie nieczynne.
W dniu 6 kwietnia ACKP będzie czynne w godz. 08.00-14.00 (pokój nr 18).

Drodzy Czytelnicy

Dział Promocji KSW 26 mar , 2024 0 Comments

W dniach 28 marca – 2 kwietnia Biblioteka Główna KSW będzie nieczynna. Życzymy Wam zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych. Namawiamy także do relaksu z dobrą książką.

Skip to content