Informacja dla słuchaczy studiów podyplomowych

Dział Promocji KSW 05 gru , 2023 0 Comments

Szanowni Państwo. Informujemy, że 2 grudnia 2023 r. rozpoczynają się zajęcia na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

Zarządzanie ochroną zdrowia – I semestr
Master of Business Administration – I semestr
Bezpieczeństwo i higiena pracy – I semestr
Logistyka – I semestr
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – I semestr
Integracja sensoryczna – I semestr
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – III semestr
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – III semestr

Informujemy, że Akademickie Centrum Kształcenia Podyplomowego jest czynne również w soboty, w godz. 08.00-14.00 pod nrem telefonu 660 716 709, e-mail: j.gorczynska@ksw.wloclawek.pl.

Prosimy o zapoznanie się z planami zajęć dostępnymi TUTAJ

Zaliczenie lektoratu semestr zimowy (platforma LERNI)

Dział Promocji KSW 20 lis , 2023 0 Comments

Grupy realizujące lektorat języka obcego wykonują właściwy poziom z platformy LERNI, zaliczenie odbywa się na podstawie uzyskanego z systemu certyfikatu. Certyfikat można automatycznie wygenerować po wykonaniu 80% przypisanego do poziomu materiału.

Certyfikaty składane są w trakcie sesji do właściwego Dziekanatu. Proszę nie przesyłać ich drogą mailową.

Spotkanie sprawozdawczo-organizacyjne

Dział Promocji KSW 13 lis , 2023 0 Comments

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Warsztaty Korczakowskie” zaprasza wszystkich członków i zainteresowanych do sali im. Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej (sala nr 17 Collegium Novum) 18 listopada 2023 roku. o godz. 11. 15. na spotkanie sprawozdawczo-organizacyjne naszego Koła.

dr Ireneusz Pyrzyk, Profesor Uczelni

Informacja o realizacji praktyk zawodowych

Dział Promocji KSW 07 lis , 2023 0 Comments

Zgodnie z art. 67 ust. 7 Ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. poz. 212) „w przypadkach i na warunkach określonych w regulaminie studiów uczelnia, na wniosek studenta, może zaliczyć na poczet praktyki zawodowej czynności wykonywane przez niego w szczególności w ramach zatrudnienia, stażu lub wolontariatu, jeżeli umożliwiły one uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów dla praktyk zawodowych.”

Do wniosku o zaliczenie pracy zawodowej, stażu lub wolontariatu na poczet praktyk student zobowiązany jest dołączyć aktualny i poświadczony przez zakład pracy szczegółowy zakres obowiązków. Wniosek z dokumentami należy przedłożyć koordynatorowi/opiekunowi praktyk na Wydziale/kierunku w KSW celem weryfikacji efektów uczenia się. Student, któremu zostanie zaliczona praca zawodowa, staż lub wolontariat na poczet praktyk zawodowych nie składa Dziennika praktyk.

Dział Promocji KSW 05 lis , 2023 0 Comments

18 listopada 2023 roku na spotkaniu członków Studenckiego Koła Naukowego „Warsztaty Korczakowskie” został wybrany nowy Zarząd w składzie:

Paweł Bińkowski – Przewodniczący
Olga Błaszczyk – Vice Przewodnicząca
Sylwia Kubiak – Vice Przewodnicząca
Marta Wojciechowska – Vice Przewodnicząca
Hanna Olkowska – Sekretarz                                                 

dr Ireneusz Pyrzyk, Profesor Uczelni
Opiekun SKN „Warsztaty Korczakowskie”

Piknik

Dział Promocji KSW 08 paź , 2023 0 Comments

24 czerwca 2023 r. Koło Naukowe Pedagogów „Persona” zorganizowało wraz ze Stowarzyszeniem Amicita, piknik dla uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych z Kąkowej Woli.

Ważna informacja dla stypendystów!

Dział Promocji KSW 14 wrz , 2023 0 Comments

Studenci Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku ubiegający się o stypendium socjalne, rektora, niepełnosprawnych i zapomogi,  mogą  składać  wnioski  na   semestr ZIMOWY roku akademickiego 2023/2024 w nieprzekraczalnym terminie od 1 października 2023 r. do 31 października 2023 r.

Dochód na 1 osobę w rodzinie studenta na semestr ZIMOWY roku akademickiego 2023/2024 wynosi 1.290 zł netto.

Procedurą przyjmowania wniosków na wszystkie formy stypendiów, zajmuje się Dział Dydaktyki. Czytelnie wypełnione wnioski wraz ze stosowną dokumentacją prosimy składać w Dziale Dydaktyki, przy ul. Okrzei 94A, 87-800 Włocławek, pokój nr 3, parter.

Uwaga! W razie pytań dotyczących dokumentacji do poszczególnych stypendiów prosimy o  telefon  do Działu Dydaktyki pod numery: 660 717 051, 660 714 516, 660 714 884. 

Formularze wniosków do pobrania pod adresem: https://ksw.wloclawek.pl/student/system-wsparcia-studentow/system-stypendialny/wnioski-do-pobrania/

Skip to content