Mobbing i przemoc wobec osób starszych oraz zagrożenie oszustwami

14 listopada 2017

Dzisiaj, tj. 9 listopada 2017 r. dr Jolanta Kloc przeprowadziła ciekawy wykład na temat: „Mobbing i przemoc wobec osób starszych oraz zagrożenie oszustwami”.


Na wstępie Pani dr J. Kloc omówiła pojęcie mobbingu. Zaznaczyła, że jest to świadome, uporczywe nękanie psychiczne oraz złe obchodzenie się z drugim człowiekiem. Podała również przykłady mobbingu.

Następnie omówiła problem przemocy, podając przykłady przemocy fizycznej wobec osób starszych, zaniedbanie, talking itp. Szczególną uwagę zwróciła na problem oszustwa osób starszych np. na wnuczka. Określiła zasady, jakie należy przestrzegać, by nie zostać oszukanym i pokrzywdzonym. Przede wszystkim należy mieć ograniczone zaufanie i nie wpuszczać obcych osób do mieszkania.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: