Dyrektor CSBiKSM w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie

27 listopada 2017

W dniu 24 listopada 2017 roku w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się konferencja nt. „Wnioski z wdrożenia pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”, w której udział wzięli dyrektorzy i nauczyciele ze szkół biorących udział w programie. Podczas konferencji wystąpił Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz oraz sekretarz stanu w MON Michał Dworczyk.


Spotkanie zorganizowało Biuro do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej.
Program pilotażowy Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Program pilotażowy, będzie trwał dwa lata (dwa semestry w klasie II, jeden semestr w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, w czteroletnich technikach – odpowiednio w klasie III i IV) i ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego. Łącznie to 185 godzin lekcyjnych realizowanych w formie innowacji pedagogicznej. Zajęcia odbywają się przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych MON. Finalnie program zmierzać będzie do utworzenia Pionów Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych w szkołach średnich we wszystkich powiatach na terenie całej Polski.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: