Uwaga stypendyści!

1 października 2020


Studenci Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku ubiegający się o pomoc materialną mogą składać wnioski na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 października 2020 r.

Dochód na 1 osobę w rodzinie studenta na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 wynosi 1.000 zł netto.

Procedurą przyjmowania wniosków o pomoc materialną, zajmuje się Dział Dydaktyki, pok. 05, parter, Collegium Novum KSW od poniedziałku do czwartku w godz. od 9.00 do 15.00, w piątki w godz. od 9.00 do 14.00 oraz w każdą sobotę zjazdową w godz. od 9.00 do 14.00.

Zapraszamy do zapoznania się ze stosownymi Zarządzeniami Rektora: https://ksw.wloclawek.pl/student/system-wsparcia-finansowego/system-stypendialny/wazne-informacje/zarzadzenia-rektora/


Wysokość średniej ocen uprawniającej studenta Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku do ubiegania się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów z wysoką średnią ocen  za rok akademicki 2019/2020 na rok akademicki 2020/2021:

·       Administracja od 4,50

·       Bezpieczeństwo i higiena pracy od 4,50

·       Bezpieczeństwo narodowe I i II stopnia od 4,80, filia NT

·       Budownictwo od 4,00

·       Dietetyka od 4,00

·       Energetyka od 4,30

·       Fizjoterapia od 4,00

·       Inżynieria mechaniczna od 4,45

·       Logistyka od 4,00

·       Pedagogika I i II stopnia od 4,70

·       Pielęgniarstwo od 4,50

 

Uwaga !

Powyższe średnie ocen uprawniają do złożenia wniosku o stypendium naukowe a nie do otrzymania – (stypendium otrzymuje 10% studentów z każdego kierunku).

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: