Ukazała się książka Rodzina wobec globalnej zmiany cywilizacyjno-medialnej, pod redakcją dr Renaty Brzezińskiej

27 marca 2018

Problematyka książki Rodzina wobec globalnej zmiany cywilizacyjno-medialnej, przygotowanej pod redakcją dr Renaty Brzezińskiej i opublikowanej przez Wydawnictwo Naukowe Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, zawiera refleksje nad współczesnym modelem rodziny w ponowoczesnym świecie.


Przeobrażenia, jakie w ostatnich latach zaszły w różnych dziedzinach naszego życia, nie pozostały bez wpływu na polską rodzinę i jej funkcjonowanie. Współczesność stawia przed nią wiele wyzwań zmuszając do poszukiwania coraz to nowych sposobów radzenia sobie w zmienionej rzeczywistości.
Zatem jaka jest współczesna rodzina? Czy i w jakim stopniu zmieniają się jej zadania wobec społeczeństwa? Z jakimi zagrożeniami współczesności musi walczyć i czy jest do nich przygotowana? Powyższe problemy stanowią sedno rozważań niniejszej publikacji. Teksty zebrane w tomie, prezentują autorskie spojrzenia na różne aspekty życia rodzinnego realizowanego w zmieniającej się rzeczywistości, rozpatrywanych w obszarze filozoficznym, psychologicznym, pedagogicznym, socjologicznym, medialnym.
Zawartość treściową tomu stanowią cztery części strukturalne. Część I zawiera artykuły charakteryzujące przemiany we współczesnej rodzinie. Część II publikacji stanowią materiały związane z rolą mediów w życiu rodziny i szerokim dostępem do nowoczesnych technologii informacyjnych. Część III zajmuje artykuły dotyczące wychowania w rodzinie w aspekcie edukacji dziecka w placówkach oświatowych. W ostatniej, IV części niniejszej publikacji przedstawiono artykuły, które dotyczą różnych rodzajów dysfunkcjonalności, z którymi dziś boryka się współczesna rodzina.
Pozostaje mieć nadzieję, że niniejsza publikacja okaże się przydatna dla rozważań nad modelem współczesnej rodziny, stanowiąc uzupełnienie innych opracowań dotyczących tej problematyki. Może ona zainteresować zarówno rodziców, jak i uczniów czy studentów, ale też stać się inspiracją w zakresie szukania dróg naprawy sytuacji przez terapeutów i nauczycieli.

Renata Brzezińska

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709