Ukazał się 44 tom Zeszytów naukowych KSW ,,Oblicza senioralnej codzienności”

8 marca 2018

Problematyka kolejnego tomu Zeszytów Naukowych Kujawskiej Szkoły Wyższej, przygotowanego przez Wydział Nauk Pedagogicznych, pod redakcją dr Renaty Brzezińskiej, zawiera się w zagadnieniu senioralnej codzienności. Wybrany temat skłania do refleksji nad zjawiskiem starzenia się i starości wśród społeczeństwa.


Problem ten nabiera coraz większego znaczenia w dzisiejszej rzeczywistości, zarówno z powodów demograficznych, jak i zdrowotnych, materialnych czy społeczno-egzystencjalnych. Dlatego celem niniejszej publikacji stało się zwrócenie uwagi na rzeczywistość, w której przyszło żyć seniorom, na ich potrzeby, oczekiwania, zainteresowania.
Zawartość treściową obecnego tomu stanowią dwie części strukturalne.
Część I zawiera 11 artykułów nauczycieli akademickich dotyczących problemów rzeczywistości senioralnej, nie tylko w wymiarze teoretycznym, ale także praktycznym, w postaci komunikatów z badań. Wśród Autorów pozostają osoby związane z KSW, ale także Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy czy Toruńską Szkołą Wyższą.
Na część II, znajdującą się w tzw. wkładce metodycznej, składa się 7 artykułów samych seniorów, słuchaczy Włocławskiego Uniwersytetu Seniora. Są to przede wszystkim refleksje autorskie nad swoją codziennością i problemami z niej wynikającymi. Większość skupiła się na potrzebie przełamywania stereotypów dotyczących ludzi starszych i bycia aktywnym na tym etapie życia, podając własne, niezwykle ciekawe propozycje.
Pozostaje mieć nadzieję, iż obecny tom zainteresuje szersze grono Czytelników i skłoni do refleksji, a być może także zainspiruje do własnych poszukiwań badawczych.
Redaktor tomu, Renata Brzezińska

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709