Studia podyplomowe – nabór śródroczny

6 lutego 2024


Skorzystaj z naszej oferty studiów podyplomowych, podnieś swoje kwalifikacje i zdobądź przewagę na rynku pracy.
Zajęcia rozpoczynamy już w marcu 2024 r.
Oferujemy studia na następujących kierunkach:

W zakresie nauk o zdrowiu
– Zarządzanie ochroną zdrowia – 2 semestry

W zakresie nauk społecznych
– Administracja samorządowa – 2 semestry
– Bezpieczeństwo i higiena pracy – 2 semestry
– Doradztwo zawodowe – 2 semestry
– MBA (Master of Business Administration) – 2 semestry
– Psychologia przywództwa – 2 semestry

W zakresie nauk technicznych
– Logistyka – 2 semestry

W zakresie nauk pedagogicznych
– Animacja społeczno-kulturowo-sportowa – 2 semestry
– Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej – 2 semestry
– Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) – 3 semestry
– Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – 3 semestry
– Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) – 3 semestry
– Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – 3 semestry
– Integracja sensoryczna – 2 semestry
– Opiekunka w żłobku i klubie dziecięcym – 2 semestry
– Organizacja pomocy społecznej – 2 semestry
– Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – 2 semestry
– Socjoterapia – 3 semestry
– Zarządzanie oświatą – 2 semestry

Szczegółowe informacje:
Akademickie Centrum Kształcenia Podyplomowego KSW we Włocławku
ul. Okrzei 94A
tel. 660 716 709
e-mail: ackp@ksw.wloclawek.pl

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709