Warsztaty dla studentów pedagogiki, pedagogów, psychologów, terapeutów zajęciowych, terapeutów SI i fizjoterapeutów

Data publikacji: 19 grudnia 2023


Wydział Nauk Społecznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku zaprasza studentów do zapoznania się z ofertą warsztatów realizowanych w 2024 r. Zgłoszenie chęci udziału w warsztatach (imię i nazwisko, kierunek, rok studiów, nazwa warsztatów) należy przesyłać na adres a.szczerkowska@ksw.wloclawek.pl Szkolenia kończą się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zrealizowany materiał. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym, do momentu zapełnienia miejsc szkoleniowych na dane warsztaty. Warsztaty są skierowane do studentów pedagogiki, pedagogów, psychologów, terapeutów zajęciowych, terapeutów SI, fizjoterapeutów.

 

Terapia bilateralna
Max. liczba uczestników- 20 osób
Koszt warsztatu- 1800 zł
Liczba godzin- 20
Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy
Osoba prowadząca warsztat – dr Jacek Szmalec, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 3 raty

Terapia bilateralna, zwana też integracją bilateralną, polega na wykonywaniu dobranych indywidualnie ćwiczeń ruchowych, w tym sekwencji ruchów. Ich celem jest pobudzanie mózgu do szybszego efektywniejszego przetwarzania bodźców oraz do lepszej współpracy między półkulami mózgu. Czynności wymagające integracji bilateralnej to np. cięcie nożyczkami, kopanie piłki, szycie. Dzieci z problemami dwustronnej integracji często nie wykorzystują w pełni swoich możliwości; nie mają wykształconej dominacji ręki, mają problem z ruchami dwustronnymi, przekraczaniem linii środka, odróżnieniem strony prawej i lewej, koordynacją ruchową, wykazuję niezborność ruchowa, niemożność wykonywania niezależnych czy naprzemiennych ruchów. Trudności z integracją bilateralną mogą potęgować takie problemy jak: nierozumienie instrukcji, problemy z czytaniem, pisaniem czy mówieniem. Warsztat jest doskonałym uzupełnieniem różnych terapii ruchowych np. integracji sensorycznej, integracji odruchów, jak również w terapii pedagogicznej czy logopedycznej.

 

Odruchy wg INPP
Max. liczba uczestników- 20 osób
Koszt warsztatu- 1000 zł
Liczba godzin- 20
Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy
Osoba prowadząca warsztat – dr Jacek Szmalec, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 3 raty.

Pacjenci ze zdiagnozowaną Niedojrzałością Neuromotoryczną wymagają specjalistycznej terapii, która pozwala poprawić jakość ich życia, poprzez integrację odruchów oraz normalizację w obrębie m.in. małej i dużej motoryki. Niedojrzałość Neuromotoryczna (NMI) to jedno z dość często diagnozowanych zaburzeń rozwojowych. Cechuje się ona zbyt długim występowaniem odruchów pierwotnych oraz zbyt długim występowaniem niedojrzałych odruchów posturalnych. Niedojrzałość Neuromotoryczną można podejrzewać u dzieci, u których w wieku 6-12 miesięcy nadal występują przetrwałe odruchy pierwotne oraz u dzieci powyżej 3,5 roku życia, u których występują niedojrzałe odruchy posturalne, bądź nie są one w ogóle obserwowane. Zaburzenia te mogą prowadzić do trudności z uczeniem się oraz powodować inne problemy, które bezpośrednio wpływają na jakość życia, utrudniając prawidłowy, harmonijny rozwój. Na obecność przetrwałych odruchów pierwotnych wskazują dość charakterystyczne zachowania dziecka oraz niektóre pojawiające się problemy z zachowaniem i symptomy m.in. objawy choroby lokomocyjnej. Terapia odruchów metodą INPP to odpowiednio dobrane do indywidualnych potrzeb dziecka ćwiczenia fizyczne. To celowana w konkretne problemy dziecka aktywność ruchowa, która ma na celu normalizację nieprawidłowych odruchów oraz wsparcie harmonijnego rozwoju dziecka w różnych obszarach m.in. motoryki, napięcia mięśniowego, zmysłu równowagi, koordynacji ruchowej, jak również wrażliwości na dotyk.

 

Masaż Shantala
Max. liczba uczestników- 20 osób
Koszt warsztatu- 1000 zł
Liczba godzin- 20
Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy
Osoba prowadząca warsztat – dr Jacek Szmalec, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 3 raty

Masaż Shantala to technika masowania, która swoje korzenia ma w starożytnych Indiach, a do Europy trafiła za sprawą francuskiego położnika Frederique’a Leboyera. Ma ona pozytywny wpływ na rozwój psychoruchowy, wycisza i relaksuje, poprawia jakość snu, reguluje trawienie. Masaż Shantala umożliwia nawiązanie bliskiej relacji z dzieckiem, zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa. Mogą go wykonywać zarówno rodzice, jak i terapeuci.  Jest to masaż rytmiczny i pełen czułości, który wpasowuje się w ideę Rodzicielstwa Bliskości (attachment parenting, AP), gdzie podstawą jest wytworzenie bezpiecznej więzi między rodzicami a dziećmi.

 

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
Max. liczba uczestników- 25 osób
Koszt warsztatu- 850 zł
Liczba godzin- 20
Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy
Osoba prowadząca warsztat – certyfikowany terapeuta Anna Wiraszka

TUS, czyli Trening Umiejętności Społecznych, to forma pracy z grupą ukierunkowana na uczenie się przez dzieci efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego. Wspierane są komunikacja (np. umiejętność słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, zadawanie pytań), umiejętności prospołeczne (m.in. nawiązywanie kontaktu wzrokowego, tworzenie i utrzymywanie granic, pomaganie innym), radzenie sobie w trudnych sytuacjach (np. nauka asertywności, proszenie o pomoc) oraz takie sfery, jak emocje (rozpoznawania, nazywania stopniowanie) czy budowanie własnej tożsamości (m.in. odkrywanie swoich cech, mocnych i słabszych stron).

Wiele TUSów jest organizowanych dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (ASD), jednak jest to również forma adekwatna do pracy z innymi trudnościami, takimi jak agresja, nieśmiałość, zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709