Spotkanie władz Włocławskiego Towarzystwa Naukowego z Posłem na Sejm RP Marcinem Skonieczką

11 marca 2024


W siedzibie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego odbyło się spotkanie podczas którego prezes WTN prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski gościł posła Marcina Skonieczkę. W spotkaniu wziął udział także dr Tadeusz Trocikowski – członek WTN.  Głównym tematem rozmowy były sprawy dalszego rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej, najstarszej uczelni niepublicznej w województwie kujawsko-pomorskim, założonej w 1995 r. przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe.

Rozmowy dotyczyły m.in.:

– rozwoju kierunków technicznych: energetyka, logistyka, inżynieria mechaniczna.

– rozwoju kierunku administracja ze szczególnym uwzględnieniem specjalności fundusze europejskie,

– rozwoju oferty studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych dotyczących m.in. Odnawialnych Źródeł Energii – elektromobilności, magazynowania energii, zarządzania funduszami europejskimi,

– rozwoju Filii KSW w Siemianowicach Śląskich i Grudziądzu poprzez uruchomieniu studiów magisterskich na Zarządzaniu i na Energetyce.

– budowanie partnerstwa dla wdrażania transferu wiedzy, innowacji i technologii do gospodarki, w tym tworzenia innowacyjnego otoczenia biznesu,

– rozwoju procesów umiędzynarodowienia Uczelni poprzez rekrutację studentów z zagranicy.

      Jak zapowiedział Pan Poseł Marcin Skonieczka była to pierwsza, ale i nie ostatnia wizyta w naszym Towarzystwie. Takie spotkania będą odbywały się cyklicznie, co zapewne przyczyni się do wzmocnienia akademickości Włocławka i ułatwi włączenie się w proces rozwoju nauki na rzecz gospodarki Włocławska i regionu.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709