6 listopada 2019

Projekt „Wpływ działalności antropogenicznej na jakość wód i czystość powietrza” o wartości 19000 zł realizowany w 2019 roku, przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Toruniu

Program edukacyjny jest kontynuacją poprzednich programów realizowanych przez KSW.


Projekt ma na celu popularyzację wiedzy dotyczącej antropogenicznych skutków działalności na środowisko przyrodnicze z uwzględnieniem środowiska wodnego. Celem jest zmiana świadomości i postaw oraz wykształcenie nawyków w korzystaniu z wód, wykształcenie odpowiedzialności za stan środowiska wodnego, integracja wiedzy z zakresu edukacji i komunikacji społecznej w kształceniu zawodowym uwzględniającym zrównoważony rozwój.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-15.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: