Platforma LMS ILIAS narzędziem wspierania działalności naukowo-badawczej

3 marca 2017

1 marca br., na platformie LMS ILIAS został zamieszczony kwestionariusz e-ankiety związanej z badaniami naukowymi prowadzonymi przez wykładowcę Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych KSW we Włocławku dr Jolantę Kloc na temat „Polacy o miejscu pracy”. Ich celem jest poznanie opinii oraz postaw pracowników wykonujących różne zawody, odnoszących się do różnych sytuacji mogących zaistnieć w miejscu pracy.


[fblike]

E-ankieta jest anonimowa, a opinie zostaną wykorzystane jedynie do celów prowadzonych badań. Konstrukcja uniemożliwia identyfikację respondenta. Kwestionariusz stanowi przykład możliwości wykorzystania platformy e-learningowej Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku do wspierania potrzeb sfery naukowo-badawczej.
Warto podkreślić, że LMS ILIAS oferuje wiele możliwości w zakresie ankietowania, dzięki wbudowanemu modułowi. Ankiety pozwalają na przykład na ewaluację poszczególnych zajęć, kursów oraz elementów procesu nauczania. W module ankiet występują różne rodzaje pytań, które różnią się charakterystyką i umożliwiają przeprowadzenie badań jakościowych oraz ilościowych nawet na bardzo dużej liczbie użytkowników. W związku z tym LMS ILIAS może być wykorzystywany także jako narzędzie ankietowania satysfakcji studentów lub ich losów po zakończeniu kształcenia. Wspomniane możliwości zostaną wkrótce wykorzystane dla potrzeb uczelnianego system zapewniania jakości kształcenia.
Walor dydaktyczno-naukowy posiadają również inne elementy wbudowane w platformę, np. testy oraz pule pytań. To formy sprawdzenia wiedzy. Występują jako autonomiczne funkcjonalności, niezależnie od innych obiektów, np. modułów nauczania. LMS ILIAS posiada obecnie 20 typów pytań, które mogą być zastosowane. Wykorzystanie testów w e-learningu przynosi wykładowcy korzyści. To przede wszystkim oszczędność czasu. Jeżeli test odbywa się w formie e-learningowej, nauczyciel nie musi poświęcać czasu na wydrukowanie zadań, pilnowanie studentów podczas wypełniania testu oraz sprawdzenie. Przygotowując test na platformie e-learningowej wykładowca poświęca czas tylko na przygotowanie pytań, reszta zadań jest realizowana przez system.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: