Osiągnięcia naukowe pracowników Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

13 listopada 2015

Jubileusz 20-lecia Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej we Włocławku oraz zmiana nazwy uczelni stanowią znakomitą okazją do przybliżenia osiągnięć naukowych jej zasłużonych pracowników etatowych. Jednym z nich jest dr Adam Żwirbla, prof. nadzw. KSW, który od roku 1998 związał się z Włocławską Alma Mater i poprzez liczne artykuły naukowe, publikacje książkowe, a także recenzje artykułów wnosi swoją „cegiełkę” na poczet dorobku naukowego Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych KSW we Włocławku, którego od wielu lat Dziekanem jest dr Henryk Stępień, prof. nzw. WSHE.


[fblike]

W ciągu minionych 17 lat pracy w WSHE we Włocławku dr Adam Żwirbla opublikował 36 artykułów naukowych w takich czasopismach jak „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (8 punktów KBN), oraz „Wiadomości Statystyczne” (Lista Filadelfijska), a także w „Zeszytach Naukowych WSHE” . Ponadto recenzował 11 artykułów naukowych oraz wygłosił kilka referatów w trakcie różnych Konferencji Naukowych.
Jednakże najważniejszym osiągnięciem dra Adama Żwirbli na niwie naukowej wydają się być jego publikacje książkowe dotyczące metod ilościowych stosowanych na gruncie nauk ekonomicznych.
Pierwsza z nich, nosząca tytuł Metody badawcze analizy ekonomicznej. Studium metodologiczne została wydana w roku 2001 przez Wydawnictwo Uczelniane WSHE we Włocławku. Recenzent tej publikacji prof. dr hab. Lech Bednarski z Uniwersytetu Gdańskiego napisał m.in. „Reasumując swoją recenzję wyrażam opinię, iż oceniana rozprawa Dr Adama Żwirbli stanowi w dużej mierze twórczy wkład do rozwoju analizy ekonomicznej w warunkach polskich. Niewątpliwie zasługuje ona na dalsze opublikowanie i –moim zdaniem- stanowić może podstawę do dalszego awansu naukowego Jej Autora”.
Dalsze poszukiwania twórcze dra Adama Żwirbli zaowocowały publikacją pod symptomatycznym tytułem Rozwój metod ilościowych analizy ekonomicznej, a którą to w roku 2007 wydało Wydawnictwo Adam Marszałek z Torunia. Warto w tym miejscu zacytować fragment recenzji tej książki prof. dr. hab. Wiktora Gabrusewicza z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zdaniem którego „Dr Adam Żwirbla należy do tych autorów, którzy mają największe osiągnięcia w zakresie metod badawczych analizy ekonomicznej w Polsce. Jest w tej dziedzinie autorem znanym i uznanym, co pozytywnie świadczy o jego dorobku naukowym”. Tenże Profesor dodaje ponadto, iż „Taką pracę mógłby napisać tylko ten, którego fascynacja metodami badań analitycznych pochłonęła bez reszty”.
Klamrą, która niejako spina 30-letnie poszukiwania twórcze dra Adama Żwirbli na płaszczyźnie metod ilościowych jest monografia pt.: Teoretyczne podstawy metod deterministycznych analizy ekonomicznej wydana w 2014 roku przez Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu.
Zdaniem Recenzenta prof. dra hab. Sławomira Sojaka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu „Jest to pierwsza publikacja na polskim rynku wydawniczym przedstawiająca w sposób kompleksowy metody analizy przyczynowej, które pojawiały się w minionym półwieczu w analizie ekonomicznej. Ich podstawowym celem było znalezienie „idealnej” metody wyodrębniania tzw. odchyleń cząstkowych. W proponowanej książce Autor przedstawia krytyczne podejście do wielu propozycji wyodrębniania odchyleń cząstkowych, a także przedkłada własne propozycje metodyczne”.
Warto podkreślić, iż nie jest to jedyna płaszczyzna naukowa dra Adama Żwirbli, gdyż od kilu lat zajmował się także problematyką rachunku progu rentowności oraz rachunku dźwigni ekonomicznych, zaś swoje przemyślenia przedstawił w licznych artykułach naukowych. Prestiżowe Wydawnictwo Naukowe PWN w październiku 2015 roku wydało książkę autorstwa dra Adama Żwirbli pod znamiennym tytułem Nowe podejście do analizy progu rentowności. Jak zostało napisane na okładce tej publikacji „Książka stanowi kompendium wiedzy na temat tradycyjnych oraz najnowszych metod analizy progu rentowności. Jest unikatowym studium wiedzy z zakresu rachunku progu rentowności i pierwszą publikacją na ten temat na polskim rynku wydawniczym. Jej oryginalność i wartość polega przede wszystkim na tym, że prezentuje nowoczesne podejście do analizy progu rentowności w przypadku produkcji wieloasortymentowej, bardzo rzadko omawianej w literaturze.
Na okładce tej książki zamieszczona jest ponadto informacja, iż „dr Adam Żwirbla jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku”, co niejako otwiera nową kartę w działalności Alma Mater Vloclaviensis.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709