O Kujawskiej Szkole Wyższej na stronie internetowej NATO!

22 września 2017

Zakończył się cykl szkoleń w ramach programu NATO DEEP Ukraina, zorganizowanych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku. Symbolicznym elementem, wieńczącym cztery przedsięwzięcia, jest pismo skierowane 15 września br., z Kwatery Głównej NATO w Brukseli, do Rektora KSW, prof. nadzw. dr. hab. Stanisława Kunikowskiego z podziękowaniem za sprawne ich przeprowadzenie, na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. W toku szkoleń, realizowanych przez pracowników Centrum E-learningu KSW, skupiono się na: (1) opracowywaniu kursów w formacie SCORM, (2) tworzeniu stron internetowych, (3) rozwijaniu umiejętności programowania w języku PHP, (4) administrowaniu platformą LMS ILIAS.


[fblike]

Kolejny element, nawiązujący do przedmiotowej kwestii, stanowi zamieszczenie na stronie internetowej NATO (www.nato.int) informacji, w której podkreślono i doceniono wysiłek Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Poniżej tłumaczenie robocze:

NATO i uczelnia z Polski wspierają ukraińskie szkolnictwo wojskowe poprzez e-learning
W dniach 8-12 września br. grupa specjalistów z Uniwersytetu Obrony Narodowej Ukrainy z Kijowa wzięła udział w szkoleniu e-learningowym, zorganizowanym przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku. Uczestnicy otrzymali certyfikaty jego ukończenia z rąk Rektora, prof. nadzw. dr. hab. Stanisława Kunikowskiego. Przedsięwzięcie było elementem współpracy NATO z Ukrainą, ukierunkowanej na rozwój systemu szkolnictwa wojskowego tego kraju, prowadzonej pod egidą Programu Wspierania Systemu Edukacji Obronnej (Defence Education Enhancement Programme – DEEP). Nabyta przez nich wiedza i umiejętności oznaczają dynamiczny skok potencjału dydaktyczno-szkoleniowego Na tej podstawie, w uczelni kijowskiej będą opracowywane własne kursy e-learningowe dla kadry oficerskiej, stanowiąc uzupełnienie kursów stacjonarnych. Szczególny nacisk będzie kładziony na kształtowanie nawyków praktycznych, w tym nawiązując do tzw. studiów przypadków. E-learning obejmuje formy i metody kształcenia polegające na przekazywaniu wiedzy drogą elektroniczną, za pośrednictwem komputera lub innego medium. To korzystanie z aplikacji, które umożliwiają użytkownikom tworzenie kursów, symulacji lub innych produktów. E-learning staje się kluczowym elementem systemów edukacji wojskowej, bowiem technologie informacyjno-komunikacyjne nadają procesom edukacyjnym w państwach NATO nową jakość.
Każdy DEEP to program dostosowany do indywidualnych potrzeb, poprzez który Sojusz doradza krajowi partnerskiemu, jak budować, rozwijać i reformować instytucje edukacyjne/podmioty sfery bezpieczeństwa i obronności. Programy są prowadzone obecnie w 12 krajach: Afganistanie, Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji, Kazachstanie, Kirgistanie, Mauretanii, Republice Mołdowy, Serbii, Macedonii, Tunezji i na Ukrainie. Skupiają się w szczególności na rozwoju potencjału kadry dydaktycznej, opracowywaniu programów kształcenia, obejmując takie dziedziny jak: metodyka nauczania, przywództwo oraz proces planowania operacyjnego.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: