Nowy etap e-learningu w KSW

12 grudnia 2016

10 grudnia 2016 roku w Nowym Targu, w obecności pełnomocnika rektora ds. rozwoju uczelni, prof. KSW dr. Henryka STĘPNIA, przeprowadzone zostało kompleksowe szkolenie studentów pierwszego i drugiego roku, kierunku bezpieczeństwo narodowe, Wydziału Zamiejscowego KSW. Dotyczyło praktycznego wykorzystania form oraz metod e-learningu, z wykorzystaniem platformy LMS ILIAS oraz profilów w mediach społecznościowych: Twitter, Facebook, Instagram oraz YouTube.


[fblike]

Omówione zostały podstawowe kwestie techniczne związane z organizacją i trybem prowadzenia zajęć. Dużą pomoc dla studentów stanowiły filmiki poglądowe, umieszczone w zasobach LMS ILIAS. Dotyczyły pięciu podstawowych kwestii:

1. Jak zarejestrować się na platformie LMS ILIAS?
2. Jak zalogować się na platformę?
3. Co zrobić, gdy zapomniałeś hasła?
4. Co zrobić, gdy zapomniałeś loginu?
5. Jak rejestrować się do przedmiotów?

W trakcie szkolenia, wszyscy studenci, korzystając z osobistych smartfonów, tabletów oraz notebooków, dokonali rejestracji, założyli konta indywidualne, a następnie otrzymali dostęp do zasobów przedmiotu „Seminarium licencjackie”, obejmujących m.in. sondaż oraz ankietę ewaluacyjną. Zawiera one pytania dot. ogólnych uwarunkowań wprowadzania e-learningu: (1) oceń w skali 0-5 (5 to ocena maksymalna) dostęp do Internetu w uczelni, (2) oceń w skali 0-5 (5 to ocena maksymalna) wyposażenie techniczne, w której prowadzone były zajęcia, (3) oceń w skali 0-5 (5 to ocena maksymalna) styl prowadzenia zajęć przez wykładowcę, (4) oceń w skali 0-5 (5 to ocena maksymalna) stopień aktywizowania grupy przez wykładowcę, (5) czy zasady rejestrowania na platformę były jasno przedstawione przez wykładowcę?, (6) czy logowanie na indywidualnych urządzeniach mobilnych było dla proste? (7) czy w przeszłości korzystałeś/łaś z jakichś form e-learningu w ramach kształcenia?, (8) czy chciałbyś korzystać z e-learningu w ramach innych przedmiotów obecnych studiów?, (9) czy wykorzystanie mediów społecznościowych w e-learningu jest pożyteczne?, (10) czy będziesz potrafił/a użyć aplikacje Microsoft Office w pisaniu pracy licencjackiej? Ostatnie pytanie dotyczyło własnych ocen oraz przemyśleń dot. zalet oraz wad e-learningu. Ankieta jest anonimowa, natomiast uzyskane, zagregowane wyniki zostaną przedstawione władzom Kujawskiej Szkoły Wyższej dla optymalizacji procesu implementacji e-learningu.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: