Nowa edycja programu Walczak NAWA

13 listopada 2023


Ogłaszamy nową edycję programu im. prof. Franciszka Walczaka. To okazja dla naukowców i lekarzy do odbycia staży trwających od 1 do 6 miesięcy w najlepszych ośrodkach medycznych na całym świecie.

Celem Programu Walczak NAWA jest wzmocnienie potencjału polskich jednostek naukowych i podmiotów leczniczych poprzez wsparcie mobilności międzynarodowej badaczy obszaru nauk medycznych, nauk farmaceutycznych i nauk o zdrowiu. Osoby realizujące projekty w ramach Programu mają możliwość przeprowadzenia badań naukowych i pracy u boku wybitnych specjalistów w najlepszych ośrodkach medycznych na całym świecie.

Do tej pory, dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Zdrowia, rozstrzygnięto trzy nabory, które pozwoliły polskim lekarzom poznać dobre praktyki badawcze oraz nowe metody terapii i procedury w Stanach Zjednoczonych. W trzech edycjach programu im. prof. Franciszka Walczaka grant na wyjazd do najlepszych ośrodków medycznych w USA przyznano  57 osobom na łączną kwotę 4 299 000 zł.

Wsparcie merytoryczne udzielone przez Agencję Badań Medycznych pozwoliło na wypracowanie nowej edycji, w której Program Walczak NAWA otwiera się na cały świat. O stypendia będą mogli się starać nie tylko przedstawiciele nauk medycznych, ale też farmaceutycznych i nauk o zdrowiu.

O stypendium mogą starać się:

  • doktoranci i uczestnicy szkół doktorskich,
  • lekarze z tytułem co najmniej doktora, pracujący w szpitalach i innych placówkach leczniczych,
  • nauczyciele akademiccy uczelni i jednostek naukowych z nauk medycznych, farmaceutycznych i o zdrowiu.

Czwarta edycja programu różni się również formułą wsparcia finansowego. Program zapewnia finansowanie maksymalnie do 32 000 zł na każdy miesiąc pobytu w zagranicznym ośrodku goszczącym. Na wsparcie składają się: stypendium, koszty utrzymania i zakwaterowania oraz koszty podróży. Dodatkowo doktoranci i naukowcy, którzy wybiorą ścieżkę naukową i zdecydują się na wyjazd dłuższy niż trzy miesiące mogą otrzymać jednorazowe wsparcie materialne w wysokości 20 000 zł.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 31 stycznia 2024 r. w systemie teleinformatycznym NAWA.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709