Konkursy fotograficzne

11 czerwca 2015

Złota Aleksandrowska Ramka pod tytułem „Mój region”
, Honorowy Indeks WSHE pod tytułem „Mój uniwersytet”.


REGULAMIN

1. Organizatorzy:

Zarząd Kujawsko – Dobrzyńskiego Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku .

Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim.

Patronat:

Prof. nzw. dr hab. Stanisław Kunikowski – rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.
Dr Andrzej Cieśla – burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego.

2. Cele:

Aktywizacja i integracja osób w wieku senioralnym poprzez działalność artystyczną na rzecz środowiska i regionu.

Integracja środowisk regionu województwa kujawsko-pomorskiego i nawiązanie współpracy między nimi.

Popularyzacja regionu i działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Doskonalenie technik fotografii cyfrowej i rozwój zainteresowań. Popularyzowanie osiągnięć fotograficznych miłośników fotografii.

3. Oba konkursy odbędą się jednocześnie:

Konkurs „Mój uniwersytet” dokumentujący życie codzienne Uniwersytetów Trzeciego Wieku: wykłady, zajęcia, wydarzenia, uroczystości, atrakcje, rozrywki, wycieczki, ciekawostki i inne (dzieła sztuki, zabytki, martwa natura, zwierzęta, rośliny, przedmioty użytkowe, pejzaże) – jest adresowany do słuchaczy wszystkich UTW województwa kujawsko-pomorskiego.
Konkurs „Mój region” obejmuje wszystkie tematy związane z regionem uczestnika konkursu i jest adresowany do wszystkich mieszkańców województwa kujawsko pomorskiego.

4. Do konkursu można zgłaszać fotografie kolorowe lub czarnobiałe (zabronione są fotomontaże) w formacie minimum A4 (21×29 cm). Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie w każdym konkursie. Każda fotografia musi być podpisana: imię i nazwisko autora, miejsce gdzie została wykonana, co przedstawia (jeżeli nie wynika ze zdjęcia). Autorzy do zdjęcia mogą dodać nazwę, tytuł, ale nie jest to konieczne.

5. Fotografie wywołane i opisane oraz nagrane na płycie DVD lub CD z kartą zgłoszenia (dostępną na stronie KDUTW przy WSHE we Włocławku, na stronach Oddziałów KDUTW i na stronie Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim), zapakowane w jedną kopertę, należy dostarczyć do 10.09.2015 r. do MCK w Aleksandrowie Kujawskim osobiście lub pocztą na adres: Miejskie Centrum Kultury, ul. Parkowa 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski z dopiskiem „Konkurs fotograficzny KDUTW ”. Uwaga: umożliwia się zamiast załączenia płyty przesłanie zdjęć w formie elektronicznej o minimalnej rozdzielczości 500KB na adres konkursy@mckaleksandrowkujawski.home.pl

6. Prace oceniać będzie jury w składzie: przewodniczący – fotografik z osiągnięciami zawodowymi lub artystycznymi, członek – przedstawiciel Oddziału KDUTW w Aleksandrowie Kujawskim, sekretarz – pani Agnieszka Kraszewska.

7. Jury przyzna I, II, III miejsca oraz wyróżnienia w każdym konkursie i wybierze fotografie na wystawę pokonkursową. Nagrody w konkursie „Mój uniwersytet” ufunduje rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Nagrody w konkursie „Mój region” ufunduje burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego. Zwycięzcy pierwszych miejsc otrzymają odpowiednio: „Złotą Aleksandrowską Ramkę” i „Honorowy Indeks WSHE”.

8. Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi w MCK w Aleksandrowie Kujawskim w październiku 2015 r. w dniu inauguracji roku akademickiego Oddziału KDUTW w Aleksandrowie Kujawskim. Data dzienna uczestnikom konkursu zostanie podana oddzielnie.

9. Fotografie nagrodzone i zakwalifikowane na wystawę przechodzą na własność Organizatorów. Pozostałe fotografie można odebrać po otwarciu wystawy do końca listopada 2015 r. po upływie terminu nieodebrane zdjęcia uczestników zostają własnością Organizatorów.

10. Zostanie wykonana relacja elektroniczna prezentująca wystawę, zdjęcia laureatów, i w miarę możliwości samych laureatów do udostępnienia uczestnikom konkursu i zainteresowanym UTW.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji fotografii laureatów i zakwalifikowanych na wystawę na potrzebę promocji konkursu i KDUTW w Internecie, na stronach KDUTW, MCK w Aleksandrowie Kujawskim, w folderach, plakatach, zaproszeniach, ulotkach wydawanych przez Organizatorów.

12. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu.

13. Ostateczne decyzje i interpretacje regulaminu należą do Organizatorów.

14. Szczegółowych informacji udziela pani Agnieszka Kraszewska, tel. 54 282 2525 lub 668 181 093, agnieszkakraszewska@mckaleksandrowkujawski.home.pl

POBIERZ Karta zgłoszeniowa

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: