Kolejny wymiar innowacyjności, czyli „Szkolenia wstępne” w formule e-learningowej!

30 czerwca 2017

Od roku akademickiego 2017/2018 zmienione zostają zasady prowadzenia tzw. „Dnia zerowego”, czyli cyklu spotkań, informacji oraz obowiązkowych szkoleń i testów związanych z wprowadzeniem w realia akademickie nowo przyjętych studentów Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. W tym celu zostaną wykorzystane możliwości technologii informacyjno-komunikacyjnych. Z inicjatywy Rektora, prof. nadzw. dr. hab. Stanisława KUNIKOWSKIEGO, przedsięwzięcie, pod nazwą „Szkolenie wstępne”, będzie realizowane w formule on-line. Oznacza to, że po raz pierwszy w historii Uczelni, nie będzie konieczności specjalnego pojawiania się studentów w murach Uczelni, natomiast „Dzień zerowy” będzie realizowany w formule e-learningowej.


[fblike]

To zarazem kolejne potwierdzenie innowacyjności w praktyce funkcjonowania KSW. Takie rozwiązania są stosowane z powodzeniem w wielu uczelniach polskich oraz zagranicznych, pozwalając na oszczędność nie tylko czasu, ale wydatków na przejazd z miejsca zamieszkania do Uczelni i materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia testów i zaliczeń. Przedsięwzięcie to wpisuje się w misję KSW: „Innowacyjność, proobronność, e-learning”. Kluczowym elementem realizacji jest przekazanie do Biura Rekrutacyjnego KSW, w toku procesu rekrutacji, adresu mailowego, który będzie stanowił „przepustkę” do założenia konta na platformie e-ksw.wloclawek.pl W konsekwencji studenci będą posiadali dostęp do katalogu „Szkolenie wstępne”, w którym będą znajdowały się moduły tematyczne:

1. podstawowe informacje o użytkowaniu platformy e-ksw.wloclawek.pl
2. szkolenie biblioteczne (z testem zaliczającym)
3. szkolenie BHP (z testem zaliczającym)
4. podstawowe informacje dot. zasad przyznawania stypendiów (na podstawie danych z Działu Dydaktyki)

Zapoznanie się materiałami oraz pozytywne zaliczenie testów będzie stanowiło warunek wygenerowania przez platformę LMS ILIAS zaświadczenia ukończenia szkolenia. Będzie opatrzone indywidualnym kodem QR, uniemożliwiającym podrobienie dokumentu. Zaświadczenie zostanie włączone do akt, a jednocześnie będzie stanowiło podstawę wydania indeksu przez właściwe dziekanaty.
W drugiej połowie września studenci otrzymają indywidualnego maila, informującego o możliwości zalogowania się na platformę oraz rozpoczęcia „Szkolenia wstępnego”. Termin zapoznania się z modułami to 15 stycznia 2018. Należy podkreślić, że niektóre przedmioty mogą być prowadzone w formule e-learningowej już w pierwszym semestrze. Możliwości takie będą posiadali praktycznie wszyscy wykładowcy Uczelni.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: