2 listopada 2022

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

Kujawska Szkoła Wyższa oficjalnie rozpoczęła rok akademicki 2022/2023. Uroczysta inauguracja miała miejsce w auli Collegium Minus przy pl. Wolności, 29 października 2022 r. Na zaproszenie JM Rektora dr Henryka Stępnia, prof. KSW, przybyli przedstawiciele parlamentarzystów naszego regionu, władz wojewódzkich i miejskich. Wśród gości nie zabrakło dyrektorów różnych instytucji.


Po uroczystym ślubowaniu studentów I roku wszystkich kierunków studiów, Rektor wręczył nauczycielom akademickim dyplomy za osiągnięcia dydaktyczne i naukowe. Nagrodzeni zostali także pracownicy administracji, absolwenci z najlepszymi wynikami w nauce oraz studenci z najwyższymi średnimi z ocen za miniony rok.
Szczególne wyróżnienie spotkało dra hab. Stanisława Kunikowskiego, Prezesa Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, bowiem decyzją Senatu Uczelni otrzymał tytuł Honorowego Profesora KSW za wieloletnią pracę dydaktyczną, osiągnięcia naukowe i liczne publikacje. Uroczystość uświetnił wykład inauguracyjny dr hab. Ewy Chmieleckiej, prof. SGH, pt” Edukacja dla przyszłości a jakość kształcenia”.
Niezmiernie ważnym wydarzeniem dla Uczelni była obecność przedstawicieli uniwersytetów z Ukrainy, Litwy, Estonii i Gruzji. Profesorowie z zagranicy złożyli życzenia pomyślności Rektorowi i całej społeczności KSW. Kontakty z uczelniami tych krajów, już zaowocowały podpisaniem umowy o współpracy z Uniwersytetem w Kijowie. W ramach porozumienia, strony zobowiązały się do:
– zorganizowania wymiany kadry naukowej, studentów i doktorantów,
– współpracy w dziedzinie kształcenia na wiodących kierunkach,
– organizowania staży naukowych i praktyk studenckich,
– tworzenia wspólnych projektów naukowo – badawczych,
– organizowania wspólnych konferencji i seminariów naukowych.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709