Wycieczka studentów do Ciechocinka

Dział Promocji KSW 24 kw. , 2023 0 Comments

W dniu 22 kwietnia studenci międzynarodowi KSW we Włocławku wybrali się na wycieczkę do Ciechocinka. Studentów przyjął Burmistrz, Pan Jarosław Jucewicz wraz z zastępcą, Panią Joanną Dryżałowską. W trakcie spotkania w ratuszu studenci zapoznali się z historią miasta oraz jego głównymi atrakcjami.

Słoneczny dzień pozwolił wszystkim na korzystanie z atrakcji kurortu: spaceru po deptakach, parkach i pod tężniami. Grupie towarzyszyła przewodniczka, która zapoznała gości z wieloma cennymi informacjami turystycznymi.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy do włocławskiego lekarza, dr Emanuela Kalejaiye, który był inicjatorem i organizatorem tego przedsięwzięcia.

Inauguracja Roku Akademickiego dla studentów zagranicznych

Dział Promocji KSW 24 mar , 2023 0 Comments

23 marca w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego dla studentów zagranicznych. Łącznie na naszej uczelni studiuje 50 osób z Filipin, Kenii, RPA, Wietnamu i Zimbabwe. Studenci uczą się na kierunku pielęgniarstwo. Zajęcia odbywają się w języku angielskim.
Podczas uroczystości głos zabrali m.in. Prorektor KSW – dr Krzysztof Gandziarski, Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego – dr hab. Stanisław Kunikowski, prof. KSW, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą – Joanna Skiba oraz przedstawiciel Euroschollars – Michael Nlume. Studenci złożyli uroczyste ślubowanie.

KSW na Włocławskich Targach Edukacyjnych

Dział Promocji KSW 24 mar , 2023 0 Comments

23 marca w w Hali OSiR odbyły się Włocławskie Targi Edukacyjne, zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku. Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Włocławek – dr Marek Wojtkowski. Wśród wielu wystawców nie mogło zabraknąć Kujawskiej Szkoły Wyższej. Na stoisku naszej uczelni prezentowana była oferta studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz podyplomowych.

Fot: Jakub Karpiński – Dzień Dobry Włocławek

„Pełna mocy i kobiecości” – lata 60-te

Dział Promocji KSW 23 sty , 2023 0 Comments

Pokaz mody, makijażu, wykłady, warsztaty fotografii, konkurs na oryginalną stylizację i muzyka The Beatles.

Obfitujący w emocje i niezapomniane wrażenia piątkowy wieczór w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku, nawiązujący do lat 60. na długo zapadnie w pamięć wszystkim uczestniczkom (Panie stanowiły przytłaczającą większość). Na gratulacje zasługują organizatorki: Patrycja Podgórska i Anna Jarębska, oraz prelegenci: Dr Adam Grudzień, Anna Jarębska, Dr Miłosz Kłobukowski, Maciej Blekicki, Wiktoria Kruszyńska, Patrycja Podgórska, Irina Lo i prowadząca spotkanie – Natalia Seklecka. Pyszny poczęstunek przygotowała restauracja Dziedziniec.  

Seniorzy na wykładzie w KSW

Dział Promocji KSW 02 gru , 2022 0 Comments

Autorem wykładu był dr Władysław Kubiak, który jest także autorem książki biograficznej poświęconej temu niestrudzonemu bojownikowi o niepodległość i przede wszystkim działaczowi oświatowemu oraz parlamentarzyście.

Jan Woźnicki urodził się w Nieszawie w 1881 r. W 1899 r. ukończył Seminarium Nauczycielskie w Siennicy, pow. Mińsk Mazowiecki i pracował w dwóch małych szkołach początkowych na Mazowszu. W 1903 r. przybył do Lubrańca, małego miasteczka na Kujawach, jako zwykły nauczyciel, który pragnął przekazać posiadaną wiedzę wszystkim tym, którzy jej łaknęli. A był to czas szczególnie ku temu niesprzyjający, bowiem nie było państwa polskiego, nad wszystkim panował duch carskiego zaborcy. W październiku 1903 r. uczestniczył w Pilaszkowie k. Łowicza w tajnym zjeździe nauczycieli ludowych z całej Kongresówki, na którym powołano Związek Nauczycieli Ludowych, od którego wywodzi się ZNP. Jan Woźnicki w późniejszych latach za zasługi na polu oświaty otrzymał godność Honorowego Członka ZNP.

Mimo młodego wieku, pełen zapału i pomysłów jak spożytkować swoją wiedzę rzucił się w wir pracy organicznej nie tylko z dziećmi, ale i z dorosłymi mieszkańcami Lubrańca i okolicznych wiosek. Z jego inicjatywy powstało w Lubrańcu koło Polskiej Macierzy Szkolnej, zorganizował strażacką orkiestrę dętą, którą sam dyrygował oraz zawiązało się amatorskie kółko teatralne. Zaskarbił sobie tym olbrzymią wdzięczność i ogromne zaufanie ludzi, z którymi się spotykał, dla których prowadził różnorodną działalność kulturalną i patriotyczną. Tak, przede wszystkim patriotyczną, bo jego najważniejszym celem życiowym było troska o naukę języka polskiego i historii Polski wśród najmłodszych, tych, którzy już od kilku pokoleń, wychowywali się bez własnego państwa, ale z silnym poczuciem polskości. Każde jego działanie, nawet to najprostsze, choćby w spektaklach amatorskiego kółka teatralnego w Lubrańcu, miało na celu, wzbudzanie patriotyzmu.

Nie była również łatwa decyzja w kandydowaniu do Sejmu w 1919 r. i rozstaniu się z Kujawami na rzecz Warszawy i rozpoczęciu parlamentarnej kariery, ale podjął ją ze świadomością, że właśnie tam, w Sejmie odrodzonego państwa polskiego, będzie mógł uczynić dla ludzi zdecydowanie więcej pozytywnego niż dotychczas. I od pierwszych dni swego posłowania, Jan Woźnicki jako poseł PSL Wyzwolenie zdobył ogromny autorytet w parlamencie do tego stopnia, że został powołany do Rady Obrony Państwa, który to organ został powołany w chwili, gdy znów ważyły się losy państwa polskiego. Przez cały okresy bycia parlamentarzystą był jednym z kilku liderów lewicy w Sejmie i Senacie. Brał aktywny udział w pracach nad Konstytucją Marcową, przeciwstawiał się Konkordatowi z Watykanem, nieustannie walczył o w pełni demokratyczną i świecką szkołę w Polsce. Był bliskim współpracownikiem J. Piłsudskiego, ale po zamachu majowym w 1926 r. ich drogi polityczne się rozeszły. Był jednym z liderów Centrolewu w Sejmie. A później został senatorem, był wicemarszałkiem Sejmu i Senatu, nieprzerwanie aż do 1935 r. Wtedy powrócił do zawodu nauczyciela i był nim do 1939 r. Warto zaznaczyć, że Jan Woźnicki przez wiele lat przyjaźnił się z Marianem Falskim, a jego córka Jadwiga była w latach 1932 – 1939 bliską współpracownicą autora słynnego Elementarza z którego korzystało wiele milionów młodych Polaków.

Już po wybuchu wojny i rozpoczęcia okupacji został przez Niemców uwięziony na Pawiaku i nawet tam prowadził wykłady dla współwięźniów, ale gdy wybuchła znów nadzieja na odbudowę Polski w nowych granicach i w nowej rzeczywistości, nie odmówił kolegom ze swojej partii SL i został posłem do Krajowej Rady Narodowej. Niestety, doczekał się tylko aktu złożenia ślubowania i zmarł 5 maja 1945 r.

Ta wspaniała droga i praca na rzecz niepodległości Polski w różnych środowiskach spowodowała, że imię Jana Woźnickiego należy zapamiętać i powtarzać przy każdej okazji, aby stawiać na wzór innym. A wszystko zaczęło się w Nieszawie z chwilą przyjścia na świat w 1881 r.,  a później rozwinęło się w Lubrańcu, z chwilą, gdy założył swoją rodzinę i podjął stałą pracę zawodową w oświacie. Jest jednak smutna konstatacja, gdyż w Nieszawie brak jest jakichkolwiek śladów pamięci o Janie Woźnickim.

Wydaje się, że choćby skromna tablica lub nazwanie ulicy Jego imieniem byłoby przypomnieniem niekwestionowanych dla polskiej oświaty zasług. W tej sprawie dr W. Kubiak już wcześniej wystąpił z taką właśnie propozycją do władz samorządowych w Lubrańcu i Związku Nauczycielstwa Polskiego i taka tablica została ufundowana na budynku szkoły podstawowej. Podobna propozycja była już też przedstawiana władzom samorządowym w Nieszawie, ale jak dotychczas brak odzewu. .

Ślubowanie kadetów Zespołu Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 r.

Dział Promocji KSW 24 lis , 2022 0 Comments

Kadeci klas wojskowych, policyjnych i pożarniczych Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku, złożyli ślubowanie. Uroczysta oprawa oraz liczne grono zaproszonych gości i rodziców, podniosła rangę wydarzenia. Uczniowie wysłuchali okolicznościowych wystąpień, m.in. Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej dra Henryka Stępnia, prof. KSW., Zbigniewa Suszyńskiego dyrektora ZSA, Moniki Jabłońskiej Zastępczyni Prezydenta Włocławka i Piotra Kowala Przewodniczącego Rady Miasta.

Przemarsz pododdziałów, złożenie meldunku, podniesienie flagi, ceremoniał ślubowania i występ Orkiestry  Zespołu Szkół Samochodowych w relacji fotograficznej. Zapraszamy.

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 w Filii KSW w Grudziądzu

Dział Promocji KSW 10 lis , 2022 0 Comments

W grudziądzkiej Filii Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławsku, 7 listopada 2022 roku, odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023, podczas której dokonano ślubowania studentów i wręczono dyplomy absolwentom rocznika 2022.
Uroczystość miała miejsce w Centrum Kształcenia Zawodowego, z którym Filia współpracuje. Tu też odbywają się wszystkie zajęcia. Uroczystego otwarcia inauguracji dokonał Dyrektor Instytutu Mechaniki Stosowanej dr inż. Piotr Bojar.
Wśród gości obecni byli: Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego dr hab. Stanisław Kunikowski, prof. KSW, Piotr Kornacki z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu, Arkadiusz Sierant – wicedyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Grudziądzu i Włodzimierz Kiełczyński – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskie Linie Kolejowe.
Wykład Inauguracyjny pt. „Metody pomiarów – jak mierzyć?” – wygłosił dr hab. inż. dr h.c. Janusz Musiał, prof. Politechniki Gdańskiej.

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

Dział Promocji KSW 02 lis , 2022 0 Comments

Po uroczystym ślubowaniu studentów I roku wszystkich kierunków studiów, Rektor wręczył nauczycielom akademickim dyplomy za osiągnięcia dydaktyczne i naukowe. Nagrodzeni zostali także pracownicy administracji, absolwenci z najlepszymi wynikami w nauce oraz studenci z najwyższymi średnimi z ocen za miniony rok.
Szczególne wyróżnienie spotkało dra hab. Stanisława Kunikowskiego, Prezesa Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, bowiem decyzją Senatu Uczelni otrzymał tytuł Honorowego Profesora KSW za wieloletnią pracę dydaktyczną, osiągnięcia naukowe i liczne publikacje. Uroczystość uświetnił wykład inauguracyjny dr hab. Ewy Chmieleckiej, prof. SGH, pt” Edukacja dla przyszłości a jakość kształcenia”.
Niezmiernie ważnym wydarzeniem dla Uczelni była obecność przedstawicieli uniwersytetów z Ukrainy, Litwy, Estonii i Gruzji. Profesorowie z zagranicy złożyli życzenia pomyślności Rektorowi i całej społeczności KSW. Kontakty z uczelniami tych krajów, już zaowocowały podpisaniem umowy o współpracy z Uniwersytetem w Kijowie. W ramach porozumienia, strony zobowiązały się do:
– zorganizowania wymiany kadry naukowej, studentów i doktorantów,
– współpracy w dziedzinie kształcenia na wiodących kierunkach,
– organizowania staży naukowych i praktyk studenckich,
– tworzenia wspólnych projektów naukowo – badawczych,
– organizowania wspólnych konferencji i seminariów naukowych.

Jak skutecznie nauczyć się języka? My to wiemy!

Dział Promocji KSW 29 wrz , 2022 0 Comments

Już od ponad 20 lat nasza uczelnia działa aktywnie na arenie unijnych programów edukacyjnych wspierających współpracę zagraniczną. Jednym z takich programów jest ERASMUS+, oferując wsparcie finansowe w zakresie m.in. szkolnictwa wyższego. W ostatnich dwóch latach, mimo trwających obostrzeń zrealizowaliśmy ponad 50 mobilności zagranicznych naszej kadry, zarówno wykładowców, jak i pracowników administracyjnych KSW we Włocławku.

We wrześniu 2022 przedstawiciele uczelni, Panie: Halina Bugajska, Małgorzata Nawrocka i Wioletta Miłek-Ostrowska brały udział w Staff Training Week, czyli intensywnym programie szkoleniowym na Malcie. Nasze przedstawicielki były słuchaczkami kursu English for Educators w renomowanej szkole językowej INLINGUA.

Już wkrótce przedstawimy nowe opcje udziału w szkoleniach w roku akademickim 2022/2023 w ramach pozyskanych właśnie kolejnych dotacji.

 

Barcelona – szkolenie w ramach projektu Trzecia Misja KDUTW

Dział Promocji KSW 24 maj , 2022 0 Comments

W dniach 2-6 maja realizowane było szkolenie 'English for Educators’, które odbywało się w hiszpańskiej Barcelonie. Szkolenie to jest częścią projektu realizowanego na uczelni w latach 2019-2022 w ramach sektora Edukacja Dorosłych ERASMUS+. W trakcie 36 miesięcy trwania tego działania uczestnicy odwiedzili Pragę, Palermo, Limassol oraz Split. Łącznie 31 osób wzięło udział w międzynarodowych szkoleniach i efektywnie podnosiło swoje kwalifikacje.

 

Skip to content