Porozumienie KSW z Zespołem Szkół Kształcenia Rolniczego w kowalu

Dział Promocji KSW 25 Cze , 2021 0 Comments

22 czerwca 2021 roku w KSW we Włocławku, Rektor dr inż. Adam Rejmak podpisał porozumienie z Dyrektorem Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego w Kowalu mgr Andrzejem Zdrojewskim.

Porozumienie dotyczy współpracy i koordynacji wspólnych działań do stałego podnoszenia poziomu nauczania, a także przygotowania uczniów na studia wyższe.

Szkolenie strzeleckie

Dział Promocji KSW 19 Maj , 2021 0 Comments

Opiekę nad grupą sprawowali nauczyciele akademiccy Kujawskiej Szkoły Wyższej, Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie dr Krzysztof Grabowski oraz Dyrektor Centrum Systemów Bezpieczeństwa i Kształcenia Służb Mundurowych mgr Ireneusz Wieczorek. Pomimo deszczowej pogody uczestnicy szkolenia wykazali hart ducha i pełne zaangażowanie w szkolenie, co zaowocowało świetnymi wynikami w strzelaniu z pistoletu oraz broni długiej.

Dzięki współpracy z Lipnowskim Klubem Strzeleckim „VIS” szkolenie odbyło się pod okiem doświadczonych instruktorów strzelectwa, a także zaserwowano uczestnikom kiełbaskę z grilla oraz kawę i herbatę. Wszyscy biorący udział w szkoleniu otrzymali od gospodarza obiektu drobne upominki.

Dziękujemy władzom Lipnowskiego Klubu Strzeleckiego „VIS”, za wiosenny prezent i liczymy na dalsze wspólne przedsięwzięcia, które zacieśnią współpracę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porozumienie o współpracy pomiędzy KSW a firmą Budizol

Dział Promocji KSW 20 Lis , 2020 0 Comments

Ideą zawartego porozumienia jest rozwijanie współpracy mającej na celu jak najlepsze przygotowanie absolwentów kierunku budownictwo do wymagań przedsiębiorców branży budowlanej. Porozumienie wiąże także strony w kwestiach m.in. konsultacji planów studiów i nowych specjalności na tym kierunku, organizację i realizację praktyk i staży studenckich, prowadzenie nowatorskich zajęć laboratoryjnych, a także wspólne przedsięwzięcia i projekty popularyzujące relacje nauki i gospodarki.

W spotkaniu uczestniczyli także inni przedstawiciele stron porozumienia – mgr inż. Bogdan Gołuchowski – nauczyciel akademicki Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku na kierunku budownictwo oraz mgr inż. Tomasz Szatkowski – Dyrektor ds. Produkcji spółki Budizol, a także rzecznik prasowy Rektora KSW mgr Monika Jabłońska.

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku

Dział Promocji KSW 20 Paź , 2020 0 Comments

W sobotnie przedpołudnie, w Auli Collegium Minus im. prof. Tadeusza Reichsteina zabrzmiał Gaudeamus Igitur.  W swoim wystąpieniu Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej dr inż. Adam Rejmak podsumował działalność Uczelni w okresie 25-lecia jej istnienia oraz przedstawił główne kierunki  rozwoju na lata następne. Można je ująć w trzech głównych obszarach:

  • Uczelnia dynamiczna w dostosowywaniu się do współczesnych, stale zmieniających się uwarunkowań społeczno-gospodarczych.
  • Uczelnia nastawiona na szeroką, wielokierunkową współpracę z samorządami, otoczeniem gospodarczym i społecznym.
  • Uczelnia wzmacniająca swój potencjał naukowo-dydaktyczny m.in. w oparciu o instytuty, działalność wydawniczą i projekty UE.

Do immatrykulacji, mającej w tych warunkach symboliczny wymiar, przystąpili przedstawiciele przyszłych studentów – Patrycja Redecka – kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Wydział Nauk Społecznych i Technicznych oraz Przemysław Grusznic – kierunek Fizjoterapia, Wydział Nauk o Zdrowiu.

Wykład inauguracyjny pt. „Pandemia wywołana wirusem SARS-COV-2” wygłosił prof. dr hab. Waldemar Jędrzejczyk – wykładowca naszej Uczelni, lekarz, specjalista chirurg, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej i Onkologicznej Akademii Medycznej w Bydgoszczy z siedzibą w Toruniu, Honorowy Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i medalem Pro Gloria Medici.

Na ręce JM Rektora adresy gratulacyjne z okazji inauguracji roku akademickiego 2020/2021 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku przysłali m.in. parlamentarzyści, władze państwowe i samorządowe, przedstawiciele środowiska gospodarczego, edukacji i kultury.

Po inauguracji roku akademickiego Pani Dorota Orzelska – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego do Senatu –  otrzymała z rąk JM Rektora wyróżnienie z racji znalezienia się w gronie Najlepszych Dziesięciu Absolwentów Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2019/2020. Uroczyste wręczenie wyróżnień pozostałym Absolwentom „Złotej Dziesiątki” nastąpi w terminie późniejszym.

Dzień później, w niedzielę 19 października delegacja KSW na czele z JM Rektorem dr. inż. Adamem Rejmakiem uczestniczyła we Mszy św. w Bazylice Katedralnej, odprawianej w intencji nowego roku akademickiego 2020/2021 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku oraz w intencji śp. dr. Wojciecha Gulina – byłego Rektora naszej Uczelni.

Centrum Rehabilitacji Fizjo-fit z nową strefą FIT

Dział Promocji KSW 31 Sie , 2020 0 Comments

Od lat wiadomo, że nadwaga i  otyłość  niekorzystnie wpływają na narządy  układu ruchu stąd też aby rehabilitacja była skuteczna należy przed wszystkim zmniejszyć obciążenie stawów kręgosłupa, stawów biodrowych i kolanowych. W nowo otwartym gabinecie leczenia nadwagi będą odbywały się zabiegi z zakresu: terapii wyszczuplającej, terapii modelującej sylwetkę, terapii antycellulitowej i odmładzania. Obecnie prowadzony jest nabór na dwutygodniowe turnusy, w ramach których pacjenci, którzy chcą zredukować wagę ciała będą mogli korzystać z:

–       poradni dietetyka klinicznego

–       liposukcji kawitacyjnej

–       fali uderzeniowej

–       drenażu limfatycznego

–       dermomasażu podciśnieniowego

–       terapii falą radiofalową

–       masaży odchudzających i antycellulitowych

–       ćwiczeń

Już dziś można skorzystać z pierwszej bezpłatnej konsultacji kwalifikującej. Zapisy pod nr tel.660-718-164 (ilość miejsc ograniczona).

 

Centrum Rehabilitacji Fizjo-fit założone zostało przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku w grudniu 2016 roku.Pierwsi pacjenci skorzystali z oferty fizjoterapeutycznej Fizjo-fit już w styczniu 2017 r. a od  2018 roku realizowane są zabiegi również w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przez 3 lata działalności Centrum Rehabilitacji Fizjo-fit przyjęło ponad 2 tys. pacjentów. Wykonywane są zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii oraz masażu. Prowadzona jest fizjoterapia ortopedyczna, neurologiczna, reumatologiczna oraz urologiczna. Centrum Rehabilitacji Fizjo-fit jest również doskonałym miejscem praktycznej nauki zawodu dla studentów Fizjoterapii, Dietetyki i Pielęgniarstwa naszej Uczelni.

Mamy już 20-tysięcznego Absolwenta!

Dział Promocji KSW 20 Lip , 2020 0 Comments

Podczas tegorocznej sesji egzaminacyjnej obronił się 20-tysiączny Absolwent naszej Uczelni. Jest nim „świeżo upieczona” Pani Magister Weronika Rakowska – Absolwentka studiów II stopnia kierunku pedagogika o specjalności logopedia. To szczególna okoliczność, bowiem w tym roku nasza Uczelnia obchodzi jubileusz 25-lecia swojej działalności.
W dniu 9 lipca Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku Profesor Stanisław Kunikowski spotkał się z naszą Absolwentką. Oprócz złożonych gratulacji, Rektor wręczył Pani Weronice Rakowskiej voucher na bezpłatne studia podyplomowe.
Pani Weroniko, serdecznie gratulujemy i zapraszamy na studia podyplomowe w Kujawskiej Szkole Wyższej!

Konferencja naukowa „Kobiety w społeczeństwie Polski średniowiecznej”

Dział Promocji KSW 25 lt. , 2020 0 Comments

Zanim zdolni będziemy ukazać pełny obraz przeszłości jako wspólnej drogi obu płci, do pokonania nadal pozostaje wiele problemów. Usiłowania zmierzające do oddania kobietom ze średniowiecza tego, co należne, napotykały
i napotykają na szczególne trudności, zważywszy na charakter źródeł historycznych, z których na ogół korzystają badacze. Także dziejowa odległość epoki, która trwała przeszło tysiąc lat,
a jej schyłkowy okres określony jako feudalizm z jego rozwiązaniami społecznymi, zamkami, dworami, bractwami, cechami – wydają się osobliwymi i sztucznymi, sprawiają wrażenie bardziej mitycznych niż historycznych.

Ze źródeł pisanych wiele więcej wiemy o mężczyznach niż o kobietach żyjących w początkach państwa polskiego. Kilku podróżników i kronikarzy odwiedzających państwo Piastów lub kraje sąsiednie przekazało nam interesujące relacje. Do powszechnie znanych zaliczamy: Ibrahima ibn Jakuba kupca żydowskiego pochodzenia, kronikarzy: Galla Anonima, Jana Długosza, Mistrza Kadłubka, Kosmasę z Pragi oraz biskupa merseburskiego – Thietmara. W czasach współczesnych obszernie tę tematykę zaprezentowali m.in.: Oswald Balzer, Maria Bogucka, Kamil Janicki, Iwona Kienzler, Gerard Labuda, Andrzej Radzimiński, Michał Rożek, Henryk Samsonowicz, Stanisław Sroka, Jerzy L. Wyrozumski, Jadwiga Żylińska, a także historycy angielscy, których opracowania przetłumaczono na język polski: Frances i Joseph Gies oraz Johan Huizinga.

Dynamiczny rozwój miast w XII wieku przyczynił się do znacznego zwiększenia roli kobiet w życiu gospodarczym średniowiecznej Europy. Proces urbanizacji wsi wpłynął również zmianą roli kobiet w tym środowisku, ponieważ miały one więcej czasu na pracę i inne zajęcia. Mimo tych czynników, w rodzinie kobiety zajmowały niższą pozycję od mężczyzny. Naturalnym obowiązkiem kobiet niższego stanu szlacheckiego i kobiet chłopskich było dbanie  o gospodarstwo domowe.

O ślubie bardzo licznych kobiet – z zamożnych rodzin – decydowali ich rodzice, wydając je przyszłemu małżonkowi częstokroć wbrew ich woli. Problem ten w mniejszym stopniu dotyczył małżeństw chłopskich czy mieszczańskich, gdzie związek zawierany był z reguły
z miłości. Niezależnie od statusu społecznego, młoda żona otrzymywała od rodziny posag, zaś od męża wyposażenie na wypadek wdowieństwa. Z chwilą zamążpójścia kobieta musiała być posłuszna mężowi, co powodowało, że znalazła się na drugim planie życia społecznego. Traktowano ją głównie jako matkę i opiekunkę domowego ogniska, z najważniejszym zadaniem wydania na świat zdrowych potomków.

Należy podkreślić, że nie wszystkie kobiety podporządkowały się męskiej lub pańskiej władzy i niektóre skorzystały z perspektywy rozwinięcia swoich zdolności. Przywilej ten dotyczył głównie kobiet niezamężnych i wdów, które zwyczajowo posiadały dość spore możliwości samodzielnego działania. Wiele przykładów takiego postępowania widzimy w życiu publicznym, w którym brały udział kobiety, wpływie na kształt polityki – jako doradczynie swoich mężów.

Średniowieczne dążenia do centralizacji państwa oraz znacznego wpływu władzy na życie poddanych pociągało za sobą rozwój administracji. Jednak wśród wielu urzędniczych stanowisk trudno doszukać się kobiet. Jedną z nielicznych dziedzin życia, w której kobiety mogły jawnie spełniać swoje marzenia o pewnej równości wobec mężczyzn było życie duchowe. Początkowo były to możliwe we wspólnotach religijnych, które z czasem przekształciły się w organizacje zakonne.

Ideał kobiety, czyli jej wygląd zmieniał się w poszczególnych epokach wraz z modą. Ubiór kobiety średniowiecznej był prosty, a zarazem dobrze przystosowany do kształtów ciała. Powszechnie znane są opisy piękna kobiet w literaturze średniowiecznej, a ich powabne figury widzimy na bardzo licznych portretach oraz obrazach. Mimo różnych naukowych spojrzeń związanych z pozycją średniowiecznych kobiet można domniemywać, że bardzo wiele z nich było przez mężów kochanymi i uwielbianymi za swoją kobiecość oraz kokieterię.

 

***

Organizatorami konferencji, która odbyła się 14 lutego 2020 r. w Kole byli: Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Kowalu, a gospodarzem burmistrz Miasta Koła – dr n. hum. Krzysztof Witkowski. Mediewista i muzealnik, specjalista w zakresie public relations. Regionalista, pasjonat i badacz dziejów ziemi kolskiej, zakonu Bernardynów oraz polskiego średniowiecza. Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma naukowego „Polonia Maior Orientalis”, autor licznych książek i artykułów. Jest również prawnikiem – aplikantem radcowskim III roku. Jego aktywna praca na stanowisku dyrektora Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, zaowocowała wieloma prestiżowymi wyróżnieniami, m.in. Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. Od listopada 2018 r. pełni funkcję burmistrza Miasta Koło.

W organizacji konferencji istotnej pomocy udzielili: dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole – mgr Tomasz Nuszkiewicz oraz prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą – Grzegorz Mokrzycki.

W skład Komitetu Naukowego Konferencji weszli:

• dr hab. Antoni Barciak – z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przewodniczący Kapituły Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego;
• dr hab. Stanisław Kunikowski – rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, wiceprzewodniczący Kapituły Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego;
• dr hab. Barbara Kowalska z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Konferencję poprowadziła mgr Krystyna Pawlak, reprezentująca Stowarzyszenie Króla Kazimierza.

***

Referenci:

1. dr n. hum. Witold Brzeziński – absolwent Uniwersytetu Mikołaj Kopernika w Toruniu (studia historyczne i doktoranckie) oraz Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego
w Budapeszcie. Adiunkt na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autor monografii „Koligacje małżeńskie możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie XIV i pierwszej połowie XV wieku” oraz innych prac w czasopismach i pracach zbiorowych, dotyczących społecznej roli związków pokrewieństwa i powinowactwa, genealogii i propozografii późnośredniowiecznych elit szlacheckich oraz życia kobiet z warstwy szlacheckiej w późnośredniowiecznej Polsce.

Temat wystąpienia: „Doświadczenia panny szlacheckiej w późnośredniowiecznej Polsce. Wybrane zagadnienia”.

2. dr n. hum. Zdzisław Jan Zasada. Absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (studia podyplomowe). Oficer Państwowej Straży Pożarnej, regionalista, historyk pożarnictwa. Autor kilkunastu książek z tego zakresu.
Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Założyciel i długoletni sekretarz Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. Wiceprzewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Temat wystąpienia: „Kobiety z najbliższego otoczenia i ich wpływ na życie oraz sprawowanie rządów przez Bolesława I Chrobrego”.

3. dr n. o zdr. Wioletta Wojciechowska – Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyrektor ds. medycznych w Kolejowym Szpitalu Uzdrowiskowym w Ciechocinku. Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu oraz pełnomocnik Dziekana ds. Studiów na Kierunku Pielęgniarstwo w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.
Zainteresowania z zakresu prawa medycznego, socjologii medycyny i psychologii społecznej.

Temat wystąpienia: „Zdrowotne i psychospołeczne aspekty funkcjonowania kobiet w średniowieczu”

4. mgr Marek Makowski – doktorant na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie (dyscyplina – historia).
Zainteresowania obejmujące historię powszechną XX wieku. Równie chętnie podejmuje badania związane z poznaniem historii średniowiecznej, szczególnie oscylującej wokół działalności patrona Uniwersytetu – Jana Długosza.

Temat wystąpienia: „Święta Kinga – władczyni, święta, fundatorka”.

5. dr hab. Lech Król – prezes Towarzystwa Teologicznego Włocławskiego Seminarium Duchownego we Włocławku, redaktor naczelny czasopisma naukowego „Studia Włocławskie”. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego, członek korespondent i członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości. Wykładowca Wydziału Teologicznego UMK i Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Przyczynił się do opublikowania w dwóch tomach rękopisów błogosławionego bpa Michała Kozala. Autor książki pt.: „Charyzmat Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego” a także kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Temat wystąpienia: „Kobiety w okresie średniowiecza w świetle życia i działalności św. Mechtyldy von Hackeborn oraz klasztoru w Helfcie”.

6. dr n. pedag. Urszula Kempińska – adiunkt w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku na kierunku pedagogika. Założycielka (2000 r.) i opiekunka Koła Naukowego Pedagogów „Persona”. Dysertacja doktorska pt.: „Małżeństwa młodocianych, przyczyny i konsekwencje – perspektywa pedagogiczna” obroniona została na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe: pedagogika społeczna, pedagogika rodziny, edukacja seksualna.

Temat wystąpienia: „Seksualność kobiet w średniowieczu”.

7. dr n. hum. Anna Prokopiak-Lewandowska – absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (historia i pedagogika). Stypendystka Fundacji Lanckorońskich, Laureatka nagrody Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w „Konkursie na najlepsze prace naukowe i badawcze regionu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej”. Zdobywczyni nagród „Archiwum Emigracji” i Instytutu Historii PAN na Najlepszy Debiut Historyczny. Od 2017 roku dyrektor LO im. Królowej Jadwigi w Kowalu, a od 2019 r. dyrektor SP im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prezes Stowarzyszenia „Aktywny Kowal”, członkini Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Temat wystąpienia: „Ubiór i moda kobieca w średniowiecznej Polsce”.

8. dr Adam Wróbel, profesor nadzwyczajny Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalista w zakresie filologii polskiej. Kierownik Studium Języka Polskiego i Kultury w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku. Sekretarz generalny Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie i członek Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego oraz innych społecznych towarzystw. Znawca gwary kujawskiej oraz autor licznych prac, artykułów naukowych z tego zakresu.

Temat wystąpienia: „O literackich obrazach Nawojki z Dobrzynia – pierwszej średniowiecznej emancypantki polskiej”.

8. Hanna Szczechowicz – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, wykładowca, nauczyciel, doradca metodyczny z historii i wiedzy o społeczeństwie. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, uczestniczka licznych konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych. Członkini Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Temat wystąpienia: „Wizerunek kobiety w malarstwie średniowiecznym”.

Na zakończenie obrad Zarząd Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego wręczył dr. Krzysztofowi Witkowskiemu – burmistrzowi Koła okolicznościowy dyplom. Uczestnicy zwiedzili wystawę w Wieży Ratuszowej UM Koła pn. „Fajans – formy, techniki, zdobnictwo”.

Fot. Wojciech Nawrocki

Trzecia Misja KDUTW – szkolenie w Pradze

Dział Promocji KSW 09 Sty , 2020 0 Comments

Założeniem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych kadry. W projekcie uczestniczyli przedstawiciele różnych krajów: Polski, Słowenii, Rumunii, Bułgarii, Hiszpanii, Litwy i Niemiec.

Działanie to finansowane jest w ramach programu ERASMUS+ Edukacja Dorosłych-Mobilność kadry edukacji dorosłych.

Zakończenie Programu Badawczego adresowanego do szkół średnich pn. „Młodzi dla Nauki – Nauka dla Środowiska”

Dział Promocji KSW 18 Gru , 2019 0 Comments

Patronat honorowy nad Projektem objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik, Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej prof. Stanisław Kunikowski, Starosta Powiatu Włocławskiego Roman Gołębiewski oraz Starosta Alekandrowski Lidia Zwierzchowska. Partnerami projektu byli: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Program badawczy obejmował nowe technologie informacyjne, ćwiczenia i eksperymenty w laboratorium chemicznym i w pracowni matematycznej, wycieczkę do Astrobazy, warsztaty psychologiczne z zakresu budowania zespołu, motywacji i umiejętności interpersonalnych a w finale – pracę zespołów badawczych nad konkretnym projektem badawczym mającym praktyczne zastosowanie w ochronie środowiska. Program Badawczy wpisuje się w budowanie współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym.

W Programie Badawczym „Młodzi dla Nauki – Nauka dla Środowiska” udział wzięły szkoły średnie z powiatu włocławskiego, aleksandrowskiego i rypińskiego.

Wszystkie zespoły przygotowały w formie filmu projekty badawczy pt. „Rola wodorotlenków i soli w analizie chemicznej”. W dniu 17 grudnia zostały ogłoszone wyniki na najciekawszy projekt badawczy.

Laureaci Programu Badawczego „Młodzi dla Nauki – Nauka dla Środowiska”

I miejsce

Zespół Badawczy z Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Ciechocinku

II miejsce

Zespół Badawczy z Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego „Kolegium Kujawskie”                       w Aleksandrowie Kujawskim

III miejsce

Zespół Badawczy Liceum Ogólnokształcącego im. Franciszka Becińskiego w Lubrańcu

 

Wyróżnienia:

Zespół Badawczy z Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskie w Rypinie

Zespół Badawczy Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej

Zespół Badawczy z Zespołu Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 

POBIERZ Plakat

 

 

Konferencja naukowa – II wojna światowa rozpoczęła się 80. lat temu w Polsce

Dział Promocji KSW 17 Gru , 2019 0 Comments

1.     Aleksandra Betlińska, studentka kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KSW – Wojna i okupacja na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej w latach 1939-1945

2.    Emilia Jabłońska, uczennica III LO im. M. Konopnickiej – Wydarzenia i walki mieszkańców Kujaw i ziemi dobrzyńskiej z niemieckim okupantem

3.    Jakub Szymański, student BN w KSW – Moja rodzina w Lubieniu Kujawskim w czasie wojny i okupacji

4.    Jakub Drogowski, uczeń III LO im. M. Konopnickiej – Wkroczenie Armii czerwonej do Włocławka (opiekunka p. Bożena Piętowska – nauczycielka z III LO)

5.    Katarzyna Czerwińska i Wiktoria Michalak – uczennice Technikum Wojskowego w Zespole Szkół Akademickich przy KSW – Kujawy i Ziemia Dobrzyńska – śladami wydarzeń II wojny światowej (opiekunka Monika Jeske – nauczycielka z ZSzA).

Autorzy referatów otrzymali nagrody rzeczowe od Kujawskiej Szkoły Wyższej. Konferencja była zwieńczeniem projektu Kujawskiej Szkoły Wyższej w ramach konkursu grantowego Fundacji Anwil dla Włocławka „Ocalić od zapomnienia”, który polegał na wygłoszeniu cyklu wykładów w różnych środowiskach na temat II wojny światowej oraz wydanie publikacji dotyczących zbrodni katyńskiej oraz wydarzeniom z lat 1939-1945 na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej. Obie te publikacje ukażą się drukiem jeszcze w grudniu 2019 r.

Skip to content