Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

Dział Promocji KSW 20 paź , 2021 0 Comments

JM Rektor dr inż. Adam Rejmak dokonał podsumowania działalności uczelni w minionym roku akademickim, a także podzielił się planami na nadchodzącą przyszłość.

Krótkiego podsumowania minionego roku a także planów na ten obecny dokonał także Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego dr Zbigniew Brenda.

Po akcie immatrykulacji, przyszli studenci, złożyli uroczyste ślubowanie, a po odśpiewaniu Gaudeamus Igitur, do nowych studentów zwróciła się Przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Pani Dorota Orzelska.

Następnie wręczono medale oraz odznaczenia państwowe i resortowe.

Podczas inauguracji ogłoszono ranking jedenastu najlepszych absolwentów oraz Primus Inter Pares Kujawskiej Szkoły Wyższej w roku akademickim 2020/2021. W imieniu wyróżnionych studentów głos zabrała absolwentka kierunku pedagogika – Magdalena Dudra.

Po uroczystych wyróżnieniach głos zabrali zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP dr Joanna Borowiak, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Aneta Jędrzejewska oraz Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Sławomir Kopyść.

Po raz pierwszy w historii uczelni został odtworzony hymn KSW, którego autorem tekstu jest nasz wieloletni wykładowca dr Adam Żwirbla, a muzykę skomponował Robert Kwiatkowski.

Wykład Inauguracyjny pt. „Samorząd terytorialny w Polsce z perspektywy wyzwań ustrojowych i europejskich oraz ograniczeń finansowych” wygłosił Prezydent Miasta Włocławek dr Marek Wojtkowski.

Inaugurację zakończyło odśpiewanie Gaude Mater Polonia.

Dzień później, 17 października o godzinie 10.00 w Bazylice Katedralnej odbyła się Msza św. w intencji nowego roku akademickiego 2021/2022 w KSW we Włocławku.

Goście z Bozok University

Dział Promocji KSW 05 paź , 2021 0 Comments

W ramach podjętej współpracy pod patronatem programu ERASMUS+ gościliśmy w KSW we Włocławku przedstawicielki tureckiej uczelni Bozok University www.bozok.edu.tr. Uczelnia ta powstała w roku 2006, kształci obecnie ponad 20.000 studentów na 14 kierunkach. Panie dr Gokcen Aydin Akbuga i dr Canan Karadas wykładają przedmioty medyczne i rozwijają działalność właśnie utworzonego na ich uczelni Instytutu Zdrowia Publicznego. Turcja działa aktywnie w programie ERASMUS+ od roku 2005 jako kraj partnerski w ramach mobilności akademickiej.

Gala 15-lecia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Dział Promocji KSW 27 wrz , 2021 0 Comments

23 września 2021 r. w Centrum Kultury „Browar B.” odbyła się Gala 15-lecia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w wojwewództwie kujawsko-pomorskim. Podczas tej uroczystości Rektor KSW we Włocławku dr inż. Adam Rejmak oraz dr Ewa Podlewska Prorektor ds. nauczania i studentów PUZ we Włocławku podpisali umowy partnerskie o współpracy z PSSE. Ideą tego porozumienia są nowe możliwości w zakresie praktyk i staży studenckich kariery zawodowej dla absolwentów różnych kierunków, zwłaszcza inżynierskich.

Malta Inlingua we wrześniu

Dział Promocji KSW 15 wrz , 2021 0 Comments

Przedstawiciele KSW we Włocławku uczestniczą w tym tygodniu w intensywnym szkoleniu językowym na Malcie. Karolina Zalewska, Edyta Rozłonkowska i Adrian Jaroszewski realizują swój pobyt w renomowanej szkole INLINGUA, z którą uczelnia podjęła efektywną współpracę. To nie koniec szkoleń zagranicznych w ramach działań ERASMUS+ na ten rok – przed nami jeszcze wyjazdy na Sycylię oraz Cypr.

Edukacja Dorosłych – ERASMUS+

Dział Promocji KSW 10 wrz , 2021 0 Comments

W roku 2021 uczestnicy projektu szkolą się  na Cyprze, Sycylii oraz w  Chorwacji. Partnerem projektu jest renomowana cypryjska instytucja edukacyjna SHIPCON.

Projekt i jego realizacja oparty jest na Europejskim Planie Rozwoju KDUTW, który zakłada wzrost kompetencji kadry oraz aktywne działanie  nowoczesnego ośrodka  edukacji pozaformalnej. Poprzez udział w szkoleniach kadra podnosi swoje umiejętności językowe, zapoznaje się z nowymi technologiami w formie ICT oraz e-learning, a w kontekście nadania nowego wymiaru KDUTW szkoli się w zakresie codziennego zarządzania instytucją edukacyjną.

W załączeniu zdjęcia z pobytu ośmioosobowej grupy uczestników projektu-szkolenie English for Educators w Splicie (Chorwacja) realizowanego we wrześniu 2021.

Koordynatorem i autorem projektu z ramienia KSW we Włocławku jest Joanna Skiba.

KSW na obchodach Święta Powiatu Włocławskiego

Dział Promocji KSW 17 sie , 2021 0 Comments

Święto Powiatu w Kruszynie – nie mogło nas tam zabraknąć. Większość naszych studentów to mieszkańcy powiatu włocławskiego. Pracownicy KSW prezentowali ofertę edukacyjną naszej uczelni. Było nam również niezmiernie miło spotkać naszych absolwentów, którzy odwiedzali nasze stoisko i dzielili się z nami wspomnieniami.

Porozumienie KSW z Zespołem Szkół Kształcenia Rolniczego w kowalu

Dział Promocji KSW 25 cze , 2021 0 Comments

22 czerwca 2021 roku w KSW we Włocławku, Rektor dr inż. Adam Rejmak podpisał porozumienie z Dyrektorem Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego w Kowalu mgr Andrzejem Zdrojewskim.

Porozumienie dotyczy współpracy i koordynacji wspólnych działań do stałego podnoszenia poziomu nauczania, a także przygotowania uczniów na studia wyższe.

Szkolenie strzeleckie

Dział Promocji KSW 19 maj , 2021 0 Comments

Opiekę nad grupą sprawowali nauczyciele akademiccy Kujawskiej Szkoły Wyższej, Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie dr Krzysztof Grabowski oraz Dyrektor Centrum Systemów Bezpieczeństwa i Kształcenia Służb Mundurowych mgr Ireneusz Wieczorek. Pomimo deszczowej pogody uczestnicy szkolenia wykazali hart ducha i pełne zaangażowanie w szkolenie, co zaowocowało świetnymi wynikami w strzelaniu z pistoletu oraz broni długiej.

Dzięki współpracy z Lipnowskim Klubem Strzeleckim „VIS” szkolenie odbyło się pod okiem doświadczonych instruktorów strzelectwa, a także zaserwowano uczestnikom kiełbaskę z grilla oraz kawę i herbatę. Wszyscy biorący udział w szkoleniu otrzymali od gospodarza obiektu drobne upominki.

Dziękujemy władzom Lipnowskiego Klubu Strzeleckiego „VIS”, za wiosenny prezent i liczymy na dalsze wspólne przedsięwzięcia, które zacieśnią współpracę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porozumienie o współpracy pomiędzy KSW a firmą Budizol

Dział Promocji KSW 20 lis , 2020 0 Comments

Ideą zawartego porozumienia jest rozwijanie współpracy mającej na celu jak najlepsze przygotowanie absolwentów kierunku budownictwo do wymagań przedsiębiorców branży budowlanej. Porozumienie wiąże także strony w kwestiach m.in. konsultacji planów studiów i nowych specjalności na tym kierunku, organizację i realizację praktyk i staży studenckich, prowadzenie nowatorskich zajęć laboratoryjnych, a także wspólne przedsięwzięcia i projekty popularyzujące relacje nauki i gospodarki.

W spotkaniu uczestniczyli także inni przedstawiciele stron porozumienia – mgr inż. Bogdan Gołuchowski – nauczyciel akademicki Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku na kierunku budownictwo oraz mgr inż. Tomasz Szatkowski – Dyrektor ds. Produkcji spółki Budizol, a także rzecznik prasowy Rektora KSW mgr Monika Jabłońska.

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku

Dział Promocji KSW 20 paź , 2020 0 Comments

W sobotnie przedpołudnie, w Auli Collegium Minus im. prof. Tadeusza Reichsteina zabrzmiał Gaudeamus Igitur.  W swoim wystąpieniu Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej dr inż. Adam Rejmak podsumował działalność Uczelni w okresie 25-lecia jej istnienia oraz przedstawił główne kierunki  rozwoju na lata następne. Można je ująć w trzech głównych obszarach:

  • Uczelnia dynamiczna w dostosowywaniu się do współczesnych, stale zmieniających się uwarunkowań społeczno-gospodarczych.
  • Uczelnia nastawiona na szeroką, wielokierunkową współpracę z samorządami, otoczeniem gospodarczym i społecznym.
  • Uczelnia wzmacniająca swój potencjał naukowo-dydaktyczny m.in. w oparciu o instytuty, działalność wydawniczą i projekty UE.

Do immatrykulacji, mającej w tych warunkach symboliczny wymiar, przystąpili przedstawiciele przyszłych studentów – Patrycja Redecka – kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Wydział Nauk Społecznych i Technicznych oraz Przemysław Grusznic – kierunek Fizjoterapia, Wydział Nauk o Zdrowiu.

Wykład inauguracyjny pt. „Pandemia wywołana wirusem SARS-COV-2” wygłosił prof. dr hab. Waldemar Jędrzejczyk – wykładowca naszej Uczelni, lekarz, specjalista chirurg, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej i Onkologicznej Akademii Medycznej w Bydgoszczy z siedzibą w Toruniu, Honorowy Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i medalem Pro Gloria Medici.

Na ręce JM Rektora adresy gratulacyjne z okazji inauguracji roku akademickiego 2020/2021 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku przysłali m.in. parlamentarzyści, władze państwowe i samorządowe, przedstawiciele środowiska gospodarczego, edukacji i kultury.

Po inauguracji roku akademickiego Pani Dorota Orzelska – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego do Senatu –  otrzymała z rąk JM Rektora wyróżnienie z racji znalezienia się w gronie Najlepszych Dziesięciu Absolwentów Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2019/2020. Uroczyste wręczenie wyróżnień pozostałym Absolwentom „Złotej Dziesiątki” nastąpi w terminie późniejszym.

Dzień później, w niedzielę 19 października delegacja KSW na czele z JM Rektorem dr. inż. Adamem Rejmakiem uczestniczyła we Mszy św. w Bazylice Katedralnej, odprawianej w intencji nowego roku akademickiego 2020/2021 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku oraz w intencji śp. dr. Wojciecha Gulina – byłego Rektora naszej Uczelni.

Skip to content