Warsztaty w Laboratorium Chemicznym – woda

Dział Promocji KSW 01 lut , 2024 0 Comments

<p>31 stycznia 2024 r. w Laboratorium Chemicznym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, odbyły się kolejne warsztaty dla dorosłych mieszkańców Włocławka, w ramach programu „Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą”. Tematem spotkania była woda, jej znaczenie w środowisku, zanieczyszczenia i sposoby ochrony. Zajęcia poprowadziły: mgr Halina Bugajska i dr Maria Palińska.</p>
<p>

</p>

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

Dział Promocji KSW 23 paź , 2023 0 Comments

21 października 2023 r. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, oficjalnie rozpoczęła rok akademicki 2023/2024. Uroczysta inauguracja miała miejsce w auli Collegium Minus przy pl. Wolności 1. Na zaproszenie JM Rektora prof. dr. hab. Jerzego Garbacza przybyli parlamentarzyści z naszego regionu, władze wojewódzkie i miejskie, a także przedstawiciele wielu instytucji.

Wystąpienie inauguracyjne wygłosił JM Rektor prof. dr hab. Jerzy Garbacz. Podczas uroczystości głos zabrali m. in.: dr hab. Stanisław Kunikowski, prof. KSW – Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, założyciela uczelni; Sławomira Drabkowska-Gerstenstein – w im. Posłanki na Sejm dr Joanny Borowiak; Monika Jabłońska – Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek; Krzysztof Kukucki – Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek, Senator elekt Senatu RP; Jerzy Nowacki – Prezes Zarządu Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; Grzegorz Woźniak – Przedstawiciel studentów do Senatu KSW; Mateusz Wasilewski – WIKA Polska.

Po uroczystej immatrykulacji studentów I roku, Rektor wręczył nauczycielom akademickim dyplomy za osiągnięcia dydaktyczne i naukowe. Nagrodzeni zostali także pracownicy administracji, absolwenci z najlepszymi wynikami w nauce oraz studenci z najwyższymi średnimi ocen za miniony rok akademicki.

Szczególnie ważnym momentem uroczystości było wyróżnienie Sztandaru KSW we Włocławku Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Aktu wyróżnienia dokonał st. chor. sztab. Andrzej Ossowski – Członek Zarządu Głównego, Prezes Zarządu Rejonowego we Włocławku Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Akt nadania odczytał mjr Jerzy Chełminiak.

Wykład inauguracyjny pt. „Wolność, konieczność wyboru bezpieczeństwa międzynarodowego” wygłosił prof. dr hab. Włodzimierz Ponomariow.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny w wykonaniu Anny Niemiec-Mościckiej i Jacka Szczepańskiego.

Wizyty studyjne w ramach projektu „Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą”

Dział Promocji KSW 19 paź , 2023 0 Comments

18 października 2023 r. odbyły się wyjazdy studyjne w ramach projektu „Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Części III Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. Ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój – dofinansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Uczniowie Zespołu Szkół Akademickich przy KSW we Włocławku złożyli wizytę w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Włocławku oraz w składowisku odpadów w Machnaczu.

Wycieczka studentów do Ciechocinka

Dział Promocji KSW 24 kw. , 2023 0 Comments

W dniu 22 kwietnia studenci międzynarodowi KSW we Włocławku wybrali się na wycieczkę do Ciechocinka. Studentów przyjął Burmistrz, Pan Jarosław Jucewicz wraz z zastępcą, Panią Joanną Dryżałowską. W trakcie spotkania w ratuszu studenci zapoznali się z historią miasta oraz jego głównymi atrakcjami.

Słoneczny dzień pozwolił wszystkim na korzystanie z atrakcji kurortu: spaceru po deptakach, parkach i pod tężniami. Grupie towarzyszyła przewodniczka, która zapoznała gości z wieloma cennymi informacjami turystycznymi.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy do włocławskiego lekarza, dr Emanuela Kalejaiye, który był inicjatorem i organizatorem tego przedsięwzięcia.

Inauguracja Roku Akademickiego dla studentów zagranicznych

Dział Promocji KSW 24 mar , 2023 0 Comments

23 marca w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego dla studentów zagranicznych. Łącznie na naszej uczelni studiuje 50 osób z Filipin, Kenii, RPA, Wietnamu i Zimbabwe. Studenci uczą się na kierunku pielęgniarstwo. Zajęcia odbywają się w języku angielskim.
Podczas uroczystości głos zabrali m.in. Prorektor KSW – dr Krzysztof Gandziarski, Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego – dr hab. Stanisław Kunikowski, prof. KSW, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą – Joanna Skiba oraz przedstawiciel Euroschollars – Michael Nlume. Studenci złożyli uroczyste ślubowanie.

KSW na Włocławskich Targach Edukacyjnych

Dział Promocji KSW 24 mar , 2023 0 Comments

23 marca w w Hali OSiR odbyły się Włocławskie Targi Edukacyjne, zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku. Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Włocławek – dr Marek Wojtkowski. Wśród wielu wystawców nie mogło zabraknąć Kujawskiej Szkoły Wyższej. Na stoisku naszej uczelni prezentowana była oferta studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz podyplomowych.

Fot: Jakub Karpiński – Dzień Dobry Włocławek

„Pełna mocy i kobiecości” – lata 60-te

Dział Promocji KSW 23 sty , 2023 0 Comments

Pokaz mody, makijażu, wykłady, warsztaty fotografii, konkurs na oryginalną stylizację i muzyka The Beatles.

Obfitujący w emocje i niezapomniane wrażenia piątkowy wieczór w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku, nawiązujący do lat 60. na długo zapadnie w pamięć wszystkim uczestniczkom (Panie stanowiły przytłaczającą większość). Na gratulacje zasługują organizatorki: Patrycja Podgórska i Anna Jarębska, oraz prelegenci: Dr Adam Grudzień, Anna Jarębska, Dr Miłosz Kłobukowski, Maciej Blekicki, Wiktoria Kruszyńska, Patrycja Podgórska, Irina Lo i prowadząca spotkanie – Natalia Seklecka. Pyszny poczęstunek przygotowała restauracja Dziedziniec.  

Seniorzy na wykładzie w KSW

Dział Promocji KSW 02 gru , 2022 0 Comments

Autorem wykładu był dr Władysław Kubiak, który jest także autorem książki biograficznej poświęconej temu niestrudzonemu bojownikowi o niepodległość i przede wszystkim działaczowi oświatowemu oraz parlamentarzyście.

Jan Woźnicki urodził się w Nieszawie w 1881 r. W 1899 r. ukończył Seminarium Nauczycielskie w Siennicy, pow. Mińsk Mazowiecki i pracował w dwóch małych szkołach początkowych na Mazowszu. W 1903 r. przybył do Lubrańca, małego miasteczka na Kujawach, jako zwykły nauczyciel, który pragnął przekazać posiadaną wiedzę wszystkim tym, którzy jej łaknęli. A był to czas szczególnie ku temu niesprzyjający, bowiem nie było państwa polskiego, nad wszystkim panował duch carskiego zaborcy. W październiku 1903 r. uczestniczył w Pilaszkowie k. Łowicza w tajnym zjeździe nauczycieli ludowych z całej Kongresówki, na którym powołano Związek Nauczycieli Ludowych, od którego wywodzi się ZNP. Jan Woźnicki w późniejszych latach za zasługi na polu oświaty otrzymał godność Honorowego Członka ZNP.

Mimo młodego wieku, pełen zapału i pomysłów jak spożytkować swoją wiedzę rzucił się w wir pracy organicznej nie tylko z dziećmi, ale i z dorosłymi mieszkańcami Lubrańca i okolicznych wiosek. Z jego inicjatywy powstało w Lubrańcu koło Polskiej Macierzy Szkolnej, zorganizował strażacką orkiestrę dętą, którą sam dyrygował oraz zawiązało się amatorskie kółko teatralne. Zaskarbił sobie tym olbrzymią wdzięczność i ogromne zaufanie ludzi, z którymi się spotykał, dla których prowadził różnorodną działalność kulturalną i patriotyczną. Tak, przede wszystkim patriotyczną, bo jego najważniejszym celem życiowym było troska o naukę języka polskiego i historii Polski wśród najmłodszych, tych, którzy już od kilku pokoleń, wychowywali się bez własnego państwa, ale z silnym poczuciem polskości. Każde jego działanie, nawet to najprostsze, choćby w spektaklach amatorskiego kółka teatralnego w Lubrańcu, miało na celu, wzbudzanie patriotyzmu.

Nie była również łatwa decyzja w kandydowaniu do Sejmu w 1919 r. i rozstaniu się z Kujawami na rzecz Warszawy i rozpoczęciu parlamentarnej kariery, ale podjął ją ze świadomością, że właśnie tam, w Sejmie odrodzonego państwa polskiego, będzie mógł uczynić dla ludzi zdecydowanie więcej pozytywnego niż dotychczas. I od pierwszych dni swego posłowania, Jan Woźnicki jako poseł PSL Wyzwolenie zdobył ogromny autorytet w parlamencie do tego stopnia, że został powołany do Rady Obrony Państwa, który to organ został powołany w chwili, gdy znów ważyły się losy państwa polskiego. Przez cały okresy bycia parlamentarzystą był jednym z kilku liderów lewicy w Sejmie i Senacie. Brał aktywny udział w pracach nad Konstytucją Marcową, przeciwstawiał się Konkordatowi z Watykanem, nieustannie walczył o w pełni demokratyczną i świecką szkołę w Polsce. Był bliskim współpracownikiem J. Piłsudskiego, ale po zamachu majowym w 1926 r. ich drogi polityczne się rozeszły. Był jednym z liderów Centrolewu w Sejmie. A później został senatorem, był wicemarszałkiem Sejmu i Senatu, nieprzerwanie aż do 1935 r. Wtedy powrócił do zawodu nauczyciela i był nim do 1939 r. Warto zaznaczyć, że Jan Woźnicki przez wiele lat przyjaźnił się z Marianem Falskim, a jego córka Jadwiga była w latach 1932 – 1939 bliską współpracownicą autora słynnego Elementarza z którego korzystało wiele milionów młodych Polaków.

Już po wybuchu wojny i rozpoczęcia okupacji został przez Niemców uwięziony na Pawiaku i nawet tam prowadził wykłady dla współwięźniów, ale gdy wybuchła znów nadzieja na odbudowę Polski w nowych granicach i w nowej rzeczywistości, nie odmówił kolegom ze swojej partii SL i został posłem do Krajowej Rady Narodowej. Niestety, doczekał się tylko aktu złożenia ślubowania i zmarł 5 maja 1945 r.

Ta wspaniała droga i praca na rzecz niepodległości Polski w różnych środowiskach spowodowała, że imię Jana Woźnickiego należy zapamiętać i powtarzać przy każdej okazji, aby stawiać na wzór innym. A wszystko zaczęło się w Nieszawie z chwilą przyjścia na świat w 1881 r.,  a później rozwinęło się w Lubrańcu, z chwilą, gdy założył swoją rodzinę i podjął stałą pracę zawodową w oświacie. Jest jednak smutna konstatacja, gdyż w Nieszawie brak jest jakichkolwiek śladów pamięci o Janie Woźnickim.

Wydaje się, że choćby skromna tablica lub nazwanie ulicy Jego imieniem byłoby przypomnieniem niekwestionowanych dla polskiej oświaty zasług. W tej sprawie dr W. Kubiak już wcześniej wystąpił z taką właśnie propozycją do władz samorządowych w Lubrańcu i Związku Nauczycielstwa Polskiego i taka tablica została ufundowana na budynku szkoły podstawowej. Podobna propozycja była już też przedstawiana władzom samorządowym w Nieszawie, ale jak dotychczas brak odzewu. .

Ślubowanie kadetów Zespołu Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 r.

Dział Promocji KSW 24 lis , 2022 0 Comments

Kadeci klas wojskowych, policyjnych i pożarniczych Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku, złożyli ślubowanie. Uroczysta oprawa oraz liczne grono zaproszonych gości i rodziców, podniosła rangę wydarzenia. Uczniowie wysłuchali okolicznościowych wystąpień, m.in. Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej dra Henryka Stępnia, prof. KSW., Zbigniewa Suszyńskiego dyrektora ZSA, Moniki Jabłońskiej Zastępczyni Prezydenta Włocławka i Piotra Kowala Przewodniczącego Rady Miasta.

Przemarsz pododdziałów, złożenie meldunku, podniesienie flagi, ceremoniał ślubowania i występ Orkiestry  Zespołu Szkół Samochodowych w relacji fotograficznej. Zapraszamy.

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 w Filii KSW w Grudziądzu

Dział Promocji KSW 10 lis , 2022 0 Comments

W grudziądzkiej Filii Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławsku, 7 listopada 2022 roku, odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023, podczas której dokonano ślubowania studentów i wręczono dyplomy absolwentom rocznika 2022.
Uroczystość miała miejsce w Centrum Kształcenia Zawodowego, z którym Filia współpracuje. Tu też odbywają się wszystkie zajęcia. Uroczystego otwarcia inauguracji dokonał Dyrektor Instytutu Mechaniki Stosowanej dr inż. Piotr Bojar.
Wśród gości obecni byli: Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego dr hab. Stanisław Kunikowski, prof. KSW, Piotr Kornacki z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu, Arkadiusz Sierant – wicedyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Grudziądzu i Włodzimierz Kiełczyński – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskie Linie Kolejowe.
Wykład Inauguracyjny pt. „Metody pomiarów – jak mierzyć?” – wygłosił dr hab. inż. dr h.c. Janusz Musiał, prof. Politechniki Gdańskiej.

Skip to content