Barcelona – szkolenie w ramach projektu Trzecia Misja KDUTW

Dział Promocji KSW 24 maj , 2022 0 Comments

W dniach 2-6 maja realizowane było szkolenie 'English for Educators’, które odbywało się w hiszpańskiej Barcelonie. Szkolenie to jest częścią projektu realizowanego na uczelni w latach 2019-2022 w ramach sektora Edukacja Dorosłych ERASMUS+. W trakcie 36 miesięcy trwania tego działania uczestnicy odwiedzili Pragę, Palermo, Limassol oraz Split. Łącznie 31 osób wzięło udział w międzynarodowych szkoleniach i efektywnie podnosiło swoje kwalifikacje.

 

Juwenalia 2022 w Filii KSW w Grudziądzu

Dział Promocji KSW 17 maj , 2022 0 Comments

Studenci Instytutu Mechaniki Stosowanej z Filii w Grudziądzu KSW we Włocławku, wraz z początkiem maja celebrowali to wyjątkowe wydarzenie przy świetnej muzyce oraz igrzyskach sportowych. Nie zabrakło również skwierczącej kiełbaski z grilla.

Imprezę zapoczątkowało przekazanie Przewodniczącemu Samorządu Studenckiego klucza do bram Uczelni z rąk Dyrektora IMS dra inż. Piotra Bojara.

Punktem kulminacyjnym był tradycyjny Wielobój Inżynierski, składający się z licznych rywalizacji pomiędzy studentami I, II oraz III roku. Następnie został rozegrany turniej piłkarski pod sędziowskim okiem Dyrektora IMS. O oprawę muzyczną zadbali studenci z pasją do muzyki – Dj AdiTi i Dj EzDeejay.

Puchar Wieloboju inżynierskiego zdobyli studenci semestru VI
Puchar Turnieju Piłkarskiego zdobyli studenci semestru IV
Puchar Dyrektora IMS zdobyli studenci semestru II

Rada Samorządu Studenckiego IMS dziękuje Władzom Uczelni za wsparcie finansowe w organizacji Juwenaliów. Podziękowania płyną również do studentów za zaangażowanie i fantastyczną integrację i zabawę.

Do zobaczenia w przyszłym roku!

Szkolenie Train the Trainer ERASMUS+

Dział Promocji KSW 28 kw. , 2022 0 Comments

Hiszpańska Walencja gościła lektorów KSW we Włocławku na intensywnym programie szkoleniowym TRAIN THE TRAINER. Celem udziału w programie było udoskonalenie warsztatu pracy dydaktycznej oraz organizacyjnej, wzrost kompetencji praktycznych oraz współpraca w grupie przedstawicieli z instytucji edukacyjnych w środowisku wielokulturowym. W trakcie szkolenia obecni byli przedstawiciele uczelni oraz szkół z Turcji, Estonii, Finlandii, Chorwacji, Macedonii i Niemiec. Dodać należy, iż udział naszych przedstawicieli finansowany był przez program ERASMUS+, w którym uczelnia działa aktywnie od roku 2002.

VII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa

Dział Promocji KSW 27 kw. , 2022 0 Comments

21 kwietnia 2022 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej we Włocławku odbyła się VII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych „Aktywność naukowa i społeczno-kulturowo-sportowa studentów”, której organizatorem było Koło Naukowe Pedagogów „Persona”  (opiekun dr Urszula Kempińska), przy współpracy z Zakładem Aktywności Zawodowej we Włocławku. W konferencji wzięli udział  studenci z czterech polskich uczelni (Katedra Pracy Socjalnej UMK Toruń, SWPS Sopot, Wydział Mechaniki i Budowy Maszyn PUZ Ciechanów, Instytut Pedagogiki i Instytut Nauk o Zdrowiu KSW we Włocławku) oraz student z Department of Professional Education Kyiv National University of Construction and Architecture, a także uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu. Wykład inauguracyjny pt. „Doświadczenie relacji pedagog/nauczyciel – uczeń jako motywator do wieloobszarowej aktywności studenckiej. Obserwacje z codzienności” wygłosiła mgr Anna Nowak, pedagog z I LO w  Inowrocławiu. Swoją obecnością konferencję zaszczycili: JM Rektor KSW dr inż. Adam Rejmak, dr Anna Schulz opiekun Koła Naukowego Ekonomii PUZ w Ciechanowie, dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska, koordynator Uniwersyteckiej Poradni Profilaktyki i Pomocy SYNERGIA, adiunkt Katedry Pracy Socjalnej UMK w Toruniu (on-line), doc. dr Mykola Rudenko kierownik katedry Podstaw Edukacji z Państwowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury w Kijowie (on-line), dr inż. Mirosław Radwański Dyrektor Instytutu Logistyki i Techniki KSW we Włocławku, a także sponsorzy konferencji: mgr Katarzyna Balcer Dyrektor Fundacji „Samotna Mama”, Dyrektor Prywatnego LO dla Dorosłych we Włocławku, Andrzej Kolanowski z Przedsiębiorstwa „ANKOL” z Jądrowic, Ireneusz Paradziński z Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „DOMART” z  Lubrańca, mgr Marcin Lewandowski  Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku. Techniczną opiekę nad konferencją sprawował Jakub Kryska Kierownik Działu Informatyki KSW. Artykuły przedstawione na konferencji zostaną opublikowane w Debiutach Naukowych KSW.

KSW na I Forum Logistycznym w Bydgoszczy

Dział Promocji KSW 26 kw. , 2022 0 Comments

Spotkanie przyjęło formę ciekawych wykładów dla młodzieży. Jednym z prelegentów uczestniczących w wydarzeniu był dr inż. Piotr Bojar, Dyrektor Instytutu Mechaniki Stosowanej w Grudziądzu, Filii KSW we Włocławku. Zaproszeni goście mogli wysłuchać wykładu pt. „Bezpieczeństwo wybranej grupy uczestników ruchu drogowego”.

Forum logistyczne było również okazją do przedstawienia tegorocznym maturzystom bogatej oferty kształcenia w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku, którą zaprezentowała Anna Krzemińska, pracownik Działu Promocji KSW.

Ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Logistyków

Dział Promocji KSW 15 mar , 2022 0 Comments

Do Finału zakwalifikowało się 41 uczestników z wielu regionów Polski.

Uroczystość przebiegła w przyjaznej, serdecznej atmosferze, wśród zgromadzonych gości oraz z udziałem lokalnych mediów.

Laureaci zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami, które wręczyli:
płk dr inż. Jarosław Zelkowski, Zastępca Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz dr inż. Adam Rejmak – Rektor Kujawskiej  Szkoły Wyższej  we Włocławku

  • I miejsce zajęła Natalia Ogrodowczyk – uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku – zwolnienie z czesnego przez cały okres (7 semestrów) trwania studiów w KSW we Włocławku oraz nagroda rzeczowa w postaci tabletu;
  • II miejsce zajęła Agnieszka Bilicka – uczennica Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie – zwolnienie z czesnego przez okres 4 semestrów trwania studiów w KSW we Włocławku oraz nagroda rzeczowa w postaci tabletu;
  • III miejsce zajął Miłosz Paczkowski – uczeń Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku – zwolnienie z czesnego przez okres 2 semestrów trwania studiów w KSW we Włocławku oraz nagroda rzeczowa w postaci tabletu.

Okolicznościowe wyróżnienia otrzymali także opiekunowie laureatów.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i laureatom.

Cypr gości naszych przedstawicieli

Dział Promocji KSW 26 lis , 2021 0 Comments

W tym tygodniu Panie: Edyta Rozłonkowska, Karolina Zalewska (Dział Spraw Studenckich), Alicja Górczyńska (Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku) oraz Anna Wodrowska (studentka fizjoterapii KSW we Włocławku) biorą udział w szkoleniu Efficient and Effective Project Management, którego organizatorem jest firma SHIPCON. Projekt z sektora Edukacja Dorosłych ERASMUS+ zakłada udział w intensywnym programie szkoleniowym oraz pozwala na integrację w międzynarodowym środowisku w wielu atrakcyjnych lokalizacjach. Warto dodać, że Anna Wodrowska przeprowadziła wyjątkowe zajęcia PILATES o wschodzie słońca dla grupy uczestniczącej w projekcie.

Zajęcia terenowe studentów Filii KSW w Grudziądzu

Dział Promocji KSW 23 lis , 2021 0 Comments
Pierwsza część zajęć odbyła się na terenie zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy na ul Toruńskiej gdzie studenci mogli zobaczyć potencjał zaplecza technicznego związanego z utrzymaniem bieżącym i przygotowaniem wozów do eksploatacji. Następnie oglądali największą realizowaną dotychczas inwestycję w Bydgoszczy jaką jest budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon.
W Fordonie szczegółowo zostały omówione i zaprezentowane możliwości pętli wraz z halą przeglądową, omówiono czynności wykonywane w ramach tej zajezdni. Na zakończenie studenci odwiedzili serce zajezdni Łoskoń w Fordonie jakim jest dyspozytornia mieli okazję zobaczyć jak funkcjonuje i na czym polega nowoczesny system zarządzania zajezdnią.
 

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

Dział Promocji KSW 20 paź , 2021 0 Comments

JM Rektor dr inż. Adam Rejmak dokonał podsumowania działalności uczelni w minionym roku akademickim, a także podzielił się planami na nadchodzącą przyszłość.

Krótkiego podsumowania minionego roku a także planów na ten obecny dokonał także Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego dr Zbigniew Brenda.

Po akcie immatrykulacji, przyszli studenci, złożyli uroczyste ślubowanie, a po odśpiewaniu Gaudeamus Igitur, do nowych studentów zwróciła się Przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Pani Dorota Orzelska.

Następnie wręczono medale oraz odznaczenia państwowe i resortowe.

Podczas inauguracji ogłoszono ranking jedenastu najlepszych absolwentów oraz Primus Inter Pares Kujawskiej Szkoły Wyższej w roku akademickim 2020/2021. W imieniu wyróżnionych studentów głos zabrała absolwentka kierunku pedagogika – Magdalena Dudra.

Po uroczystych wyróżnieniach głos zabrali zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP dr Joanna Borowiak, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Aneta Jędrzejewska oraz Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Sławomir Kopyść.

Po raz pierwszy w historii uczelni został odtworzony hymn KSW, którego autorem tekstu jest nasz wieloletni wykładowca dr Adam Żwirbla, a muzykę skomponował Robert Kwiatkowski.

Wykład Inauguracyjny pt. „Samorząd terytorialny w Polsce z perspektywy wyzwań ustrojowych i europejskich oraz ograniczeń finansowych” wygłosił Prezydent Miasta Włocławek dr Marek Wojtkowski.

Inaugurację zakończyło odśpiewanie Gaude Mater Polonia.

Dzień później, 17 października o godzinie 10.00 w Bazylice Katedralnej odbyła się Msza św. w intencji nowego roku akademickiego 2021/2022 w KSW we Włocławku.

Goście z Bozok University

Dział Promocji KSW 05 paź , 2021 0 Comments

W ramach podjętej współpracy pod patronatem programu ERASMUS+ gościliśmy w KSW we Włocławku przedstawicielki tureckiej uczelni Bozok University www.bozok.edu.tr. Uczelnia ta powstała w roku 2006, kształci obecnie ponad 20.000 studentów na 14 kierunkach. Panie dr Gokcen Aydin Akbuga i dr Canan Karadas wykładają przedmioty medyczne i rozwijają działalność właśnie utworzonego na ich uczelni Instytutu Zdrowia Publicznego. Turcja działa aktywnie w programie ERASMUS+ od roku 2005 jako kraj partnerski w ramach mobilności akademickiej.

Skip to content