XV-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy KSW we Włocławku

Dział Promocji KSW 04 lip , 2024 0 Comments

14 czerwca 2024 r. w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku miało miejsce niezwykłe, bardzo ważne dla nas wydarzenie. Odbyła się uroczystość zakończenia roku akademickiego 2023/2024, która została połączona z obchodami Jubileuszu XV-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy KSW we Włocławku. Uroczystość zaszczyciło wielu ważnych, zaproszonych gości m.in. przedstawicieli urzędów, władz miejskich, sponsorów oraz KSW -w osobach JM Rektor dr Katarzyny Wienieckiej i opiekunki UTW ds. organizacyjnych – Ewy Murszewskiej, a także dr. Marka Stefańskiego – m  założyciela uniwersytetu. Nie zabrakło również przedstawicieli zaprzyjaźnionych oddziałów KDUTW wraz z Prezesem Jerzym Nowackim. Stawili się licznie członkowie naszego Stowarzyszenia. Po odśpiewaniu hymnu i powitaniu gości Prezes Lucyna Małobłocka nakreśliła 15 lat historii ruchu senioralnego. Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora powstało 12 lutego 2016 roku , jako spadkobierca i kontynuator działalności Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy WSHE, który został powołany 16 lipca 2009 roku Uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. W ciągu 15 lat nastąpił niezwykły rozwój aktywności seniorów. Realizowane były różne formy działalności w wielu kołach zainteresowań, począwszy od wykładów naukowych, wycieczek krajowych i zagranicznych po zajęcia sportowe i kulturalne oraz imprezy integracyjne. Każdy mógł realizować swoje zainteresowania i pasje. Nasze Stowarzyszenie wciąż rozwija się i zyskuje nowych członków oraz korzysta z nowych możliwości i wsparcia finansowego. Wystąpienie Pani Prezes zawierało oczywiście więcej informacji, ale trudno zamieścić je w tak krótkiej relacji. Podczas uroczystości były podziękowania dla osób, które swoją pracą przyczyniły się do sprawnego funkcjonowania Stowarzyszenia WUS, dyplomy, kwiaty i upominki oraz wiele miłych słów i życzeń. Po części oficjalnej odbył się piękny koncert w wykonaniu nauczycieli i uczniów Szkoły Muzycznej im. Czesława Niemena we Włocławku. W foyer można było podziwiać wystawę obrazów naszych artystek – Eli Pyry i Jadwigi Jaroszewskiej. Po uroczystości wszyscy goście mogli miło spędzić czas przy kawie i ciastkach, które przygotowały nasze koleżanki. Z przyjemnością wzięliśmy udział w tak pięknej i wzruszającej uroczystości. Możemy być dumni z naszych dokonań i czekamy na następne lata działalności.

Uroczystość objęli Honorowym Patronatem:
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki,
Prezydent Miasta Włocławek Krzysztof Kukucki,
Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku dr Katarzyna Wieniecka.

Walne Jubileuszowe Zebranie Sprawozdawcze Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

Dział Promocji KSW 24 cze , 2024 0 Comments

W części sprawozdawczej udział wzięło 44 członków Towarzystwa.
W pierwszej kolejności uczczono minutą ciszy pamięć zmarłych członków Towarzystwa:
– prof. dra hab. inż. arch. Witolda Czarneckiego – członka Założyciela WTN (od 1979 r.),  zmarłego w dniu 23 marca 2023 r. w wieku 95 lat;
– mgra Henryka Lewandowskiego – członka WTN od 1995 r. ,zmarłego w dniu 21 października 2023 r., w wieku 82 lat;
– dra Henryka Stępnia – członka WTN od 1990 r., zmarłego w dniu 14 stycznia 2024 r., w wieku 78 lat;
– ks. prof. dar hab. Zdzisława Pawlaka – członka WTN od 1981 r., przewodniczącego Rady Naukowej Włocławskiego Słownika Biograficznego, zmarłego w nocy z 11 na 12 czerwca 2024 r., w wieku 81 lat.

Następnie dokonano wyboru przewodniczącego i sekretarza Zebrania, którymi zostali mgr inż. Stanisław Pawlak i dr Agnieszka Galczak-Froch, po czym przyjęto prządek obrad oraz sprawozdania: Zarządu Towarzystwa z działalności WTN za rok 2023, Komisji Rewizyjnej za rok 2023 i Sądu Koleżeńskiego za rok 2023, które kolejno zatwierdzono uchwałami. Wszystkie w/w sprawozdania znajdą się w 37 tomie „Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich”, który ukaże się do końca 2024 r.

Członkowie Walnego Zebrania podjęli również uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi oraz dokonali zmian w statucie Towarzystwa.

Drugą część obrad Walnego Zebrania poświęcono uroczystościom związanym z 45-leciem utworzenia w Ciechocinku, w dniu 16 czerwca 1979 r., Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Prezes WTN prof. Stanisław Kunikowski przedstawił krótki zarys utworzenia WTN oraz najważniejsze wydarzenia w działalności Towarzystwa na przestrzeni 45 lat.

Prezes Zarządu powitał gości przybyłych na Jubileusz oraz na konferencję naukową zorganizowaną przy współpracy Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN.
W uroczystościach jubileuszowych udział wzięli:  pierwszy wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Piotr Hemmerling, z-ca prezydenta Włocławka Monika Jabłońska, przewodnicząca Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN prof. dr hab. Iwona Hofman, członkowie Prezydium Rady Towarzystw Naukowych, rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr hab. Jacek Woźny, rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku dr Katarzyna Wieniecka, dyrektor Browaru B. Lidia Piechocka-Witczak, kierownik Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Ewa Kowalewska.

Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Piotr Hemmerling dokonał aktu dekoracji odznaczeniami państwowymi, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, którymi uhonorowani zostali: mgr Arkadiusz Ciechalski – Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz dr Agnieszka Galczak-Froch – Brązowym Krzyżem Zasługi. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 maja 2024 r. Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczona została Dorota Szklarska, dyrektor Biura Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Jednocześnie, wicewojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał wręczenia honorowych odznak „Zasłużony dla Kultury Polskiej” prof. dr hab. Witoldowi Stankowskiemu oraz dr Miłoszowi Kłobukowskiemu, zaś Medalu Komisji Edukacji Narodowej ks. prof.  Lechowi Królowi. Zastępca prezydenta Włocławka Monika Jabłońska wręczyła medale Prezydenta Miasta Włocławka czterem członkom Towarzystwa: ks. prof. Lechowi Królowi, mgr Henrykowi Wasilewskiemu, mgr Arkadiuszowi Ciechalskiemu oraz prof. dr hab. Witoldowi Stankowskiemu. Prezes WTN prof. Stanisław Kunikowski wręczył natomiast, w imieniu Zarządu Towarzystwa, Dyplomy okolicznościowe z okazji Jubileuszu
45-lecia, 35-lecia, 25-lecia i 20-lecia wstąpienia poszczególnych osób w poczet członków Towarzystwa.
Z okazji Jubileuszu 20-lecia Dyplomy otrzymali: dr Tomasz Borowiak, mgr Arkadiusz Ciechalski, dr Bernardeta Iwańska-Cieślik, dr Barbara Moraczewska, mgr Andrzej Twardzik. Z okazji 25-lecia Dyplomy otrzymali: artysta-plastyk Antoni Bisaga, dr inż. Ryszard Chodynicki, dr Tomasz Dziki, mgr Rober Kacprowicz, mgr inż. Elżbieta Mostowiak, Franciszek Olkowski, mgr Iwona Palińska-Kacprowicz, prof. dr hab. Ryszard Sudziński, dr Adam Wróbel. Z okazji 35-lecia Dyplomy otrzymali: prof. dr hab. Janusz Bieniak, mgr Leszek Cieślak, prof. dr hab. Zbigniew Karpus, dr n. med. Irena Nowakowska, prof. dr hab. Witold Stankowski. W gronie członków Założycieli, którzy otrzymali Dyplom z okazji 45-lecia, znaleźli się: prof. ucz. dr hab. Jan Felicki, dr inż. Jan Kokociński, dr inż. Jan Mieczysław Kowalczyk, prof. ucz. dr hab. Szymon Kubiak, prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prof. dr hab. inż. Eugeniusz Ratajczyk, mgr inż. Marek Schab, prof. dr hab. Bogdan Wawrzyniak.

Z okazji Jubileuszu 45-lecia WTN okolicznościowe życzenia przekazali, m.in.: wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Piotr Hemmerling, rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr hab. Jacek Woźny, z-ca prezydenta Włocławka Monika Jabłońska, rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku dr Katarzyna Wieniecka, przewodnicząca Rady Towarzystwa Naukowych prof. dr hab. Iwona Hofman, prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego prof. dr hab. inż, Jerzy Błażejowski, prezes Polskiego Towarzystwa Botanicznego prof dr hab. Anna Mikuła, dyrektor Browaru B. we Włocławku Lidia Piechocka-Witczak, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznaczego oddział Kujawski we Włocławku Andrzej Tyrjan.

Obchody 45-lecia Włocławskiego Towarzystwa Naukowego połączone zostały z konferencją naukową pt. „Rola towarzystw regionalnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów” organizowaną wraz z Radą Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN w Warszawie. Konferencję poprowadziła przewodnicząca Rady Towarzystw Naukowych prof. Iwona Hofman a referaty wygłosili kolejno:

1.      prof. dr hab. Zbigniew Kruszewski, prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego – „Etos naukowy zasadą funkcjonowania regionalnych ogólnych towarzystw naukowych. Towarzystwo Naukowe Płockie”;

2.      prof. dr hab. Krzysztof  Walczak, prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk –  „Rola Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w formowaniu regionalnego środowiska naukowego”;

3.      prof. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego – „Regionalne towarzystwa naukowe integralną częścią nauki na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionów”.

Po zakończeniu konferencji dla chętnych uczestników biorących udział w konferencji zorganizowano wyjazd do Ciechocinka, miejsca w którym utworzone zostało Towarzystwo w dniu 16 czerwca 1979 r. Podczas wycieczki zwiedzano Muzeum Warzelni Soli oraz główne miejsca związane z miejscowością uzdrowiskową.

Szczegółowe sprawozdanie z obchodów 45-lecia WTN znajdzie się w 37 tomie „Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich”.

Juwenalia na Wydziale Mechanicznym w Grudziądzu

Dział Promocji KSW 12 cze , 2024 0 Comments

Studia to nie tylko ciężka praca i mnóstwo egzaminów w czasie sesji. Nieprzespane noce mogą przecież wiązać się także z dobrą zabawą. A jeśli o studenckiej zabawie mowa, nie sposób pominąć juwenaliów – największego święta żaków.

Studenci Wydziału Mechanicznego z Filiią w Grudziądzu KSW we Włocławku, wraz z początkiem czerwca celebrowali to wyjątkowe wydarzenie przy świetnej muzyce oraz igrzyskach sportowych. Nie zabrakło również skwierczącej kiełbaski z grilla.

Imprezę zapoczątkowało przekazanie Przewodniczącemu Samorządu Studenckiego klucza do bram Uczelni z rąk Rektor KSW we Włocławku – dr Katarzyny Wienieckiej oraz Dziekana Wydziału Mechanicznego w Grudziądzu – dr. inż. Piotra Bojara.

Punktem kulminacyjnym był tradycyjny Wielobój Inżynierski, składający się z licznych rywalizacji pomiędzy studentami I, II oraz III roku. Następnie został rozegrany turniej piłkarski pod sędziowskim okiem Dziekana WM. O oprawę muzyczną zadbał student z pasją do muzyki – Rafał Szeliga.

Puchar I Miejsce Wieloboju Inżynierskiego zdobyli studenci III roku
Puchar II Miejsce Wieloboju Inżynierskiego zdobyli studenci I roku
Puchar III Miejsce Wieloboju Inżynierskiego zdobyli studenci II
Puchar Turnieju Piłkarskiego zdobyli studenci I roku

W Turnieju Piłkarskim za zaangażowanie i poświęcenie Dziekan wyróżnił studentów: Szymona Comblika – studenta III roku oraz Mateusza Olszewskiego – studenta I roku

Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Mechanicznego dziękuje Władzom Uczelni za wsparcie finansowe w organizacji Juwenaliów. Podziękowania płyną również do studentów za zaangażowanie i fantastyczną integrację i zabawę.

Do zobaczenia w przyszłym roku!

Relacja z konferencji ekologicznej

Dział Promocji KSW 27 maj , 2024 0 Comments

24 maja 2024 r. Auli Collegium Minus Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku przy pl. Wolności 1 odbyła się konferencja pt. „Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą”, zorganizowana w ramach programu realizowanego przez KSW, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Zainteresowanie tematyką ekologii i ochrony środowiska było bardzo duże. W konferencji uczestniczyło 98 osób. Byli to przedstawiciele lokalnej społeczności oraz okolicznych miast i gmin. Wygłoszono bardzo ciekawe referaty. Wśród prelegentów byli: prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski – Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, dr Bernadeta Barczak – firma PLAST-MAR z Balczewa, Leszek Wasielewski – Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu, dr Anna Batorczak – Uniwersytet Warszawski, Joanna Fydryszewska – Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

Parada Schumana

Dział Promocji KSW 10 maj , 2024 0 Comments

9 maja o godz. 10.00 na Placu Wolności rozpoczęła się Parada Schumana. Jest to coroczne wydarzenie zrzeszające euroentuzjastów i zwolenników Unii Europejskiej. W przemarszu uczestniczyło 29 włocławskich szkół. W tym roku nasza uczelnia reprezentowała Włochy. Barwny korowód wyruszył spod Pomnika Żołnierza Polskiego aby dotrzeć na Stary Rynek, na którym odbywały się uroczystości. Uczestników parady przywitał Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki, który wręczył przedstawicielom jednostek oświatowych pamiątkowe dyplomy za udział w paradzie.

Jubileusz 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wielgiem

Dział Promocji KSW 29 kw. , 2024 0 Comments

W dniu 24 kwietnia br. w Wielgiem, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, odbyła się wyjątkowa uroczystość, związana z jubileuszem10-lecia działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który jest oddziałem Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.

W uroczystości udział wzięły delegacje Uniwersytetów Trzeciego Wieku: z Włocławka, Radziejowa i Dobrzynia n. Wisłą, a także wójt Gminy Wielgie Tadeusz Wiewiórski, prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego prof. Stanisław Kunikowski, prezes Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Jerzy Nowacki, Wioletta Ostrowska kierownik Działu Dydaktyki, reprezentująca Panią Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku dr Katarzynę Wieniecką.

W imieniu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej głos zabrał prof. Stanisław Kunikowski, podkreślając wyjątkową aktywność społeczności akademickiej w Wielgiem. Na ręce Pani przewodniczącej oddziału – Katarzyny Kwiecińskiej złożył serdeczne gratulacje  i przekazał okolicznościowe adresy dla całej społeczności uniwersyteckiej.

W trakcie uroczystości nadana została godność Członka Honorowego Wójtowi Gminy Wielgie Tadeuszowi Wiewiórskiemu oraz przewodniczącej oddziału Katarzynie Kwiecińskiej oraz wręczone zostały grawertony sygnowane podpisem Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku dr Katarzyny Wienieckiej.

Bioróżnorodność w mieście

Dział Promocji KSW 11 kw. , 2024 0 Comments

9 kwietnia 2024 r. odbyły się kolejne zajęcia warsztatowe w ramach projektu„Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą”, realizowanego przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Tematem warsztatów była Bioróżnorodność w mieście. Podczas spaceru obserwowaliśmy florę i faunę Włocławka. W warsztatach udział wzięli dorośli mieszkańcy miasta – przedstawiciele Włocławskiego Uniwersytetu Seniora. Warsztaty odbywały się na trasie wirtualnej ścieżki edukacyjnej Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, która przebiega wzdłuż włocławskich bulwarów. Spotkaliśmy się przy Ławeczce Marii Skłodowskiej-Curie z widokiem na naturalną dolinę rzeki nizinnej. Kolejne kroki skierowaliśmy do pomnika przyrody, którym jest liczący 20 metrów wysokości i 3,6 m w obwodzie dąb bezszypułkowy Kujawiak, znajdujący się przy ul. Stanisława Bechiego 2, na posesji należącej do Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Wróciliśmy na ścieżkę edukacyjną, doszliśmy do mostu stalowego, odwiedzając kolejne punkty trasy: ryby rzeki Wisły oraz Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 w dolinach rzek – ochrona siedlisk i gatunków.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez mgr Halinę Bugajską oraz dr Marię Palińską.

Zajęcia terenowe studentów Filii KSW w Grudziądzu

Dział Promocji KSW 26 mar , 2024 0 Comments

W sobotę 23 marca studenci Wydziału Mechanicznego KSW w Grudziądzu odbyli zajęcia terenowe. Dzięki uprzejmości MZK Grudziądz i Daimler BUSES, mieli okazję poznać najnowsze technologie autobusów hybrydowych, które obecnie są testowane w Grudziądzu. W ramach upraktycznienia przedmiotów Podstawy Eksploatacji i Pojazdy Szynowe, skorzystaliśmy z okazji aby zobaczyć jak funkcjonuje zajezdnia tramwajowa w Grudziądzu!

KSW na Włocławskich Targach Edukacyjnych

Dział Promocji KSW 08 mar , 2024 0 Comments

8 marca w Hali Mistrzów we Włocławku nasza uczelnia zaprezentowała się podczas Włocławskich Targów Edukacyjnych, zorganizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Był to drugi dzień targów, w którym uczestniczyły uczelnie wyższe, szkoły policealne i instytucje oferujące zatrudnienie. Stoisko KSW we Włocławku odwiedziło wiele osób zainteresowanych ofertą edukacyjną naszej uczelni, obejmującą studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i podyplomowe.

Warsztaty w Laboratorium Chemicznym – woda

Dział Promocji KSW 01 lut , 2024 0 Comments

<p>31 stycznia 2024 r. w Laboratorium Chemicznym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, odbyły się kolejne warsztaty dla dorosłych mieszkańców Włocławka, w ramach programu „Ekologiczne nawyki w budowaniu więzi człowieka z naturą”. Tematem spotkania była woda, jej znaczenie w środowisku, zanieczyszczenia i sposoby ochrony. Zajęcia poprowadziły: mgr Halina Bugajska i dr Maria Palińska.</p>
<p>

</p>

Skip to content