20 października 2020

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku

17 października 2020 roku Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki 2020/2021. Tegoroczna uroczystość ze względu na pandemię COVID-19 była inna niż zwykle – z transmisją online, w okrojonym składzie Senatu, bez zaproszonych Gości, wykładowców, studentów i absolwentów Uczelni.


W sobotnie przedpołudnie, w Auli Collegium Minus im. prof. Tadeusza Reichsteina zabrzmiał Gaudeamus Igitur.  W swoim wystąpieniu Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej dr inż. Adam Rejmak podsumował działalność Uczelni w okresie 25-lecia jej istnienia oraz przedstawił główne kierunki  rozwoju na lata następne. Można je ująć w trzech głównych obszarach:

  • Uczelnia dynamiczna w dostosowywaniu się do współczesnych, stale zmieniających się uwarunkowań społeczno-gospodarczych.
  • Uczelnia nastawiona na szeroką, wielokierunkową współpracę z samorządami, otoczeniem gospodarczym i społecznym.
  • Uczelnia wzmacniająca swój potencjał naukowo-dydaktyczny m.in. w oparciu o instytuty, działalność wydawniczą i projekty UE.

Do immatrykulacji, mającej w tych warunkach symboliczny wymiar, przystąpili przedstawiciele przyszłych studentów – Patrycja Redecka – kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Wydział Nauk Społecznych i Technicznych oraz Przemysław Grusznic – kierunek Fizjoterapia, Wydział Nauk o Zdrowiu.

Wykład inauguracyjny pt. „Pandemia wywołana wirusem SARS-COV-2” wygłosił prof. dr hab. Waldemar Jędrzejczyk – wykładowca naszej Uczelni, lekarz, specjalista chirurg, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej i Onkologicznej Akademii Medycznej w Bydgoszczy z siedzibą w Toruniu, Honorowy Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i medalem Pro Gloria Medici.

Na ręce JM Rektora adresy gratulacyjne z okazji inauguracji roku akademickiego 2020/2021 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku przysłali m.in. parlamentarzyści, władze państwowe i samorządowe, przedstawiciele środowiska gospodarczego, edukacji i kultury.

Po inauguracji roku akademickiego Pani Dorota Orzelska – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego do Senatu –  otrzymała z rąk JM Rektora wyróżnienie z racji znalezienia się w gronie Najlepszych Dziesięciu Absolwentów Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2019/2020. Uroczyste wręczenie wyróżnień pozostałym Absolwentom „Złotej Dziesiątki” nastąpi w terminie późniejszym.

Dzień później, w niedzielę 19 października delegacja KSW na czele z JM Rektorem dr. inż. Adamem Rejmakiem uczestniczyła we Mszy św. w Bazylice Katedralnej, odprawianej w intencji nowego roku akademickiego 2020/2021 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku oraz w intencji śp. dr. Wojciecha Gulina – byłego Rektora naszej Uczelni.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709