14 kwietnia 2015

Seminarium poświęcone Uniwersytetom Trzeciego Wieku

W dniu 31 marca 2015 r. odbyło się w Gmachu Senatu RP posiedzenie seminaryjne zorganizowane przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granicą oraz Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu.


 

[fblike]

Na osobiste zaproszenie Przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą – Senatora Andrzeja Persona – w seminarium udział wzięli dr Zdzisław Zasada – Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, prof. dr hab. Stanisław Kunikowski – Rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku oraz prof. zw. dr hab. Zygmunt Wiatrowski – Dyrektor Instytutu Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.

 

Seminarium poświęcone był zagadnieniom związanym z doświadczeniami i przyszłością polskich Uniwersytetów III Wieku na Wschodzie w kontekście obchodzonego 30 marca 2015r. pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Jubileuszu 40-lecia Uniwersytetów III Wieku w Polsce.

 

W posiedzeniu obu połączonych Komisji Senackich udział wzięli, obok przedstawicieli WTN i WSHE, reprezentanci Uniwersytetów z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii. W dyskusji głos zabrał prof. Zygmunt Wiatrowski, który podkreślił wagę podejmowanych inicjatyw przez władze państwowe na rzecz Uniwersytetu III Wieku w Polsce i za granicą. Jednocześnie dał pod rozwagę zmianę dotychczasowej nazwy „Uniwersytet III Wieku” na „Uniwersytet Wieku Senioralnego”. Zmiana ta podyktowana jest m.in. znacznym podniesieniem się średniej wieku wśród kobiet i mężczyzn oraz wyjątkowej aktywności ludzi w wieku senioralnym.

 

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: