26 kwietnia 2018

Panel dyskusyjny pt. „Rozmowa z chorym i jego rodziną o niepomyślnym rokowaniu”

Dnia 21 kwietnia 2018 r. na Wydziale Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej odbył się panel dyskusyjny pt.: ROZMOWA Z CHORYM I JEGO RODZINĄ O NIEPOMYŚLNYM ROKOWANIU. Projekt zorganizowali członkowie SKN oraz studenci II stopnia Kierunku Pielęgniarstwo KSW.


 

Wśród zaproszonych gości był Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej Pan Profesor Stanisław Kunikowski oraz Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Pan Dr Marek Zieliński. Moderatorem spotkania była studentka II roku kierunku pielęgniarstwo Pani Małgorzata Kosuda. Poruszające prezentacje oparte na doświadczeniu własnym prelegentów wywoływały emocje i prowokowały do dyskusji. Podsumowaniem panelu było wystąpienie Pan Rektora Profesora Stanisława Kunikowskiego.

Wystąpienia przygotowali:
Beata Kamińska: Kształtowanie umiejętności i wrażliwości pracownika – pielęgniarki w opiece paliatywnej.
Iwona Kaczanowska: Przygotowanie zespołu terapeutycznego do rozmowy o niepomyślnym rokowaniu z pacjentem i jego rodziną – udział pielęgniarki.
Beata Sobieszczyk: Rola pielęgniarki w przygotowaniu dziecka i jego najbliższych do rozmowy o niepomyślnym rokowaniu.
Monika Płoska: Komunikacja z chorym o niepomyślnym rokowaniu.
Robert Foss: Rozmowa z chorym u kresu jego życia.
Basia Nowak: Przekazywanie trudnych informacji – ludzkie oblicze prawdy.
Anna Wojciechowska: Pomoc u kresu życia.
Ewelina Marcinkowska – Foss: Choroba nieuleczalna – jedna z najtrudniejszych sytuacji w życiu człowieka.

 

Specjalne podziękowanie składamy Panu Mateuszowi Pargólskiemu, studentowi kierunku pielęgniarstwo za sesję zdjęciową.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: