9 kwietnia 2019

„Granice uporczywej terapii” – panel dyskusyjny

Dnia 6 kwietnia 2019 r. na Wydziale Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku odbyła się II edycja panelu dyskusyjnego pt.: „Granice uporczywej terapii”. Projekt zorganizowali członkowie Studenckiego Koła Naukowego wraz z opiekunem dr Beatą Małecką oraz studenci II stopnia Kierunku Pielęgniarstwo KSW. Wśród zaproszonych gości był Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku prof. nzw. dr hab. Stanisław Kunikowski oraz Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr Marek Zieliński. Moderatorem spotkania była studentka I roku kierunku pielęgniarstwo Aleksandra Kwiatkowska. Prezentacje były niezmiernie ciekawe i budziły żywe zainteresowanie uwieńczone dyskusją.


Wystąpienia przygotowali:

Anna Smolińska: Terapia daremna w teorii i praktyce.

Iwona Kaczanowska:  Granice uporczywej terapii – dylematy etyczne i poczucie  odpowiedzialności w pracy pielęgniarki.

Aneta Filipiak-Nowaczyk: Uporczywa terapia. Kiedy leczenie staje się uporczywą terapią, kiedy należy je przerwać, czy mamy do tego prawo.

Monika Płoska: Dylematy etyczne u kresu życia w Opiece Paliatywnej.

Beata Sobieszczyk: Zasady etycznego postępowania w perinatalnej opiece paliatywnej.

Barbara Nowak:  Ból i cierpienie, a godność i prawa dziecka chorego w aspekcie  uporczywej terapii.  

Specjalne podziękowanie składamy  Panu Robertowi Słupskiemu, studentowi II roku Kierunku Pielęgniarstwo za sesję zdjęciową.  

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: