12 października 2015

10 października Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławkuk uroczyście zainaugurowała rok akademicki

W dniu 10 października 2015 roku Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki 2015/2016. Uroczystość odbyła się w roku Jubileuszu 20-lecia włocławskiej uczelni.  Na wniosek Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku Minister Edukacji Narodowej decyzją z dnia 13 lipca 2015 roku, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, przyznał  MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ Pani dr Urszuli Kempińskiej i Pani dr Joannie Majczak. Na wniosek Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego  decyzją z dnia  15 kwietnia 2015 roku,


[fblike]

przyznał odznaki honorowe ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ Pani mgr Joannie Skibie i Panu mgr Andrzejowi Twardzikowi. Medale i odznaki wręczała Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pani Elżbieta Rusielewicz.
Senat Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku na posiedzeniu w dniu 24 września 2015 roku w dowód godnych upamiętnienia zasług położonych w budowaniu pozycji Uczelni na rynku edukacyjnym Włocławka i regionu oraz za wieloletnią współpracę przyznał Zakładowi Karnemu we Włocławku Medal za Zasługi dla Rozwoju WSHE. Medal z rąk Rektora odebrał Dyrektor Zakładu Karnego we Włocławku por. Grzegorz Kobielski.
Senat Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku na posiedzeniu w dniu 24 września 2015 roku za wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych na rzecz społeczności akademickiej Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego  z siedzibą w Grudziądzu przyznał Robertowi Malinowskiemu Prezydentowi Miasta Grudziądza Medal za Zasługi dla Rozwoju WSHE.
Senat Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku na posiedzeniu w dniu 24 września 2015 roku za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju naukowego  i organizacyjnego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku a także patronowanie inicjatywom podejmowanym przez społeczność akademicką Uczelni służącym mieszkańcom Włocławka oraz regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej przyznał dr. Markowi Wojtkowskiemu Prezydentowi Miasta Włocławek Medal za Zasługi dla Rozwoju WSHE.
Senat Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku na posiedzeniu w dniu 24 września 2015 roku za dwudziestoletnią, nieprzerwaną działalność edukacyjną, organizacyjną, dydaktyczną i naukową służącą środowisku akademickiemu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku przyznał dr. Ireneuszowi Pyrzykowi, prof. nadzw. KSW Medal za Zasługi dla Rozwoju WSHE.
Senat Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku na posiedzeniu w dniu 24 września br. za wieloletnią działalność dydaktyczną i naukową na rzecz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku przyznał dr. hab. Piotrowi Rączce, prof. KSW Medal za Zasługi dla Rozwoju WSHE.
Podczas uroczystej inauguracji wyróżnienia za działalność naukowo-dydaktyczną i organizacyjną w roku akademickim 2014/2015 z rąk Rektora, na wniosek Dziekanów, otrzymali następujący pracownicy naukowo-dydaktyczni: Pani dr Joanna Borowiak, Pani dr Joanna Majczak i Pan dr Jan Piątkowski. JM Rektor wyróżnił również pracowników administracyjnych naszej Uczelni: Panią mgr Katarzynę Brudzińską, Panią mgr Katarzynę Gradzik, Panią mgr Annę Jóźwiak, Panią mgr Monikę Jabłońską, Panią mgr Edytę Rozłonkowską, Panią mgr Beatę Sobczuk, Pani mgr Ewę Stepnowską, Panią mgr Joannę Szulerecką i Pana Mariusza Pawlaka.    

Z okazji Jubileuszu 70. Urodzin wraz z podziękowaniem za wieloletnią współpracę oraz wkład w rozwój Uczelni JM Rektor złożył podziękowania wraz z okolicznościową jubileuszową publikacją ks. prof. dr. hab. Marianowi Włosińskiemu.    

Podczas inauguracji został ogłoszony ranking Najlepszych Absolwentów WSHE w roku akademickim 2014/2015. W gronie tym znaleźli się:

 1. Ireneusz Wieczorek – Wydział Nauk Pedagogicznych, Pedagogika, studia niestacjonarne II stopnia, średnia ocen 5,0; promotor – dr Ireneusz Pyrzyk, prof. nadzw. KSW
 2. Mariola Fabiszewska – Wydział Nauk o Zdrowiu, Pielęgniarstwo, studia niestacjonarne II stopnia, średnia ocen 4,94; promotor – dr Leokadia Rezmerska,
 3. Agnieszka Gruszczyńska – Wydział Nauk Społecznych i Technicznych, Ekonomia, studia niestacjonarne I stopnia, średnia ocen 4,93; promotor – dr Michał Pietraszewski.
 4. Anna Kwiatkowska – Wydział Nauk Pedagogicznych, Praca Socjalna, studia niestacjonarne I stopnia, średnia ocen 4,93; promotor – dr Urszula Kempińska
 5. Barbara Różańska – Wydział Nauk Pedagogicznych, Pedagogika, studia niestacjonarne I stopnia, średnia ocen 4,91;  promotor – dr Tomasz Borowiak
 6. Katarzyna Kochanowicz – Wydział Nauk o Zdrowiu, Pielęgniarstwo, studia niestacjonarne I stopnia, średnia ocen 4,89;  promotor – dr Dorota Kochman
 7. Grzegorz Ciechanowski – Wydział Nauk Społecznych i Technicznych, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, studia niestacjonarne I stopnia, średnia ocen 4,83; promotor – dr Zdzisław Zasada
 8. Przemysław Duchewicz – Wydział Nauk Technicznych, Budownictwo, studia niestacjonarne I stopnia, średnia ocen 4,81; promotor – dr inż. Krzysztof Pawłowski
 9. Małgorzata Strzałkowska – Wydział Nauk Społecznych i Technicznych, Administracja, studia niestacjonarne I stopnia, średnia ocen 4,78; promotor – dr Maciej Lubiszewski
 10. Mirosław Pakowski – Zamiejscowy Wydział Mechaniczny w Grudziądzu, Inżynieria Techniczno-Informatyczna, studia niestacjonarne I stopnia, średnia ocen 4,77; promotor – dr inż. Michał Sójka

Wyróżnienia Primus Inter Pares w roku akademickim 2014/2015 otrzymali:

 • Waldemar Przybyszewski – kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy, średnia 5,0
 • Sławomir Baranowski – kierunek bezpieczeństwo narodowe, średnia 4,95
 • Joanna Zawitowska – kierunek pedagogika studia II stopnia – średnia 4,90
 • Zbigniew Wasielak – kierunek transport – średnia 4,89
 • Renata Winnicka – kierunek  pielęgniarstwo studia II stopnia – średnia 4,86
 • Kinga Ginczelewska – kierunek ekonomia – średnia 4,84
 • Paulina Grubecka – kierunek  pedagogika studia I stopnia – średnia 4,84
 • Joanna Jeżewska – kierunek pedagogika studia II stopnia NP – średnia 4,83
 • Anna Dzioba – kierunek logistyka – średnia 4,82
 • Aleksandra Dalasińska – kierunek fizjoterapia – średnia 4,80
 • Aleksandra Ręklewska – kierunek administracja –średnia 4,80
 • Monika Błaszczęć – kierunek budownictwo – średnia 4,71

Wykład inauguracyjny pt. „Polityka a sport” wygłosił Senator Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Person. Oprawę muzyczną zapewnił Chór Reprezentacyjny Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod kierownictwem Pana Pawła Szkopa. Po zakończeniu części oficjalnej inauguracji nowego roku akademickiego odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu ww. Chóru.
Dzień później, w niedzielę 11 października Senat, wykładowcy i studenci zebrali się na Mszy św. w Bazylice Katedralnej. Msza św. odprawiana była w intencji naszej Uczelni w związku z inauguracją nowego roku akademickiego 2015/2016.

 

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: