Fundusze europejskie w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Dział Promocji KSW 20 sty , 2021 0 Comments

Instytut Komercjalizacji Nauki wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników Uczelni oraz studentów poniżej zamieszcza informacje Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Bydgoszczy w sprawie przedsięwzięć promujących procesy aplikowania o fundusze europejskie.

IKN czynnie włączył się w proces zdobywania nowej wiedzy na temat pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na działalność naukowo – badawczą oraz na projekty zwiększające konkurencyjność naszej Uczelni.

Dr Tadeusz Trocikowski
Instytut Komercjalizacji Nauki

 

Informacja nr 1

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na bezpłatne webinarium pt. „Innowacje dla przedsiębiorczych”, podczas którego zostaną przedstawione podstawowe informacje dotyczące rozwinięcia działalności z zakresu badań, rozwoju i innowacji.

Termin webinarium: 27 stycznia 2021 r. godz. 10.00-11.00

Rekrutacja odbywać się będzie poprzez formularz zgłoszeniowy lub mailowo na adres ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku:

http://mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=276

 

Informacja nr 2

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na bezpłatne webinarium pt. „Praktyczne wskazówki i sposób poruszania się po systemie SL”, podczas którego zostaną przedstawione praktyczne instrukcje nt. przygotowywania zapytań ofertowych i wypełniania przygotowanych wniosków o płatność.

Termin webinarium: 1 lutego 2021 r. godz. 10.00-12.00

Rekrutacja odbywać się będzie mailowo na adres ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku:

http://mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=274

 

Informacja nr 3

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na bezpłatne webinarium pt. „Obowiązki i zasady działań informacyjno-promocyjnych w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich”, podczas którego zostaną przedstawione informacje jak poprawnie promować i informować o unijnym dofinansowaniu.

Termin webinarium: 4 lutego 2021 r. godz. 10.00-11.00

Rekrutacja odbywać się będzie mailowo na adres ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl

 

ERASMUS+ rozpoczynamy nabór

Dział Promocji KSW 11 sty , 2021 0 Comments

Zapraszamy wszystkich wykładowców naszej uczelni oraz pracowników administracyjnych do wzięcia udziału w tegorocznym projekcie Mobilności Akademickiej ERASMUS+. W roku akademickim 2020/2021 mają Państwo możliwość uczestniczyć w zagranicznych kursach szkoleniowych. Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną i organizację podróży proponujemy 5-dniowe kursy języka angielskiego na Malcie w renomowanej szkole ETI Malta www.etimalta.com.

Grant na 7-dniowy pobyt (kurs+podróż) wynosi 1235 euro na osobę.

Przed wyjazdem konieczne jest uzyskanie negatywnego wyniku testu PCR (koszt 550 zł – do opłacenia z grantu).

Kurs Fluency and Language Development for Educational Staff dostępny jest w terminach:

22-26 marca, 5-9 kwietnia, 19-23 kwietnia, 3-7 maja, 31 maja-4 czerwca, 14-18 czerwca, 5-9 lipca

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie FORMULARZA zgłoszeniowego i przesłanie mailem na adres Uczelnianego Koordynatora ERASMUS+ Joanny Skiby (international@ksw.wloclawek.pl) do 15 lutego.

Międzynarodowe seminarium naukowe „Szkolnictwo wyższe w dobie pandemii COVID-19″

Dział Promocji KSW 04 sty , 2021 0 Comments

Ze strony Kujawskiej Szkoły Wyższej uczestniczyli: JM Rektor – dr inż. Adam Rejmak oraz dr Tadeusz Trocikowski – dyrektor Instytutu Komercjalizacji Nauki.

Na uwagę zasługuje wystąpienie prof. Giorgi Khubua, gruzińskiego profesora pracującego na Uniwersytecie Steinbais w Berlinie, który omówił:  sytuację w szkolnictwie wyższym jaka powstała po ogłoszeniu pandemii, strategie rozwoju szkolnictwa wyższego po pandemii oraz potrzebę integracji uniwersytetów w ramach międzynarodowej przestrzeni edukacyjnej. Podkreślił, że uczelnie powinny nie tylko reagować na trudności spowodowane przez pandemię, ale także nie powinny pozostawać w stanie biernego oczekiwania, ale wykazywać inicjatywę i zapewniać kształcenie specjalistów zgodnie z potrzebami rynku pracy. 

Prof. Oleg Novomlinets z Czernigowskiego Uniwersytetu Narodowego, Czernigow na Ukrainie, mówił o problemach i perspektywach edukacji on-line w warunkach pandemii na ukraińskich uczelniach, osobliwościach korzystania z platform internetowych, skupił się również na trudnościach w zdalnej ocenie studentów, ćwiczeniach laboratoryjnych i praktycznych.

Prof. Żaneta Simanavichaine, z Micolas Romeris University, dyrektor Laboratorium Zrównoważonych Innowacji w Wilnie na Litwie przedstawiła referat nt. „Specyfika nauczania na litewskich uczelniach w okresie pandemii”;

Prof. Stanislava Kovacova, Wydział Zarządzania Zasobami i Wykorzystania Przyrody, Uniwersytet Leśny w Sofii – Bułgaria,  wystąpiła z referatem nt. „COVID-19 – a podejścia do nauczania w bułgarskim szkolnictwie wyższym – szanse i wyzwania”

Prof. Olga Rudenko, doktor administracji publicznej, Politechnika Czernigowska, Czernigow, Ukraina  – wystąpienie nt. „Szkolnictwo wyższe na Ukrainie – zarządzanie w pandemii”

Prof. Zurab Lomtatidze, prezes Abchaskiej Akademii Nauk, przedstawił raport Sokhumi State University – „Nauczanie na odległość zajęć laboratoryjnych w warunkach pandemii w szkolnictwie wyższym”.

Prezentację nt. „Innowacyjny model kształcenia studentów na kierunku fizjoterapia w zakresie rehabilitacji chorych po chorobie COVID-19” przedstawił dr Tadeusz Trocikowski. W wystąpieniu przedstawiono kwestie udziału studentów i pracowników naukowych (Instytut Nauk o Zdrowiu) w projektach badawczo-rozwojowych.

W wyniku dyskusji – debaty zidentyfikowano szereg ważnych zaleceń, takich jak wprowadzenie zaawansowanego nauczania na odległość, innowacyjnych form i podejść do zdalnego nauczania na poziomie wyższym, adaptacji innowacyjnych metod w nauczaniu na odległość, dzielenia się najlepszymi praktykami wiodących światowych uczelni itp. Na koniec wyrażono opinie na temat form przyszłej współpracy i inicjowania wspólnych projektów.

Zgodnie z wynikami prac przygotowano projekt rezolucji  „Szkolnictwo wyższe w warunkach pandemii COVID-19”, która zostanie opublikowana w najbliższym czasie.

Instytut Komercjalizacji Nauki

Internacjonalizacja działalności naszej uczelni

Dział Promocji KSW 22 gru , 2020 0 Comments

Obrady szanownego gremium odbędą się 29 grudnia w godzinach 13.00–15.00 (Tbilisi). Ze strony Kujawskiej Szkoły Wyższej udział wezmą; JM Rektor – dr inż. Adam Rejmak oraz dr Tadeusz Trocikowski – dyrektor Instytutu Komercjalizacji Nauki. 

Jesteśmy przekonani, iż podjęcie tak palącego problemu o zasięgu światowym przez naszą uczelnię przyczyni się do pozyskania nowej wiedzy w zakresie walki z wirusem.

Już dzisiaj wiadomo, że w przyszłym roku liderem kolejnej edycji seminarium będzie Kujawska Szkoła Wyższa.

Instytut Komercjalizacji Nauki
Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Program seminarium:

Round Table Program
On the theme of:
“Higher Education Under COVID-19 Corona virus  Pandemic”

 

Date: 29 December 2020  
Event time: 13.00 -15.00 (Tbilisi time)   
Event format: online on the Zoom platform
Round Table Organizer:  Sokhumi State University

Moderator: Larisa Takalandze, Professor, Speaker of Representative Board, Sokhumi State University  

Opening of  the Round Table:  12.45  (Tbilisi time) 
Welcome Speech: 13.00 -13.20   
Reports of participants: 13.20 – 14.20 
Discussion/Debates: 14.20  – 14.50 
Summing up: 14.50 – 15.00 

 

Welcome Speech:

1.       Zurab Khonelidze – Professor, Rector of Sokhumi  State University  
2.       Eldar Guliev –  Professor, Rector of  Azerbaijan Cooperation University  (Azerbaijan) 
3.       Adam Rejmak, Doctor of Science, Engineer, Rector, Cuiavian  University in Włocławek  (Poland);
4.       Giorgi Khubua – Doctor of Law, President and Professor of Steinbei University  (Germany); 
5.       Oleg Novomlynets – Doctor of Technical Sciences, Professor, Rector of Chernihiv Polytechnic National University (Ukraine)

 

Speakers:

1.     An Innovative Model of Education of Students in the Field of Physiotherapy in the Scope of Rehabilitation of Patients after COVID-19 Disease.
Tadeusz Trocikowski, Doctor of Management Sciences, Director of the Institute of Commercialization of Science, Cuiavian University in Włocławek (Poland)

2.     Training of Socionomic Professions Specialists in the Conditions of Distance Learning Emergence Implementation  Andrii  Harry Shevtsov, Corresponding Member of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Doctor in Special Education Sciences, Professor at the National Pedagogical Dragomanov University (Kiev, Ukraine;)

3.     Peculiarities of Teaching Methods in Lithuanian Higher Education Institutions During the Pandemic Period Žaneta Simanavičienė,  Professor Habil., Dr., The Head of Lab. Sustanable Inovations Micolas Romeris University (Vilnius Lithviana) 

4.     COVID-19 and Teaching Approaches at the Bulgarian Higher Education Institutions – Opportunites and Challenges Stanislava Kovacheva, Associate Prof.essor, PhD, Eng. Department of Economics and Management of Natural Resources FBM, University of Forestry ( Sofia, Bulgary)

5.     Distance Education of Initial Special Education Teachers: International Experience  Nataliia Nykonenko, PhD in Pedagogical  Sciences, Associate  Professor, postdoctoral student at the National Pedagogical Drahomanov University (Kiev, Ukraine); 

6.     Higher Education in Ukraine During the Pandemic: Problems and Perspectives   Olha Rudenko, Doctor of Science in Public Administration, Professor of the Department of Public Administration and Menegment of Organizations, Chernihiv Polytechnic National University 

7.     Marketing Provision of Realization of Entrepreneurship Potential Olga Gonchar Professor of the Department of Enterprise Economics and Entrepreneurship, Khmelnitsky National University (Khmelnitsky Ukraine);

8.     Laboratory Classes in High Schools During Distance Learning in Pandemic Conditions Zurab Lomtatidze, Professor, Chair of Georgia’s Society for Microbiology, Sokhumi State University  (Georgia)

 

Discussion of Reports.  Discussion/Debates

Summing up – Adoption of the Draft Resolution of the Round Table. Closing  Meeting  – 15.00 (Tbilisi time)   

 

Konferencja naukowa – II wojna światowa rozpoczęła się 80. lat temu w Polsce

Dział Promocji KSW 17 gru , 2019 0 Comments

1.     Aleksandra Betlińska, studentka kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KSW – Wojna i okupacja na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej w latach 1939-1945

2.    Emilia Jabłońska, uczennica III LO im. M. Konopnickiej – Wydarzenia i walki mieszkańców Kujaw i ziemi dobrzyńskiej z niemieckim okupantem

3.    Jakub Szymański, student BN w KSW – Moja rodzina w Lubieniu Kujawskim w czasie wojny i okupacji

4.    Jakub Drogowski, uczeń III LO im. M. Konopnickiej – Wkroczenie Armii czerwonej do Włocławka (opiekunka p. Bożena Piętowska – nauczycielka z III LO)

5.    Katarzyna Czerwińska i Wiktoria Michalak – uczennice Technikum Wojskowego w Zespole Szkół Akademickich przy KSW – Kujawy i Ziemia Dobrzyńska – śladami wydarzeń II wojny światowej (opiekunka Monika Jeske – nauczycielka z ZSzA).

Autorzy referatów otrzymali nagrody rzeczowe od Kujawskiej Szkoły Wyższej. Konferencja była zwieńczeniem projektu Kujawskiej Szkoły Wyższej w ramach konkursu grantowego Fundacji Anwil dla Włocławka „Ocalić od zapomnienia”, który polegał na wygłoszeniu cyklu wykładów w różnych środowiskach na temat II wojny światowej oraz wydanie publikacji dotyczących zbrodni katyńskiej oraz wydarzeniom z lat 1939-1945 na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej. Obie te publikacje ukażą się drukiem jeszcze w grudniu 2019 r.

Ukazała się książka pod redakcją dr Renaty Brzezińskiej pt Senior w świecie pasji i zainteresowań

Dział Promocji KSW 10 cze , 2019 0 Comments

Część druga publikacji skupia materiały napisane przez teoretyków i praktyków i ma zdecydowanie wymiar praktyczny. Odnosi się bowiem do konkretnych form i przejawów pasji i zainteresowań seniorów podkreślając ich znaczenie w aktywizacji ludzi starszych.

   Część trzecia książki napisana jest przez samych seniorów, rekrutujących się z różnych uniwersytetów trzeciego wieku w województwie kujawsko-pomorskim. Zawiera ich refleksje autorskie związane z rozwojem własnych pasji i zainteresowań, udokumentowane wierszami i fotografiami. Stanowi część niezwykle ciekawą i nacechowaną pozytywnymi refleksjami seniorów, gdyż skupia się na przełamywaniu stereotypów dotyczących ludzi starszych, ukazując  ten okres w życiu człowieka jako równie, a nawet bardziej,  aktywny i twórczy.

 

II Kujawsko –Pomorskie Forum Senioralne

Dział Promocji KSW 10 cze , 2019 0 Comments

Dr Renata Brzezińska podczas Forum wygłosiła referat programowy pt Aktywność seniorów w aspekcie organizacji i działalności uniwersytetów trzeciego wieku w województwie kujawsko-pomorskim.   W referacie przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych podczas I Kujawsko- Pomorskiego Forum oraz postulaty dotyczące sytuacji UTW w województwie. Odniesiono się także do współpracy uniwersytetów z samorządami.

  Dr Brzezińska przeprowadziła także badania ankietowe  wśród uczestników Forum dotyczące problematyki dialogu międzypokoleniowego, do którego nawiązuje Deklaracja podpisana na II Forum.

Międzynarodowa konferencja The NATO Science for Peace and Security

Dział Promocji KSW 26 lis , 2018 0 Comments

Tematyka dotyczyła możliwości kooperacji w ramach badań prowadzonych na rzecz poszerzenia obszarów pokoju i bezpieczeństwa. W trakcie warsztatów poruszano tematykę związana z praktycznym wykorzystaniem współczesnych technologii realizowanych dla celów militarnych w obszarach pozamilitarnych. KSW we Włocławku reprezentowana była przez dr. Krzysztofa A. Grabowskiego.

Konferencja „Uczelnia na miarę potrzeb”

Dział Promocji KSW 26 lis , 2018 0 Comments

Ponadto w dyskusjach podejmowano tematykę dotyczącą reklamy uczelni, wykorzystania nowoczesnych metod komunikowania się w procesie pozyskiwania studentów, zabezpieczania wrażliwych danych, a także problemy współczesnego szkolnictwa. Na konferencji KSW we Włocławku reprezentowana była przez dr K. A. Grabowskiego.

Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa, Public Managemet 2018

Dział Promocji KSW 19 lis , 2018 0 Comments

Organizatorem wydarzenia była Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie. W konferencji udział wzięło 28 ośrodków naukowych w tym 10 zagranicznych. Kujawska Szkoła Wyższa była reprezentowana przez dr. Krzysztofa A. Grabowskiego, Dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie KSW we Włocławku. Tematyka rozważań dotyczyła aspektów związanych z szeroko pojmowanym bezpieczeństwem (uzbrojenie, łączność, logistyka, media itd.). Temat wystąpienia przedstawiciela KSW we Włocławku dotyczył roli mediów w procesach związanych z bezpieczeństwem państwa.

Skip to content