Zaświadczenia ukończenia „Kursu e-learningowego świadomości wielokulturowej” już dostępne on-line

Dział Promocji KSW 20 mar , 2017 0 Comments

Dokument jest podpisany (faksymile) przez Rektora KSW prof. dr. hab. Stanisława Kunikowskiego oraz Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych KSW – dr. Henryka Stępnia, prof. KSW. Ważnym elementem dokumentu jest indywidulany kod QR, nadawany automatycznie przez LMS ILIAS, stanowiący, że podrobienie zaświadczenia nie jest możliwe. Nowa funkcjonalność platformy LMS ILIAS jest ważnym elementem wdrażania koncepcji e-learningu, realizowanej w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie i Obronności Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych. Kurs jest obecnie dostępny dla studentów pierwszego roku studiów niestacjonarnych na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych, pierwszego i drugiego roku studiów niestacjonarnych na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Wydziale Zamiejscowym w Nowym Targu oraz studentów pierwszego i drugiego stopnia kierunku pedagogika, którzy mają do zaliczenia przedmiot „Strategia bezpieczeństwa”. Umożliwienie dostępu studentom było możliwe, po wcześniejszej weryfikacji ich adresów mailowych, co wynikało z procedur cyberbezpieczeństwa związanych z platformą LMS ILIAS. Pierwszą osobą, która ukończyła kurs i uzyskała zaświadczenie jest p. Anna Sejdowska, studentka pierwszego roku studiów niestacjonarnych na kierunku pedagogika. Gratulacje!

KSW w elitarnym gronie użytkowników platformy LMS ILIAS

Dział Promocji KSW 24 lis , 2016 0 Comments

Tym samym Kujawska Szkoła Wyższa znalazła się w elitarnym gronie instytucji oraz organizacji, w których LMS ILIAS jest akredytacją dotyczącą bezpieczeństwa eksploatacji. W trakcie spotkania, wykładowcy Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych, zostali zapoznani z możliwościami platformy oraz zasadami opracowywania materiałów w formule e-learningowej. Ponadto, w trakcie spotkania, zainaugurowana została strona internetowa Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie i Obronności: www.inobio.e-ksw.wloclawek.pl na której dostępne są m.in. informacje o istocie e-learningu oraz możliwościach LMS ILIAS. Wzmocnieniu przekazu służyć mają konta Instytutu na portalach społecznościowych: Facebooku, Twitterze oraz Instagramie. Platforma LMS ILIAS ma wstępnie służyć potrzebom dydaktycznym Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych oraz Wydziału Zamiejscowego w Nowym Targu. Docelowo, możliwe jest wykorzystanie jej na potrzeby Uczelni, w tym w ramach współpracy międzynarodowej dot. formuły „dwóch dyplomów” oraz działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu społeczności lokalnej oraz na potrzeby klas mundurowych i przygotowywania specjalistów z dziedziny obrony terytorialnej.

Skip to content