Międzynarodowe seminarium naukowe „Szkolnictwo wyższe w dobie pandemii COVID-19″

4 stycznia 2021

29 grudnia 2020 r. W Suchumskim Uniwersytecie Państwowym w Tbilisi (www.sou.edu.ge) z udziałem partnerów zagranicznych z Litwy, Niemiec, Polski, Bułgarii, Ukrainy, Azerbejdżanu i Gruzji odbyło się seminarium naukowe na temat: „Szkolnictwo wyższe w dobie pandemii COVID-19”.


Ze strony Kujawskiej Szkoły Wyższej uczestniczyli: JM Rektor – dr inż. Adam Rejmak oraz dr Tadeusz Trocikowski – dyrektor Instytutu Komercjalizacji Nauki.

Na uwagę zasługuje wystąpienie prof. Giorgi Khubua, gruzińskiego profesora pracującego na Uniwersytecie Steinbais w Berlinie, który omówił:  sytuację w szkolnictwie wyższym jaka powstała po ogłoszeniu pandemii, strategie rozwoju szkolnictwa wyższego po pandemii oraz potrzebę integracji uniwersytetów w ramach międzynarodowej przestrzeni edukacyjnej. Podkreślił, że uczelnie powinny nie tylko reagować na trudności spowodowane przez pandemię, ale także nie powinny pozostawać w stanie biernego oczekiwania, ale wykazywać inicjatywę i zapewniać kształcenie specjalistów zgodnie z potrzebami rynku pracy. 

Prof. Oleg Novomlinets z Czernigowskiego Uniwersytetu Narodowego, Czernigow na Ukrainie, mówił o problemach i perspektywach edukacji on-line w warunkach pandemii na ukraińskich uczelniach, osobliwościach korzystania z platform internetowych, skupił się również na trudnościach w zdalnej ocenie studentów, ćwiczeniach laboratoryjnych i praktycznych.

Prof. Żaneta Simanavichaine, z Micolas Romeris University, dyrektor Laboratorium Zrównoważonych Innowacji w Wilnie na Litwie przedstawiła referat nt. „Specyfika nauczania na litewskich uczelniach w okresie pandemii”;

Prof. Stanislava Kovacova, Wydział Zarządzania Zasobami i Wykorzystania Przyrody, Uniwersytet Leśny w Sofii – Bułgaria,  wystąpiła z referatem nt. „COVID-19 – a podejścia do nauczania w bułgarskim szkolnictwie wyższym – szanse i wyzwania”

Prof. Olga Rudenko, doktor administracji publicznej, Politechnika Czernigowska, Czernigow, Ukraina  – wystąpienie nt. „Szkolnictwo wyższe na Ukrainie – zarządzanie w pandemii”

Prof. Zurab Lomtatidze, prezes Abchaskiej Akademii Nauk, przedstawił raport Sokhumi State University – „Nauczanie na odległość zajęć laboratoryjnych w warunkach pandemii w szkolnictwie wyższym”.

Prezentację nt. „Innowacyjny model kształcenia studentów na kierunku fizjoterapia w zakresie rehabilitacji chorych po chorobie COVID-19” przedstawił dr Tadeusz Trocikowski. W wystąpieniu przedstawiono kwestie udziału studentów i pracowników naukowych (Instytut Nauk o Zdrowiu) w projektach badawczo-rozwojowych.

W wyniku dyskusji – debaty zidentyfikowano szereg ważnych zaleceń, takich jak wprowadzenie zaawansowanego nauczania na odległość, innowacyjnych form i podejść do zdalnego nauczania na poziomie wyższym, adaptacji innowacyjnych metod w nauczaniu na odległość, dzielenia się najlepszymi praktykami wiodących światowych uczelni itp. Na koniec wyrażono opinie na temat form przyszłej współpracy i inicjowania wspólnych projektów.

Zgodnie z wynikami prac przygotowano projekt rezolucji  „Szkolnictwo wyższe w warunkach pandemii COVID-19”, która zostanie opublikowana w najbliższym czasie.

Instytut Komercjalizacji Nauki

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: