Studia II stopnia

OFERTA KSZTAŁCENIA

W Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku można zdobyć tytuł zawodowy magistra na trzech kierunkach studiów II stopnia – Bezpieczeństwie narodowym, Pedagogice, Pielęgniarstwie oraz na dwóch kierunkach jednolitych studiów magisterskich – Fizjoterapii oraz Pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Co istotne, realizując cele Procesu Bolońskiego Nasza Uczelnia oferuje także studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków niepedagogicznych. Warto w tych czasach legitymować się więcej niż jednym dyplomem studiów wyższych.

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku zaprasza do podjęcia studiów drugiego stopnia od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 na następujących kierunkach studiów:

Nabór na studia drugiego stopnia jest prowadzony od 1 czerwca do 30 września – SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Bezpieczeństwo narodowe

2-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

 • Bezpieczeństwo transgraniczne
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa
 • Proobronność
 • Zarządzanie kryzysowe i ochrona infrastruktury krytycznej
 • Zarządzanie i administracja systemem bezpieczeństwa państwa

Pedagogika

2-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami NIENAUCZYCIELSKIMI:

 • Animacja społeczno-kulturowa z terapią
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika rewalidacyjna z pomocą psychopedagogiczną
 • Resocjalizacja dorosłych

Pedagogika

Dla absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich kierunków NIENAUCZYCIELSKIE

 • Animacja społeczno-kulturowa z terapią
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika rewalidacyjna z pomocą psychopedagogiczną
 • Resocjalizacja dorosłych

Pielęgniarstwo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów posiadających dyplom licencjata pielegniarstwa

 

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: