Studia II stopnia

OFERTA KSZTAŁCENIA

W Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku można zdobyć tytuł zawodowy magistra na trzech kierunkach studiów II stopnia – Bezpieczeństwie narodowym, Pedagogice, Pielęgniarstwie oraz na dwóch kierunkach jednolitych studiów magisterskich – Fizjoterapii oraz Pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Co istotne, realizując cele Procesu Bolońskiego Nasza Uczelnia oferuje także studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków niepedagogicznych. Warto w tych czasach legitymować się więcej niż jednym dyplomem studiów wyższych.

Bonus jubileuszowy dla naszych Absolwentów!

Z okazji zbliżającego się jubileuszu 25-lecia działalności naszej Uczelni przygotowaliśmy specjalną zniżkę w czesnym dla Absolwentów studiów I stopnia Kujawskiej Szkoły Wyższej, którzy chcą kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Absolwenci KSW rozpoczynający studia II stopnia (magisterskie) w roku akademickim 2020/2021 będą mieli obniżone o 10% czesne w całym toku kształcenia.


Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku zaprasza do podjęcia studiów drugiego stopnia od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 na następujących kierunkach studiów:

Nabór na studia drugiego stopnia jest prowadzony od 1 czerwca do 10 października br. – SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Bezpieczeństwo narodowe

2-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

 • Administracja bezpieczeństwa narodowego
 • Bezpieczeństwo transgraniczne – NOWOŚĆ!
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa
 • Proobronność
 • Zarządzanie kryzysowe i ochrona infrastruktury krytycznej

Pedagogika

 • Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne
 • Logopedia
 • Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (z elementami języka migowego)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego
 • Praca opiekuńcza i socjalna – NOWOŚĆ!
 • Resocjalizacja

Pedagogika

Dla absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich kierunków niepedagogicznych

 • Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne
 • Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (z elementami języka migowego)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego
 • Praca opiekuńcza i socjalna – NOWOŚĆ!
 • Resocjalizacja

Pielęgniarstwo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów posiadających dyplom licencjata pielegniarstwa

 

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: